Regler for å gifte seg i utlandet

Ekteskapsloven har regler om anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet.

Ekteskap  inngått i utlandet vil ikke bli anerkjent i Norge dersom en eller begge parter er norsk statsborger eller bosatt i Norge når ekteskapet blir inngått og:

• en av partene er mindreårig, dvs. under 18 år, når de gifter seg,

• ekteskapet  er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen (telefonekteskap og stedfortrederekteskap) eller

• en av partene allerede er gift.

Etter begjæring fra begge parter kan likevel ekteskapet anerkjennes dersom sterke grunner taler for det. Dette er en snever unntaksbestemmelse som praktiseres svært strengt. Det vil derfor være sjelden at et slikt ekteskap vil gi grunnlag for familiegjenforening.

Eventuelle søknader om anerkjennelse sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken, og statsforvalteren kan også gi veiledning på området.