Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Libanon - reiseinformasjon

Det bekreftes daglig et titalls nye tilfeller av covid-19 i Libanon, men antall dødsfall som følge av viruset er fortsatt lavt. Libanesiske myndigheter har innført en medisinsk unntakstilstand for å begrense smittespredningen i samfunnet. Fra 27. mars er det i tillegg innført et generelt portforbud mellom klokken 19:00 og 05:00. Videre er folk oppfordret til å begrense sin utetid til helt nødvendige ærend. Matbutikker og apotek er åpne. Bankene er stengt. Den internasjonale flyplassen i Beirut er stengt for passasjertrafikk, foreløpig til 12. april. Det samme gjelder havner og grenseoverganger. Norske borgere oppfordres til å revurdere planlagte reiser, i tråd med Utenriksdepartements reiseråd knyttet til spredningen av koronaviruset. For mer informasjon om koronavirus, se under «Helse».

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. APRIL - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Libanon - reiseråd

Alle reiser til og opphold i grenseområdene mot Syria nærmere enn ti km fra grensen, frarådes, inkludert byene Arsal og Hermel. Alle reiser og opphold nærmere enn fem kilometer fra den såkalte blå linjen mot Golan, frarådes. 

Alle reiser til den palestinske flyktningleiren Ain el Hilweh frarådes. Alle reiser til Beiruts sørlige forsteder (Dahiyeh) frarådes, med unntak av den internasjonale flyplassen og hovedveien til denne. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Sør-Libanon sør for elven Litani, frarådes, med unntak av byen Tyre og områder vest for hovedveien Saida-Tyre-Naquora. 

Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Bekaa-dalen nord for Zahleh, med unntak av Baalbek by og hovedveien til Baalbek, frarådes. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Tripoli, frarådes. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til provinsen Nord-Libanon (distriktene Akkar og Miniyeh-Danniyeh), frarådes.

Sikkerhet

Siden 17. oktober har det pågått omfattende demonstrasjoner i hele Libanon. Knutepunkt i Beirut, hovedveiene til og fra Beirut, samt veier i og rundt øvrige byer er periodevis sperret. Det kan derfor være vanskelig å forflytte seg rundt. Voldelige sammenstøt forekommer.

Libanon er inne i en alvorlig økonomisk krise, og bankene utøver en form for kapitalkontroll. Det er for tiden ikke mulig å ta ut amerikanske dollar med internasjonale kredittkort i minibanker, men lokal valuta er tilgjengelig i minibanker som aksepterer internasjonale kredittkort.

Norske reisende anbefales å medbringe amerikanske dollar. Kredittkort godtas vanligvis i Beirut og på de fleste større turistmål. Reisende bør være oppmerksom på at enkelte bedrifter, inkludert restauranter og hoteller, ønsker kontant betaling. Det anbefales å forhøre seg med hotell i forkant av reisen.

Situasjonen forblir uoversiktlig og kan endre seg raskt. Norske reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler ved reiser til eller opphold i Libanon. Norske reisende og fastboende oppfordres til å unngå store folkemengder, holde seg oppdatert om utviklingen, følge med på lokale nyheter og følge råd fra lokale myndigheter.

Det er den enkeltes ansvar å vurdere hvorvidt det er forsvarlig å gjennomføre reisen. Norske reisende oppfordres til å tegne privat reiseforsikring for alle reiser til Libanon, samt å registrere seg på reiseregistrering.no.

Sikkerhetssituasjonen i Libanon påvirkes også av krigen i nabolandet Syria. Det er generelt høy sikkerhetsberedskap i landet. I enkelte områder er det fortsatt tilstedeværelse av væpnet milits.

Faren for terrorangrep eller utbrudd av væpnede sammenstøt er høyere i enkelte områder. Dette gjelder spesielt nord-øst i Bekaadalen, områder langs grensen til Syria, Beiruts sørlige forsteder, Tripoli og provinsen Nord-Libanon og flere av de palestinske flyktningleirene. Sikkerhetstruende hendelser langs den såkalte «blå linjen» mot Israel eller i Unifils operasjonsområde kan forekomme. Terrorangrep eller andre sikkerhetstruende hendelser i andre områder av Libanon kan ikke utelukkes.

