Egypt - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen er stabil i store deler av landet, men reisende bør generelt utvise aktsomhet. Norske borgere trenger visum for opphold i Egypt. Grensene til Egypt er åpne, men reisende må registrere seg elektronisk og laste opp vaksinedokumentasjon senest 48 timer før reisen starter. For mer informasjon om innreisebestemmelser og koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Egypt - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i provinsen Nord-Sinai og den vestlige ørkenen mot grensen til Libya.

Utenriksdepartementet fraråder reiser til eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Sør-Sinai, med unntak av Sharm el Sheikh, Dahab, St. Catherine og strekningen mellom disse.

 

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Pass: Passet må være maskinlesbart og gyldig i minst seks måneder etter utreise fra Egypt. Håndskrevet nødpass anerkjennes ikke som gyldig reisedokument av Egypt.

Andre godkjente reisedokumenter: Reisebevis for flyktninger (blått reisedokument) og utlendingspass (grått reisedokument) aksepteres også for innreise/mellomlanding i Egypt.  

Visum: Norske borgere trenger visum for opphold i Egypt. Du kan søke om turistvisum på Egypts offisielle e-visaportal eller på Egypts ambassade i Oslo. Det er også mulig å kjøpe et vanlig turistvisum med gyldighet i 30 dager ved ankomst til en internasjonal flyplass i Egypt. Dette koster USD 25 (per mai 2021).

Dersom formålet med reisen er noe annet enn turisme, må du søke visum på en egyptisk ambassade.

E-visa og visum ved ankomst er kun tilgjengelige for turister som reiser til Egypt på ordinære pass. Reisende med offisielle pass eller reisebevis for flyktninger/utlendingspass må søke om visum ved en egyptisk ambassade.

For ytterligere og oppdatert informasjon om gjeldende innreisebestemmelser til Egypt, oppfordres reisende til å henvende seg til den egyptiske ambassaden i Oslo.

Forlengelse/oversittelse av visum: Søknader om forlengelse av visum må fremsettes til egyptiske immigrasjonsmyndigheter. Man kan få problemer med å forlate landet dersom man oversitter visumet. Har man oversittet i mer enn 14 dager vil man normalt måtte betale en bot før man får lov til å forlate landet.

Gaza: Personer som krysser grensen fra Egypt til Gaza risikerer å bli værende i Gaza i lengre tid, f.eks. fordi grensen holdes stengt i perioder. Vi er også kjent med tilfeller av at personer med norsk pass har blitt nektet innreise til Egypt over Rafah, til tross for at grensekryssingen på forhånd var klarert av egyptiske myndigheter. Ambassaden har svært begrensede muligheter til å bistå nordmenn som ønsker å krysse grensen til Egypt fra Gaza eller omvendt.

Tollregler: Det er ikke tillatt å inn- eller utføre mer enn 5000 egyptiske pund. Det er ingen begrensninger på inn- og utførsel av utenlandsk valuta, men summer over en verdi av USD 10.000 må deklareres ved ankomst. Visse gjenstander som elektronisk utstyr, videokameraer o.l. må deklareres ved ankomst og utreise.

Det er forbudt å ta med antikviteter eller gjenstander som er mer enn 100 år gamle ut av Egypt uten tillatelse.

Du kan ta med kjæledyr hvis du har veterinærattest.

Nærmere informasjon om toll og andre regler kan fås fra den egyptiske ambassaden i Oslo.

Besøkende til Egypt bør generelt utvise aktsomhet, holde seg oppdatert via lokale medier og registrere seg på reiseregistrering.no. Følg anvisninger fra lokale myndigheter i krise- og ulykkessituasjoner.

Gyldig pass/ID-dokument(er) bør alltid medbringes.

Nord-Sinai: I nordlige deler av Sinai-halvøya pågår det en omfattende militæroperasjon mot væpnede grupper, og sikkerhetssituasjonen er uforutsigbar og svært alvorlig. Nord-Sinai er underlagt ekstraordinære sikkerhetstiltak, herunder portforbud mellom kl. 17.00 og 07.00. Gyldige ID-dokumenter må alltid medbringes. 

Vest-ørkenen: Sikkerhetssituasjonen i ørkenen mot grensen til Libya vest i Egypt er også uforutsigbar og alvorlig.

