Palestina - reiseinformasjon

Palestina har mye å by på både kulturelt og historisk, men en manglende fredsavtale med Israel og to-statsløsning preger livet. Det er viktig å være oppmerksom på den lokale sikkerhetssituasjon.

Snarveier:

Reiseråd

Det finnes et reiseråd for Palestina.

Praktisk informasjon

De vanligste vestlige kreditt- og bankkort kan benyttes i de største byene i Palestina på restauranter, i butikker osv. og også for uttak av lokal valuta fra minibank. Det anbefales ellers å medbringe kontanter. Israelske shekel (NIS) er gangbar valuta i Palestina. Vær obs på at taxier i Palestina i hovedsak ikke aksepterer kredittkort som betalingsmiddel.

Reisende bør alltid ha med seg pass, da israelske sikkerhetsmyndigheter jevnlig kontrollerer identitetsbevis i Palestina. Ved reise på den israelsk-okkuperte Vestbredden krysser reisende militære sjekkpunkter, der pass og gyldig visum må forevises. Det kan erfaringsmessig ta lang tid å komme gjennom enkelte sjekkpunkter. Reisende som blir stoppet av israelsk sikkerhetspersonell ved innreise til Israel eller Palestina eller på sjekkpunkter, anbefales å ta umiddelbar kontakt med ambassaden i Tel Aviv på telefon +972 (0) 3744 1490 i kontortiden mandag-fredag (08.30-16, fredag til 15) eller på telefon +972 (0) 5445 81906 utenom kontortid.

Det offisielle språket i Palestina er arabisk, men mange palestinere behersker også engelsk. Fredag er muslimenes helligdag, og de fleste palestinske butikker lukker da tidlig eller holdes stengt hele dagen.

Datoene for de nasjonale helligdagene varierer i Palestina. Ramadan er muslimenes fasteperiode på 30 dager som avsluttes med ´īd al-fitr, og de ekstakte datoene er avhengig av månefasen.

Standard tidssone for Palestina er GMT +2. I sommerhalvåret innføres sommertid og tidssonen er da GMT +3. Palestina ligger derfor som regel en time foran Norge.

Strømmen er 220 volt. Det er gode forbindelser for GSM-mobiltelefoner i hele Israel og Palestina.

Nødtelefonnumre i Israel: Politi - 100, ambulanse - 101, brann - 102.


Sikkerhet

Reisende i Israel og Palestina bør gjøre seg kjent med UDs reiseråd (se over), som vurderes jevnlig.

Det gjøres oppmerksom på at situasjonen i området er ustabil og omskiftelig og at sikkerhetsforholdene raskt kan endre seg. Sikkerhetsnivået- og beredskapen er høynet i Israel og Palestina, særlig i Jerusalem og på Vestbredden, som følge av president Trumps tale om at den amerikanske ambassaden flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem og amerikansk anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Det må forventes at store demonstrasjoner og spontane protester vil kunne forekomme. Særlig utsatt er bysentra på Vestbredden og i Gaza, sjekkpunkter og israelske kontrollposter rundt om på Vestbredden, samt Gamlebyen og nærliggende palestinske bydeler i Øst-Jerusalem. I Jerusalems gamleby, hvor mulighetene for å forlate området er begrenset, kan butikker eller restauranter brukes som midlertidige tilfluktssteder. Også områder rundt israelske bosettinger og flyktningeleirer på Vestbredden er utsatt. Voldelige sammenstøt og eskalering kan ikke utelukkes, bl.a. mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker.

Amerikanske institusjoner og installasjoner, særlig i Jerusalem og Tel Aviv, ventes også å kunne bli gjenstand for demonstrasjoner og protester. Amerikanske borgere, eller personer som mistenkes for å være det, kan likeledes være særlig utsatt.

Alle bes den nærmeste tiden holde seg løpende oppdatert om utviklingen gjennom mediene og å oppsøke og lytte til lokale myndigheters råd. Alle reisende anbefales å utvise stor grad av aktsomhet og å unngå demonstrasjoner og/eller store folkemengder. Dersom det er tegn til at en situasjon eskalerer, bør reisende forlate stedet umiddelbart. Det vil være hensiktsmessig å medbringe operativt kommunikasjonsmiddel (mobil m/batteri) til enhver tid. Representasjonskontoret i Al Ram (Palestina) eller ambassaden i Tel Aviv (Israel) kan også kontaktes for råd eller ved behov for assistanse.

