Libanon - reiseinformasjon

Libanon er et land med en ustabil sikkerhetssituasjon som påvirkes av krigen i nabolandet Syria. Kulturelle forhold varierer ut fra hvor i landet man er.

Snarveier:

Reiseråd

Det finnes et reiseråd for Libanon.

Praktiske opplysninger

Tidsforskjell i forhold til Norge er + 1 time. Det er flere landsdekkende GSM-nettverk tilgjengelig. Strømmen er 220 volt. Stikkontaktene er like de man er vant til i Norge. Strømbrudd skjer jevnlig. Nasjonal telefonkode er +961.

Libanons myntenhet er libanesiske pund men bruk av amerikanske dollar er også utbredt. Vekslingsraten mellom de to er (anno 21. mai 2015) standardisert til 1$ = 1500£.

Visa og MasterCard aksepteres de fleste steder i storbyer og på turiststeder og kan benyttes ved uttak av lokal valuta og USD fra minibank. Banker har vanligvis åpent fra 08.30 til 14.00, men er stengt lørdag og søndag.

Butikker har åpent det meste av dagen til ca. 22.00. Noen forretninger kan være stengt søndag.

Nasjonale helligdager er: 9. februar (St.Maroun's dag), 1. mai (den internasjonale arbeiderdagen), 25. mai (frigjøringsdagen), 15. august (Maria himmelfart), 22. november (uavhengighetsdag). 

Utover arabisk er fransk og engelsk veldig utbredt. Beirut har en vestlig kultur, men flere øvrige byer/tettsteder er mer tradisjonelle og innebærer en noe strengere kleskodeks. Dette gjelder også religiøse steder og bygninger.  

Bær alltid passet med deg.

Det er forbudt å ta bilder av sikkerhetsstyrker og militære kontrollposter.

Varsomhet bør utvises især i Unifils ansvarsområde og tilstøtende områder. For å ferdes sør for Tyr trenger man tillatelse fra militærkontoret i Saida.


Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen i Libanon regnes som ustabil. Alle som vurderer å reise til, eller oppholder seg i Libanon, må være forberedt på raske endringer i sikkerhetssituasjonen. Norske borgere oppfordres til å følge nøye med i lokale media, lytte til lokale myndigheters råd og vise aktsomhet. Det er den enkeltes ansvar å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig.

Risiko for terrorhendelser i Libanon ansees som høy. 12. november 2015 mistet minst 43 mennesker livet og over 200 ble såret som følge av et selvmordsangrep i Beiruts sørlige bydel Bourj el Barajneh. Terrororganisasjonen ISIL påtok seg ansvar for angrepene. Deres posisjon i Syria og Irak bidrar til en mer urolig sikkerhetssituasjon i Libanon. I tillegg til angrepet i november 2015, har den libanesiske hæren vært i kamper med militante fra syriske grupper, herunder Nusra-fronten og ISIL, i deler av Nord-Libanon. Det kan ikke utelukkes at vestlige interesser eller borgere rammes som reaksjon på den amerikansk-ledede koalisjonen for å bekjempe gruppen.

Man bør utøve forsiktighet, unngå store folkemengder og demonstrasjoner samt store arrangement, som festivaler, konserter m.m. Lytt til råd og anvisninger fra lokale myndigheter. Veien til flyplassen i Beirut er tidvis stengt i begge retninger.

Faren for nye terrorangrep eller utbrudd av væpnede sammenstøt er spesielt høy langs grensen til Syria og Bekaa-dalen, Beiruts sørlige forsteder, Tripoli og flere områder i Nord-Libanon, sør for Litani-elven og flere palestinske flykniningleire (se mer under). Hvilke områder som vurderes som sikkerhetsutsatte kan raskt endre seg. Utenriksdepartementet kan gjennom sitt reiseråd kun gi en generell vurdering av sikkerheten i landet.

Alle reiser eller opphold i grenseområdene til Syria og den nordlige delen av Bekaa-dalen frarådes. Situasjonen i områdene er uoversiktlig. Den libanesiske hæren har vært jevnlig i kamper med militante ekstremister nord-øst i Libanon. Reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til øvrige deler av Bekaa-dalen frarådes. Bekaa-dalen har i perioder vært rammet av bilbomber og selvmordsangrep. Hermel er rammet flere ganger.

