Forsiden

Egypt - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen er stabil i store deler av landet, men reisende bør utvise normal aktsomhet. Norske borgere trenger visum for opphold i Egypt. Innreisebestemmelser knyttet til koronaviruspandemien er opphevet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 05.08.2022 - FORTSATT GYLDIG

Egypt - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Nord-Sinai og alle reiser innenfor en avstand på 50 km fra grensen til Libya.

 

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Vær obs på begrensninger knyttet til charterflyvninger.

Pass: Passet må være maskinlesbart og gyldig i minst seks måneder etter utreise fra Egypt. Håndskrevet nødpass anerkjennes ikke som gyldig reisedokument av Egypt.

Andre godkjente reisedokumenter: Reisebevis for flyktninger (blått reisedokument) og utlendingspass (grått reisedokument) aksepteres  for innreise og mellomlanding i Egypt.

Visum: Norske borgere trenger visum for opphold i Egypt. Du kan søke om turistvisum på Egypts offisielle e-visaportal eller på Egypts ambassade i Oslo. Det er også mulig å kjøpe turistvisum med gyldighet i 30 dager ved ankomst til en internasjonal flyplass i Egypt. Visumet koster USD 25 (per november 2022) og må betales med kontanter.

Dersom formålet med reisen er noe annet enn turisme, må du søke visum på en egyptisk ambassade.

E-visa og visum ved ankomst er kun tilgjengelige for turister som reiser til Egypt på ordinære pass. Reisende med offisielle pass eller reisebevis for flyktninger/utlendingspass må søke om visum ved en egyptisk ambassade.

For ytterligere og oppdatert informasjon om gjeldende innreisebestemmelser til Egypt, oppfordres reisende til å henvende seg til den egyptiske ambassaden i Oslo.

Forlengelse/oversittelse av visum: Søknader om forlengelse av visum må fremsettes til egyptiske immigrasjonsmyndigheter. Man kan få problemer med å forlate landet dersom man oversitter visumet. Har man oversittet i mer enn 14 dager vil man normalt måtte betale en bot før man får lov til å forlate landet.

Særskilt om charterflyvninger: Reisende som ankommer Egypt med rutefly vil ikke kunne reise ut av landet med charterfly. Bare reisende som ankommer med charterfly vil kunne reise ut av landet med charterfly, og da kun fra den byen de ankom til. Reisende som ankommer med charterfly og som blir i landet i mer enn 30 dager, kan ikke reise ut med charterfly uten å ha fått særlig tillatelse. Reisende på egyptiske pass kan ikke reise med charterfly.

Gaza: Personer som krysser grensen fra Egypt til Gaza risikerer å bli værende i Gaza i lengre tid, f.eks. fordi grensen holdes stengt i perioder. Vi er også kjent med tilfeller av at personer med norsk pass har blitt nektet innreise til Egypt via Rafah, til tross for at grensekryssingen på forhånd var klarert av egyptiske myndigheter. Ambassaden har svært begrensede muligheter til å bistå nordmenn som ønsker å krysse grensen til Egypt fra Gaza eller omvendt.

Tollregler: Det er ikke tillatt å inn- eller utføre mer enn 5000 egyptiske pund. Det er ingen begrensninger på inn- og utførsel av utenlandsk valuta, men summer over en verdi av USD 10.000 må deklareres ved ankomst. Visse gjenstander som elektronisk utstyr, videokameraer o.l. må deklareres ved ankomst og utreise.

Det er forbudt å ta med antikviteter eller gjenstander som er mer enn 100 år gamle ut av Egypt uten tillatelse.

Du kan ta med kjæledyr hvis du har veterinærattest.

Nærmere informasjon om toll og andre regler kan fås fra den egyptiske ambassaden i Oslo.

Besøkende til Egypt bør  utvise normal aktsomhet, holde seg oppdatert via lokale medier og registrere seg på reiseregistrering.no. Følg anvisninger fra lokale myndigheter i krise- og ulykkessituasjoner.