Norske borgere på Vestbredden og i Øst-Jerusalem anbefales å opptre varsomt og unngå demonstrasjoner og/eller store folkemengder.

Områder i nærheten av bosettinger, check points og flyktningeleirer har vært særlig urolige. Situasjonen kan endre seg svært raskt. Reisende bør i slike situasjoner forlate stedet umiddelbart.

Det bør utvises stor forsiktighet i området. Representasjonskontoret anbefaler reisende til å holde seg løpende orientert om utviklingen gjennom mediene og lytte til lokale myndigheters råd.

Det bør også utvises særlig forsiktighet ved større veikryss langs hovedveien på Vestbredden (Road 60).

Under normale forhold foregår de fleste reiser uten problemer. Kriminaliteten er forholdsvis lav både i Israel og Palestina. Det er likevel viktig å passe godt på verdisaker som penger, pass, smykker og fotoutstyr. Skal man kjøre bil, må det utvises forsiktighet. Kjørestilen er til tider aggressiv og farten høy. Vær oppmerksom på hvilke områder forsikringen er gyldig. Detaljer om dette fås av utleieselskapene.

Husk å tegne reiseforsikring før du legger ut på reise.

Reisende oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Dette vil gjøre det enklere for norske myndigheter å få kontakt med nordmenn i området i en eventuell krisesituasjon.

I vinterhalvåret kan det i perioder komme snø i høyereliggende områder og flom i lavereliggende områder. Myndighetene kan stenge veier dersom det anses som for risikabelt å kjøre. Vær obs på at man ikke skifter til vinterdekk på biler. Sandstormer kan forekomme i sommermånedene.  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Innreise til Palestina: Vi gjør oppmerksom på gjeldende reiseråd for Palestina (se over).

Man kan ikke reise til Palestina uten å reise via Israel. Grensen mellom Egypt og Gaza er i realiteten lukket. Norske myndigheter har ytterst begrensede muligheter til å bistå nordmenn konsulært i Gaza. Det vises til reiseinformasjon om Israel.

Norske borgere med opprinnelse fra Palestina: Israelske myndigheter opplyser at personer av palestinsk opprinnelse kun kan reise inn i Israel og Vestbredden gjennom Allenby Bridge-overgangen (der reisende krysser fra Jordan til Vestbredden). For mer informasjon se: Norske borgere med opprinnelse fra Palestina.

Reisende som har fått innreise til Israel kan, når sikkerhetssituasjonen tillater det, bevege seg relativt fritt på Vestbredden. Det er israelske myndigheter som kontrollerer innreise til Palestina, og reisende kan bli nektet innreise. Det har også vært tilfeller hvor reisende har fått stemplet "Palestinian Authority only" i passet, hvilket forbyr ferdsel i Israel og Jerusalem. Israelske myndigheter har ikke gjort offentlig tilgjengelig informasjon om hvilke retningslinjer og prosedyrer som gjelder for reisende til Palestina, inkludert ansatte i internasjonale organisasjoner, studenter og frivillige.

Overgangene inn og ut av Gaza har i all hovedsak vært stengt siden juni 2007. Innreise fra israelsk territorium, gjennom grenseovergangen på Erez, krever særskilt koordinering med israelske myndigheter. Kriteriene for innreisetillatelse er meget strenge, og kun personer tilknyttet organisasjoner godkjent av israelske myndigheter og som har et klart humanitært formål med besøket, vil kunne bli innvilget innreise.

De som ønsker å reise ut fra Gaza gjennom Israel og Jordan for å fly fra Amman, må søke om utreisetillatelse fra Gaza og "Samordning" for Allenby Bridge grenseovergangen fra Israel.

I tillegg må de søke om en "No Objection Letter" fra jordanske myndigheter for å reise i transitt gjennom Jordan. I den seneste tiden har vi opplevd mange tilfeller av at borgere ikke får innvilget slikt «No Objection Letter» og man blir sittende fast i Gaza. Norske myndigheter har ikke mulighet til å bistå slike tilfeller.

Vær oppmerksom på at prosedyrer kan endres uten representasjonskontorets kunnskap. Søkere oppfordres derfor til å sjekke denne informasjonen med de relevante myndigheter.

