Norge overfører 275 millioner kroner til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

– I dag er det fire måneder siden krigen i Gaza startet. Situasjonen er katastrofal. Folk mangler alt, og de lever i frykt for å miste liv og helse. UNRWA er ryggraden for all humanitær innsats i Gaza. Jeg er glad for at vi i dag kan overføre 275 millioner kroner til organisasjonens arbeid for palestinske flyktninger, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Det norske bidraget skal gå til UNRWAs arbeid for 5,9 millioner palestinske flyktninger i Gaza, på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, Libanon, Syria og Jordan. Palestinske flyktninger i hele Midtøsten er sterkt preget av krigen i Gaza. De er avhengige av UNRWA for å få blant annet grunnutdanning og helsetjenester. Situasjonen er spent i flere av disse landene.    

– Folk i Gaza sulter. Helsevesenet har brutt sammen. I tillegg til de som rammes av krigen, dør mange av infeksjoner og mangel på helsehjelp. Vår støtte til UNRWAs arbeid er viktigere enn noen gang, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. 

UNRWAs økonomiske situasjon er akutt. Flere store givere holder igjen pengestøtten etter beskyldninger om at tolv av organisasjonens 13 000 ansatte i Gaza skal ha bidratt i Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober. 

– Vi er sjokkerte over disse påstandene og forventer full åpenhet. Det må være null-toleranse for slike handlinger. Likevel det er helt feil å kollektivt straffe millioner av mennesker for de påståtte handlingene til tolv medarbeidere. Jeg oppfordrer alle som har stanset støtten til å tenke gjennom konsekvensene. Dette er dramatisk ikke bare for befolkningen i Gaza, men også for palestinere i hele Midtøsten, sier Eide.   

Anklagene mot de tolv UNRWA-ansatte er allerede henvist til FNs internrevisjon (UN Office for Internal Oversight Services), som har igangsatt en undersøkelse og som skal levere en foreløpig rapport innen fire uker. FNs generalsekretær har dessuten tatt initiativ til å opprette en uavhengig gruppe som skal utføre en bredere gransking av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger. Norske Chr. Michelsens institutt deltar i gjennomgangen.  

– I Gaza er mennesker som fra før var flyktninger igjen drevet på flukt. Behovene er bunnløse. Befolkningen lever i dyp nød. Det er svært utfordrende for humanitære organisasjoner å få tilgang, og det er nærmest umulig å få inn kommersielle varer. UNRWA distribuerer mesteparten av varene som kommer inn i Gaza, og gjør en livsviktig jobb for å få hjelpen fram til befolkningen, sier Tvinnereim. 

De FN-ansatte i Gaza jobber med livet som innsats. Mer enn 150 UNRWA-ansatte har blitt drept til nå.    

UNRWA ble opprettet av FNs generalforsamling i 1949. De har som mandat å ivareta grunnleggende behov som mat, utdanning, helsetjenester og husly til palestinske flyktninger. UNRWA er avhengig av frivillige bidrag.  

– UNRWA er mye mer enn en humanitær organisasjon. UNRWA er en forpliktelse om at det det internasjonale samfunnet skal ivareta de palestinske flyktningenes grunnleggende behov inntil det er oppnådd en politisk løsning på konflikten. Å løpe fra denne forpliktelsen nå som Gaza nærmest er lagt i ruiner, er helt uaktuelt for Norge, sier Eide.