Beiruts sørlige forsteder har blitt rammet av flere terrorangrep og bilbomber. Det er fare for nye terrorangrep i området. Alle reiser og opphold frarådes i Beiruts sørlige forsteder med unntak av den internasjonale flyplassen og flyplass-veien.

Norske borgere frarådes alle reiser eller opphold til byen Tripoli og Nord-Libanon. Det har funnet sted kamper mellom den libanesiske hæren og militante fra ekstremistiske grupper i Tripoli og andre deler av Nord-Libanon. Det er fare for at vold kan blusse opp på nytt. Tripoli, og de to nabolagene Jabal Mohsen og Bab al-Tabbeneh, har vært særskilt utsatt.

Ikke-nødvendig reise eller opphold sør for Litani-eleven frarådes, med unntak av byen Tyr. Sør-Libanon påvirkes av konflikten mellom Israel og Palestina. Det kan ikke utelukkes at situasjonen vil forverre seg.  Ved reiser sør for Tyr må reisende på forhånd fremskaffe reisetillatelse fra militærkontoret i Saida. Dette må gjøres ved personlig fremmøte og kan ikke fremskaffes av ambassaden.

Besøk og opphold i palestinske flyktningleire bør skje via lokale organisasjoner i Libanon. Ikke-nødvendige reiser bør unngås. Sitasjonen er særlig spent i Ain el-Hilweh, med sporadisk skyting og konflikt mellom grupperinger. Reise eller opphold til leiren frarådes.

Libanon har opplevd bombeattentater hovedsakelig rettet mot politikere, journalister og personer i militæret. Det er fare for terrorangrep, inkludert selvmordsangrep, bilbomber og attentater. Angrepene har rammet blant annet Beirut, Tripoli og Bekaa-dalen, og områder med kristne, sunni- og sjiamuslimer. Områder med stor sjiamuslimsk befolkning kan være spesielt utsatte, men også andre områder kan rammes. 12. juni 2016 ble to personer skadd da en bombe eksploderte i Beirut sentrum utenfor en bank i bydelen Verdun/Hamra. Ingen mistet livet.

Den politiske situasjonen er ofte fastlåst. Protestaksjoner eller demonstrasjoner kan oppstå på kort varsel.

Kriminalitet i form av overfall eller tyveri er relativt lav. Reisende bør utvise generell forsiktighet og aktsomhet. Pass opp for lommetyver i turistområder. Besittelse av narkotika er forbudt og strafferammen er høy selv ved små mengder.

Man bør holde avstand til militære installasjoner og bevæpnede vakter over alt i landet. Fotografering bør begrenses til turistområder.

Bortføringer har forekommet. Ofrene har blitt kidnappet for løsepenger og/eller politiske motiver. Ekstremistiske opprørsgrupper tilknyttet konflikten i Syria og Irak kidnappet sommeren 2014 flere libanesiske soldater. Noen av gislene holdt av ekstremistene ble drept. Kidnapping av utenlandske statsborgere kan ikke utelukkes, særlig i Bekaa-dalen. Reisende tilrådes derfor å ta nødvendige sikkerhetstiltak. Ved vurdering av reise til ulike områder, bør det offisielle reiserådet konsulteres. Reise utenfor hovedveiene eller på kvelds- og nattetid øker faren.

Norske borgere bør være oppmerksomme på at det fortsatt kan finnes rester av klasevåpen og personellminer i deler av Libanon, særlig i sør-Libanon, men ikke begrenset til dette.  Det anbefales å følge oppmerkede løyper ved turgåing samt å forhøre seg med lokalbefolkningen i området.

Det kreves internasjonalt førerkort for å kjøre bil i Libanon. Bilister stanser som regel ikke for fotgjengere, og det er høye ulykkestall i trafikken. Det kjøres i høye hastigheter og trafikkbildet er uforutsigbart ettersom kjøreregler ofte ikke overholdes. Myndighetene har flere steder kontrollposter. Ved passering av kontrollposter, følg anvisningene og utvis forsiktighet – særlig i mørke. Bruk av såkalte service-taxi, hvor man deler taxi med flere ukjente, frarådes. Det oppfordres til kun å bruke taxi fra registrerte selskap, som er tydelig merket og har røde registreringsskilt.

