Palestina - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen i Palestina, inkludert Øst-Jerusalem, er alvorlig og uforutsigbar. Det er fare for eskalering etter det iranske rakettangrepet mot Israel 14. april. Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor har gjort situasjonen i Gaza svært farlig. Situasjonen er ustabil og uforutsigbar, også på Vestbredden. Israelske militæraksjoner og voldelige sammenstøt skjer daglig. Alle områder er utsatt, særlig ved sjekkpunkter, flyktningeleirer, ved bosettinger, bysentra på Vestbredden, i og rundt Gamlebyen i Jerusalem. Se mer informasjon i avsnittet Sikkerhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 07.10.2023 - FORTSATT GYLDIG

Palestina - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza og til regionene (governorates) Nablus og Jenin på Vestbredden.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til det øvrige Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

All innreise og utreise til Palestina kontrolleres av Israel. Det vises til reiseinformasjon om Israel vedrørende informasjon om innreise til Israel og Palestina.

Det forekommer at reisende blir nektet innreise. Noen ganger får reisende et stempel som kun gir opphold på Vestbredden og forbyr ferdsel i Israel og Jerusalem. Reisende som har fått innreise til Israel kan, når sikkerhetssituasjonen tillater det, bevege seg relativt fritt på Vestbredden.

Innreise til og fra Gaza fra israelsk territorium, gjennom grenseovergangen på Erez, krever særskilt forhåndsgodkjennelse fra israelske myndigheter. Kriteriene for innreisetillatelse er meget strenge, og kun personer tilknyttet organisasjoner godkjent av israelske myndigheter og som har et klart humanitært formål med besøket, vil kunne bli innvilget innreise. Norske myndigheter har få og begrensede muligheter til å bistå norske borgere i Gaza (se reiseråd som fraråder reiser til Gaza).

Det er tidvis mulig å reise inn til Gaza fra grenseovergangen Rafah via Egypt. Utreise er vanskeligere enn innreise og krever koordinering med egyptiske myndigheter og de facto-myndighetene i Gaza. I tillegg til reiserådet for Gaza, må det også vises til reiseråd for Egypt/Nord-Sinai. Det er ofte lange ventelister for utreise. Dersom man på tross av reiserådene velger å reise inn til Gaza gjennom Rafah, kan det bli store forsinkelser og man kan ikke regne med utreise på ønsket tidspunkt. Norske myndigheter har ingen mulighet til å bistå med utreiser via Rafah.

Det er ikke mulig for norske borgere i Gaza å reise gjennom Israel og Jordan for å fly ut fra Amman. Det har forekommet noen få unntak der det har vært sterke velferdsgrunner og humanitære grunner, for eksempel assistert utreise ifm krigshandlinger og covid-19.

Internasjonale grenseoverganger mellom Israel og Jordan:

Ved utreise fra  Vestbredden til Jordan gjennom Allenby Bridge må jordansk visum anskaffes på forhånd. Allenby Bridge/King Hussein Bridge er den eneste grenseovergangen som kan brukes av personer med palestinsk opprinnelse. Privatbiler kan ikke krysse over Allenby, men må kjøre over grenseovergangene mellom Israel og Jordan i nord eller sør. De andre grenseovergangene utsteder visum på stedet. Se nettsidene til grenseovergangene for oppdatert informasjon om prosedyrer, åpningstider og utreiseavgifter.

Situasjonen i Gaza er nå svært alvorlig, etter eskaleringen av konflikten 7. oktober 2023 og påfølgende krig i Gaza. Sikkerhetstruende hendelser i hele Palestina kan ikke utelukkes og sitasjonen kan endre seg meget raskt. Alle reiser og opphold i Gaza frarådes.

Nærliggende palestinske bydeler i Øst-Jerusalem, palestinske bysentra på Vestbredden og israelske kontrollposter på Vestbredden er utsatt for uro, særlig under Ramadan. Israelske militæraksjoner og voldelige sammenstøt kan oppstå både mellom palestinere og israelske bosettere, og mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker.

Norske borgere på Vestbredden og i Øst-Jerusalem oppfordres til å holde seg løpende oppdatert om utviklingen gjennom mediene og lytte til lokale myndigheters råd og anvisninger.

