Forsiden

Skjemablanketter

Skjemablanketter for fullmakt til å søke om rolletilgang i digital løsning for tros- og livssynssamfunn, erklæring fra den som skal være vigsler i et tros- eller livssynssamfunn og melding om at vigsler ikke lenger skal ha vigselsrett.

Fullmakter

Erklæring fra vigsler i et tros- eller livssynssamfunn

Registrerte tros- og livssynssamfunn som har vigselsritual som er godkjent av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, kan søke om vigselsrett for ett eller flere medlemmer. Søknaden skal sendes til statsforvalteren ved bruk av den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn.

Den som ønsker å være vigsler, må på forhånd ha fylt ut skjemaet Erklæring fra den som skal være vigsler i et tros- eller livssynssamfunn. Denne erklæringen skal lastes opp i den digitale løsningen når samfunnet søker om godkjenning av vigsleren.

Når en vigsler ønsker å fratre oppgaven eller er uønsket av tros- livssynssamfunnet

Når en vigsler enten er uønsket som vigsler av sitt tros- eller livssynssamfunn, selv ønsker å fratre som vigsler eller har meldt seg ut av tros- eller livssynssamfunnet, skal tros- eller livssynssamfunnet gi melding til statsforvalteren. Statsforvalteren skal deretter trekke tilbake vigselsretten.

Denne skjemablanketten skal brukes når tros- eller livssynssamfunnet gir meldingen til statsforvalteren. Blanketten fylles ut, signeres og lastes opp i den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn.


Lovdata: Lov om tros- og livssynssamfunn (trossammfunsloven)