Historisk arkiv

Spørsmål og svar for norske borgere i Midtøsten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Sikkerhetssituasjonen i Israel og de palestinske områdene er alvorlig og uforutsigbar. Dette påvirker også situasjonen i nabolandet Libanon og øvrige land i regionen.

NB: Denne siden er arkivert og blir ikke oppdatert. Du finner alle saker om Israel/Gaza-krisen på denne siden.

 

Utenriksdepartementet har skjerpet reiserådene for Israel, Palestina og Libanon etter at Hamas angrep Israel fra Gaza 7. oktober. Norske myndigheter kartlegger fortløpende utreisemuligheter for nordmenn, særlig i Gaza.

Vi oppfordrer norske borgere til å registrere seg i appen Reiseklar eller på www.reiseregistrering.no

 

Spørsmål og svar

For å kunne reise ut av Gaza nå du være godkjent av relevante myndigheter. Norge tar kontakt med de borgerne dette gjelder. Norske borgere som står på tidligere godkjente lister kan passere når grenseovergangen ved Rafah er åpen. Situasjonen er uoversiktlig og grensen kan bli stengt på kort varsel. Vi anbefaler at du tar kontakt med UD i forkant for informasjon om når grensen er åpen og for eventuell bistand på egyptisk side.

Enhver må gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet og transport. Det kan være svært farlig å reise internt i Gaza. Det kan ta tid å komme seg fra nord til sør. I perioder kan reiseveien være stengt.

Norske myndigheter er ikke tilstede i Gaza. Vi kommuniserer regelmessig på SMS, e-post og WhatsApp med norske borgere inne i Gaza.  Norske borgere som ønsker å komme i kontakt med Utenriksdepartementets operative senter kan kontakte oss på WhatsApp: +47 47 63 40 60. Du kan også ta kontakt på tlf: +47 23 95 23 95 og e-post: 247@mfa.no

Flere sjekkpunkt mellom Israel, Jerusalem og Vestbredden er stengt som følge av sikkerhetssituasjonen. Mulighetene for ferdsel mellom byer og områder internt på Vestbredden er også begrenset pga. sikkerhetssituasjonen og stengte veier. Disse bevegelsesrestriksjonene gjør det også vanskelig for norske myndigheter å bistå norske borgere på Vestbredden. 

Norske borgere som ønsker å benytte seg av grenseovergangen mellom Vestbredden og Jordan (Allenby/King Hussein Bridge), bør sjekke åpningstider og status før avreise. Situasjonen endrer seg raskt og grensen kan stenge på kort varsel. Det er i tillegg viktig at hver enkelt gjør grundige vurderinger om reisen kan gjennomføres på en trygg måte. 

Norske borgere som ønsker å komme i kontakt med Utenriksdepartementets operative senter kan kontakte oss på WhatsApp: +47 47 63 40 60. Du kan også ta kontakt på tlf: +47 23 95 23 95 og e-post: 247@mfa.no

Situasjonen er spent og uoversiktlig. Det er tidvis sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Norske borgere oppfordres til å holde seg orientert og følge råd fra lokale myndigheter.  

Nærliggende palestinske bydeler i Øst-Jerusalem, palestinske bysentra på Vestbredden og israelske kontrollposter på Vestbredden er særlig utsatt for uro. Israelske militæraksjoner og voldelige sammenstøt kan oppstå både mellom palestinere og israelske bosettere, og mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker.  

Norske borgere på Vestbredden og i Øst-Jerusalem oppfordres til å holde seg løpende oppdatert om utviklingen gjennom mediene og lytte til lokale myndigheters råd og anvisninger.  Flere sjekkpunkt mellom Israel, Jerusalem og Vestbredden er stengt som følge av sikkerhetssituasjonen. Mulighetene for ferdsel mellom byer og områder internt på Vestbredden vil også være begrenset pga. stengte veier. 

Personer som ønsker å komme i kontakt med Utenriksdepartementets operative senter kan kontakte oss på WhatsApp: +47 47 63 40 60. Norske borgere kan også ta kontakt på telefon: +47 23 95 23 95 og e-post: 247@mfa.no

Utenlandske borgere må ha oppholdstillatelse eller gyldig visum for å kunne reise til Norge. Dette gjelder selv om sikkerhetssituasjonen er endret. 

Les mer om søknader om opphold og om situasjonen for familiemedlemmer i Israel/Palestina her:  Informasjon om situasjonen i Palestina og Israel og søknader om opphold i Norge - UDI

UD skjerpet 20. oktober reiserådet for Libanon hvor vi oppfordret alle norske borgere til å forlate landet. Det skjer daglige militære kamphandlinger på grensen mellom Libanon og Israel. Dette øker risikoen for en eskalering i hele Libanon. Det går fremdeles fly fra Beirut lufthavn. Vi anbefaler norske borgere å undersøke mulighetene for å reise derfra.

Utenlandske borgere må ha oppholdstillatelse eller gyldig visum for å kunne reise til Norge. Dette gjelder fremdeles, selv om sikkerhetssituasjonen er endret. Informasjon om hvordan du søker om å besøke eller bo i Norge finner du på udi.no. 

Du finner kontaktinformasjon og åpningstider til norske utenriksstasjoner på norway.no. Vi gjør oppmerksom på at situasjonen i området kan medføre endringer i åpningstider på kort varsel, og vi ber deg derfor se på hjemmesidene for oppdatert informasjon.

Norske borgere bør sjekke at de har gyldig pass tilgjengelig. Dersom du trenger å søke om nytt pass kan du henvende deg til nærmeste norske utenriksstasjon. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte. Du finner kontaktinformasjon og åpningstider til norske utenriksstasjoner på nettstedet norway.no.

Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan gjøre at åpningstidene endres på kort varsel, og vi ber deg derfor se på hjemmesidene for oppdatert informasjon. 

Følg nyhetsoppdateringer i norske og internasjonale medier. Gjør det du kan for å holde kontakten med venner og familie som kan være berørt.

Vi oppfordrer norske borgere på reise til å kontakte pårørende og melde om sin status. Vær oppmerksom på at spesielt i Gaza er internett og kommunikasjonsmuligheter begrenset og det kan være vanskelig å oppnå kontakt. WhatsApp kan være den kommunikasjonsplattformen som fungerer best.