Palestina - reiseinformasjon

Situasjonen er urolig og spent i Øst-Jerusalem og på Vestbredden med nærmest daglige opptøyer og voldelige sammenstøt mellom palestinere og politi/militære. Særlig gjelder dette områder i og rundt gamlebyen i Jerusalem, samt ved sjekkpunkter og bysentra på Vestbredden. I mai har det vært en forverring av situasjonen i Gaza. Det har vært kraftige rakettangrep i og fra Gaza, og sirenene ble aktivert også i Jerusalem. Palestina har som følge av covid-19-viruset erklært unntakstilstand. Den gjelder fortsatt. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 24.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Palestina - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza. 

All innreise og utreise til Palestina kontrolleres av Israel. Det forekommer at reisende blir nektet innreise.  Noen ganger får reisende et stempel som kun gir opphold på Vestbredden og forbyr ferdsel i Israel og Jerusalem. Reisende som har fått innreise til Israel kan, når sikkerhetssituasjonen tillater det, bevege seg relativt fritt på Vestbredden.

Innreise til Gaza fra israelsk territorium, gjennom grenseovergangen på Erez, krever særskilt forhåndsgodkjennelse fra israelske myndigheter. Kriteriene for innreisetillatelse er meget strenge, og kun personer tilknyttet organisasjoner godkjent av israelske myndigheter og som har et klart humanitært formål med besøket, vil kunne bli innvilget innreise. Norske myndigheter har få og  begrensede muligheter til å bistå norske borgere i Gaza (se reiseråd som fraråder reiser til Gaza). Det vises til reiseinformasjon om Israel vedrørende informasjon om innreise til Israel.

Det er tidvis mulig å reise inn til Gaza fra grenseovergangen Rafah via Egypt. Egypt stenger imidlertid overgangen i lengre perioder. Når grenseovergangen er åpen, er innreise som regel enkelt. Utreise er mer problematisk og krever koordinering med egyptiske myndigheter og de facto-myndighetene i Gaza. Det er ofte lange ventelister for å få utreise. Dersom man på tross av reiserådet velger å reise inn til Gaza gjennom Rafah, kan det bli store forsinkelser og man kan ikke regne med utreise på ønsket tidspunkt. Det siste året har det det kunnet ta flere måneder å reise ut fra Gaza via Rafah. Norske myndigheter har ingen mulighet til å bistå med utreiser via Rafah.

Det er ikke mulig for norske borgere i Gaza å reise gjennom Israel og Jordan for så å fly ut fra Amman. Det har forekommet unntak der det har vært sterke velferds- og humanitære grunner, for eksempel assistert utreise ifm krigshandlinger og covid-19.

Internasjonale grenseoverganger mellom Israel og Jordan:

Ved utreise fra  Vestbredden til Jordan gjennom Allenby Bridge må jordansk visum anskaffes på forhånd. Allenby Bridge/King Hussein Bridge er den eneste grenseovergangen som kan brukes av personer med palestinsk opprinnelse. Privatbiler kan heller ikke krysse over Allenby, men må kjøre over grenseovergangene mellom Israel og Jordan i nord eller sør. De andre grenseovergangene utsteder visum på stedet. Se nettsidene til grenseovergangene for oppdatert informasjon om prosedyrer, åpningstider og utreiseavgifter.

Reisende i Israel og Palestina bør gjøre seg kjent med UDs reiseråd, som vurderes jevnlig. Det gjøres oppmerksom på at situasjonen i området er ustabil og sikkerhetssituasjonen kan endre seg raskt.

Norske borgere på Vestbredden og i Øst-Jerusalem anbefales å opptre aktsomt og unngå demonstrasjoner og/eller store folkemengder. Besøkende oppfordres også til å holde seg løpende oppdatert om utviklingen gjennom mediene og lytte til lokale myndigheters råd og anvisninger.

Situasjonen i Gaza er uforutsigbar og kan eskalere. Rakettutveksling mellom Gaza og Israel oppstår ofte uten forhåndsvarsel. Det henvises til UDs reiseråd for Palestina (over) som fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza, og til reiseråd/reiseinformasjon for Israel.

Det er ofte demonstrasjoner og spontane protester i Jerusalem og på Vestbredden. I forbindelse med lokale høytider og politiske hendelser må det forventes opptøyer i og rundt Gamlebyen i Jerusalem. Dette kan også medføre at utgangene fra Gamlebyen stenges, og at mulighetene til å forlate området begrenses. Dersom en slik situasjon oppstår, kan butikker eller restauranter brukes som midlertidige tilfluktssteder. I tillegg vil veiene som leder til Gamlebyen være stengt i perioder, og fremkommeligheten er begrenset.

