Israel - reiseinformasjon

Israelske myndigheter har besluttet å stenge flyplassene for nesten all passasjertrafikk frem til 31. januar. I forbindelse med covid-19-pandemien er det strenge regler for innreise, og Israel tillater kun innreise for utenlandske borgere med oppholdstillatelse. Det er krav om en negativ PCR-test før innreise, og obligatorisk karantene for alle tilreisende. Se mer under avsnittet om helse lenger ned i artikkelen.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Israel - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle ikke-nødvendige reiser til og opphold i grenseområdet (fem km) mot Gaza i det sørlige Israel. 

 

Sikkerhet

Reisende i Israel og Palestina bør gjøre seg kjent med UDs reiseråd, som vurderes jevnlig. Det gjøres oppmerksom på at situasjonen i området er ustabil og sikkerhetssituasjonen kan endre seg raskt.

Sikkerhetsnivået er høynet i Israel, både i områdene nær Gazastripen, og ved Golan. Reisende oppfordres til å vise aktsomhet i grenseområdene mot Egypt, Libanon og Syria.

Det har det siste året vært et betydelig antall rakettangrep i området som grenser mot Gazastripen, men også mot sentrale deler av Israel. Rakettangrep har også forekommet i grensestrøkene ved Golanhøyden og mot Egypt. Alle reisende oppfordres til å følge med på nyheter, lytte til råd og anvisninger fra lokale myndigheter og søke dekning i sikre rom om man hører sirene.

Se for øvrig reiseinformasjonen for Palestina for situasjonen på Vestbredden og Gaza.

Det har også vært både planlagte og spontane demonstrasjoner og sammenstøt flere steder mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker Dersom demonstrasjoner og voldelige sammenstøt bryter ut, bør reisende forlate stedet umiddelbart. Der mulighetene for å forlate området er begrenset kan butikker eller restauranter brukes som midlertidige tilfluktssteder. I Jerusalem bør det utvises spesiell forsiktighet i området rundt Gamlebyen, der det har vært sammenstøt mellom palestinere og israelsk politi og sikkerhetsstyrker.

Hjemmesidene til det israelske sivilforsvaret (The Home Front Command) inneholder detaljerte, sikkerhetsrelaterte instrukser.

Terroraksjoner har tidligere år rammet steder der større grupper er samlet og der turister ferdes, som kjøpesentre, kafeer, restauranter, nattklubber, busser og busstasjoner. Det har forekommet flere knivangrep på gaten og på busser i byer i Israel som har rammet tilfeldige forbipasserende. Nye angrep kan ikke utelukkes. Reisende bes derfor om å ta fornuftige forholdsregler og utvise spesiell forsiktighet på slike samlingssteder. Reisende rådes til å utvise generell forsiktighet, ta normale forholdsregler og holde seg unna demonstrasjoner og større forsamlinger.

Under normale forhold foregår de fleste reiser uten problemer. Kriminaliteten er forholdsvis lav både i Israel og Palestina. Det er likevel viktig å passe godt på verdisaker som penger, pass, smykker og fotoutstyr.

Husk å tegne reiseforsikring før du legger ut på reise.

Reisende til Israel og Palestina oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Dette vil gjøre det enklere for norske myndigheter å få kontakt med nordmenn i området i en eventuell krisesituasjon.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere får gratis turistvisum (B2) for en periode på opptil tre måneder ved innreise til Israel. Det er derfor ikke nødvendig med forhåndsvisum. Spørsmål om arbeidstillatelse, studentvisum etc. må rettes til den israelske ambassaden i Oslo eller innenriksministeriet i Jerusalem. Det kan, mot en avgift, søkes om å få forlenget visumet hos innenriksministeriet.

Israel krever at pass er gyldig i minimum seks måneder etter planlagt utreisedato. Reisende med enveisbillett vil kunne bli avvist av flyselskapet eller av israelske immigrasjonsmyndigheter.

Pass blir ikke lenger stemplet ved innreise til Israel. Ved ankomst får man i passkontrollen utlevert et «Border Control Entry Permit» (et papir på størrelse med et kredittkort), påtrykt B2 (turistvisum), ankomstdato, visumets utløpsdato og personlige detaljer. Dette kortet fungerer som bevis på lovlig innreise og opphold i landet, og bør passes godt på. Særlig for reisende ved kryssing inn og ut av Vestbredden kan tap av kort skape problemer. Nytt kort utstedes ikke, men man kan ta kontakt med innenriksministeriet for å be om utskrift. Turister må bl.a. framvise gyldig turistvisum for å unngå moms på hotell, billeie osv.

Ved innreise og utreise må reisende forvente spørsmål fra israelske immigrasjonsmyndigheter og sikkerhetspersonell om oppholdet i Israel. Dersom man har stempel i passet fra land Israel ikke har diplomatiske forbindelser med, kan dette medføre grundigere utspørring. Dette gjelder spesielt land som Iran, Syria og Libanon. Hvis man har noen form for bekreftelse eller dokumentasjon på hva man har gjort i disse landene, som f.eks. studier eller jobb, kan det være lurt å ha dette med seg. Personer som er født i et arabisk land, antas å være arabere eller muslimer, har bakgrunn fra Midtøsten eller vært involvert i aktivist- eller misjonsvirksomhet, blir ofte utsatt for grundig utspørring ved inn- og utreise. Sjekk av rulleblad og bakgrunn blir tidvis foretatt.

Ambassaden oppfordrer alle reisende til å forholde seg rolig og besvare spørsmål fra sikkerhetspersonell sannferdig. Forsøk på å motsette seg sikkerhetskontroll eller nekte å svare på utspørring vil kunne resultere i at man blir nektet innreise. Dette er derfor ikke tilrådelig.

Det forekommer at reisende blir avvist av sikkerhetsgrunner uten at det blir gitt noe nærmere forklaring. Reisende som blir nektet innreise på Ben Gurion flyplass vil bli satt i varetekt før man normalt blir returnert med første avgang med samme flyselskap. Dette kan imidlertid ta en stund, og forholdene hvor man holdes oppleves av de fleste som kummerlige.

I mars 2017 vedtok Knesset et tillegg til innreiseloven som blant annet åpner for å hindre innreise i Israel og Palestina for personer som anses å være aktive i boikott-bevegelsen (BDS-bevegelsen). I januar 2018 publiserte israelske myndigheter en liste med organisasjoner hvis ledere og ledende aktivister kan bli nektet innreise til Israel på grunn av støtte til BDS-bevegelsen. En norsk organisasjon står på denne listen.

Personer som tidligere har blitt nektet innreise, har blitt værende i Israel utover visumets varighet eller på annen måte har brutt vilkårene for opphold under tidligere besøk, kan bli nektet innreise på ny. Disse bør kontakte den israelske ambassaden i Oslo før man eventuelt forsøker å reise til Israel igjen. Ved utreise blir all bagasje gjennomlyst og tidvis også manuelt sjekket. Elektronisk utstyr, f.eks. kameraer og bærbare datamaskiner, kan bli sjekket grundig og innholdet kan bli gjennomgått av sikkerhetspersonell. Det forekommer at reisende blir bedt om å oppgi passord til bærbare datamaskiner, og utstyr og eiendeler har blitt konfiskert. Erfaringsmessig har reisende som har besøkt Palestina blitt gjenstand for mer utførlige utspørringer fra israelsk sikkerhetspersonell.

Reisende som blir holdt tilbake av israelsk sikkerhetspersonell ved innreise eller utreise til/fra Israel eller på sjekkpunkter, ut over det en må påregne i henhold til normale rutiner for sikkerhetskontroll, anbefales å ta kontakt med ambassaden i Tel Aviv på telefon +972(0) 3740 1900.

Det er israelske myndigheter som kontrollerer innreise til Palestina. Det har vært tilfeller hvor reisende gjennom Allenby Bridge har fått stemplet "Palestinian Authority only" i passet, hvilket ikke gjør det mulig å reise inn til Jerusalem og til Israel

Israelske myndigheter har ikke offentliggjort informasjon om hvilke retningslinjer og prosedyrer som gjelder for reisende til Palestina, inklusive for ansatte i internasjonale organisasjoner, studenter og frivillige. Nordmenn som planlegger lengre studie- eller arbeidsopphold i Palestina anbefales å kontakte representasjonskontoret på et tidlig tidspunkt.

Reisende som har fått innreise til Israel kan, når sikkerhetssituasjonen tillater det, bevege seg relativt fritt på Vestbredden. For mer informasjon se reiseinformasjon om Palestina her.

