Palestina - reiseinformasjon

Den siste eskaleringen i Gaza 5. august har ført til en usikker sikkerhetssituasjon. Situasjonen er til tider urolig og spent i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Enkelte steder forekommer nærmest daglige opptøyer og voldelige sammenstøt mellom palestinere og politi/militære. Særlig utsatt er områder i og rundt Gamlebyen i Jerusalem, samt ved sjekkpunkter og bysentra på Vestbredden. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 24.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Palestina - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza. 

All innreise og utreise til Palestina kontrolleres av Israel. Det forekommer at reisende blir nektet innreise.  Noen ganger får reisende et stempel som kun gir opphold på Vestbredden og forbyr ferdsel i Israel og Jerusalem. Reisende som har fått innreise til Israel kan, når sikkerhetssituasjonen tillater det, bevege seg relativt fritt på Vestbredden.

Innreise til Gaza fra israelsk territorium, gjennom grenseovergangen på Erez, krever særskilt forhåndsgodkjennelse fra israelske myndigheter. Kriteriene for innreisetillatelse er meget strenge, og kun personer tilknyttet organisasjoner godkjent av israelske myndigheter og som har et klart humanitært formål med besøket, vil kunne bli innvilget innreise. Norske myndigheter har få og  begrensede muligheter til å bistå norske borgere i Gaza (se reiseråd som fraråder reiser til Gaza). Det vises til reiseinformasjon om Israel vedrørende informasjon om innreise til Israel.

Det er tidvis mulig å reise inn til Gaza fra grenseovergangen Rafah via Egypt. Utreise er vanskeligere enn innreise og krever koordinering med egyptiske myndigheter og de facto-myndighetene i Gaza. I tillegg til reiserådet for Gaza, må det også vises til reiseråd for Egypt/Nord-Sinai. Det er ofte lange ventelister for utreise. Dersom man på tross av reiserådene velger å reise inn til Gaza gjennom Rafah, kan det bli store forsinkelser og man kan ikke regne med utreise på ønsket tidspunkt. Norske myndigheter har ingen mulighet til å bistå med utreiser via Rafah.

Det er ikke mulig for norske borgere i Gaza å reise gjennom Israel og Jordan for å fly ut fra Amman. Det har forekommet få unntak der det har vært sterke velferdsgrunner og humanitære grunner, for eksempel assistert utreise ifm krigshandlinger og covid-19.

Internasjonale grenseoverganger mellom Israel og Jordan:

Ved utreise fra  Vestbredden til Jordan gjennom Allenby Bridge må jordansk visum anskaffes på forhånd. Allenby Bridge/King Hussein Bridge er den eneste grenseovergangen som kan brukes av personer med palestinsk opprinnelse. Privatbiler kan heller ikke krysse over Allenby, men må kjøre over grenseovergangene mellom Israel og Jordan i nord eller sør. De andre grenseovergangene utsteder visum på stedet. Se nettsidene til grenseovergangene for oppdatert informasjon om prosedyrer, åpningstider og utreiseavgifter.

Reisende i Israel og Palestina bør gjøre seg kjent med UDs reiseråd, som vurderes jevnlig. Det gjøres oppmerksom på at situasjonen i Gaza etter 5 august er svært ustabil. Dette kan føre til flere sikkerhetstruende hendelser både på Vestbredden og i Israel, og sikkerhetssituasjonen kan endre seg meget raskt. 

Norske borgere på Vestbredden og i Øst-Jerusalem anbefales å opptre aktsomt, unngå demonstrasjoner og/eller store folkemengder og utvise aktsomhet i og ved sjekkpunkt. Besøkende oppfordres også til å holde seg løpende oppdatert om utviklingen gjennom mediene, og lytte til lokale myndigheters råd og anvisninger.

Situasjonen i Gaza er uforutsigbar og kan eskalere. Rakettutveksling mellom Gaza og Israel oppstår ofte uten forhåndsvarsel, sist i mai 2021. Det henvises til UDs reiseråd for Palestina (over) som fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza, og til reiseråd/reiseinformasjon for Israel.

Det er for tiden større israelske militæraksjoner nord på Vestbredden, særlig i Jenin, Jenin flyktningeleir og i landsbyer og områdene rundt byen. Dette fører til en usikker sikkerhetssituasjon.

Det er ofte demonstrasjoner og spontane protester i Jerusalem og på Vestbredden. I forbindelse med lokale høytider og politiske hendelser må det forventes opptøyer i og rundt Gamlebyen i Jerusalem. Dette kan også medføre at utgangene fra Gamlebyen stenges, og at mulighetene til å forlate området begrenses. Dersom en slik situasjon oppstår, kan butikker eller restauranter brukes som midlertidige tilfluktssteder. I tillegg vil veiene som leder til Gamlebyen være stengt i perioder, og fremkommeligheten er begrenset.

