Libanon - reiseinformasjon

Libanon er inne i en alvorlig økonomisk krise med økende fattigdom i befolkningen. Reisende oppfordres til å holde seg orientert om situasjonen der de oppholder seg og unngå folkemengder. Økonomien er i stor grad kontantbasert. Se avsnittet om valuta under «Lokale lover og sedvaner» for mer informasjon. Mangel på offentlig strøm fører til mørklagte gater og veier på kveldstid og tidvis til brudd på tele- og mobilnettet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Libanon - reiseråd

Alle reiser til og opphold i grenseområdene mot Syria nærmere enn ti km fra grensen, frarådes, inkludert byene Arsal og Hermel. Alle reiser og opphold nærmere enn fem kilometer fra den såkalte blå linjen mot Golan, frarådes. 

Alle reiser til den palestinske flyktningleiren Ain el Hilweh frarådes. Alle reiser til Beiruts sørlige forsteder (Dahiyeh) frarådes, med unntak av den internasjonale flyplassen og hovedveien til denne. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Sør-Libanon sør for elven Litani, frarådes, med unntak av byen Tyre og områder vest for hovedveien Saida-Tyre-Naquora. 

Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Bekaa-dalen nord for Zahleh, med unntak av Baalbek by og hovedveien til Baalbek, frarådes. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Tripoli, frarådes. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til provinsen Nord-Libanon (distriktene Akkar og Miniyeh-Danniyeh), frarådes.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter for reisen og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Husk reiseforsikring!

Utlendingspass, reisebevis og nødpass godtas ikke for innreise til Libanon. Ambassaden minner om at borgere som har kommet til Norge som overføringsflyktninger fra Libanon kan være ilagt varig innreiseforbud.

Ved innreise må passet være gyldig for hele oppholdet, og minimum i tre måneder. Reisende på norsk pass får turistvisum ved ankomst på flyplassen i Beirut. Visumet er kostnadsfritt, gjelder vanligvis for en måned og kan søkes utvidet til tre måneder. Bosted må oppgis ved ankomst. Det anbefales at du har med dokumentasjon på bosted, eller adresse og kontaktinformasjon til din vert hvis du skal bo privat. Vær for øvrig forberedt på andre spørsmål rundt formålet med oppholdet, yrke og lignende. Reisende som tidligere har besøkt Israel risikerer å bli avvist ved ankomst. Dette gjelder først og fremst dersom passet du reiser med også har vært benyttet for innreise til Israel.

Har du oversittet visumperioden uten gyldig grunn, risikerer du å bli nektet utreise inntil du har betalt boten. Både ved ankomst og utreise kontrollerer immigrasjonsmyndighetene alle reisende mot en database over personer som er etterlyst, dømt eller befinner seg i en familietvist der det har blitt utstedt reiseforbud på en eller flere i følget.

Om ditt navn får treff i databasen, har immigrasjonsmyndighetene rett til å holde deg tilbake, eller nekte deg inn-/utreise, til du kan bevise at det aktuelle treffet ikke er relatert til deg. Det er alltid den reisende som har bevisbyrden. Enkelte reisende bør derfor vurdere om det kan være nyttig å ha med støttende ID-dokumentasjon (fødselsattest eller lignende der mors navn framgår) slik at dine foreldres navn kan sjekkes mot databasen. Ambassaden har svært begrenset mulighet til å bistå hvis du blir holdt igjen, eller nektet inn-/utreise.

Mistet pass. Hvis du mister passet ditt, må du melde tapet til libanesisk politi og kontakte ambassaden i Beirut. Søknad om nytt pass/nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden. Du må ha med kvittering på at tapet er meldt til politiet. For søknad om nødpass må kunne framvise dokumentasjon på nær forestående retur til Norge. Når nytt pass eller nødpass er utlevert, må du få utreisetillatelse på det nye reisedokumentet. Hele prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager

Sikkerhetssituasjonen i Libanon påvirkes av krigen i nabolandet Syria, og det er generelt høy sikkerhetsberedskap i landet. Faren for terrorangrep eller utbrudd av væpnede sammenstøt er høyere i enkelte områder. Se Libanon - reiseråd i innledningen.

