Libanon - reiseinformasjon

Utviklingen i regionen påvirker Libanon negativt. Sikkerhetssituasjonen kan forverres og endres raskt. Reiserådet for Libanon fraråder aller reiser til landet og nordmenn oppfordres til å forlate Libanon. Gjør grundige vurderinger av og planlegg for sikkerhet. Gjør deg kjent med tilgjengelige utreisemuligheter. Hold deg i ro hvis situasjonen krever det og utvis årvåkenhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 20.10.2023 - FORTSATT GYLDIG

Libanon - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Libanon. Nordmenn som befinner seg i Libanon oppfordres til å forlate landet.

 

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter for reisen og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Husk reiseforsikring!

Norsk utlendingspass, reisebevis for flyktninger og nødpass godtas ikke for innreise til Libanon. Personer som har vært (overførings)flyktninger i Libanon kan være ilagt varig innreiseforbud og bli nektet innreise. Dette gjelder selv om man har fått og reiser på norsk pass. Blir man nektet innreise, kan man bli holdt på flyplassen til man blir returnert.

Reisende med norsk pass får turistvisum ved ankomst på flyplassen i Beirut. Visumet er kostnadsfritt, gjelder vanligvis for en måned og kan søkes utvidet til tre måneder. Ved innreise må passet være gyldig for hele oppholdet og minimum i tre måneder. Bosted må oppgis ved ankomst. Det anbefales at du har med dokumentasjon på bosted, eller adresse og kontaktinformasjon til din vert hvis du skal bo privat. Vær for øvrig forberedt på spørsmål om formålet med oppholdet, yrke og lignende.

Reisende som tidligere har besøkt Israel/Palestina risikerer å bli avvist ved ankomst.

Har du oversittet visumperioden, risikerer du at passet blir tilbakeholdt og nektet utreise inntil du har betalt en bot hos immigrasjonsmyndighetene.

Både ved ankomst og utreise kontrolleres reisende mot en database over personer som er uønsket, etterlyst, dømt, befinner seg i en familietvist der det har blitt utstedt reiseforbud på en eller flere i følget osv. Ved treff i databasen, har immigrasjonsmyndighetene rett til å holde deg tilbake, eller nekte deg inn-/utreise, til du kan bevise at det aktuelle treffet ikke er relatert til deg. Den reisende har bevisbyrden. Enkelte reisende bør vurdere om det kan være nyttig å ha med støttende ID-dokumentasjon (fødselsattest eller lignende der mors navn framgår) slik at dine foreldres navn kan sjekkes mot databasen.

Personer som har byttet eller endret navn bør også vurdere å ta med dokumentasjon på dette.

Ambassaden har svært begrenset mulighet til å bistå hvis du blir holdt igjen, eller nektet inn-/utreise.

Mistet pass: Hvis du mister passet ditt, må du selv melde tapet til libanesisk politi og kontakte ambassaden i Beirut. Søknad om nytt pass/nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden. Du må ha med kvittering på at tapet er meldt til politiet. For å søke om nødpass må du kunne framvise dokumentasjon på nært forestående retur til Norge. Når nytt pass eller nødpass er utlevert, må du få utreisetillatelse på det nye reisedokumentet. Hele prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Sikkerhetssituasjonen i Libanon påvirkes av situasjonen i nabolandet Syria, samt utviklingen i Israel og Palestina. Det er generelt høy sikkerhetsberedskap i landet. Faren for terrorangrep eller utbrudd av væpnede sammenstøt er høyere i enkelte områder. Se Libanon - reiseråd i innledningen.

Ha alltid kopi av pass med deg. Ved passeringer av militære kontrollposter kan reisende bli spurt om pass eller gyldig ID-dokument. Det er forbudt å ta bilder av sikkerhetsstyrker og militære kontrollposter.

Sosial uro: Libanon er inne i en alvorlig økonomisk krise, med økende fattigdom blant libanesere. Voldelige sammenstøt forekommer. Mangel på offentlig strøm fører til mørklagte gater og veier på kveldstid, og tidvis til brudd på tele- og mobilnettet. Reisende oppfordres til å vise aktsomhet, og unngå større folkeansamlinger.

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Det kjøres i høye hastigheter og trafikkbildet er uoversiktlig og uforutsigbart. Vær forsiktig ved kryssing av gater.

Koronavirus (covid-19): Ingen lokale tiltak. Se for øvrig  informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

Sykdommer: Opphold i Libanon medfører ingen spesielle sykdomsfarer, men dårlig infrastruktur mht vann og sanitære forhold gjør at WHO vurderer Libanon som et høyrisikoland for blant annet vannbåren smitte. Reisende anbefales å kontakte lege eller vaksinesenter for råd i god tid før avreise.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før en utenlandsreise.

Drikkevann: Vann fra springen bør ikke drikkes. Sjekk gjerne forseglingen på vannflasker.

Private sykehus og legetjenester i de største byene holder god standard, men helsevesenet som helhet er under press på grunn av den økonomiske krisen i landet. Medisinsk behandling kan være svært kostbar i Libanon, og reisende oppfordres på det sterkeste til å tegne reiseforsikring før avreise. Enkelte sykehus krever kontant betaling og tar ikke kredittkort.

Det er generelt lite kriminalitet i Libanon, men med den pågående økonomiske krisen er det god grunn til å ta sine forholdsregler, og passe godt på verdisaker, for å unngå uønskede hendelser. Tigging er utbredt.

Besittelse av narkotika, selv i små mengder, er forbudt og strafferammen er høy.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det libanesiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Hold deg orientert, og følg råd og veiledning fra lokale myndigheter. Libanon ligger i en jordskjelvsone. Skogbranner er vanlig, og oppstår gjerne sent på sommeren.

Homofili er forbudt i Libanon og kan føre til straffereaksjoner. Trakassering og arrestasjoner kan forekomme. Myndighetene har også forbudt feiringer eller samlinger som fremmer LHBT+-rettigheter. LHBT+-personer bør være varsomme med fysiske kjærtegn på offentlige steder.

Det er ikke tillatt å innføre private droner, og det er strenge restriksjoner på hvor/når droner for foto eller film kan benyttes.

Kultur og kulturelle koder varierer i de ulike delene av landet. Beirut har i hovedsak en liberal kultur, mens byer og tettsteder ellers i landet er mer tradisjonelle i tråd med den rådende religiøse tradisjonen på stedet.

Utover arabisk er særlig fransk utbredt. Engelsk er i tillegg utbredt i byene.

Valuta: Lokal myntenhet er libanesiske pund (LBP), men USD er utbredt og etterspurt og de kan brukes om hverandre. Det libanesiske pundet er kraftig svekket, og kursen kan variere. Banksystemet er paralysert og det er begrensinger på uttak og overføringer. I hovedsak er landet kontantbasert. De fleste priser oppgis i og kan betales i USD kontant og reisende anbefales å ha med kontanter i USD til oppholdet. Man kan ikke regne med at minibanker alltid har USD for uttak og det anbefales ikke å ta ut i libanesiske pund.

Større hotell og utvalgte restauranter aksepterer internasjonale kredittkort. Det anbefales å be om faktura i USD, og kontrollere at transaksjonen går i USD.

Ambulanse, Røde Kors: 140 / WhatsApp: 81/715074
Politi (Internal Security Forces): 112
Brannvesen: 175

Kontaktinformasjon for ambassaden: Om ambassaden - Norway in Lebanon

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00 / UDs.Operative.Senter@mfa.no

Libanon. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Libanon.