Israelske myndigheter betrakter norske borgere som også innehar eller har krav på israelsk statsborgerskap som israelske borgere, underlagt israelsk lov. Norske borgere med israelsk statsborgerskap må derfor reise inn og ut av Israel på sitt israelske pass. For eksempel vil et barn født i Norge med israelsk forelder betraktes som israelsk statsborger. Kontakt det israelske innenriksministeriet eller den israelske ambassaden i Oslo for mer informasjon.

Palestinere som er registrert i det palestinske personregisteret (the population registry) har ifølge israelske myndigheter ikke anledning til innreise til Israel uten særskilt tillatelse («permit»). Dette gjelder for alle som er registrert i personregisteret uavhengig av om de bor i eller utenfor Palestina eller har statsborgerskap i Norge eller andre land. Israelske myndigheter opplyser at personer som er registrert i det palestinske personregisteret ikke vil kunne reise inn i Israel via Ben Gurion flyplass i Tel Aviv eller over Erez fra Gaza. Videre opplyses det at disse må reise inn til Vestbredden fra Jordan gjennom Allenby Bridge-overgangen. Disse reglene gjelder uansett statsborgerskap og reisedokumenter fra andre land. Reglene gjør noen unntak for særskilte reiseformål. For slike reiser må det søkes tillatelse fra israelske myndigheter i god tid i forkant.

Israelske myndigheter kan kreve at personer, som er registrert i det palestinske personregisteret, reiser på palestinske ID-papirer. Utenriksdepartementet er kjent med tilfeller der norske borgere uten palestinske ID-papirer er blitt nektet inn- og utreise når de bare har hatt norsk pass.

For ytterligere informasjon eller spørsmål om regelverket for innreise bør den israelske ambassaden i Oslo kontaktes. Informasjon om tollbestemmelser finnes hos de israelske tollmyndighetene (i menyen til venstre, under information guides, finnes det en veiledning for turister). Internasjonale flyplasser

Reise fra Israel til naboland

Israel har fredsavtaler med Egypt og Jordan, og det er mulig å reise til
Israel fra disse landene. Det er ikke mulig å krysse grensen fra Syria eller
Libanon til Israel. Se reiseinformasjon for disse landene via denne linken.

Internasjonale grenseoverganger - Jordan

Ved utreise fra Israel gjennom Allenby Bridge må jordansk visum anskaffes på forhånd. De andre grenseovergangene utsteder visum på stedet. Privatbiler kan ikke krysse over Allenby, men må kjøre over grenseovergangene i nord eller sør. Allenby Bridge/King Hussein Bridge er den eneste grenseovergangen som kan brukes av personer med palestinsk opprinnelse. Denne grenseovergangen kan ikke brukes av israelske statsborgere. Se nettsidene til grenseovergangene for oppdatert informasjon om prosedyrer, åpningstider og utreiseavgifter.

Internasjonale grenseoverI forbindelse med utbrudd av koronavirus har israelske myndigheter 18. mars besluttet at kun utenlandske borgere med oppholdstillatelse vil kunne reise inn i landet. For tilreisende norske borgere med oppholdstillatelse er det krav om hjemmekarantene i privat hjem (ikke hotell eller lignende). Israelske myndigheter har også kommet med tiltak som begrenser ferdsel i det offentlige rom, og man skal begrense turer ut av hjemmet til det aller nødvendigste. Israelsk politi vil håndheve alle karantenebestemmelser og begrensninger på forsamlinger.ganger - Egypt

 


Helse

Koronavirus (covid-19): I forbindelse med utbrudd av koronavirus besluttet israelske myndigheter i mars i fjor at kun utenlandske borgere med oppholdstillatelse vil kunne reise inn i landet. Innreise må koordineres i forkant med israelske myndigheter. Det er krav om en negativ PCR-test tatt innen 72 timer før innreise, og 14-dagers karantene er obligatorisk. Karantenen kan forkortes med inntil fire dager forutsatt to negative tester.

