Prop. 116 L (2023–2024)

Endringer i trossamfunnsloven (aktivitets- og antallskrav)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i trossamfunnsloven. Forslaget innebærer at tros- og livssynssamfunn må forplikte seg til å jobbe for å oppnå 40 prosent kvinner og 40 prosent menn i styrende organ. I tillegg legges det fram forslag om at tros- og livssynssamfunn må ha 100 medlemmer for å kunne få tilskudd, mot dagens krav på 50 medlemmer. I proposisjonen legger departementet også fram forslag om endringer i reglene om dobbeltmedlemskap og utregning av tilskudd.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget