Israel - reiseinformasjon

Israel er et lite men dynamisk land om lag på størrelse med Sør-Trøndelag fylke. Situasjonen i området er ustabil og omskiftelig og sikkerhetsforholdene kan endre seg raskt. Det har vært økt spenning og uroligheter i det siste, med en rekke alvorlige voldelige hendelser i gamlebyen i Jerusalem, i flere israelske byer, i bydeler i Øst-Jerusalem og ved israelske kontrollposter.

Snarveier:

Reiseråd

Det finnes et reiseråd for Israel.

Praktisk informasjon

Strømmen i Israel er på 220 volt. Det er gode forbindelser for GSM-mobiltelefoner i hele Israel

De vanligste vestlige kreditt- og bankkort kan benyttes i restauranter, butikker osv. i hele Israel og også for uttak av lokal valuta fra minibank. I enkelte minibanker kan man oppleve problemer med å ta ut kontanter. I banksystemer er Israel kategorisert som Asia og de som har en regionsperre for Asia må derfor huske å fjerne den for å kunne ta ut kontanter.  I de største palestinske byene på Vestbredden er det mulig å bruke kredittkort, men ellers anbefales det å medbringe kontanter. Vær obs på at drosjer i Israel i hovedsak ikke aksepterer kredittkort som betalingsmiddel.

Under sabbaten fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag er en del restauranter og forretninger i Israel stengt, og det offentlige transporttilbudet er begrenset. Fredag er muslimenes helligdag, og de fleste palestinske butikker lukker da tidlig eller holdes stengt hele dagen.

Datoen for de nasjonale helligdager varierer både på israelsk og palestinsk side. De viktigste jødiske helligdagene i vårhalvåret er Pesach, uavhengighetsdagen og jødisk pinse. I høsthalvåret er de viktigste helligdagene jødisk nyttår, Yom Kippur og Succot. Se datoene for de offisielle helligdagene i 2015 her. Ramadan er muslimenes fasteperiode på 30 dager som avsluttes med ´īd al-fitr, den største helligdagen i den muslimske kalenderen.

Standard tidssone for Israel er GMT +2. I sommerhalvåret innføres Daylight saving time og tidssonen er da GMT +3. Israel ligger derfor som regel en time foran Norge.

Nødtelefonnumre i Israel: Politi 100, ambulanse 101, brann: 102


Sikkerhet

Reisende i Israel og Palestina bør gjøre seg kjent med UDs reiseråd, som vurderes jevnlig. Det gjøres oppmerksom på at situasjonen i området er ustabil og omskiftelig. 

Sikkerhetsnivået- og beredskapen er høynet i Israel og Palestina. Reisende
bør være årvåkne, utvise forsiktighet og følge med i nyhetene og lytte til
lokale myndigheter.

Jerusalems status

Som følge av Trumps kunngjøring om USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, har det vært demonstrasjoner og sammenstøt flere steder mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker. Det må forventes at store demonstrasjoner og spontane protester fortsatt vil forekomme. Særlig utsatt er israelske sjekkpunkter inn mot Vestbredden, samt i Jerusalem (spesielt området rundt Gamlebyen). Det kan også forekomme demonstrasjoner i Tel Aviv og andre steder i Israel. Se for øvrig reiseinformasjonen for Palestina for situasjonen på Vestbredden og i Gaza.

Dersom demonstrasjoner og voldelige sammenstøt bryter ut, bør reisende forlate stedet umiddelbart. I Jerusalems gamleby, hvor mulighetene for å forlate området er begrenset, kan butikker eller restauranter brukes som midlertidige tilfluktssteder. Det bør utvises spesiell forsiktighet ved Damaskus-porten, der det har vært sammenstøt mellom palestinere og israelsk politi og sikkerhetsstyrker.

Det har vært rakettangrep i området som grenser mot Gazastripen, og rakettangrep kan også forekomme i grensestrøkene ved Golanhøyden og Egypt. Det bør utvises stor forsiktighet. Ambassaden anbefaler reisende om å holde seg løpende orientert gjennom mediene og lytte til lokale myndigheters råd. Se UDs reiseråd for Palestina og Israel.

Hjemmesidene til det israelske sivilforsvaret (The Home Front Command) inneholder detaljerte, sikkerhetsrelaterte instrukser.

Terroraksjoner har tidligere år rammet steder der større grupper er samlet og der turister ferdes, som kjøpesentre, kafeer, restauranter, nattklubber, busser og busstasjoner. Det har forekommet flere knivangrep på gaten og på busser i byer i Israel som har rammet tilfeldige forbipasserende. Nye angrep kan ikke utelukkes. Reisende bes derfor om å ta fornuftige forholdsregler og utvise spesiell forsiktighet på slike samlingssteder.

Reisende rådes til å utvise generell forsiktighet, ta normale forholdsregler og holde seg unna demonstrasjoner og større forsamlinger.

