Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Om tilskuddsordningen, frister og krav.

Frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars.

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd er 1. mars hvert år (faller 1. mars på en lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves fristen til første påfølgende hverdag). Fristen kan ikke fravikes. 

Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap er 10. april

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende årsmelding og regnskap til Fylkesmannen er 10. april hvert år (faller 10. april på en lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves fristen til første påfølgende hverdag). Samfunnene kan søke Fylkesmannen om forlengelse av denne fristen.     

Kravskjema

Skjema for kortfattet årsmelding for trossamfunn

Rundskriv

Forarbeider til lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn

Annet