Gyldig pass/ID-dokument(er) bør alltid medbringes.

Nord-Sinai: I nordlige deler av Sinaihalvøya pågår det en omfattende militæroperasjon mot væpnede grupper, og sikkerhetssituasjonen er uforutsigbar og svært alvorlig. Nord-Sinai er underlagt ekstraordinære sikkerhetstiltak, herunder portforbud mellom kl. 17.00 og 07.00. Gyldige ID-dokumenter må alltid medbringes.

Vest-ørkenen: Sikkerhetssituasjonen i ørkenen mot grensen til Libya vest i Egypt er også uforutsigbar og alvorlig.

Terrorisme: Sikkerhetssituasjonen ellers i landet er stabil, men terrorangrep har forekommet og risikoen for nye angrep er fortsatt tilstede. Turistdestinasjoner, egyptiske sikkerhetsstyrker og myndigheter, samt forsamlingssteder for kristne anses å være attraktive mål for terrorgrupper i landet.

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Trafikkbildet kan oppleves som uoversiktlig. I de store byene er hovedfartsårene og den generelle infrastrukturen lite tilpasset fotgjengere. Togulykker er også relativt vanlig.

Det henvises til Folkehelseinstituttets nettsider for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Koronaviruspandemien: Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronavirussituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger.

Det er for tiden ingen lokale smitteverntiltak i Egypt.

Innreisebestemmelser knyttet til koronaviruspandemien: Innreisebestemmelser knyttet til koronaviruspandemien er opphevet. Det er ikke lenger krav til fremvisning av vaksinesertifikat, PCR-test eller antigen hurtigtest.

Helsetjenester: Offentlige sykehus og klinikker både i og utenfor Kairo har ofte lav hygienisk standard. Private sykehus i Kairo og andre storbyer/turistbyer har ofte bedre hygienisk standard, men disse er ofte kostbare. Noen sykehus krever kontantbetaling (godtar ikke debet- eller kredittkort).

ambassaden i Kairo sin nettside (norway.no/egypt) finnes en liste over sykehus og klinikker i Egypt. Ambassaden tar ikke ansvar for kompetansen eller skikketheten til noe sykehus, klinikk eller lege på denne listen. Listen finnes kun på engelsk.

Blir du syk i Egypt og har tegnet privat reiseforsikring, kan du allikevel ikke alltid forvente at forsikringen dekker hele eller deler av regningen hvis du skulle få behandling ved sykehus. Det er viktig at du tar kontakt med ditt forsikringsselskap ved eller før en eventuell behandling, for informasjon om hvilke sykehus i Egypt forsikringen din har avtale med.

Tannhelse: De private tannklinikkene både i og utenfor Kairo har relativt god hygienisk standard. De er ofte kostbare. Offentlig sykehus tilbyr ofte tannhelsetjenester ved nødsituasjon, men her kan den hygieniske standarden være svært dårlig.

Medisiner: Apotekene fører mange typer medisiner, både lokalt fremstilte, lisensproduserte og importerte, som selges uten særlig restriksjoner og til rimelige priser. Det anbefales likevel at personer som trenger særlig medisinsk behandling tar med seg nødvendige medikamenter hjemmefra da forsyningssituasjonen i apotekene kan være skiftende.

Kriminalitet som veskenapping, tyveri og ran er relativt lite utbredt, men det forekommer og forholdsregler bør tas. Seksuell trakassering kan forekomme.

Den generelle risikoen for naturkatastrofer i Egypt er lav. Jordskjelv kan forekomme. Det siste større jordskjelvet i Egypt var i 1992.

Sandstormer er vanlig mellom mars og mai. Ved kraftig nedbør vil veier i urbane områder ofte bli oversvømt og stengt.

