Lov om trudomssamfunn og ymist anna

Lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna

Alle har rett til å driva religiøs verksemd åleine eller saman med andre, og til å skipa trudomssamfunn når rett og sømd ikkje vert krenkt.

Sjå lova på lovdata.no