Under normale forhold foregår de fleste reiser uten problemer. Kriminaliteten er forholdsvis lav både i Israel og Palestina. Det er likevel viktig å passe godt på verdisaker som penger, pass, smykker og fotoutstyr.

Husk å tegne reiseforsikring før du legger ut på reise.

Reisende til Israel og Palestina oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Dette vil gjøre det enklere for norske myndigheter å få kontakt med nordmenn i området i en eventuell krisesituasjon.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere får gratis turistvisum (B2) for en periode på opptil tre måneder ved innreise til Israel. Det er derfor ikke nødvendig med forhåndsvisum. Spørsmål om arbeidstillatelse, studentvisum etc. må rettes til den israelske ambassaden i Oslo eller innenriksministeriet i Jerusalem. Det kan, mot en avgift, søkes om å få forlenget visumet hos innenriksministeriet.

Israel krever at pass er gyldig i minimum seks måneder etter planlagt utreisedato. Reisende med enveisbillett vil kunne bli avvist av flyselskapet eller av israelske immigrasjonsmyndigheter.

Pass blir ikke lenger stemplet ved innreise til Israel. Ved ankomst får man i passkontrollen utlevert et «Border Control Entry Permit» (et papir på størrelse med et kredittkort), påtrykt B2 (turistvisum), ankomstdato, visumets utløpsdato og personlige detaljer. Dette kortet fungerer som bevis på lovlig innreise og opphold i landet, og bør passes godt på. Særlig for reisende ved kryssing inn og ut av Vestbredden kan tap av kort skape problemer. Nytt kort utstedes ikke, man kan ta kontakt med innenriksministeriet for å be om utskrift. Turister må bl.a. framvise gyldig turistvisum for å unngå moms på hotell, billeie osv.

Ved innreise og utreise blir reisende gjenstand for utspørring av israelske immigrasjonsmyndigheter og sikkerhetspersonell om oppholdet i Israel. Dersom man har stempel i passet fra land Israel ikke har diplomatiske forbindelser med, kan dette medføre grundigere utspørring. Dette gjelder spesielt land som Iran, Syria og Libanon. Hvis man har noen form for bekreftelse eller dokumentasjon på hva man har gjort i disse landene, som f.eks. studier eller jobb, kan det være lurt å ha dette med seg. Personer som er født i et arabisk land, antas å være arabere eller muslimer, har bakgrunn fra Midtøsten eller vært involvert i aktivist- eller misjonsvirksomhet, blir ofte utsatt for grundig utspørring ved inn- og utreise. Sjekk av rulleblad og bakgrunn blir tidvis foretatt.

Ambassaden oppfordrer alle reisende til å forholde seg rolig og besvare spørsmål fra sikkerhetspersonell sannferdig. Forsøk på å motsette seg sikkerhetskontroll eller nekte å svare på utspørring vil kunne resultere i at man blir nektet innreise. Dette er derfor ikke tilrådelig. Det forekommer at reisende blir avvist av sikkerhetsgrunner uten at det blir gitt noe nærmere forklaring. Reisende som blir nektet innreise på Ben Gurion flyplass vil bli satt i varetekt før man normalt blir returnert med første avgang med samme flyselskap. Dette kan imidlertid ta en stund, og forholdene hvor man holdes oppleves av de fleste som kummerlige.

Ved utreise blir all bagasje gjennomlyst og tidvis også manuell sjekket. Elektronisk utstyr, f.eks. kameraer og bærbare datamaskiner, kan bli sjekket grundig og innholdet kan bli gjennomgått av sikkerhetspersonell. Det forekommer at reisende blir bedt om å oppgi passord til bærbare datamaskiner, og utstyr og eiendeler har blitt konfiskert. Erfaringsmessig har reisende som har besøkt Palestina blitt gjenstand for mer utførlige utspørringer fra israelsk sikkerhetspersonell.

Reisende som blir holdt tilbake av israelsk sikkerhetspersonell ved innreise eller utreise til/fra Israel eller på sjekkpunkter, ut over det en må påregne i henhold til normale rutiner for sikkerhetskontroll, anbefales å ta kontakt med ambassaden i Tel Aviv på telefon +972(0) 3740 1900.

Personer som tidligere har blitt nektet innreise, har blitt værende i Israel utover visumets varighet eller på annen måte har brutt vilkårene for opphold under tidligere besøk, bør kontakte den israelske ambassaden i Oslo før man eventuelt forsøker å reise til Israel igjen.

Israelske myndigheter betrakter norske borgere som også innehar eller har krav på israelsk statsborgerskap som israelske borgere, underlagt israelsk lov. Norske borgere med israelsk statsborgerskap må derfor reise inn og ut av Israel på sitt israelske pass. For eksempel vil et barn født i Norge med israelsk forelder betraktes som israelsk statsborger. Kontakt det israelske innenriksministeriet eller den israelske ambassaden i Oslo for mer informasjon.