For øvrig er nærliggende palestinske bydeler i Øst-Jerusalem, bysentra på Vestbredden sjekkpunkter og israelske kontrollposter rundt om på Vestbredden særlig utsatt . Voldelige sammenstøt og eskalering kan ikke utelukkes, bl.a. mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker. Situasjonen kan endre seg svært raskt, og reisende bør i slike situasjoner forlate stedet umiddelbart. Representasjonskontoret i Al Ram (Palestina) eller ambassaden i Tel Aviv (Israel) kan også kontaktes for råd eller ved behov for assistanse.

Det har forekommet flere knivangrep på gaten, på holdeplasser og på busser i byer i Palestina/Israel som har rammet tilfeldige forbipasserende. Det er viktig å være forsiktig ved større veikryss langs hovedveiene på Vestbredden. Reisende bes om å ta forholdsregler og utvise spesiell forsiktighet på slike samlingssteder. 

Reisende til Israel og Palestina oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan spredningen av viruset utvikler seg i Palestina og hvordan dette påvirker situasjonen. Reisende oppfordres til å følge smittevernråd utarbeidet av Folkehelseinstituttet samt lokale myndigheter. 

Det er israelske myndigheter som kontrollerer innreise til Palestina. Det vises til reiseinformasjon for Israel vedrørende informasjon om innreise til og bevegelsesrestriksjoner i Israel som i det siste har blitt ytterligere innskjerpet.

Grunnet smittesituasjonen har det siden mars 2020 vært unntakstilstand på Vestbredden og i Gaza. Bydeler/steder med høyt antall smittede stenges ned på kort varsel. Grensen mellom Gaza og Egypt er stengt i perioder, men grensen mellom Jordan og Vestbredden er til tider åpen med begrenset antall reisende.

Utenriksdepartementets reiseråd som fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza, gjelder fortsatt.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Se helserelatert informasjon for reisende på nettsidene til World Health Organization (WHO).

Sykehusene i Israel holder generelt god standard. Prisnivået på helsetjenester er høyere enn i Norge. Sykehus vil kreve betaling for behandling og kan ta rettslige skritt for å forhindre utreise til regningen er betalt. Det anbefales derfor å ha tegnet forsikring før avreise.

Sykehusene i Palestina er av varierende standard, men i de fleste tilfeller vil det i løpet av kort tid være mulig å ta seg til et israelsk sykehus.

Reisende kan finne informasjon om legevakttjenester og døgnåpne apotek i Israel i den engelskspråklige avisen Jerusalem Post og den engelske utgaven av Ha'aretz.

De sanitære forhold er stort sett meget gode både i Israel og i Palestina. Det medfører som regel ingen problemer å spise salat. Vann fra springen kan de fleste steder drikkes, men kvaliteten kan variere.

Palestina har et varmt og solrikt klima, og det er viktig å bruke solkrem med tilstrekkelig høy solfaktor for å beskytte huden. Det er også viktig å drikke rikelig med vann for å hindre uttørring.

Kriminaliteten er forholdsvis lav både i Israel og Palestina. Lommetyveri forekommer, men sjelden blind vold og ran/overfall. Politisk motivert vold kan forekomme særlig i Øst Jerusalem og rundt israelske bosetninger på vestbredden.

Under normale forhold foregår de fleste reiser uten problemer. Det er likevel viktig å passe godt på verdisaker som penger, pass, smykker og fotoutstyr. Skal man kjøre bil, må det utvises forsiktighet. Kjørestilen er til tider aggressiv og farten høy. Vær oppmerksom på i hvilke områder forsikringen er gyldig. Detaljer om dette fås av utleieselskapene.

Det offisielle språket i Palestina er arabisk, men mange palestinere behersker også engelsk. Storparten av den palestinske befolkningen er muslimsk, et mindretall (ca. en prosent) er kristne. Fredag er muslimenes helligdag, og de fleste palestinske butikker lukker da tidlig eller holdes stengt hele dagen.

Datoene for de nasjonale helligdagene varierer i Palestina. Ramadan er muslimenes fasteperiode på 30 dager som avsluttes med ´īd al-fitr, og de eksakte datoene er avhengig av månefasen.

Politi: 100

Ambulanse: 101

Brann: 102

Fra utenlandsk mobil operatør: +972 599222100, 101 og 102

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: udops@mfa.no.

Representasjonskontoret:

Hjemmeside: Norway in Palestine

Tlf.:+972 2 235 8600
E-post: repram@mfa.no

Dahiat Al-Bareed, 
World Bank Bldg., First Floor 
Al Ram

 

Palestina. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Palestina.