Tro og livssyn

Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke.

Unge på gaten

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars.

""

Hvilke(t) tros- eller livssyns-samfunn står du oppført i?

Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste om medlemskap i tros- og livssynssamfunn.

Mennesker ovenfra

Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2022

Oversikten viser antall medlemmer hvert tros- eller livssynssamfunn har fått klarert for utbetaling av statstilskudd.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Familie på tur

Regjeringen gir 20 millioner kroner ekstra til organisasjoner

19.11.2022

Økte priser på strøm og mat påvirker hverdagen til de som allerede har minst. For å komme situasjonen i møte vil regjeringen gi en ekstra støtte på 20 millioner til organisasjoner som hjelper folk i den vanskelige situasjonen de står i nå.

Forsamling

Fristen for å kreve statstilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2022 utsettes til 9. mars

03.03.2022

Barne- og familiedepartementet har besluttet å utsette fristen for å kreve statstilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2022 til 9. mars 2022.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høring

Forslag om forskriftsbestemmelser til gjennomføring av trossamfunnsloven § 6 annet ledd

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser til gjennomføring av trossamfunnsloven § 6 annet ledd.

Rundskriv

Sats for berekning av statstilskot til trus- og livssynssamfunn 2021

Satsen som skal nyttast for berekning av statstilskot til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja i 2021, er 1.310 kroner per medlem.