Israel - reiseinformasjon

Israel har igjen strammet inn på innreiserestriksjonene, og det er stengt for innreise fra turister frem til 13. desember. Dette kan bli forlenget. Israelere og utenlandske borgere med oppholdstillatelse kan som hovedregel reise inn. Alle land i Afrika, bortsett fra de i nord med kystlinje mot Middelhavet, er nå røde land.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Israel - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle ikke-nødvendige reiser til og opphold i grenseområdet (fem km) mot Gaza i det sørlige Israel. 

 

Norske borgere får gratis turistvisum (B2) for en periode på opptil tre måneder ved innreise til Israel. Ved ankomst får man en «Border Control Entry Permit» som fungerer som bevis på lovlig innreise og opphold i landet, og må passes godt på. Israel krever at pass er gyldig i minimum seks måneder etter planlagt utreisedato. Reisende med enveisbillett kan bli avvist.

Ved innreise og utreise må reisende forvente spørsmål fra israelske immigrasjonsmyndigheter og sikkerhetspersonell om oppholdet i Israel. Dersom man har stempel i passet fra land Israel ikke har diplomatiske forbindelser med, kan dette medføre grundigere utspørring. Personer som er født i et arabisk land, som kan antas å være arabere eller muslimer, har bakgrunn fra Midtøsten eller vært involvert i aktivist- eller misjonsvirksomhet, blir ofte utsatt for grundig utspørring. Alle reisende oppfordres til å forholde seg rolig og besvare spørsmål fra sikkerhetspersonell sannferdig. Det hender reisende blir avvist av sikkerhetsgrunner uten noen nærmere forklaring.

Personer som tidligere har blitt nektet innreise, har blitt værende i Israel utover visumets varighet eller på annen måte har brutt vilkårene for opphold under tidligere besøk, kan bli nektet innreise på ny. Disse bør kontakte Israel ambassade i Oslo før ny innreise. Ved utreise blir all bagasje gjennomlyst og tidvis manuelt sjekket. Erfaringsmessig har reisende som har besøkt Palestina blitt utsatt for mer utførlige utspørringer fra israelsk sikkerhetspersonell.

Inn-/utreise fra Israel til Palestina: Det er israelske myndigheter som kontrollerer innreise til Palestina. Det har vært tilfeller hvor reisende gjennom Allenby Bridge har fått stemplet "Palestinian Authority only" i passet, hvilket ikke gjør det mulig å reise inn til Jerusalem og til Israel. Nordmenn som planlegger lengre studie- eller arbeidsopphold i Palestina anbefales å kontakte representasjonskontoret i Al Ram på et tidlig tidspunkt.

Innreise/utreise for nordmenn med israelsk og palestinsk bakgrunn: Reisende som har fått innreise til Israel kan, når sikkerhetssituasjonen tillater det, bevege seg relativt fritt på Vestbredden. Israelske myndigheter betrakter norske borgere som også innehar eller har krav på israelsk statsborgerskap som israelske borgere, underlagt israelsk lov. Norske borgere med israelsk statsborgerskap må derfor reise inn og ut av Israel på sitt israelske pass. Kontakt det israelske innenriksministeriet eller den israelske ambassaden i Oslo for mer informasjon. Palestinere som er registrert i det palestinske personregisteret (the population registry) har ifølge israelske myndigheter ikke anledning til innreise til Israel uten særskilt tillatelse («permit»). Dette gjelder de som er registrert i personregisteret uavhengig av om de bor i eller utenfor Palestina eller har statsborgerskap i Norge eller andre land.

Israelske myndigheter opplyser at personer som er registrert i det palestinske personregisteret ikke vil kunne reise inn i Israel via Ben Gurion flyplass i Tel Aviv eller over Erez fra Gaza. Videre opplyses det at disse må reise inn til Vestbredden fra Jordan gjennom Allenby Bridge-overgangen. Disse reglene gjelder uansett statsborgerskap og reisedokumenter fra andre land. Reglene gjør noen unntak for særskilte reiseformål. For slike reiser må det søkes tillatelse fra israelske myndigheter i god tid i forkant. Israelske myndigheter kan kreve at personer, som er registrert i det palestinske personregisteret, reiser på palestinske ID-papirer. Utenriksdepartementet er kjent med tilfeller der norske borgere uten palestinske ID-papirer er blitt nektet inn- og utreise når de bare har hatt norsk pass.

For ytterligere informasjon eller spørsmål om regelverket for innreise bør den israelske ambassaden i Oslo kontaktes.

Reisende i Israel og Palestina bør gjøre seg kjent med UDs reiseråd, som vurderes jevnlig. Det gjøres oppmerksom på at situasjonen i området er ustabil og sikkerhetssituasjonen kan endre seg raskt.

