Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Libanon - reiseinformasjon

Libanon er et land med en ustabil sikkerhetssituasjon som påvirkes av krigen i nabolandet Syria. Kulturelle forhold varierer ut fra hvor i landet man er.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Libanon - reiseråd

Alle reiser til og opphold i grenseområdene mot Syria nærmere enn ti km fra grensen, frarådes, inkludert byene Arsal og Hermel. Alle reiser og opphold nærmere enn fem kilometer fra den såkalte blå linjen mot Golan, frarådes. 

Alle reiser til den palestinske flyktningleiren Ain el Hilweh frarådes. Alle reiser til Beiruts sørlige forsteder (Dahiyeh) frarådes, med unntak av den internasjonale flyplassen og hovedveien til denne. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Sør-Libanon sør for elven Litani, frarådes, med unntak av byen Tyre og områder vest for hovedveien Saida-Tyre-Naquora. 

Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Bekaa-dalen nord for Zahleh, med unntak av Baalbek by og hovedveien til Baalbek, frarådes. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Tripoli, frarådes. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til provinsen Nord-Libanon (distriktene Akkar og Miniyeh-Danniyeh), frarådes.

Sikkerhet

Siden 17. oktober har det pågått omfattende demonstrasjoner i hele Libanon. I tillegg er knutepunkter i Beirut, hovedveiene nordover, sørover og østover til og fra Beirut, samt veier i og rundt øvrige byer periodevis sperret av demonstrantene. Det kan derfor være vanskelig å forflytte seg rundt. Den siste uken har det også vært spredte tilløp til voldelige sammenstøt.

Bankene holder stengt, og tilgangen på kontanter i minibankene varierer mye. Det er p.t. kun mulig å ta ut lokal valuta (LBP). Kredittkort godtas, men i mindre utstrekning enn tidligere. Situasjonen påvirker også tilgangen på enkelte varer (inkl. medisiner), og prisene stiger.

Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler ved reiser til eller opphold i Libanon. Videre oppfordres norske reisende og fastboende til å unngå store folkemengder, følge med på lokale nyheter og følge råd fra lokale myndigheter. Situasjonen forblir uoversiktlig og kan endre seg raskt. Reisende oppfordres også til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Sikkerhetssituasjonen i Libanon påvirkes av krigen i nabolandet Syria. Det er generelt høy sikkerhetsberedskap i landet og fortsatt tilstedeværelse av væpnet milits. Sikkerhetssituasjonen varierer ut fra hvilke områder man oppholder seg i. Alle som vurderer å reise til, eller oppholder seg i Libanon, må være forberedt på raske endringer i sikkerhetssituasjonen. Norske borgere oppfordres til å følge med i lokale media, lytte til lokale myndigheters råd og vise aktsomhet. Det er den enkeltes ansvar å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig.

Faren for terrorangrep eller utbrudd av væpnede sammenstøt er høyere nord-øst i Bekaa-dalen, langs grensen til Syria, Beiruts sørlige forsteder, flere områder i Nord-Libanon, enkelte bydeler i Tripoli og flere palestinske flyktningleire. Hendelser langs Den blå linjen mot Israel kan forekomme. Terrorangrep eller andre sikkerhetstruende hendelser i øvrige områder kan ikke utelukkes. Reisende bør utøve forsiktighet, unngå store folkemengder og demonstrasjoner samt store arrangementer, som festivaler, konserter og tilsvarende.

Eventuelle besøk i palestinske flyktningleire bør skje via organisasjoner med tilstrekkelig lokal innsikt og etter en nærmere vurdering av sikkerhetssituasjonen for den aktuelle leir.

Norske borgere bør være oppmerksomme på at det fortsatt kan finnes rester av klasevåpen og antipersonellminer i deler av Libanon, særlig i Sør-Libanon, men ikke begrenset til dette. Det anbefales å følge oppmerkede løyper ved turgåing samt å forhøre seg med lokalbefolkningen i området.

Det er høye ulykkestall i trafikken. Det kjøres i høye hastigheter, og trafikkbildet er uforutsigbart ettersom kjøreregler ofte ikke overholdes. Bruk av såkalte service-taxi, hvor man deler taxi med flere ukjente, frarådes. Det oppfordres til kun å bruke taxi fra registrerte selskaper, som er tydelig merket og har røde registreringsskilt.

Det er risiko for jordskjelv i Libanon. I februar 2008 ble landet rammet av flere jordskjelv, der det største var på 5,3 på Richters skala. Det ble bare rapportert om mindre skader.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. En god reiseforsikring bør blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Lokale nødnumre er: 112 - generelt nødnummer (politi), 140 - medisinsk hjelp/ambulanse (Libanesisk Røde Kors), 175 - brannvesen.

Ved en krise eller nødsituasjon kontakt ambassaden på telefon:
+961 (0)1 763 200 eller e-post [email protected].

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på telefon: +47 23 95 00 00 eller e-post: [email protected].   

