Norge øker støtten til palestinske barn

Unicef får 25 millioner kroner til arbeidet for barn i Gaza. Støtten er en del av de 200 millioner kronene Norge bidrar med til den humanitære innsatsen i Gaza.

Bilde av jente som holder i blått rekkverk og ser i kamera
– Forsvinnende lite hjelp har kommet inn til Gaza siden krigen startet, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Unicef

– Den humanitære krisen som nå utfolder seg i Gaza er helt forferdelig og det gjør spesielt stort inntrykk å se hvordan barna rammes.  I nesten fire uker har de levd dag og natt med lyden av bomber. Mange har flyktet fra sine hjem og mistet foreldre, søsken og andre nære familiemedlemmer. Norge øker nå støtten til FNs barnefond (Unicef) i Gaza med 25 millioner kroner, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.   

Den økte støtten til Unicef er en del av de 200 millioner kronene Norge har avsatt til humanitær hjelp til palestinere siden 7. oktober. Norge er tydelig på at den humanitære katastrofen må stanses.

– Norge ber om en umiddelbar våpenstillstand. Både den norske regjeringen og våre diplomater har kontakt med alle parter, også for å få utenlandske borgere ut og nødhjelp inn til Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Norge har siden krigen startet gitt støtte til andre FN-organisasjoner, Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og norske humanitære organisasjoner. Dette inkluderer støtte til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) på 60 millioner kroner. 

To tredeler av de som blir drept i Gaza nå er kvinner og barn. Hvis ikke tilgangen til humanitær bistand økes betydelig og raskt, vil barnedødeligheten de neste ukene kunne bli dramatisk. Det mangler medisinsk utstyr, mat, strøm og vann. De barna som overlever, sitter igjen med enorme mentale traumer som vil følge befolkningen i generasjoner.

– Forsvinnende lite hjelp har kommet inn til Gaza siden krigen startet. Likevel er det viktig å bidra slik at organisasjonene settes bedre i stand til å svare på de enorme behovene når det blir større muligheter for det. Det påhviler partene å sikre at nødhjelp når frem til sivile kontinuerlig, også mens krigshandlinger pågår, og til alle steder de velger å oppholde seg og at hjelpearbeidere skal beskyttes, sier Tvinnereim.