Terrorisme: Sikkerhetssituasjonen ellers i landet er stabil, men terrorangrep har forekommet og risikoen for nye angrep er fortsatt tilstede. Turistdestinasjoner, egyptiske sikkerhetsstyrker og myndigheter, samt forsamlingssteder for kristne anses å være attraktive mål for terrorgrupper i landet.   

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Trafikkbildet kan oppleves som uoversiktlig. I de store byene er hovedfartsårene og den generelle infrastrukturen lite tilpasset fotgjengere. Togulykker er også relativt vanlig.

Det henvises til Folkehelseinstituttets nettsider for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Covid-19: Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger.

Egypt har etablert en egen koronavirus hotline for henvendelser om covid-19, telefonnummeret er 105.

Smittevernstiltak: Det er påbudt å bruke munnbind i lukkede offentlige rom, herunder offentlige bygg/kontorer, kjøpesentre, på offentlig transport og i drosjer. Andre tiltak kan bli innført på kort varsel.

Særskilte innreisebestemmelser knyttet til covid-19: Alle reisende til Egypt må registrere seg og laste opp sin vaksinedokumentasjon på nettsiden visitegypt senest 2 døgn før reisen starter. Når dokumentasjonen er godkjent av egyptiske helsemyndigheter vil det bli generert en QR-kode (må hentes på nettsiden) som skal fremvises ved innreise til Egypt.  

Reisende som ikke er fullvaksinert, må i tillegg laste opp dokumentasjon på negativ PCR-test . Attesten må være på engelsk eller arabisk. Testen må være avlagt maksimum 72 timer før ankomst til Egypt. Kravet gjelder ved ankomst til alle flyplasser i Egypt. Kravet gjelder ikke for barn under tolv år. Kravet gjelder ikke for reisende som kun mellomlander i Egypt, og som ikke forlater flyplassen under mellomlandingen.

Kravet om negativ PCR-test gjelder ikke reisende som er fullvaksinert. For å regnes som fullvaksinert må det ha gått minst to uker siden siste vaksinedose ble satt. Reisende må være vaksinert med vaksiner godkjent av WHO eller det egyptiske legemiddelverket. I Egypt regnes man ikke som fullvaksinert etter gjennomgått covid-19-sykdom og en vaksinedose. Reisende i denne kategorien må derfor ha negativ PCR-test ved innreise til Egypt.

Reisende som ankommer Egypt uten vaksinesertifikat eller dokumentasjon på negativ covid-test må avlegge antigen-hurtigtest på flyplassen ved ankomst. Ved positiv test vil man bli ilagt karantene i seks dager. Man slipper først ut av karantene ved avlagt negativ PCR-test på dag seks.

Laboratorier for PCR-testing i Kairo:

Offentlig tilbud se Central Public Health Laboratories - Ministry Of Health

Private alternativer:

  • Prime Speed Medical
  • Al Mokhtabar Labs
  • Ain-Shams University Labs

Applikasjonen Check Me tilbyr bestilling av PCR-test ved flere laboratorier.

Det minnes om at den enkelte selv er ansvarlig for å organisere og betale egen testing, samt forsikre seg om at den oppfyller norske myndigheters til enhver tid gjeldende krav. Ambassaden tar ikke ansvar for standard og kvalitet på nevnte laboratorier, eller at de utfører PCR-tester som tilfredsstiller kravene for innreise til Norge.

Vaksinering mot covid-19 (for nordmenn bosatt i Egypt): Egyptiske myndigheter har åpnet en nettside for registrering for vaksinering. En engelsk versjon av nettsiden er tilgjengelig ved å velge ikonet øverst til venstre. Ifølge egyptiske myndigheter kan ikke-egyptiske borgere i Egypt registrere seg for vaksinering.

Helsetjenester: Sykehus og legetjenester utenfor Kairo og turistbyene har ofte lav hygienisk standard. Noen sykehus krever kontant betaling (ikke kredittkort). Det finnes gode private sykehus i større byer. Ved henvendelse til ambassaden kan du få en liste over sykehus i Egypt og tannleger i Kairo. Ambassaden tar ikke ansvar for kvaliteten på tjenestene til sykehusene og tannlegene.

Den offentlige ambulansetjenesten har begrenset kapasitet. I nødsfall anbefales det heller å ringe et av de større sykehusene som har egne ambulansetjenester.