Innreise fra Egypt, gjennom grenseovergangen i Rafah, krever koordinering med egyptiske myndigheter og de facto-myndighetene i Gaza. Merk at Egypt ofte stenger grensen, til tider i lengre perioder. Norske borgere som reiser inn til Gaza gjennom Rafah, vil ikke kunne reise ut fra Gaza gjennom Erez (Israel). Det er lange ventelister for å få koordinering ut av Gaza gjennom Rafah. Dersom man på tross av reiserådet velger å reise inn til Gaza gjennom Rafah, vil det ved utreise måtte påregnes betydelige forsinkelser og man kan ikke regne med utreise på ønsket tidspunkt. Det siste året har vi erfart at det for enkelte har tatt flere måneder å reise ut fra Gaza via Rafah. Norske myndigheter har ingen mulighet til å bistå med utreiser via Rafah.

Internasjonale grenseoverganger mellom Israel og Jordan:

Ved utreise fra Israel gjennom Allenby Bridge må jordansk visum anskaffes på forhånd. De andre grenseovergangene utsteder visum på stedet. Privatbiler kan ikke krysse over Allenby, men må kjøre over grenseovergangene i nord eller sør. Allenby Bridge/King Hussein Bridge er den eneste grenseovergangen som kan brukes av personer med palestinsk opprinnelse. Denne grenseovergangen kan ikke brukes av israelske statsborgere. Se nettsidene til grenseovergangene for oppdatert informasjon om prosedyrer, åpningstider og utreiseavgifter.


Helse

Tiltak for å hindre spredning av ebola: Ved ankomst til Israel, vil passasjerer på fly fra Afrika kunne bli kontrollert for feber. Dersom det blir påvist kroppstemperatur på over 38 grader og passasjeren har oppholdt seg i et land med ebola-epidemi i løpet av de siste tre ukene, vil vedkommende i henhold til offisielle retningslinjer fra det israelske helseministeriet bli evakuert til isolasjon på sykehus for videre undersøkelser.

Vaksinasjon anbefales før reise til land med utbrudd av polio.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte den 5. mai at poliovirus er en trussel mot internasjonal folkehelse. Bakgrunnen er det siste årets økning i tilfeller av polio (poliomyelitt) i flere verdensdeler. Polio er en sykdom som kan utryddes med vaksine, fordi viruset bare finnes hos mennesker.

For å forebygge spredning av polio gir norske helsemyndigheter reiseråd om poliovaksinasjon før opphold i flere land, og særlig ved opphold i mer enn fire uker.

Før avreise må man også sørge for å ha dokumentasjon på vaksinasjon. Det er tenkelig at enkelte land vil gjennomføre undersøkelse av slik dokumentasjon, og kreve ny vaksinasjon hvis dokumentasjon på internasjonalt vaksinasjonskort (WHO) mangler. Helsepersonell kan bestille kortet fra publikasjonssiden til Folkehelseinstituttet.

WHO mener at situasjonen i disse landene innebærer en risiko for eksport og spredning av polio internasjonalt: Pakistan, Kamerun og Syria. Også land med mindre lokale polioutbrudd som Afghanistan, Guinea, Etiopia, Irak, Israel, Somalia og Nigeria anbefales å følge WHOs vaksineråd.

Se mer helserelatert informasjon for reisende på nettsidene til World Health Organization (WHO).

Sykehusene i Israel holder generelt god standard. Prisnivået på helsetjenester er høyere enn i Norge. Sykehus vil kreve betaling for behandling og kan ta rettslige skritt for å forhindre utreise til regningen er betalt. Det anbefales derfor å ha tegnet forsikring før avreise.

Sykehusene i Palestina er av varierende standard, men i de fleste tilfeller vil det i løpet av kort tid være mulig å ta seg til et israelsk sykehus.

Reisende kan finne informasjon om legevakttjenester og døgnåpne apotek i Israel i den engelskspråklige avisen Jerusalem Post og den engelske utgaven av Ha'aretz.

De sanitære forhold er stort sett meget gode både i Israel og i Palestina. Det medfører som regel ingen problemer å spise salat. Vann fra springen kan de fleste steder drikkes, men kvaliteten kan variere.

Palestina har et varmt og solrikt klima, og det er viktig å bruke solkrem med tilstrekkelig høy solfaktor for å beskytte huden. Det er også viktig å drikke rikelig med vann for å hindre uttørring.