Egypt - reiseinformasjon

Det er generelt en høy risiko for terrorangrep i deler av Egypt. Egypt har det siste året vært preget av flere sikkerhetshendelser i Sinai og i Kairo. Terrorangrep og øvrige voldshandlinger har i hovedsak vært rettet mot sikkerhetsstyrkene, kirker og moskeer, og kan også ramme turistmål. Det har siden 10. april 2017 vært unntakstilstand i hele landet. Gyldig ID bør alltid medbringes. Sikkerhetssituasjonen i Egypt kan endre seg med kort varsel. Besøkende bør utvise forsiktighet og holde seg oppdatert via lokale medier.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 09.02.2017 - FORTSATT GYLDIG

Egypt - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold på Sinai, med unntak av Sharm El Sheikh, Dahab, St. Catherine og strekningene mellom disse

Utenriksdepartementet fraråder reiser til eller opphold som ikke er strengt nødvendig til det øvrige Egypt, med unntak av Kairo og Alexandria og strekningen mellom disse byene, turist-områdene ved vestsiden av Rødehavet (inkludert Hurghada) og Nildalen mellom Luxor og Abu Simbel samt reiser mellom disse delene av Nildalen og turiststeder ved Rødehavskysten.

Sikkerhet

Utenriksdepartementet har gitt reiseråd som omfatter deler av Egypt.

Sikkerhetshendelser

 • 24. november 2017 ble en moske i Nord-Sinai angrepet, 309 mennesker mistet livet.
 • 20. oktober 2017 ble politi og militære angrepet av militser i den vestlige ørkenen. 15 soldater og politi ble drept.
 • 9. april 2017 (palmesøndag) ble to koptiske kirker i hhv Tanta og Alexandria angrepet med flere drepte og skadde. 
 • 11. desember 2016 angrep en selvmordsbomber en kirke tilhørende den ortodokse katedralen i Abbaseya, Kairo. 26 personer ble drept og flere skadde.
 • 19. mai 2016 styrtet et Egypt Air fly fra Paris til Kairo i Middelhavet. Alle ombord omkom. Saken er under etterforskning.
 • 25. januar 2016 forsvant en italiensk student som senere ble funnet torturert og drept i Kairo. Hendelsen fikk bred mediadekning og italienske myndigheter har engasjert seg sterkt i saken, som fremdeles er under etterforskning.
 • 8. januar 2016 ble tre turister skadet da gjerningsmenn forsøkte å angripe Hotel Bella Vista i Hurghada.
 • 31. oktober 2015 tok et russisk passasjerfly av fra Sharm el-Sheikh og styrtet like etter i Sinai. Alle om bord ble drept. Havarikommisjonens rapport er så langt ikke publisert, men det er klare indikasjoner på at årsaken kan ha vært eksplosiver om bord i flyet.
 • 14. september 2015 oppholdt turister seg i områder i vestlige ørkenområder parallelt med at egyptiske myndigheter gjennomførte angrep mot opprørsgrupper. Turister ble mistolket som terrorister og egyptisk militære angrep og drepte tolv turister, inkludert åtte fra Mexico.

I nordlige deler av Sinai-halvøya og grenseområdene mot Israel og Gaza er sikkerhetssituasjonen uforutsigbar. I flere år har det vært væpnede konfrontasjoner mellom sikkerhetsstyrker og militante grupperinger med et stort antall drepte og sårede på begge sider. Sikkerhetsmyndighetene har innført unntakstilstand, portforbud og kraftig økning av militær tilstedeværelse.

Personer som krysser grensen fra Egypt til Gaza risikerer å bli værende der i lengre tid fordi grensen stenges i lengre perioder. Ambassaden har svært begrensede muligheter til å bistå nordmenn som ønsker å returnere fra Gaza til Egypt eller vice versa.

På feriestedet Sharm el-Sheikh har myndighetene iverksatt sikkerhetstiltak med adgangskontroll inn og ut av byen, i tillegg til økt overvåking og øvrige sikkerhetstiltak i byen. For planlagt ferdsel ut av Sharm vises det til reiserådet. Det anbefales at reiser til Dahab og St. Catherine kun gjennomføres med veletablerte reiseselskaper. Det bør innhentes oppdatert informasjon lokalt om sikkerhetssituasjonen før en forlater Sharm. Dersom myndighetene har igangsatt særlige sikkerhetstiltak, som eskortering av politi, bør disse følges.

Av storbyene er det Kairo og Alexandria som har vært gjenstand for de fleste sikkerhetshendelser. Selv om situasjonen er bedret, er sikkerhetsbildet uoversiktlig. I all hovedsak rettes angrepene mot myndigheter og sikkerhetsstyrkene, men også mot sivile i kirker og moskeer.

Det har vært få voldelige episoder ved de mer tradisjonelle turiststedene langs Nildalen inkludert byene Luxor, Aswan og Abu Simbel. Det samme gjelder de største turiststedene på fastlandssiden langs Rødehavet. Myndighetene har økt sikkerhetstiltakene på de viktigste turiststedene. Dette gjelder også tradisjonelle egyptiske feriesteder ved Middelhavet langs strekningen Alexandria og El-Alamein.