Eventuelle besøk i palestinske flyktningleirer bør skje via organisasjoner med tilstrekkelig lokal innsikt og etter en nærmere vurdering av sikkerhetssituasjonen i den aktuelle leiren.

Norske reisende bør være oppmerksomme på at det fortsatt kan finnes rester av klasevåpen og antipersonellminer i deler av Libanon. Ved turgåing anbefales det å følge oppmerkede løyper og forhøre seg med lokalbefolkningen i området.

Det er høye ulykkestall i trafikken. Det kjøres i høye hastigheter, og trafikkbildet er uoversiktlig og uforutsigbart. Kjøremønstrene er annerledes enn i Norge, og trafikkregler overholdes ikke alltid. Det oppfordres til kun å bruke taxi fra registrerte selskaper, som er tydelig merket. Bruk av såkalte service-taxi, hvor man deler taxi med flere ukjente, frarådes.

Det er risiko for jordskjelv i Libanon. I februar 2008 ble landet rammet av flere jordskjelv, der det største var på 5,3 på Richters skala. Det ble bare rapportert om mindre skader.

Lokale nødnumre er: 112 - generelt nødnummer (politi), 140 - medisinsk hjelp/ambulanse (Libanesisk Røde Kors), 175 - brannvesen.

Ved en krise eller nødsituasjon kontakt ambassaden på telefon:
+961 (0)1 763 200 eller e-post [email protected].

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på telefon: +47 23 95 00 00 eller e-post: [email protected].   

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Libanon. Reisende på norsk pass kan få turistvisum ved ankomst på flyplassen i Beirut. Visumet er kostnadsfritt og gjelder vanligvis for en måned ved innreise. Det kan normalt fornyes for opptil 90 dagers varighet ved å oppsøke General Securitys kontorer. For utfylling av nødvendige papirer ved ankomst anbefales reisende å ha lett tilgjengelig adresse man skal bo på under oppholdet i Libanon.

Visum kan også søkes på forhånd fra libanesisk ambassade eller konsulat.

Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato. Israelsk stempel i passet må ikke forekomme. Reisende risikerer å bli avvist ved ankomst hvis reisedokumentet inneholder dette.

Nordmenn som reiser til Libanon med nødpass vil kunne bli nektet innreise, da nødpass ikke aksepteres av libanesiske myndigheter. Av erfaring blir norske borgere av libanesisk opprinnelse, eller statsløse palestinere født i Libanon, betraktet av libanesiske myndigheter som libanesiske borgere og ikke norske statsborgere. Dette begrenser ambassadens mulighet for å nå frem med konsulær bistand dersom man blir anholdt av libanesiske myndigheter.

Reisende med reisebevis for flyktninger/utlendingspass (grønt og blått reisedokument) må innhente visum ved den libanesiske ambassaden i Stockholm på forhånd.

Gjenstander for personlig bruk, som elektrisk utstyr, videokameraer o.l. trenger man ikke erklære i tollen ved ankomst og utreise. Du kan ta med kjæledyr hvis du har veterinærattest. Nærmere informasjon om toll og andre regler kan fås fra den libanesiske ambassaden i Stockholm.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronaviruset utvikler seg. Det nærmer seg nå 400 bekreftede smittetilfeller i Libanon. Det meldes daglig om nye tilfeller. Antall dødsfall er foreløpig lavt, og det meldes også om personer som har blitt friske. Myndighetene har i samarbeid med WHO iverksatt flere tiltak for å begrense smittefaren.

Libanesiske myndigheter har innført en medisinske unntakstilstand, foreløpig til 12. april. Fra 27. mars er det også innført et generelt portforbud mellom klokken 19:00 og 05:00. Folk er i tillegg oppfordret til å begrense sin utetid til helt nødvendige ærend. Det er kun matbutikker og apotek som holder åpent. Bankene er stengt. Den internasjonale flyplassen i Beirut forblir stengt for passasjertrafikk. Det samme gjelder havner og grenseoverganger. Hold kontakt med ditt reisebyrå eller det aktuelle flyselskapet. Norske borgere oppfordres til å revurdere planlagte reiser, i tråd med Utenriksdepartementets reiseråd knyttet til spredningen av koronaviruset. Ytterligere tiltak kan komme på kort varsel.

