Nyheter

Utenriksministeren besøkte synagogen i Oslo

Jøder i Norge opplever fiendtlige holdninger og antisemittisme, og de siste ukene har omfanget økt i kjølvannet av krisen i Midtøsten. Utenriksministeren besøkte i dag synagogen i Oslo for å uttrykke sin medfølelse, og understreke at regjeringen vil gjøre det den kan for å sørge for at krisen i Midtøsten ikke øker motsetningene i Norge.

Bilde av syv personer sittende rundt et møtebord. Utenriksminister Eide på den ene siden.
The Foreign Minister met with the head of the Mosaic Religious Society Ronen Bahar, deputy Zhira Beck, Rabbi Michael Kohn and former leader Rolf Kirschner. Foto: Siri Svendsen/UD

– Det er ingen tvil om at det er behov for økt innsats mot antisemittisme nå. Jøder i Norge opplever at de står alene og at det ikke er legitimt å sørge på grunn av krisen i Midtøsten. Vi har alle et ansvar for å bekjempe fordommer og rasisme. Vi kan aldri tolerere at jøder i Norge skal føle seg utrygge, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Det har gått en måned siden Hamas’ bestialske terrorangrep 7. oktober. Minst 1400 israelere ble drept. Over 240 personer ble tatt som gisler. Over 10 000 palestinere er drept. 

Under besøket til synagogen i dag møtte utenriksministeren lederen i Det Mosaiske Trossamfund (DMT) Ronen Bahar, nestleder Zhira Beck, rabbiner Michael Kohn og tidligere leder av DMT Rolf Kirschner.   

– Regjeringen vil gjøre det den kan for at krisen i Midtøsten ikke skal øke motsetningene i Norge, og at den spente situasjonen ikke skal redusere tryggheten verken til våre jøder eller til andre innbyggere i Norge. Utsatte grupper skal få beskyttelse når det er nødvendig, og vi må bidra til et debattklima som er saklig og ikke nører opp under motsetninger, sier utenriksminister Eide.

Sist lørdag varslet regjeringen at en ny handlingsplan mot antisemittisme vil legges fram i løpet av neste år.

I møtet gjorde utenriksministeren det klart at Norge slutter seg til en fellesuttalelse om antisemittisme, underskrevet av spesialutsendinger fra en rekke land. I uttalelsen uttrykker landene bekymring for økningen i antisemittiske ytringer og handlinger, og oppfordrer nasjonale myndigheter til å gi den nødvendige beskyttelsen til jødiske samfunn.

– Vi tar sikkerheten til alle våre borgere på alvor, og har økt sikkerheten ved jødiske objekter i Norge, sier Barth Eide.