Det oppstår ofte spontane protester i Jerusalem og på Vestbredden. I forbindelse med lokale høytider og politiske hendelser kan det forventes opptøyer i og rundt Gamlebyen i Jerusalem. Dette kan også medføre at utgangene fra Gamlebyen stenges, og at mulighetene til å forlate området begrenses. Dersom en slik situasjon oppstår, kan butikker eller restauranter brukes som midlertidige tilfluktssteder. I tillegg vil veiene som leder til Gamlebyen være stengt i perioder, og fremkommeligheten er begrenset. Lytt til politiets råd i slike situasjoner.

Det forekommer knivstikking og skyteepisoder på veier og på holdeplasser i byer både i Palestina og i Israel som har rammet tilfeldige forbipasserende. Reisende bes om å ta forholdsregler og utvise spesiell forsiktighet særlig på samlingssteder ved store veikryss på Vestbredden. 

Filming og fotografering ved militære installasjoner og ved sjekkpunkt er ikke tillatt.

Reisende til Israel og Palestina oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Det vises til reiseinformasjon for Israel vedrørende informasjon om innreise til og eventuelle bevegelsesrestriksjoner i Israel.

Se helserelatert informasjon for reisende på nettsidene til Verdens helseorganisasjon (WHO) samt på Folkehelseinstituttets nettsider.

Sykehusene i Palestina er av varierende standard, men i de fleste tilfeller vil det i løpet av kort tid være mulig å ta seg til et israelsk sykehus.

Sykehusene i Israel holder generelt god standard. Prisnivået på helsetjenester er høyere enn i Norge. Sykehus vil kreve betaling for behandling og kan ta rettslige skritt for å forhindre utreise til regningen er betalt. Det er derfor viktig å ha gyldig reiseforsikring.

De sanitære forholdene er stort sett meget gode både i Palestina og i Israel. Det medfører som regel ingen problemer å spise salat. 

Palestina har et varmt og solrikt klima, og det er viktig å bruke solkrem med tilstrekkelig høy solfaktor for å beskytte huden. Det er også viktig å drikke rikelig med vann for å hindre uttørring.

Kriminaliteten er forholdsvis lav både i Palestina og Israel. Lommetyveri forekommer, men sjelden blind vold og ran/overfall. Politisk motivert vold kan forekomme særlig i Øst-Jerusalem og rundt israelske bosettinger på vestbredden.

Under normale forhold foregår de fleste reiser uten problemer. Det er likevel viktig å passe godt på verdisaker som penger, pass, smykker og fotoutstyr. Skal man kjøre bil, må det utvises forsiktighet. Kjørestilen er til tider aggressiv og farten høy. Vær oppmerksom på i hvilke områder bilforsikringen er gyldig. Detaljer om dette fås av utleieselskapene.

Både Palestina og Israel ligger i et tektonisk forkastningsområder som er jordskjelvutsatt. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede.

Om vinteren når det regner kan det medføre store oversvømmelser og flom, særlig i området rundt Dødehavet, flere steder på Vestbredden og i Gaza

Det offisielle språket i Palestina er arabisk, men mange palestinere behersker også engelsk. Storparten av den palestinske befolkningen er muslimsk, et mindretall (ca. en prosent) er kristne. Fredag er muslimenes helligdag, og de fleste palestinske butikker lukker da tidlig eller holdes stengt hele dagen. Datoene for de nasjonale helligdagene varierer. Ramadan er muslimenes fasteperiode på 30 dager som avsluttes med id al-fitr.

Palestina er et konservativt og tradisjonelt samfunn. Nakne skuldre, utringing, shorts eller korte skjørt vil kunne føre til uønsket oppmerksomhet. Det anbefales generelt å kle seg konservativt, men kvinner trenger ikke å dekke til håret. Spørsmål knyttet til seksualitet og seksuelle minoriteter, er tabubelagt i store deler av det palestinske samfunnet. Det er ikke vanlig for kjærester/par å vise følelser i form av kroppskontakt når andre er tilstede. Kjærtegn mellom homofile i det offentlige rom kan føre til sjikane. I Gaza er det lovforbud mot homofili. På Vestbredden finnes det ikke noe lovforbud som håndheves pr. i dag.

Politi: 100

Ambulanse: 101

Brann: 102

Fra utenlandsk mobil operatør: +972 599222100, 101 og 102

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: udops@mfa.no.

Representasjonskontoret:

Hjemmeside: Norway in Palestine

Tlf.:+972 2 235 8600
E-post: repram@mfa.no

Dahiat Al-Bareed, 
World Bank Bldg., First Floor 
Al Ram

 

Palestina. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Palestina.