Israelske myndigheter opplyser at personer av palestinsk opprinnelse kun kan reise inn i Israel og Vestbredden gjennom Allenby Bridge-overgangen (der reisende krysser fra Jordan til Vestbredden). For mer informasjon se: Norske borgere med opprinnelse fra Gaza eller Vestbredden.

Reisende som har fått innreise til Israel kan, når sikkerhetssituasjonen tillater det, bevege seg relativt fritt på Vestbredden. For mer informasjon se reiseinformasjon om Palestina her. Det er israelske myndigheter som kontrollerer innreise til Palestina, og reisende kan bli nektet innreise. Det har også vært tilfeller hvor reisende gjennom Allenby Bridge har fått stemplet "Palestinian Authority only" i passet, hvilket forbyr ferdsel i Israel og Jerusalem. Israelske myndigheter har ikke gjort offentlig tilgjengelig informasjon om hvilke retningslinjer og prosedyrer som gjelder for reisende til Palestina, inklusive ansatte i internasjonale organisasjoner, studenter og frivillige. Nordmenn som planlegger lengre studie- eller arbeidsopphold i Palestina anbefales å kontakte representasjonskontoret på et tidlig tidspunkt.

For mer informasjon vedrørende Vestbredden og Gaza se reiseinformasjon om Palestina.

Israel har fredsavtaler med Egypt og Jordan, og det er mulig å reise til Israel fra disse landene. Det er ikke mulig å krysse grensen fra Syria eller Libanon til Israel.

Informasjon om tollbestemmelser finnes hos de israelske tollmyndighetene (i menyen til venstre, under information guides, finnes det en veiledning for turister).

 Internasjonale flyplasser


Internasjonale grenseoverganger - Jordan

Ved utreise fra Israel gjennom Allenby Bridge må jordansk visum anskaffes på forhånd. De andre grenseovergangene utsteder visum på stedet. Privatbiler kan ikke krysse over Allenby, men må kjøre over grenseovergangene i nord eller sør. Allenby Bridge/King Hussein Bridge er den eneste grenseovergangen som kan brukes av personer med palestinsk opprinnelse. Denne grenseovergangen kan ikke brukes av israelske statsborgere. Se nettsidene til grenseovergangene for oppdatert informasjon om prosedyrer, åpningstider og utreiseavgifter.

Internasjonale grenseoverganger - Egypt

 


Helse

Vaksinasjon anbefales før reise til land med utbrudd av polio. Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte den 5. mai at poliovirus er en trussel mot internasjonal folkehelse. Bakgrunnen er det siste årets økning i tilfeller av polio (poliomyelitt) i flere verdensdeler. Polio er en sykdom som kan utryddes med vaksine, fordi viruset bare finnes hos mennesker.

For å forebygge spredning av polio gir norske helsemyndigheter reiseråd om poliovaksinasjon før opphold i flere land, og særlig ved opphold i mer enn fire uker.

Før avreise må man også sørge for å ha dokumentasjon på vaksinasjon. Det er tenkelig at enkelte land vil gjennomføre undersøkelse av slik dokumentasjon, og kreve ny vaksinasjon hvis dokumentasjon på internasjonalt vaksinasjonskort (WHO) mangler. Helsepersonell kan bestille kortet fra publikasjonssiden til Folkehelseinstituttet.

WHO mener at situasjonen i disse landene innebærer en risiko for eksport og spredning av polio internasjonalt: Pakistan, Kamerun og Syria. Også land med mindre lokale polioutbrudd som Afghanistan, Guinea, Etiopia, Irak, Israel, Somalia og Nigeria anbefales å følge WHOs vaksineråd. 

Se mer helserelatert informasjon for reisende på nettsidene til Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Sykehusene i Israel holder generelt god standard. Prisnivået på helsetjenester er høyere enn i Norge. Sykehus vil kreve betaling for behandling og kan ta rettslige skritt for å forhindre utreise til regningen er betalt. Det anbefales derfor å ha tegnet forsikring før avreise.

Sykehusene i Palestina er av varierende standard, men i de fleste tilfeller vil det i løpet av kort tid være mulig å ta seg til et israelsk sykehus.

Reisende kan finne informasjon om legevakttjenester og døgnåpne apotek i Israel i den engelskspråklige avisen Jerusalem Post og den engelske utgaven av Ha’aretz.

De sanitære forholdene er stort sett meget gode i Israel. Det medfører som regel ingen problemer å spise salat. Vann fra springen kan drikkes, men kvaliteten kan variere. 
 
Israel har et varmt og solrikt klima, og det er viktig å bruke solkrem med tilstrekkelig høy solfaktor for å beskytte huden. Det er også viktig å drikke rikelig med vann for å hindre uttørring.