Luftforurensning: Luftforurensning er et problem i byene. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager over lengre tid, spesielt for personer med luftveislidelser. Egyptian Environmental Affairs Agency utarbeider prognoser for luftkvaliteten.

Medisiner: Apotekene i Egypt fører mange typer medisiner, både lokalt fremstilte, lisensproduserte og importerte. Det anbefales likevel at personer som trenger særlig medisinsk behandling tar med seg nødvendige medikamenter hjemmefra da forsyningssituasjonen i apotekene kan være skiftende.

Kriminalitet som veskenapping, tyveri og ran er relativt lite utbredt, men forekommer og forholdsregler bør tas. Seksuell trakassering kan forekomme.

Den generelle risikoen for naturkatastrofer i Egypt er lav. Jordskjelv kan forekomme. Det siste større jordskjelvet i Egypt var i 1992.

Sandstormer er vanlig mellom mars og mai. Ved kraftig nedbør vil veier i urbane områder ofte bli oversvømmet og stengt.

Alkohol: Alkohol kan nytes på utvalgte restauranter, barer og hoteller med lisens for alkoholservering. For øvrig er det forbudt å innta alkohol i det offentlige rom, og man kan bli arrestert og/eller bøtelagt for dette.

Dobbelt statsborgerskap: Reisende som har både norsk og egyptisk statsborgerskap kan risikere å bli ansett som egyptiske borgere av myndighetene i landet, dvs. at myndighetene ser bort fra deres norske statsborgerskap. Norske myndigheter vil ha begrenset mulighet til å yte konsulær bistand til reisende i denne kategorien.

Droner: Bruk av droner er forbudt. Uautorisert import og/eller bruk av droneteknologi kan resultere i lange fengselsstraffer og forvisning fra landet. 

Fotografering: Det er forbudt å fotografere militære områder, installasjoner, utstyr og personell. Det samme gjelder annet sikkerhetspersonell og politi. Det er forbudt å fotografere broer og kanaler (inkl. Suez-kanalen). Man bør også unngå å fotografere  offentlige bygg, ambassader, flyplasser, kritisk infrastruktur m.v. Likeledes bør det ikke fotograferes ved demonstrasjoner og/eller politi- og sikkerhetsoperasjoner.

LHBTI-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert eller tolerert atferd, selv om det ikke er forbudt ved lov. LHBTI-personer risikerer å bli arrestert og siktet for andre former for lovbrudd, som «usømmelig atferd». LHBTI-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner. 

Narkotika: Besittelse, bruk, omsetning og smugling av ulovlige narkotiske stoffer er forbudt. Narkotikaforbrytelser kan i alvorlige tilfeller medføre dødsstraff eller livstid i fengsel.

Sosiale medier: Egypt har en streng lovgiving hva gjelder politiske ytringer og ytringer som oppfattes å skade egyptisk samfunn, kultur og nasjonale sikkerhet. Publisering av innhold på sosiale medier som tolkes som kritikk av Egypts president, regjering, sikkerhetsstyrkene eller det egyptiske samfunnet kan bli ansett å være ulovlig. Straffene kan være harde og vil kunne straffes med bøter og/eller fengsel.

Seksuell omgang utenfor ekteskapet er ulovlig.

Lokale nødnumre: politi 112 og 122, ambulanse 123, turistpoliti 126, brann 180.

Koronavirus-hotline: 105.

Lokale numre til turistpolitiet:

Kairo: (02) 236 88281
Giza: (02) 33881802/ (02) 38478557
Alexandria: (03) 4850507
Sharm el Sheikh: (069) 366 0311
Hurghada: (065) 3260560
Aswan: (097) 244 0442
Luxor: (095) 228 4597

For å ringe fra norsk nummer taster du inn landkoden +20, deretter retningsnummeret (uten 0). Nummeret til turistpolitiet i Kairo blir da +20 2236 88281. 

For klager og bekymringsmeldinger som gjelder reiselivsbransjen og egyptiske severdigheter kan man ringe turismeministeriets hotline: 19654

Ambassaden: +2 02 2728 3900, emb.cairo@mfa.no (åpningstider: 08:30 - 15:30, søndag til torsdag), https://www.norway.no/en/egypt/

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Egypt. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Egypt.