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Libanon. Reisende på norsk pass kan få turistvisum ved ankomst på flyplassen i Beirut. Visumet er kostnadsfritt og gjelder vanligvis for en måned ved innreise. Det kan normalt fornyes for opptil 90 dagers varighet ved å oppsøke General Securitys kontorer. For utfylling av nødvendige papirer ved ankomst anbefales reisende å ha lett tilgjengelig adresse man skal bo på under oppholdet i Libanon.

Visum kan også søkes på forhånd fra libanesisk ambassade eller konsulat.

Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato. Israelsk stempel i passet må ikke forekomme. Reisende risikerer å bli avvist ved ankomst hvis reisedokumentet inneholder dette.

Nordmenn som reiser til Libanon med nødpass vil kunne bli nektet innreise, da nødpass ikke aksepteres av libanesiske myndigheter. Av erfaring blir norske borgere av libanesisk opprinnelse, eller statsløse palestinere født i Libanon, betraktet av libanesiske myndigheter som libanesiske borgere og ikke norske statsborgere. Dette begrenser ambassadens mulighet for å nå frem med konsulær bistand dersom man blir anholdt av libanesiske myndigheter.

Reisende med reisebevis for flyktninger/utlendingspass (grønt og blått reisedokument) må innhente visum ved den libanesiske ambassaden i Stockholm på forhånd.

Gjenstander for personlig bruk, som elektrisk utstyr, videokameraer o.l. trenger man ikke erklære i tollen ved ankomst og utreise. Du kan ta med kjæledyr hvis du har veterinærattest. Nærmere informasjon om toll og andre regler kan fås fra den libanesiske ambassaden i Stockholm.


Helse

Mange private libanesiske sykehus og legetjenester i de største byene holder høy standard. I rurale områder er derimot standarden ofte lavere. Medisinsk behandling kan være svært kostbar i Libanon og reisende oppfordres på det sterkeste til å tegne reiseforsikring før avreise. Enkelte sykehus krever kontant betaling, og tar ikke kredittkort.

Vann fra springen bør ikke drikkes. Sjekk gjerne forseglingen på vannflasker.

Søk råd hos lege i god tid før avreise om eventuelle vaksiner. Se oversikten over hvilke vaksiner Folkehelseinstituttet anbefaler for kortere eller lengre reiser til Libanon.

For mer informasjon se; Folkehelseinstituttet, og Verdens helseorganisasjons (WHO) nettsider om Libanon.


Praktiske opplysninger

Tidsforskjell i forhold til Norge er + 1 time. Nasjonal telefonkode er +961. Det er flere landsdekkende GSM-nettverk tilgjengelig. Strømmen er 220 volt. Stikkontaktene er like de man er vant til i Norge. Strømbrudd skjer jevnlig.

Libanons myntenhet er libanesiske pund men bruk av amerikanske dollar er også utbredt. Vekslingsraten mellom de to er (pr. 2018) standardisert til USD 1 = LBP 1500.

Visa og Mastercard kan benyttes til uttak av lokal valuta og amerikanske dollar fra minibank. Banker har vanligvis åpent fra 08.30 til 14.00, og er stengt søndag. Kredittkort aksepteres i de større byene i flere forretninger, restauranter og hoteller. Flere forretninger i byene har åpent hele dagen til ca. 22.00. Noen forretninger er stengt søndager.

Nasjonale helligdager er: 1. januar, 6. januar (armensk julaften), 9. februar (St. Marouns dag), 25. mars (Maria budskapsdag), katolske og ortodokse helligdager i forbindelse med påske (bevegelig), 1. mai, 25. mai (frigjøringsdagen), eid al fitr (bevegelig), 15. august (Maria himmelfart), eid el adha (bevegelig), hijiri (bevegelig), ashoura (bevegelig), 22. november (uavhengighetsdag) og 25.-26. desember.

Utover arabisk er engelsk og fransk utbredt. Kultur og kulturelle koder varierer fra ulike deler av landet. Beirut har en moderne og mange steder liberal kultur, mens flere øvrige byer/tettsteder er mer tradisjonelle og innebærer en noe strengere kleskodeks. Dette gjelder også religiøse steder og bygninger.

Bær alltid kopi av pass med deg. For passeringer ved militære kontrollposter i landet, kontrollerer myndigheter tidvis reisendes pass eller gyldig ID-dokument. Ved passering av kontrollposter, følg anvisningene og utvis forsiktighet.

Det er forbudt å ta bilder av sikkerhetsstyrker og militære kontrollposter. For å ferdes sør og øst for Tyre/Sour trenger man tillatelse fra militærkontoret i Saida. Ambassaden kan dessverre ikke bistå i å skaffe slike tillatelser.

Besittelse av narkotika er forbudt og strafferammen er høy, også ved små mengder. Libanesisk lov har en bestemmelse mot «enhver seksuell naturstridig akt» som åpner for å straffeforfølge homoseksuelle handlinger. Denne paragrafen benyttes imidlertid sjelden.

Til toppen