For øvrig er nærliggende palestinske bydeler i Øst-Jerusalem, bysentra på Vestbredden og israelske kontrollposter rundt om på Vestbredden særlig utsatt. Voldelige sammenstøt og eskalering kan ikke utelukkes, bl.a. mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker. Situasjonen kan endre seg svært raskt, og reisende bør i slike situasjoner forlate stedet umiddelbart. Representasjonskontoret i Al Ram (Palestina) eller ambassaden i Tel Aviv (Israel) kan også kontaktes for råd eller ved behov for assistanse.

Det har forekommet flere kniv- og skyteangrep på gaten, på holdeplasser og på busser i byer i Palestina og Israel som har rammet tilfeldige forbipasserende. Det er viktig å være forsiktig ved større veikryss langs hovedveiene på Vestbredden. Reisende bes om å ta forholdsregler og utvise spesiell forsiktighet på slike samlingssteder. 

Reisende til Israel og Palestina oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan spredningen av viruset utvikler seg i Palestina og hvordan dette påvirker situasjonen. Verdens helseorganisasjon (WHO) oppdaterer jevnlig om situasjonen. Reisende oppfordres til å følge smittevernråd utarbeidet av Folkehelseinstituttet samt lokale myndigheter. 

Smittetallene i Palestina er unøyaktige, og etterlevelse av smitteverntiltak er lav. Det er relativt få som lar seg teste, og graden av positive tester er høy. Det er fremdeles utbredt vaksineskepsis.

Palestina har ingen karantenekrav for reisende, men dersom man tester positiv ved innreise, må man i sju dagers karantene. Det er israelske myndigheter som kontrollerer all innreise til Palestina. Det vises til reiseinformasjon for Israel vedrørende informasjon om innreise til og bevegelsesrestriksjoner i Israel.

Utenriksdepartementets reiseråd som fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza, gjelder fortsatt.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Se helserelatert informasjon for reisende på nettsidene til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Sykehusene i Israel holder generelt god standard. Prisnivået på helsetjenester er høyere enn i Norge. Sykehus vil kreve betaling for behandling og kan ta rettslige skritt for å forhindre utreise til regningen er betalt. Det anbefales derfor å ha tegnet forsikring før avreise.

Sykehusene i Palestina er av varierende standard, men i de fleste tilfeller vil det i løpet av kort tid være mulig å ta seg til et israelsk sykehus.

Reisende kan finne informasjon om legevakttjenester og døgnåpne apotek i Israel i den engelskspråklige avisen Jerusalem Post og den engelske utgaven av Ha'aretz.

De sanitære forholdene er stort sett meget gode både i Israel og i Palestina. Det medfører som regel ingen problemer å spise salat. 

Palestina har et varmt og solrikt klima, og det er viktig å bruke solkrem med tilstrekkelig høy solfaktor for å beskytte huden. Det er også viktig å drikke rikelig med vann for å hindre uttørring.

Kriminaliteten er forholdsvis lav både i Israel og Palestina. Lommetyveri forekommer, men sjelden blind vold og ran/overfall. Politisk motivert vold kan forekomme særlig i Øst-Jerusalem og rundt israelske bosettinger på vestbredden.

Under normale forhold foregår de fleste reiser uten problemer. Det er likevel viktig å passe godt på verdisaker som penger, pass, smykker og fotoutstyr. Skal man kjøre bil, må det utvises forsiktighet. Kjørestilen er til tider aggressiv og farten høy. Vær oppmerksom på i hvilke områder bilforsikringen er gyldig. Detaljer om dette fås av utleieselskapene.

Det offisielle språket i Palestina er arabisk, men mange palestinere behersker også engelsk. Storparten av den palestinske befolkningen er muslimsk, et mindretall (ca. en prosent) er kristne. Fredag er muslimenes helligdag, og de fleste palestinske butikker lukker da tidlig eller holdes stengt hele dagen. Datoene for de nasjonale helligdagene varierer. Ramadan er muslimenes fasteperiode på 30 dager som avsluttes med id al-fitr.

Palestina er et konservativt og tradisjonelt samfunn. Nakne skuldre, utringing, shorts eller korte skjørt vil kunne føre til uønsket oppmerksomhet. Det anbefales generelt å kle seg konservativt, men kvinner trenger ikke å dekke til håret. Spørsmål knyttet til seksualitet og seksuelle minoriteter, er tabubelagt i store deler av det palestinske samfunnet. Det er ikke vanlig for kjærester/par å vise følelser i form av kroppskontakt når andre er tilstede. Kjærtegn mellom homofile i det offentlige rom kan føre til sjikane. I Gaza er det lovforbud mot homofili. På Vestbredden finnes det ikke noe lovforbud som håndheves pr. i dag.

Politi: 100

Ambulanse: 101

Brann: 102

Fra utenlandsk mobil operatør: +972 599222100, 101 og 102

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: udops@mfa.no.

Representasjonskontoret:

Hjemmeside: Norway in Palestine

Tlf.:+972 2 235 8600
E-post: repram@mfa.no

Dahiat Al-Bareed, 
World Bank Bldg., First Floor 
Al Ram

 

Palestina. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Palestina.