Israel - reiseinformasjon

Angrepet på Israel fra Hamas i Gaza 7. oktober 2023 har forverret sikkerheten i landet. Situasjonen i Israel er alvorlig og uforutsigbar. Norske borgere bes holde seg oppdatert gjennom lokale medier og følge råd fra lokale myndigheter. Du finner mer informasjon i artikkelen «Spørsmål og svar til norske borgere i Midtøsten», se lenke i avsnittet Sikkerhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 07.10.2023 - FORTSATT GYLDIG

Israel - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til hele Israel.

Gratis turistvisum (B2) gis til norske borgere for en periode på opptil tre måneder ved innreise til Israel. Ved ankomst får man en «Border Control Entry Permit» som fungerer som bevis på lovlig innreise og opphold i landet, og må passes godt på. Israel krever at pass er gyldig i minimum seks måneder etter planlagt utreisedato. Reisende med enveisbillett kan bli avvist.

Ved innreise og utreise må reisende forvente spørsmål fra israelske immigrasjonsmyndigheter og sikkerhetspersonell om oppholdet i Israel. Dersom man har stempel i passet fra land Israel ikke har diplomatiske forbindelser med, kan dette medføre grundigere utspørring. Personer som er født i et arabisk land, som kan antas å være arabere eller muslimer, har bakgrunn fra Midtøsten eller vært involvert i aktivist- eller misjonsvirksomhet, blir ofte utsatt for grundig utspørring. Alle reisende oppfordres til å forholde seg rolig og besvare spørsmål fra sikkerhetspersonell sannferdig. Det hender reisende blir avvist av sikkerhetsgrunner uten noen nærmere forklaring.

Personer som tidligere har blitt nektet innreise, har blitt værende i Israel utover visumets varighet eller på annen måte har brutt vilkårene for opphold under tidligere besøk, kan bli nektet innreise på ny. Disse bør kontakte Israels ambassade i Oslo før ny innreise. Som til alle andre land, er det opp til israelske myndigheter selv å bestemme hvem de slipper inn i sitt eget land.

Ved utreise blir all bagasje gjennomlyst og tidvis manuelt sjekket. Erfaringsmessig har reisende som har besøkt Palestina blitt utsatt for mer utførlige utspørringer fra israelsk sikkerhetspersonell.

Inn-/utreise fra Israel til Palestina: Det er israelske myndigheter som kontrollerer innreise til Palestina. Det har vært tilfeller hvor reisende gjennom Allenby Bridge har fått stemplet "Palestinian Authority only" i passet, som gjør at det ikke er mulig å reise inn til Jerusalem og til Israel.

Israelske myndigheter har fra 20. oktober 2022 innført nye innreiseregler til Vestbredden. Se mer informasjon om disse reglene, og kontaktpersoner for eventuelle spørsmål, på denne siden til israelske myndigheter.

Innreise/utreise for nordmenn med israelsk og palestinsk bakgrunn: Reisende som har fått innreise til Israel kan, når sikkerhetssituasjonen tillater det, bevege seg relativt fritt på Vestbredden. Israelske myndigheter betrakter norske borgere som også innehar eller har krav på israelsk statsborgerskap som israelske borgere, underlagt israelsk lov. Norske borgere med israelsk statsborgerskap må derfor reise inn og ut av Israel på sitt israelske pass. Kontakt det israelske innenriksministeriet eller den israelske ambassaden i Oslo for mer informasjon.

Palestinere som er registrert i det palestinske personregisteret (the Population Registry) har ifølge israelske myndigheter ikke anledning til innreise til Israel uten særskilt tillatelse («permit»). Dette gjelder de som er registrert i personregisteret uavhengig av om de bor i eller utenfor Palestina eller har statsborgerskap i Norge eller andre land.

Israelske myndigheter opplyser at personer som er registrert i det palestinske personregisteret ikke vil kunne reise inn i Israel via Ben Gurion flyplass i Tel Aviv eller over Erez fra Gaza. Videre opplyses det at disse må reise inn til Vestbredden fra Jordan gjennom Allenby Bridge-overgangen. Disse reglene gjelder uansett statsborgerskap og reisedokumenter fra andre land. Reglene gjør noen unntak for særskilte reiseformål. For slike reiser må det søkes tillatelse fra israelske myndigheter i god tid i forkant. Israelske myndigheter kan kreve at personer, som er registrert i det palestinske personregisteret, reiser på palestinske ID-papirer. Utenriksdepartementet er kjent med tilfeller der norske borgere uten palestinske ID-papirer er blitt nektet inn- og utreise når de bare har hatt norsk pass.