Myndighetene har opprettet et eget telefonnummer, +961 76 592 699, som skal benyttes ved mistanke om smitte. Det er også mulig å ringe den generelle nødlinjen i Libanon, 1214 eller libanesisk Røde Kors, 140.

Følg ellers med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon er blant annet tilgjengelig på det libanesiske helseministeriets nettsider (engelsk) og via nettsidene til WHOs landkontor i Libanon (engelsk). 

Det offentlige helsetilbudet i Libanon er begrenset, og det må påregnes redusert tilgang til helsetjenester, både private og offentlige.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Mange private libanesiske sykehus og legetjenester i de største byene holder høy standard. I rurale områder er derimot standarden ofte lavere. Medisinsk behandling kan være svært kostbar i Libanon og reisende oppfordres på det sterkeste til å tegne reiseforsikring før avreise. Enkelte sykehus krever kontant betaling, og tar ikke kredittkort.

Vann fra springen bør ikke drikkes. Sjekk gjerne forseglingen på vannflasker.

Søk råd hos lege i god tid før avreise om eventuelle vaksiner. Se oversikten over hvilke vaksiner Folkehelseinstituttet anbefaler for kortere eller lengre reiser til Libanon.

For mer informasjon se; Folkehelseinstituttet, og Verdens helseorganisasjons (WHO) nettsider om Libanon.


Praktiske opplysninger

Tidsforskjell i forhold til Norge er + 1 time. Nasjonal telefonkode er +961. Det er flere landsdekkende GSM-nettverk tilgjengelig. Strømmen er 220 volt. Stikkontaktene er like de man er vant til i Norge. Strømbrudd skjer jevnlig.

Libanons myntenhet er libanesiske pund men bruk av amerikanske dollar er også utbredt. Vekslingsraten mellom de to er (pr. 2018) standardisert til USD 1 = LBP 1500.

Visa og Mastercard kan benyttes til uttak av lokal valuta og amerikanske dollar fra minibank. Banker har vanligvis åpent fra 08.30 til 14.00, og er stengt søndag. Kredittkort aksepteres i de større byene i flere forretninger, restauranter og hoteller. Flere forretninger i byene har åpent hele dagen til ca. 22.00. Noen forretninger er stengt søndager.

Nasjonale helligdager er: 1. januar, 6. januar (armensk julaften), 9. februar (St. Marouns dag), 25. mars (Maria budskapsdag), katolske og ortodokse helligdager i forbindelse med påske (bevegelig), 1. mai, 25. mai (frigjøringsdagen), eid al fitr (bevegelig), 15. august (Maria himmelfart), eid el adha (bevegelig), hijiri (bevegelig), ashoura (bevegelig), 22. november (uavhengighetsdag) og 25.-26. desember.

Utover arabisk er engelsk og fransk utbredt. Kultur og kulturelle koder varierer fra ulike deler av landet. Beirut har en moderne og mange steder liberal kultur, mens flere øvrige byer/tettsteder er mer tradisjonelle og innebærer en noe strengere kleskodeks. Dette gjelder også religiøse steder og bygninger.

Bær alltid kopi av pass med deg. For passeringer ved militære kontrollposter i landet, kontrollerer myndigheter tidvis reisendes pass eller gyldig ID-dokument. Ved passering av kontrollposter, følg anvisningene og utvis forsiktighet.

Det er forbudt å ta bilder av sikkerhetsstyrker og militære kontrollposter. For å ferdes sør og øst for Tyre/Sour trenger man tillatelse fra militærkontoret i Saida. Ambassaden kan dessverre ikke bistå i å skaffe slike tillatelser.

Besittelse av narkotika er forbudt og strafferammen er høy, også ved små mengder. Libanesisk lov har en bestemmelse mot «enhver seksuell naturstridig akt» som åpner for å straffeforfølge homoseksuelle handlinger. Denne paragrafen benyttes imidlertid sjelden.

Til toppen