Sikkerhetsnivået er høynet i Israel, både i områdene nær Gazastripen, og ved Golan. Reisende oppfordres også til å vise aktsomhet i grenseområdene mot Egypt, Libanon og Syria. Alle reisende oppfordres til å følge med på nyheter, lytte til råd og anvisninger fra lokale myndigheter og søke dekning i sikre rom om man hører sirene.

Dersom demonstrasjoner og voldelige sammenstøt bryter ut, bør reisende forlate stedet umiddelbart. Der mulighetene for å forlate området er begrenset kan butikker eller restauranter brukes som midlertidige tilfluktssteder. I Jerusalem bør det utvises spesiell forsiktighet i området rundt Gamlebyen, der det har vært sammenstøt mellom palestinere og israelsk politi og sikkerhetsstyrker. Hjemmesidene til det israelske sivilforsvaret (The Home Front Command) inneholder detaljerte, sikkerhetsrelaterte instrukser. 

Reisende til Israel og Palestina oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.

Terroraksjoner har tidligere år rammet steder der større grupper er samlet og der turister ferdes. Det har forekommet flere knivangrep på gaten og på busser i byer i Israel som har rammet tilfeldige forbipasserende. Reisende bes derfor om å ta fornuftige forholdsregler og utvise spesiell forsiktighet på slike samlingssteder. 

Reisende til Israel og Palestina oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Koronavirus (covid-19): Israel har etter en vellykket vaksineringskampanje kommet langt i gjenåpningen av landet. Israel åpnet 1. november for turister som kunne fremvise vaksineringsbevis som er tilknyttet EUs ordning for verifisering av vaksinepass, men allerede 28. november ble grensene igjen stengt for turisme.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse kan kun reise inn dersom de kan fremvise israelsk vaksinesertifikat eller vaksinesertifikat tilknyttet EUs løsning. Siste dose må være under seks måneder gammel. Dersom man har hatt covid-19, må man også fremvise et EU-bevis på dette. Vaksiner som er godkjent er Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac, Sinopharm, the Serum Institute of India and Sputnik V.  

Israelere og fullvaksinerte utenlandske borgere med B1-visum som kommer fra røde land blir henvist til karantenehotell etter å ha tatt PCR-test ved ankomst i Israel.

Alle innreisende til Israel må presentere en negativ PCR-test tatt innen 72 timer før innreise.

Ved ankomst på Ben Gurion flyplass må alle innreisende ta en PCR-test som man betaler selv. Den reisende må så gå i selvisolasjon i tre dager.  Man må så ta en ny test den tredje dagen og vente på resultatet før man kan gå ut av karantenen.

Det må også fylles ut en Entry Statement Form | Ministry of Health (www.gov.il) innen 48 timer før avreise til Israel.

Alle reisende bes følge informasjon og anvisninger fra israelske myndigheter, eller ta kontakt med den israelske ambassaden i Oslo.

Sykehusene i Israel holder generelt god standard. Prisnivået på helsetjenester er høyere enn i Norge. Sykehus vil kreve betaling for behandling og kan ta rettslige skritt for å forhindre utreise til regningen er betalt. Det anbefales derfor å ha tegnet forsikring før avreise.

Reisende kan finne informasjon om legevakttjenester og døgnåpne apotek i Israel i den engelskspråklige avisen Jerusalem Post og den engelske utgaven av Ha’aretz.

De sanitære forholdene er stort sett meget gode i Israel. Det medfører som regel ingen problemer å spise salat. Vann fra springen kan drikkes.

Kriminaliteten er forholdsvis lav både i Israel og Palestina. Lommetyveri forekommer, men sjelden blind vold og ran/overfall. Politisk motivert vold kan forekomme særlig i Øst-Jerusalem og rundt israelske bosettinger på Vestbredden.

Jordskjelv. Israel ligger i et tektonisk forkastningsområder som er jordskjelvutsatt. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede.

Havstrøm: Det er sterke understrømmer langs den israelske kysten av Middelhavet. Bading bør foregå kun på etablerte strender/badeplasser der trygge og utrygge områder er avmerket med fareflagg og som fortrinnsvis har en offentlig eller privat badevakts-tjeneste.

Bilbruk: Ved ferdsel i nabolag der det primært bor ultra-ortodokse jøder bør man ikke kjøre bil på jødiske helligdager. Bilbruk slike steder kan framprovosere voldshandlinger. På den aller helligste helligdagen i den jødiske kalenderen, Yom Kippur, bør all bilbruk unngås.

Hellige steder: Ved besøk i israelske moskeer, samt moskeer i de okkuperte områdene og gamlebyen i Jerusalem bør kvinner dekke til håret.

Politi: 100

Magen David Adom (ambulansetjeneste): 101

Brann: 102

Nasjonalt nødnummer: 1201

Ambassaden telefonnummer: (972 (0)3-740 1900

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside

 

Israel. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Israel.