For ytterligere informasjon eller spørsmål om regelverket for innreise bør den israelske ambassaden i Oslo kontaktes.

Med angrepet på Israel fra Hamas i Gaza 7. oktober 2023 er sikkerhetssituasjon forverret. Norske borgere i Israel og Palestina oppfordres til å registrere seg i appen Reiseklar eller nettsiden reiseregistrering.no.

Du finner mer informasjon om situasjonen i denne artikkelen:

Sikkerhetsnivået er høynet i Israel, først og fremst i områdene nær Gazastripen, men også ved Golan på grensen mot Syria. Vær forsiktig i grenseområdene mot Egypt og Libanon. Følg med på nyheter, lytt til råd og anvisninger fra lokale myndigheter og søk dekning i sikre rom om du hører sirener. Hold kontakten med familie og venner hjemme som kan være bekymret for deg.

Dersom demonstrasjoner og voldelige sammenstøt bryter ut, bør du forlate stedet umiddelbart. Der mulighetene for å forlate området er begrenset kan butikker eller restauranter brukes som midlertidige tilfluktssteder. I Jerusalem bør du være spesielt forsiktig i området rundt Gamlebyen, der det har vært sammenstøt mellom palestinere og israelsk politi og sikkerhetsstyrker. Hjemmesidene til det israelske sivilforsvaret (The Home Front Command) inneholder detaljerte, sikkerhetsrelaterte instrukser. 

Terroraksjoner har tidligere år rammet steder der større grupper er samlet og der turister ferdes. Reisende bes derfor om å ta fornuftige forholdsregler og utvise spesiell forsiktighet på slike samlingssteder.

Koronavirus (covid-19): Israel er åpent for uvaksinerte og fullvaksinerte turister fra Norge. Det er ikke lenger noen spesielle innreisekrav knyttet til korona-pandemien.

Det kreves helseforsikring ved innreise inkludert at denne dekker covid-19-smitte.

Reglene kan endres, og reisende bør holde seg orientert om mulige forandringer, som i så fall vil publiseres på nettsiden International Travel.

Alle reisende bes følge informasjon og anvisninger fra israelske myndigheter, eller ta kontakt med den israelske ambassaden i Oslo.

***

Sykehusene i Israel holder generelt god standard. Prisnivået på helsetjenester er høyere enn i Norge. Sykehus vil kreve betaling for behandling og kan ta rettslige skritt for å forhindre utreise til regningen er betalt. Det anbefales derfor å ha tegnet forsikring før avreise.

Reisende kan finne informasjon om legevakttjenester og døgnåpne apotek i Israel i den engelskspråklige avisen Jerusalem Post og den engelske utgaven av Ha’aretz.

De sanitære forholdene er stort sett meget gode i Israel. Det medfører som regel ingen problemer å spise salat. Vann fra springen kan drikkes.

Kriminaliteten er forholdsvis lav både i Israel og Palestina. Lommetyveri forekommer, men sjelden blind vold og ran/overfall. Politisk motivert vold kan forekomme særlig i Øst-Jerusalem og rundt israelske bosettinger på Vestbredden.

Jordskjelv. Israel ligger i et tektonisk forkastningsområder som er jordskjelvutsatt. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede.

Havstrøm: Det er sterke understrømmer langs den israelske kysten av Middelhavet. Bading bør foregå kun på etablerte strender/badeplasser der trygge og utrygge områder er avmerket med fareflagg og som fortrinnsvis har en offentlig eller privat badevakts-tjeneste.

Bilbruk: Ved ferdsel i nabolag der det primært bor ultra-ortodokse jøder bør man ikke kjøre bil på jødiske helligdager. Bilbruk slike steder kan framprovosere voldshandlinger. På den aller helligste helligdagen i den jødiske kalenderen, Yom Kippur, bør all bilbruk unngås.

Hellige steder: Ved besøk i israelske moskeer, samt moskeer i de okkuperte områdene og gamlebyen i Jerusalem bør kvinner dekke til håret.

Politi: 100

Magen David Adom (ambulansetjeneste): 101

Brann: 102

Nasjonalt nødnummer: 1201

Ambassaden telefonnummer: (972 (0)3-740 1900

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside

 

Israel. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Israel.