Alkohol: Alkohol kan nytes på utvalgte restauranter, barer og hoteller med lisens for alkoholservering. For øvrig er det forbudt å innta alkohol i det offentlige rom og man kan bli arrestert og/eller bøtelagt for dette. Noen restauranter tillater medbrakt alkohol mot korkavgift.

Dobbelt statsborgerskap: Reisende som har både norsk og egyptisk statsborgerskap kan risikere å bli ansett som egyptiske borgere av myndighetene i landet, dvs. at myndighetene ser bort fra deres norske statsborgerskap. Norske myndigheter vil ha begrenset mulighet til å yte konsulær bistand til reisende i denne kategorien.

Droner: Bruk av droner er forbudt. Uautorisert import og/eller bruk av droneteknologi kan resultere i lange fengselsstraffer og forvisning fra landet.

Fotografering: Det er forbudt å fotografere militære områder, installasjoner, utstyr og personell. Det samme gjelder annet sikkerhetspersonell og politi. Det er forbudt å fotografere broer og kanaler (inkl. Suez-kanalen). Man bør også unngå å fotografere  offentlige bygg, ambassader, flyplasser, kritisk infrastruktur, m.v. Likeledes bør det ikke fotograferes ved demonstrasjoner og/eller politi- og sikkerhetsoperasjoner.

Sinaihalvøya: Det er ikke tillatt med firehjulstrekk på Sinaihalvøya. For å krysse Suez-krysset på Sør-Sinai med firehjulstrekk, må det søkes om tillatelse fra det egyptiske innenriksdepartementet. Det må tas forbehold om lang saksbehandlingstid. Den skriftlige tillatelsen må medbringes reisen.

Sikkerhetstiltak: Vær forberedt på at politi- og sikkerhetsstyrker er synlig tilstede i det offentlige rom. På enkelte veistrekninger vil man jevnlig måtte passere kontrollposter. Reisende i egen/leid bil må være forberedt på å få politieskorte. Det gjelder særlig på veistrekninger i/ved den vestlige ørkenen.

LHBTI-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert eller tolerert atferd, selv om det ikke er forbudt ved lov. LHBTI-personer risikerer å bli arrestert og siktet for andre former for lovbrudd, som «usømmelig atferd». LHBTI-personer bør utvise stor forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

Narkotika: Besittelse, bruk, omsetning og smugling av ulovlige narkotiske stoffer er forbudt. Narkotikaforbrytelser kan i alvorlige tilfeller medføre dødsstraff eller livstid i fengsel.

Sosiale medier: Egypt har en streng lovgiving hva gjelder politiske ytringer og ytringer som oppfattes å skade egyptisk samfunn, kultur og nasjonale sikkerhet. Publisering av innhold på sosiale medier som tolkes som kritikk av Egypts president, regjering, sikkerhetsstyrkene eller det egyptiske samfunnet kan bli ansett å være ulovlig. Straffene kan være harde og vil kunne medføre bøter og/eller fengsel.

Seksuell omgang utenfor ekteskapet er ulovlig.

Lokale nødnumre: politi 122 og 112, ambulanse 123, turistpoliti 126, brann 180.

Lokale numre til turistpolitiet:

Kairo: (02) 236 88281
Giza: (02) 33881802/ (02) 38478557
Alexandria: (03) 4850507
Sharm el Sheikh: (069) 366 0311
Hurghada: (065) 3260560
Aswan: (097) 244 0442
Luxor: (095) 228 4597

For å ringe fra norsk nummer taster du inn landkoden +20, deretter retningsnummeret (uten 0). Nummeret til turistpolitiet i Kairo blir da +20 2236 88281. 

For klager og bekymringsmeldinger som gjelder reiselivsbransjen og egyptiske severdigheter kan man ringe turismeministeriets hotline: 19654

Ambassaden: +2 02 2728 3900, emb.cairo@mfa.no (åpningstider: 09:00 - 12:00, søndag til torsdag), https://www.norway.no/en/egypt/

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Egypt. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Egypt.