Libanon - reiseinformasjon

Libanon er inne i en alvorlig økonomisk krise, med økende fattigdom blant libanesere. Voldelige sammenstøt forekommer, blant annet i forbindelse med demonstrasjoner og som følge av lange køer ved landets bensinstasjoner. Reisende oppfordres til å holde seg orientert om situasjonen der de oppholder seg, og unngå folkemengder. Tallet på nye smittede av covid-19 ligger på mellom 500 og 1000 per døgn. Se «Innreise» og «Helse» for mer informasjon om koronasituasjonen.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Libanon - reiseråd

Alle reiser til og opphold i grenseområdene mot Syria nærmere enn ti km fra grensen, frarådes, inkludert byene Arsal og Hermel. Alle reiser og opphold nærmere enn fem kilometer fra den såkalte blå linjen mot Golan, frarådes. 

Alle reiser til den palestinske flyktningleiren Ain el Hilweh frarådes. Alle reiser til Beiruts sørlige forsteder (Dahiyeh) frarådes, med unntak av den internasjonale flyplassen og hovedveien til denne. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Sør-Libanon sør for elven Litani, frarådes, med unntak av byen Tyre og områder vest for hovedveien Saida-Tyre-Naquora. 

Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Bekaa-dalen nord for Zahleh, med unntak av Baalbek by og hovedveien til Baalbek, frarådes. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Tripoli, frarådes. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til provinsen Nord-Libanon (distriktene Akkar og Miniyeh-Danniyeh), frarådes.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato. Norske borgere trenger visum for opphold i Libanon. Reisende på norsk pass får turistvisum ved ankomst på flyplassen i Beirut. Visumet er kostnadsfritt og gjelder vanligvis for en måned.

Reisende som tidligere har besøkt Israel vil bli avvist ved ankomst.

Innreisebestemmelser knyttet til covid-19: Hovedregelen er at alle reisende må framvise negativ PCR-test ved innsjekk. Testresultatet skal ikke være eldre enn 96 timer ved ankomst Libanon. Barn under  tolv år, personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert minimum to uker før avreise og personer som kan dokumentere at de er friske fra covid-19-sykdom minimum 90 dager før avreise er unntatt.

Alle reisende skal registrere seg på det digitale skjemaet «Registration form for traveler quarantine follow up» før ankomst. Du finner skjemaet på nettsiden Impact  - Permissions during gradual reopening (pcm.gov.lb). Bosted må oppgis ved ankomst. Flyselskapene er pålagt å kreve inn USD 50 fra alle reisende, unntatt barn under tolv år, til dekning av kostnad for obligatorisk PCR-test ved ankomst Beirut. Tester du positivt blir du fulgt opp av lokale helsemyndigheter.

Mistet pass. Hvis du mister passet ditt, må du melde tapet til libanesisk politi og kontakte ambassaden i Beirut. Søknad om nytt pass/nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden, og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Sikkerhetssituasjonen i Libanon påvirkes av krigen i nabolandet Syria, og det er generelt høy sikkerhetsberedskap i landet. Faren for terrorangrep eller utbrudd av væpnede sammenstøt er høyere i enkelte områder. Dette gjelder spesielt nord-øst i Bekaadalen, områder langs grensen til Syria, Beiruts sørlige forsteder, Tripoli, provinsen Nord-Libanon, flere av de palestinske flyktningleirene og Sør-Libanon sør for Litanielven.

Ha alltid kopi av pass med deg. Ved passeringer av militære kontrollposter kan reisende bli spurt om pass eller gyldig ID-dokument. Det er forbudt å ta bilder av sikkerhetsstyrker og militære kontrollposter.

