Styrker innsatsen mot diskriminering av og hat mot muslimer

Regjeringen vil forlenge og fornye handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer.

– Mange opplever diskriminering på bakgrunn av sin religiøse tilhørighet, og at de ikke hører til. Det er nedslående, og et alvorlig problem som regjeringen fortsetter å jobbe systematisk og grundig med. Vi trenger nå å øke innsatsen for å få slutt på hat og fordommer mot muslimer, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Den eksisterende handlingsplanen løper ut 2023, men forlenges nå til 2024.

De aller fleste av tiltakene i handlingsplanen er gjennomført, igangsatt eller er løpende tiltak. For eksempel er en tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer innført fra 2021, og er mer enn doblet siden dette. Det er gitt støtte til et minne- og kunnskapssenter i regi av Stiftelsen 10. august. Hatkriminalitet rettet mot muslimer registreres nå som hatmotiv i politiets straffesaksregister. I tillegg jobbes det bredt med kunnskapsinnhenting og formidling om negative holdninger og diskriminering av muslimer på forskjellige samfunnsområder.

Parallelt starter regjeringen arbeidet med å lage en ny plan. Denne planen planlegges lagt fram våren 2025.

– Jeg tror på fellesskapene - på «oss» og «vi». Jeg tror at nærhet, vennskap og kunnskap er det som trengs for å bygge ned barrierer og grobunn for hat. Vi må finne ut hvordan vi kan gjøre fellesskapene våre større, hvordan vi inkluderer flest mulig fra barnehagen til skole, fritid og arbeid, sier Jaffery.

Sivilt samfunn og trossamfunn skal involveres i arbeidet med ny plan. Kultur- og likestillingsdepartementet har bedt muslimske og antirasistiske organisasjoner i Norge om forslag til hvordan arbeidet mot hat og diskriminering bør endres eller justeres.

– Vi har alle et ansvar for å bekjempe fordommer og rasisme. Regjeringen er opptatt av at krigen i Gaza ikke skal øke motsetningene i Norge, sier kultur- og likestillingsministeren.

Regjeringen har også styrket innsatsen mot antisemittisme