Ha alltid kopi av pass med deg. Ved passeringer av militære kontrollposter kan reisende bli spurt om pass eller gyldig ID-dokument. Det er forbudt å ta bilder av sikkerhetsstyrker og militære kontrollposter.

Sosial uro. Libanon er inne i en alvorlig økonomisk krise, med økende fattigdom blant libanesere. Voldelige sammenstøt forekommer. Mangel på offentlig strøm fører til mørklagte gater og veier på kveldstid, og tidvis til brudd på tele- og mobilnettet. Reisende oppfordres til å vise aktsomhet, og unngå større folkeansamlinger.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Det kjøres i høye hastigheter og trafikkbildet er uoversiktlig og uforutsigbart. Vær forsiktig ved kryssing av gater.

Koronavirus (covid-19): Lokale restriksjoner, krav til PCR-testing og/eller framvisning av vaksinesertifikat er avviklet. Reisende bør likevel holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge libanesiske myndigheters råd og anvisninger.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer: Opphold i Libanon medfører ingen spesielle sykdomsfarer, men det er verdt å merke seg at det pågår et kolerautbrudd i landet. Dårlig infrastruktur mht vann og sanitære forhold gjør at WHO vurderer Libanon som et høyrisikoland for smitte. Reisende anbefales å kontakte lege eller vaksinesenter for råd i god tid før avreise.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før en utenlandsreise.

Drikkevann: Vann fra springen bør ikke drikkes. Sjekk gjerne forseglingen på vannflasker.

Private sykehus og legetjenester i de største byene holder normalt høy standard, men helsevesenet som helhet er under press på grunn av den økonomiske krisen i landet. Medisinsk behandling kan være svært kostbar i Libanon, og reisende oppfordres på det sterkeste til å tegne reiseforsikring før avreise. Enkelte sykehus krever kontant betaling og tar ikke kredittkort.

Ministry of Public Health (MoPH) kan kontaktes på 1787 ved mistanke om covid-19, kolera etc.

Det er generelt lite kriminalitet i Libanon, men med den pågående økonomiske krisen er det god grunn til å ta sine forholdsregler for å unngå uønskede hendelser. Tigging er utbredt.

Besittelse av narkotika, selv i små mengder, er forbudt og strafferammen er høy.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det libanesiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Hold deg orientert, og følg råd og veiledning fra lokale myndigheter.

Libanon ligger i en jordskjelvsone. I etterkant av de kraftige jordskjelvene som rammet Tyrkia/Syria 6. februar 2023 må det påregnes økt seismisk aktivitet i regionen i en periode.

Skogbranner er vanlig, og oppstår gjerne sent på sommeren.

Homofili er forbudt i Libanon og kan føre til straffereaksjoner. Trakassering og arrestasjoner kan forekomme. Myndighetene har også forbudt feiringer eller samlinger som fremmer LHBT+-rettigheter. LHBT+-personer bør være varsomme med fysiske kjærtegn på offentlige steder.

Det er ikke tillatt å innføre private droner, og det er strenge restriksjoner på hvor/når droner for foto eller film kan benyttes.

Kultur og kulturelle koder varierer i de ulike delene av landet. Beirut har i hovedsak en liberal kultur, mens byer og tettsteder ellers i landet er mer tradisjonelle i tråd med den rådende religiøse tradisjonen på stedet.

Utover arabisk er særlig fransk utbredt. Engelsk er i tillegg utbredt i byene.

Valuta: Lokal myntenhet er libanesiske pund (LBP), men USD er utbredt og etterspurt. I kjølvannet av den pågående økonomiske krisen har pundet svekket seg kraftig i det lokale markedet og resultert i en voldsom inflasjon. Krisen har også paralysert banksystemet, og Libanon er nå i stor grad et kontantbasert samfunn. Reisende anbefales å ha med kontanter, fortrinnsvis USD, for veksling lokalt.

Større hotell og utvalgte restauranter aksepterer internasjonale kredittkort. Det anbefales å be om faktura i USD, og kontrollere at transaksjonen går i USD.

 

 

 

 

 

Ambulanse, Røde Kors: 140 / WhatsApp: 81/715074
Politi (Internal Security Forces): 112
Brannvesen: 175

Kontaktinformasjon for ambassaden: Om ambassaden - Norway in Lebanon

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00 / UDs.Operative.Senter@mfa.no

Libanon. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Libanon.