Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Libanon - reiseinformasjon

Det er per 1. juli bekreftet i underkant av 2000 COVID-19 smittede i Libanon, og det meldes daglig om et tosifret antall nye tilfeller. Antall dødsfall som følge av viruset er fortsatt lavt. Med virkning fra 15. mars innførte libanesiske myndigheter en medisinsk unntakstilstand for å begrense smittespredningen i samfunnet. Tiltakene gjelder til 2. august, og omfatter blant annet stenging av grenseovergangene til Syria. Flyplassen i Beirut gjenåpnet 1. juli. Se «innreise» for mer informasjon. For mer informasjon om viruset, se under «Helse». Norske borgere oppfordres til å vurdere sine reiseplaner i tråd med UDs reiseråd knyttet til spredningen av koronaviruset.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 25. JUNI - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, med unntak av land og regioner i Norden (og EØS/Schengen-området fra 15. juli). Reiserådet gjelder til og med 20. august.

UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til områder i Norden med høy smittespredning.

Fra og med 15. juli vil UD også fraråde reiser som ikke er strengt nødvendige til land i EØS/Schengen-området med høy smittespredning.

Mer informasjon om kriterier og hvilke land dette gjelder finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Libanon - reiseråd

Alle reiser til og opphold i grenseområdene mot Syria nærmere enn ti km fra grensen, frarådes, inkludert byene Arsal og Hermel. Alle reiser og opphold nærmere enn fem kilometer fra den såkalte blå linjen mot Golan, frarådes. 

Alle reiser til den palestinske flyktningleiren Ain el Hilweh frarådes. Alle reiser til Beiruts sørlige forsteder (Dahiyeh) frarådes, med unntak av den internasjonale flyplassen og hovedveien til denne. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Sør-Libanon sør for elven Litani, frarådes, med unntak av byen Tyre og områder vest for hovedveien Saida-Tyre-Naquora. 

Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Bekaa-dalen nord for Zahleh, med unntak av Baalbek by og hovedveien til Baalbek, frarådes. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Tripoli, frarådes. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til provinsen Nord-Libanon (distriktene Akkar og Miniyeh-Danniyeh), frarådes.

Sikkerhet

De landsomfattende demonstrasjonene som har preget Libanon siden midten av oktober 2019 har avtatt i intensitet under de strenge nasjonale tiltakene som er innført for å hindre spredning av covid-19 i befolkningen. Fra 27. april har det foregått en gradvis oppmyking av tiltakene, og demonstrasjonene har stedvis blusset opp igjen. Voldelige sammenstøt forekommer.

Libanon er inne i en alvorlig økonomisk krise, og bankene utøver en form for kapitalkontroll. Det er for tiden ikke mulig å ta ut amerikanske dollar med internasjonale kredittkort i minibanker. Lokal valuta er tilgjengelig i minibanker som aksepterer internasjonale kredittkort. Situasjonen forblir uoversiktlig og kan endre seg raskt. Norske reisende og fastboende oppfordres til å unngå store folkemengder, holde seg oppdatert om utviklingen, og følge råd fra lokale myndigheter. Norske borgere som befinner seg i Libanon anbefales også å registrere seg på reiseregistrering.no.

Sikkerhetssituasjonen i Libanon påvirkes i tillegg av krigen i nabolandet Syria. Det er generelt høy sikkerhetsberedskap i landet. I enkelte områder er det fortsatt tilstedeværelse av væpnet milits.

Faren for terrorangrep eller utbrudd av væpnede sammenstøt er høyere i enkelte områder. Dette gjelder spesielt nord-øst i Bekaadalen, områder langs grensen til Syria, Beiruts sørlige forsteder, Tripoli og provinsen Nord-Libanon og flere av de palestinske flyktningleirene. Sikkerhetstruende hendelser langs den såkalte «blå linjen» mot Israel eller i Unifils operasjonsområde kan forekomme. Terrorangrep eller andre sikkerhetstruende hendelser i andre områder av Libanon kan ikke utelukkes.

Eventuelle besøk i palestinske flyktningleirer bør skje via organisasjoner med tilstrekkelig lokal innsikt og etter en nærmere vurdering av sikkerhetssituasjonen i den aktuelle leiren.

Norske reisende bør være oppmerksomme på at det fortsatt kan finnes rester av klasevåpen og antipersonellminer i deler av Libanon. Ved turgåing anbefales det å følge oppmerkede løyper og forhøre seg med lokalbefolkningen i området.

