Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke.

""

Hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn står du oppført i?

Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste om medlemskap i tros- og livssynssamfunn

""

Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2018

Oversikten viser antall medlemmer hvert tros- eller livssynssamfunn har fått klarert for utbetaling av statstilskudd.

Unge på gaten

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars.

Aktuelt nå

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Oppdatert veileder (2018)

Forstandere i trossamfunn

Veilederen gir informasjon om oppgavene forstandere i trossamfunn har etter trossamfunnsloven og forskrifter til denne. Veilederen gir også veiledning i andre sentral gjøremål for en forstander, som for eksempel vigsel.

NOU 2013: 1

Det livssynsåpne samfunn

En helhetlig tros- og livssynspolitikk

Til toppen