Sosial uro.
Libanon er inne i en alvorlig økonomisk krise, med økende fattigdom blant libanesere. Voldelige sammenstøt forekommer, blant annet i forbindelse med demonstrasjoner og som følge av lange køer ved landets bensinstasjoner. Tigging er utbredt, særlig i sentrale områder i Beirut. Reisende oppfordres til å vise aktsomhet og unngå større folkeansamlinger.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Det kjøres i høye hastigheter og trafikkbildet er uoversiktlig og uforutsigbart. Vær forsiktig ved kryssing av gater.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge libanesiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Det registreres mellom 500 og 1000 nye smittetilfeller per døgn, og delta-varianten sirkulerer. Under halve befolkningen er vaksinert med minimum en dose. Munnbind er obligatorisk i butikker og på offentlige steder der mange samles.

Det er opprettet et eget telefonnummer, +961 (0)1 59 44 59, som skal benyttes ved mistanke om smitte. Det er også mulig å ringe den generelle nødlinjen i Libanon, 1214 eller libanesisk Røde Kors, 140.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer: Opphold i Libanon medfører ingen spesielle sykdomsfarer.
Røde Kors står for ambulansetjenesten i Libanon.

Mange private sykehus og legetjenester i de største byene holder normalt høy standard, men helsevesenet som helhet er under press på grunn av den økonomiske krisen i landet. I rurale områder standarden på helsetilbudet lavere enn i de største byene. Medisinsk behandling kan være svært kostbar i Libanon og reisende oppfordres på det sterkeste til å tegne reiseforsikring før avreise. Merk at libanesiske myndigheter krever gyldig forsikring for behandling av covid-19-sykdom for alle som ankommer Libanon. Enkelte sykehus krever kontant betaling, og tar ikke kredittkort.

Drikkevann: Vann fra springen bør ikke drikkes. Sjekk gjerne forseglingen på vannflasker.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før en utenlandsreise.

Det er generelt lite kriminalitet i Libanon, men med den pågående økonomiske krisen er det god grunn til å ta sine forholdsregler for å unngå uønskede hendelser. Strømtilførselen er variabel, og bygatene blir derfor til dels mørklagt på kveldstid.

Besittelse av narkotika, selv i små mengder, er forbudt og strafferammen er høy.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det libanesiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Hold deg orientert, og følg råd og veiledning fra lokale myndigheter. Jordskjelv forekommer, og skogbranner oppstår gjerne sent på sommeren.

Tidsforskjell til Norge er +1 time. Strømmen er 220 volt, og stikkontaktene er i hovedsak som i Norge. Landets strømforsyning er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet, og strømbrudd er vanlig.
 
Libanon observerer både ortodokse og katolske kristne og muslimske høytider, i tillegg til enkelte nasjonale helligdager. De muslimske høytidene flytter seg i tråd med den muslimske kalenderen. Offentlige kontorer og mange forretninger holder stengt i helgen og i offentlige høytider og helligdager. Den enkelte anbefales å undersøke datoer for forestående helligdager. Kultur og kulturelle koder varierer i de ulike delene av landet. Beirut har i hovedsak en liberal kultur, mens byer og tettsteder ellers i landet er mer tradisjonelle i tråd med den rådende religiøse tradisjonen på stedet.

Utover arabisk er særlig fransk utbredt. Engelsk er i tillegg utbredt i byene.

Valuta: Lokal myntenhet er libanesiske pund (LBP). USD er utbredt. Den offisielle vekslingskursen mellom de to har i mange år vært fastsatt til USD 1 = LBP 1500. I kjølvannet av den pågående økonomiske krisen har pundet svekket seg kraftig i det lokale markedet, og USD omsettes nå for rundt LBP 18.000 til 1 USD (september 2021) utenfor bankvesenet.

Kredittkort kan benyttes for uttak av lokal valuta i minibankene, men uttaksgrensen er lav. Stadig flere forretninger og restauranter/barer ønsker kontant betaling i LBP eller USD. Reisende anbefales å ha med kontanter. 

 

Ambulanse, Røde Kors: 140
Politi (Internal Security Forces): 112
Brannvesen: 175

Kontaktinformasjon for ambassaden: Om ambassaden - Norway in Lebanon

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00 / UDs.Operative.Senter@mfa.no

Libanon. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Libanon.