Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke.

Hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn står du oppført i?

Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste om medlemskap i tros- og livssynssamfunn

Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2016

Oversikten viser antall medlemmer hvert tros- eller livssynssamfunn har fått klarert for utbetaling av statstilskudd.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Om tilskuddsordningen, frister og krav.

Aktuelt nå

Tilskudd til tros og livssynssamfunn utenom Den norske kirke - Lovforslag på høring

Den norske kirkes utskilling fra staten 1. januar 2017 medfører enkelte endringer i statens økonomiske overføringer til Den norske kirke.

372 000 kroner til tros- og livssynsinformasjon for flyktninger

Kulturdepartementet gir 372 000 kroner i tilskudd til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Pengene går til et prosjekt for å gi tros- og livssynsinformasjon til flyktninger som ankommer Norge.

Flere saker om Tros- og livssynssamfunn

Dokumenter

Veileder

Forstandere i trossamfunn

Veilederen har fokus på oppgavene forstander i trossamfunn har etter lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om ekteskap. Heftet gir i tillegg veiledning i andre sentrale gjøremål for en forstander.

NOU 2013: 1

Det livssynsåpne samfunn

En helhetlig tros- og livssynspolitikk

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.