Det er høye ulykkestall i trafikken. Det kjøres i høye hastigheter, og trafikkbildet er uoversiktlig og uforutsigbart. Kjøremønstrene er annerledes enn i Norge, og trafikkregler overholdes ikke alltid. Det oppfordres til kun å bruke taxi fra registrerte selskaper, som er tydelig merket. Bruk av såkalte service-taxi, hvor man deler taxi med flere ukjente, frarådes.

Det er risiko for jordskjelv i Libanon. I februar 2008 ble landet rammet av flere jordskjelv, der det største var på 5,3 på Richters skala. Det ble bare rapportert om mindre skader.

Lokale nødnumre er: 112 - generelt nødnummer (politi), 140 - medisinsk hjelp/ambulanse (Libanesisk Røde Kors), 175 - brannvesen.

Ved en krise eller nødsituasjon kontakt ambassaden på telefon:
+961 (0)1 763 200 eller e-post [email protected].

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på telefon: +47 23 95 00 00 eller e-post: [email protected].   

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Den internasjonale flyplassen i Beirut gjenåpnet 1. juli. Alle reisende må ha en reiseforsikring som også dekker COVID-sykdom, og er gyldig for hele oppholdet. En slik forsikring kan kjøpes på nett eller ved ankomst (egen forsikringsskranke). Alle reisende blir PCR-testet ved ankomst, og oppfordret til å isolere seg på sin adresse i Libanon til testresultatet foreligger (24 – 48 timer). Dersom den reisende ikke kan framvise negativ test fra avreiselandet må det tas en ny PCR-test etter 72 timer. Test ved ankomst administreres av flyselskapet, mens test nummer 2 betales av den reisende selv. Undersøk hva som gjelder med reisebyrå eller flyselskap når reisen kjøpes.

Det er libanesiske myndigheter som bestemmer hvilke krav som gjelder for innreise. De kan kontaktes via den libanesiske ambassaden i Stockholm.

Norske borgere trenger visum for opphold i Libanon. Reisende på norsk pass får turistvisum ved ankomst på flyplassen i Beirut. Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato. Visumet er kostnadsfritt og gjelder vanligvis for en måned ved innreise. Det kan normalt fornyes for opptil 90 dagers varighet ved å oppsøke kontorene til General Security. Visum kan også søkes på forhånd fra libanesisk ambassade eller konsulat. Den libanesiske ambassaden i Stockholm dekker visumsøknader fra Norge.

Reisende vil bli avvist ved ankomst hvis du tidligere har besøkt Israel. Du risikerer å bli holdt tilbake på grensen og nektet innreise. Det gjelder også hvis du planlegger å reise til Israel, eller om du har noe i bagasjen som kan tyde på at du har besøkt eller vil besøke Israel.

Nordmenn som reiser til Libanon med nødpass vil kunne bli nektet innreise, da nødpass ikke aksepteres av libanesiske myndigheter.

Av erfaring blir norske borgere av libanesisk opprinnelse, eller statsløse palestinere født i Libanon, betraktet av libanesiske myndigheter som libanesiske borgere og ikke norske statsborgere. Dette begrenser ambassadens mulighet for å tilby konsulær bistand.

Reisende med reisebevis for flyktninger/utlendingspass (grønt og blått reisedokument) må innhente visum ved den libanesiske ambassaden i Stockholm på forhånd.

Gjenstander for personlig bruk, som elektrisk utstyr, videokameraer o.l. trenger man ikke erklære i tollen ved ankomst og utreise.

Derimot er det ikke tillatt å ta med satellittutstyr til Libanon (satellittelefoner, BGAN eller lignende). Det kan bli konfiskert av myndighetene, og du kan risikere å bli ilagt bøter.

Du kan ta med kjæledyr hvis du har veterinærattest. Nærmere informasjon om toll og andre regler kan fås fra den libanesiske ambassaden i Stockholm.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende og fastboende bør holde seg oppdatert om hvordan koronaviruset utvikler seg. Det er i underkant av 2000 bekreftede COVID-19 smittetilfeller i Libanon, og det meldes daglig om nye tilfeller. Antall dødsfall er foreløpig lavt, med 34 bekreftede dødsfall per 1. juli.

