Egypt - reiseinformasjon

Egypt er et populært reisemål for nordmenn. Det er tidvis sikkerhetshendelser i det nordlige Sinai der det pågår en sikkerhetsoperasjon. For informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Egypt - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i provinsen Nord-Sinai og den vestlige ørkenen mot grensen til Libya.

Utenriksdepartementet fraråder reiser til eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Sør-Sinai, med unntak av Sharm el Sheikh, Dahab, St. Catherine og strekningen mellom disse.

 

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Pass: Passet må være maskinlesbart og gyldig i minst seks måneder etter utreise fra Egypt. Håndskrevet nødpass anerkjennes ikke som gyldig reisedokument av Egypt.

Andre godkjente reisedokumenter: Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres også for innreise/mellomlanding i Egypt.  

Visum: Norske borgere trenger visum for opphold i Egypt. Du kan søke om turistvisum på Egypts offisielle e-visaportal eller på Egypts ambassade i Oslo. Det er også mulig å kjøpe et vanlig turistvisum med gyldighet i 30 dager ved ankomst til en internasjonal flyplass i Egypt. Dette koster USD 25 (pr. mai 2021).

Dersom formålet med reisen er noe annet enn turisme, må du søke visum på en egyptisk ambassade.

E-visa og visum ved ankomst er kun tilgjengelige for turister som reiser til Egypt på ordinære pass. Reisende med spesialpass eller reisebevis for flyktninger/utlendingspass må søke om visum ved den egyptiske ambassaden i Oslo.

For ytterligere og oppdatert informasjon om gjeldende innreisebestemmelser til Egypt, oppfordres reisende til å henvende seg til den egyptiske ambassaden i Oslo.

Forlengelse/oversittelse av visum: Søknader om forlengelse av visum må fremsettes til egyptiske immigrasjonsmyndigheter. Man kan få problemer med å forlate landet dersom man oversitter visumet. Har man oversittet i mer enn 14 dager vil man normalt måtte betale en bot før man får lov til å forlate landet.

Tollregler: Det er ikke tillatt å inn- eller utføre mer enn 5000 egyptiske pund. Det er ingen begrensninger på inn- og utførsel av utenlandsk valuta, men summer over en verdi av USD 10.000 må deklareres ved ankomst. Visse gjenstander som elektronisk utstyr, videokameraer o.l. må deklareres ved ankomst og utreise.

Det er forbudt å ta med antikviteter eller gjenstander som er mer enn 100 år gamle ut av Egypt uten tillatelse.

Du kan ta med kjæledyr hvis du har veterinærattest.

Nærmere informasjon om toll og andre regler kan fås fra den egyptiske ambassaden i Oslo.

Besøkende til Egypt bør generelt utvise aktsomhet, holde seg oppdatert via lokale medier og registrere seg på reiseregistrering.no. Følg anvisninger fra lokale myndigheter i krise- og ulykkessituasjoner.

Det er formell unntakstilstand i hele landet. Gyldig pass/ID-dokument(er) bør alltid medbringes.

Nord-Sinai: I nordlige deler av Sinai-halvøya pågår det en omfattende militæroperasjon mot væpnede grupper, og sikkerhetssituasjonen er uforutsigbar og svært alvorlig. Personer som krysser grensen fra Egypt til Gaza risikerer å bli værende i Gaza i lengre tid fordi grensen holdes stengt i lengre perioder. Ambassaden har svært begrensede muligheter til å bistå nordmenn som ønsker å returnere fra Gaza til Egypt eller omvendt.

Sikkerhetssituasjonen i ørkenen mot grensen til Libya vest i Egypt er også uforutsigbar og alvorlig.

Terrorisme: Sikkerhetssituasjonen ellers i landet er stabil, men terrorangrep har forekommet og risikoen for nye angrep er fortsatt tilstede. Turistdestinasjoner, egyptiske sikkerhetsstyrker og myndigheter, samt forsamlingssteder for kristne anses å være attraktive mål for terrorgrupper i landet.   

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Trafikkbildet kan oppleves som uoversiktlig. I de store byene er hovedfartsårene og den generelle infrastrukturen lite tilpasset fotgjengere. Togulykker er også relativt vanlig.

Det henvises til Folkehelseinstituttets nettsider for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Helsetjenester: Sykehus og legetjenester utenfor Kairo og turistbyene har ofte lav hygienisk standard. Noen sykehus krever kontant betaling (ikke kredittkort). Det finnes gode private sykehus i større byer. Ved henvendelse til ambassaden kan du få en liste over sykehus i Egypt og tannleger i Kairo. Ambassaden tar ikke ansvar for kvaliteten på tjenestene til sykehusene og tannlegene.

Den offentlige ambulansetjenesten har begrenset kapasitet. I nødsfall anbefales det heller å ringe et av de større sykehusene som har egne ambulansetjenester.

Luftforurensning: Luftforurensning er et problem i byene. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager over lengre tid, spesielt for personer med luftveislidelser. Egyptian Environmental Affairs Agency utarbeider prognoser for luftkvaliteten.

Medisiner: Apotekene i Egypt fører mange typer medisiner, både lokalt fremstilte, lisensproduserte og importerte. Det anbefales likevel at personer som trenger særlig medisinsk behandling tar med seg nødvendige medikamenter hjemmefra da forsyningssituasjonen i apotekene kan være skiftende.

Covid-19: Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger.

Egypt har etablert en egen koronavirus-hotline for henvendelser om covid-19, telefonnummeret er 105.