Israel har en rekke covid-19-restriksjoner, som oppdateres jevnlig. Alle reisende bes derfor følge informasjon og anvisninger fra israelske myndigheter, eller ta kontakt med den israelske ambassaden i Oslo. Tiltakene er midlertidige, og israelske myndigheter kan endre disse på kort varsel. For informasjon knyttet til covid-19 i Palestina, se reiseinformasjon for Palestina.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det har vært utbrudd av meslinger i Israel, senest et utbrudd som startet i 2018. Helsemyndighetene har igangsatt vaksinasjonstilta. Les mer om reiseråd og sykdommen i smittevernveilederens kapittel om meslinger

Vaksinasjon anbefales før reise til land med utbrudd av polio. Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at poliovirus er en trussel mot internasjonal folkehelse. Bakgrunnen er det siste årets økning i tilfeller av polio (poliomyelitt) i flere verdensdeler. Polio er en sykdom som kan utryddes med vaksine, fordi viruset bare finnes hos mennesker.

For å forebygge spredning av polio gir norske helsemyndigheter reiseråd om poliovaksinasjon før opphold i flere land, og særlig ved opphold i mer enn fire uker.

Før avreise må man også sørge for å ha dokumentasjon på vaksinasjon. Det er tenkelig at enkelte land vil gjennomføre undersøkelse av slik dokumentasjon, og kreve ny vaksinasjon hvis dokumentasjon på internasjonalt vaksinasjonskort (WHO) mangler. Helsepersonell kan bestille kortet fra publikasjonssiden til Folkehelseinstituttet.

WHO mener at situasjonen i disse landene innebærer en risiko for eksport og spredning av polio internasjonalt: Pakistan, Kamerun og Syria. Også land med mindre lokale polioutbrudd som Afghanistan, Guinea, Etiopia, Irak, Israel, Somalia og Nigeria anbefales å følge WHOs vaksineråd. 

Se mer helserelatert informasjon for reisende på nettsidene til Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Sykehusene i Israel holder generelt god standard. Prisnivået på helsetjenester er høyere enn i Norge. Sykehus vil kreve betaling for behandling og kan ta rettslige skritt for å forhindre utreise til regningen er betalt. Det anbefales derfor å ha tegnet forsikring før avreise.

Sykehusene i Palestina er av varierende standard, men i de fleste tilfeller vil det i løpet av kort tid være mulig å ta seg til et israelsk sykehus.

Reisende kan finne informasjon om legevakttjenester og døgnåpne apotek i Israel i den engelskspråklige avisen Jerusalem Post og den engelske utgaven av Ha’aretz.

De sanitære forholdene er stort sett meget gode i Israel. Det medfører som regel ingen problemer å spise salat. Vann fra springen kan drikkes, men kvaliteten kan variere. 
 
Israel har et varmt og solrikt klima, og det er viktig å bruke solkrem med tilstrekkelig høy solfaktor for å beskytte huden. Det er også viktig å drikke rikelig med vann for å hindre uttørring.


Praktisk informasjon

Strømmen i Israel er på 220 volt. Det er gode forbindelser for GSM-mobiltelefoner i hele Israel

De vanligste vestlige kreditt- og bankkort kan benyttes i restauranter, butikker osv. i hele Israel og også for uttak av lokal valuta fra minibank. I enkelte minibanker kan man oppleve problemer med å ta ut kontanter. I banksystemer er Israel kategorisert som Asia og de som har en regionsperre for Asia må derfor huske å fjerne den for å kunne ta ut kontanter.  I de største palestinske byene på Vestbredden er det mulig å bruke kredittkort, men ellers anbefales det å medbringe kontanter. Vær obs på at drosjer i Israel i hovedsak ikke aksepterer kredittkort som betalingsmiddel.

Under sabbaten fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag er en del restauranter og forretninger i Israel stengt, og det offentlige transporttilbudet er begrenset. Fredag er muslimenes helligdag, og de fleste palestinske butikker lukker da tidlig eller holdes stengt hele dagen.

Datoen for de nasjonale helligdager varierer både på israelsk og palestinsk side. De viktigste jødiske helligdagene i vårhalvåret er Pesach, uavhengighetsdagen og jødisk pinse. I høsthalvåret er de viktigste helligdagene jødisk nyttår, Yom Kippur og Succot. Ramadan er muslimenes fasteperiode på 30 dager som avsluttes med ´īd al-fitr, den største helligdagen i den muslimske kalenderen.

Standard tidssone for Israel er GMT +2. I sommerhalvåret innføres Daylight saving time og tidssonen er da GMT +3. Israel ligger derfor som regel en time foran Norge.

Nødtelefonnumre i Israel: Politi 100, ambulanse 101, brann: 102