Libanesiske myndigheter har i samarbeid med WHO iverksatt flere tiltak for å begrense smittefaren. Med virkning fra 15. mars ble det innført en medisinsk unntakstilstand for å begrense smittespredningen i samfunnet. Ordningen har blitt forlenget og justert en rekke ganger, og gjelder nå fram til 2. august. Tiltakene omfatter blant annet midlertidig stenging av grenseoverganger og havner, og en generell oppfordring til å følge anbefalte retningslinjer for å hindre smittespredning. Kinoer og treningssentre holder stengt. Kjøpesentre, butikker, museer, barer, kafeer og restauranter holder åpent med begrenset kapasitet. Det er krav til bruk av munnbind i butikker og andre steder der mange mennesker samles. Situasjonen vurderes kontinuerlig, og endringer i tiltakene kan skje på kort varsel.

Det er opprettet et eget telefonnummer, +961 (0)1 59 44 59, som skal benyttes ved mistanke om smitte. Det er også mulig å ringe den generelle nødlinjen i Libanon, 1214 eller libanesisk Røde Kors, 140.

Følg ellers med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon er blant annet tilgjengelig på det libanesiske helseministeriets nettsider (engelsk) og via nettsidene til WHOs landkontor i Libanon (engelsk).

Det vises for øvrig til informasjon om Utenriksdepartementets reiseråd knyttet til spredningen av koronaviruset.

Det offentlige helsetilbudet i Libanon er begrenset, og det må påregnes redusert tilgang til helsetjenester, både private og offentlige.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Mange private libanesiske sykehus og legetjenester i de største byene holder normalt høy standard, men helsevesenet som helhet er under press på grunn av den økonomiske krisen i landet. Dersom antall COVID-smittede som trenger behandling på sykehus øker kan behovene raskt overstige kapasiteten både i det private og offentlige helsevesenet.  I rurale områder standarden på helsetilbudet lavere enn i de største byene. Medisinsk behandling kan være svært kostbar i Libanon og reisende oppfordres på det sterkeste til å tegne reiseforsikring før avreise. Merk at libanesiske myndigheter krever gyldig forsikring for behandling av COVID-sykdom for alle som ankommer Libanon. Enkelte sykehus krever kontant betaling, og tar ikke kredittkort.

Vann fra springen bør ikke drikkes. Sjekk gjerne forseglingen på vannflasker.

Søk råd hos lege i god tid før avreise om eventuelle vaksiner. Se oversikten over hvilke vaksiner Folkehelseinstituttet anbefaler for kortere eller lengre reiser til Libanon.

For mer informasjon se; Folkehelseinstituttet, og Verdens helseorganisasjons (WHO) nettsider om Libanon.


Praktiske opplysninger

Tidsforskjell i forhold til Norge er +1 time. Nasjonal telefonkode er +961.

Libanons myntenhet er libanesiske pund (LBP). Amerikanske dollar (USD) er utbredt. Den offisielle vekslingskursen mellom de to er fastsatt til USD 1 = LBP 1500, og legges til grunn av bankene. På grunn av den økonomiske krisen har pundet svekket seg og den uoffisielle kursen er over 4000 LBP til 1 USD (mai 2020) i kjølvannet av den økonomiske krisen.

Visa og Mastercard kan benyttes til uttak av lokal valuta fra minibank. Banker har vanligvis åpent fra 08.30 til 14.00, unntatt søndager. Etter de politiske demonstrasjonene startet har bankene periodevis holdts stengt. Kredittkort aksepteres i de større byene i flere forretninger, restauranter og hoteller.

Ha alltid kopi av pass med deg. Ved passeringer av militære kontrollposter kan reisende bli spurt om pass eller gyldig ID-dokument. Det er forbudt å ta bilder av sikkerhetsstyrker og militære kontrollposter.

For å ferdes sør og øst for Tyr/Sour trenger man tillatelse fra militærkontoret i Saida. Ambassaden kan ikke bistå i å skaffe slike tillatelser.

Besittelse av narkotika, selv i små mengder, er forbudt og strafferammen er høy.

Strømmen er 220 volt. Stikkontaktene er like de man er vant til i Norge. Strømbrudd er vanlig, også i Beirut.

Utover arabisk er engelsk og fransk utbredt. Kultur og kulturelle koder varierer fra ulike deler av landet. Beirut har mange steder en liberal kultur, mens andre byer og tettsteder er mer tradisjonelle og innebærer for eksempel en strengere kleskode. Dette gjelder også religiøse steder og bygninger.

Libanon observerer både ortodokse og katolske kristne og muslimske høytider, i tillegg til enkelte nasjonale helligdager. De muslimske høytidene flytter seg i tråd med den muslimske kalenderen. Offentlige kontorer og mange forretninger holder stengt i helgen og i offentlige høytider og helligdager. Den enkelte anbefales å undersøke datoer for forestående helligdager.

Til toppen