Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke.

Unge på gaten

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars.

""

Hvilke(t) tros- eller livssyns-samfunn står du oppført i?

Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste om medlemskap i tros- og livssynssamfunn.

Mennesker ovenfra

Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2021

Oversikten viser antall medlemmer hvert tros- eller livssynssamfunn har fått klarert for utbetaling av statstilskudd.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Gruppe mennesker

Foreslår strengere regler for utenlandsfinansiering av trossamfunn

01.07.2021: Tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet skal kunne nektes tilskudd. Nå sender regjeringen et forslag til lovbestemmelse på høring.

Forsamling

Utlysning: Tilskudd til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling

28.04.2021: Barne- og familiedepartementet utlyser 3,2 mill. kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og debatt om tros- og livssynspolitiske spørsmål.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høring

Forslag om forskriftsbestemmelser til gjennomføring av trossamfunnsloven § 6 annet ledd

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser til gjennomføring av trossamfunnsloven § 6 annet ledd.

Rundskriv

Sats for berekning av statstilskot til trus- og livssynssamfunn 2021

Satsen som skal nyttast for berekning av statstilskot til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja i 2021, er 1.310 kroner per medlem.