Smittevernstiltak: Det er påbudt å bruke munnbind i lukkede offentlige rom, herunder offentlige bygg/kontorer, kjøpesentre, på offentlig transport og i drosjer. Andre tiltak kan bli innført på kort varsel.

Særskilte innreisebestemmelser knyttet til covid-19: Alle reisende til Egypt, inkludert egyptiske borgere, som ikke er fullvaksinert, må kunne fremvise original attest på negativ PCR-test. PCR-testen må inneholde en QR-kode, og være på engelsk eller arabisk. Testen må være avlagt maksimum 72 timer før ankomst til Egypt. Kravet gjelder ved ankomst til alle flyplasser i Egypt. Kravet gjelder ikke for barn under seks år. Kravet gjelder ikke for reisende som kun mellomlander i Egypt, og som ikke forlater flyplassen under mellomlandingen.

Kravet om negativ PCR-test gjelder ikke reisende som er fullvaksinert. For å regnes som fullvaksinert må det ha gått minst to uker siden andre vaksinedose ble satt. Reisende må være vaksinert med vaksiner godkjent av WHO.

Reisende kan også bli bedt om å avlegge antigen hurtigtest på flyplassen ved ankomst til Egypt.

Laboratorier for PCR-testing i Kairo:

Offentlig tilbud se Central Public Health Laboratories - Ministry Of Health

Private alternativer:

  • Prime Speed Medical
  • Al Mokhtabar Labs
  • Ain-Shams University Labs

Applikasjonen Check Me tilbyr bestilling av PCR-test ved flere laboratorier.

Det minnes om at den enkelte selv er ansvarlig for å organisere og betale egen testing, samt forsikre seg om at den oppfyller norske myndigheters til enhver tid gjeldende krav. Ambassaden tar ikke ansvar for standard og kvalitet på nevnte laboratorier, eller at de utfører PCR-tester som tilfredsstiller kravene for innreise til Norge.

Vaksinering mot covid-19 (for nordmenn bosatt i Egypt): Egyptiske myndigheter har åpnet en nettside for registrering for vaksinering. En engelsk versjon av nettsiden er tilgjengelig ved å velge ikonet øverst til venstre. Ifølge egyptiske myndigheter kan ikke-egyptiske borgere i Egypt registrere seg for vaksinering.

Kriminalitet som veskenapping, tyveri og ran er relativt lite utbredt, men forekommer og forholdsregler bør tas. Seksuell trakassering kan forekomme.

Den generelle risikoen for naturkatastrofer i Egypt er lav. Jordskjelv kan forekomme. Det siste større jordskjelvet i Egypt var i 1992.

Sandstormer er vanlig mellom mars og mai. Ved kraftig nedbør vil veier i urbane områder ofte bli oversvømmet og stengt.

Sosiale medier: Egypt har en streng lovgiving hva gjelder politiske ytringer og ytringer som oppfattes å skade egyptisk samfunn, kultur og nasjonale sikkerhet. Publisering av innhold på sosiale medier som tolkes som kritikk av Egypts president,  regjering, sikkerhetsstyrkene eller det egyptiske samfunnet kan bli ansett å være ulovlig. Straffene kan være harde og vil kunne straffes med bøter og/eller fengsel.

Seksuelle forhold utenfor ekteskapet er ulovlig.

LHBTI-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert eller tolerert atferd, selv om det ikke er forbudt iht. loven. LHBTI-personer risikerer å bli arrestert og siktet for andre former for lovbrudd, som «usømmelig atferd». LHBTI-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte dating-tjenester og applikasjoner.  

Fotografering: Det er forbudt å fotografere militære områder, installasjoner, utstyr og personell. Det samme gjelder annet sikkerhetspersonell og politi. Det er forbudt å fotografere broer og kanaler (inkl. Suez-kanalen). Man bør også unngå å fotografere  offentlige bygg, ambassader, flyplasser, kritisk infrastruktur m.v. Likeledes bør det ikke fotograferes under demonstrasjoner og/eller aksjoner av sikkerhetsmyndighetene.

Droner: Bruk av droner er strengt forbudt. Uautorisert import og/eller bruk av droneteknologi kan resultere i lange fengselsstraffer og forvisning fra landet. 

Narkotika: Besittelse, bruk, omsetning og smugling av ulovlige narkotiske stoffer er forbudt. Narkotikaforbrytelser kan i alvorlige tilfeller medføre dødsstraff eller livstid i fengsel.

Alkohol: Alkohol kan nytes på utvalgte restauranter, barer og hoteller med lisens for alkoholservering. For øvrig er det forbudt å innta alkohol i det offentlige rom og man kan bli arrestert og/eller bøtelagt for dette.

Lokale nødnumre: politi 122, ambulanse 123, turistpoliti 126, brann 180.

Koronavirus-hotline: 105.

Lokale numre til turistpolitiet:

Kairo: (02) 236 88281

Giza: (02) 33881802/ (02) 38478557

Alexandria: (03) 4850507

Sharm el Sheikh: (069) 366 0311

Hurghada: (065) 3260560

Aswan: (097) 244 0442

Luxor: (095) 228 4597

For å ringe fra norsk nummer taster du inn landkoden +20, deretter retningsnummeret (uten 0). Nummeret til turistpolitiet i Kairo blir da +20 2236 88281. 

Ambassaden: +2 02 2728 3900, emb.cairo@mfa.no (åpningstider: 08:30 - 15:30, søndag til torsdag), https://www.norway.no/en/egypt/

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Egypt. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Egypt.