Libanesisk lov har en bestemmelse mot «enhver seksuell naturstridig akt» som åpner for å straffeforfølge homoseksuelle handlinger. Denne paragrafen benyttes imidlertid sjeldent.

Det er risiko for jordskjelv i Libanon. I februar 2008 ble landet rammet av flere jordskjelv, der det største var på 5,3 på Richters skala. Det ble bare rapportert om mindre skader.

Norske borgere som reiser til eller oppholder seg i Libanon oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Lokale nødnumre er: 112 - generelt nødnummer (ISF), 140 - medisinsk, hjelp/ambulanse (Libanesisk Røde kors), 175 - brannvesen, 150 – Beirut International Airport.

Ved en krise eller nødsituasjon kontakt ambassaden på telefon:
+961 01 960 000.

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på telefon: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no  

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Libanon. Visum kan ordnes ved innreise på flyplassen og har normalt en varighet på en måned. Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato. Israelsk stempel i passet må ikke forekomme. Reisende risikerer å bli avvist ved ankomst hvis reisedokumentet inneholder dette. Ambassaden oppfordrer derfor alle som har planer om å besøke Libanon til å ta de nødvendige forholdsregler.

Visum kan også søkes på forhånd fra libanesisk ambassade eller konsulat. Visum skal være gratis for nordmenn, men ambassaden kjenner til tilfeller der enkeltpersoner har måttet betale for visum. Reisende på norske pass kan få turistvisum ved ankomst på flyplassen i Beirut. Visumet er kostnadsfritt og gjelder vanligvis for en måned ved innreise. Det kan fornyes ved å gå til General Security for total varighet på 90 dager. Les mer om visumbestemmelser til Libanon. Det anbefales å ha klar adresser for opphold i Libanon ved ankomst på flyplassen. 

Nordmenn som reiser til Libanon med nødpass vil bli nektet innreise, da nødpass ikke aksepteres av libanesiske myndigheter. Av erfaring blir norske borgere av libanesisk herkomst samt statsløse palestinere født i Libanon betraktet av libanesiske myndigheter som libanesiske borgere og ikke norske statsborgere. Dette begrenser dermed ambassadens mulighet for å nå frem med konsulær bistand, dersom du blir anholdt av libanesiske myndigheter.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige. Det er ingen begrensninger på inn- og utførsel av utenlandsk eller lokal valuta. Gjenstander for personlig bruk, som elektrisk utstyr, videokameraer o.l. trenger man ikke deklarere ved ankomst og utreise. Du kan ta med kjæledyr hvis du har veterinærattest. Nærmere informasjon om toll og andre regler kan fås fra den libanesiske ambassaden i Stockholm.


Helse

Mens libanesiske sykehus og legetjenester gjerne er av god standard i de største byene, er det ofte langt lavere standard andre steder i landet. Medisinsk behandling kan være svært kostbart i Libanon og reisende oppfordres på det sterkeste om å tegne en god reiseforsikring før avreise.

Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Sykehus og legetjenester utenfor de største byene (Beirut, Tripoli, Saida, Tyr) har ofte lav standard. Du bør derfor unngå å søke medisinsk hjelp andre steder, med mindre du er akutt syk. Mange sykehus krever kontant betaling (ikke kredittkort).

Medisinsk behandling kan være svært kostbart i Libanon. Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Vær forberedt på varmt klima. Bruk solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden. Drikk rikelig med vann for å unngå uttørring. Vann fra springen anbefales ikke å drikke. Sjekk forseglingen på flasker.

Søk råd hos lege i god tid før avreise om eventuelle vaksiner. Se oversikten over hvilke vaksiner Folkehelseinstituttet anbefaler for kortere eller lengre reiser til Libanon.

For mer informasjon se; Folkehelseinstituttet, og WHO om Libanon.