Kriminalitet som tyveri og ran kan forekomme.

Det er betydelig omsetning av narkotika i Egypt. Besittelse av narkotika er ulovlig og straffeskalaen inkluderer livstids- og dødsdom.

Aktsomhet som inkluderer forståelse av forretningspraksis er nødvendig ved forretningstransaksjoner.

Trafikkulykker er en vanlig døds- og ulykkesårsak. Ferdsel langs landeveiene, særlig etter mørkets frembrudd, er også forbundet med betydelig risiko. Beskyttelsen av fotgjengere er dårlig.

Det bør utvises ekstra forsiktighet, inkludert ved besøk til turistattraksjoner og offentlige bygg. Særlig oppfordres det å unngå politistasjoner og installasjoner tilhørende egyptisk sikkerhetsstyrker. Det bør også unngås å oppsøke store folkeansamlinger/demonstrasjoner.

Verbal seksuell trakassering forekommer ofte.

Homoseksualitet er ikke ulovlig, men likevel tabu. Det er rapportert om arrestasjoner og fengslinger av personer som anklages for å tilhøre LBHTI-miljøet.

Den generelle risikoen for naturkatastrofer i Egypt er lav. Det er en viss risiko for jordskjelv. Det siste større jordskjelvet i Egypt var i 1992.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Politi 122, ambulanse 123, turistpoliti 126 eller 25310855.

Lokale numre til turistpoliti:
Kairo: 2531 5454
Alexandria: (03) 547 3395
Sharm el Sheikh: (069) 3666 869
Hurghada: (065) 3543 365
Aswan: (097) 3401 096
Luxor: (095) 2376 690

For konsulære nødstilfeller er ambassaden åpen hele arbeidstiden søndag til torsdag 08:30 - 15:30. I nødstilfeller utenfor arbeidstid blir telefonen satt over til UDs døgnåpne operative senter i Oslo, Norge.

Utenriksdepartementets døgnoperative senter kan også kontaktes på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no. NB: Dette gjelder kun i nødstilfeller, og skal ikke brukes for spørsmål som angår visum.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Egypt oppfordres til å holde seg oppdatert via hjemmesidene til den norske ambassaden i Kairo og anbefales å registrere sin reise på http://www.reiseregistrering.no/.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Egypt. Passet må være gyldig i minst seks måneder fra utreise.

Visum kan søkes på forhånd fra egyptisk ambassade eller konsulat, eller kjøpes ved ankomst for 25 USD. Personer med diplomatpass kan ikke få visum ved ankomst. De må søke om visum før de ankommer Egypt. Visum fra den egyptiske ambassaden i Oslo er gyldig i en måned etter innreise, mens det man kjøper ved ankomst er gyldig i to uker (Sharm el-Sheikh og Hurghada) eller fire uker (Kairo).

Egyptiske myndigheter har opplyst at en nettportal for søknader om visum til Egypt har blitt lansert (e-Visa). På nåværende tidspunkt skal nettsiden kunne benyttes for borgere av 46 land, inklusive Norge. I en overgangsperiode vil det også være mulig å søke om visum ved ankomst.

Nettsiden vil i første omgang kunne benyttes av turister som ønsker å reise til Egypt med ordinære pass. Dersom du er usikker på om du kan benytte ordningen, eller har andre spørsmål, kontakt Egypts ambassade i Oslo. Søknadsgebyret opplyses å være 25 USD for en enkelt innreise, og 60 USD ved søknader om flerreisevisum. Gebyret vil ikke kunne refunderes om søknaden avslås.

Søknaden bør fremmes minst sju dager før planlagt innreise. Dersom vi mottar opplysninger om at ordningen utvides, eller at muligheten til å søke om visum ved ankomst opphører, vil vi legge ut mer informasjon.

Søknader om forlengelse av visum må fremsettes til egyptiske immigrasjonsmyndigheter. Du kan få problemer med å forlate landet dersom du oversitter visumet. Det vil ikke være mulig å forlate landet uten å betale en bot dersom visumet ditt er oversittet med mer enn 14 dager.

For sist oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til Egypt, samt ytterligere informasjon angående andre typer oppholdstillatelser i Egypt, oppfordres reisende til å undersøke med Egypts ambassade i Oslo.

Egypts ambassade
Drammensveien 90A
0244 Oslo
Telefon: (+47) 23 08 42 01 – 23 08 42 02
Fax: (+47) 23 08 42 08
E-post: embassy.oslo@mfa.gov.eg

Pass er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonspapir.

Pass må være maskinlesbart for innreise til Egypt. Det vil si at håndskrevne nødpass ikke er gyldig for innreise til Egypt.

Ved innreise/transitt til Egypt aksepteres også følgende gyldige dokument:

 • reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
 • reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument)

Det tas imidlertid forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at det aktuelle landets myndigheter kontaktes når reise planlegges.

Passet må være gyldig i minst seks måneder etter utreise fra Egypt. Reisende med reisebevis for flyktninger/utlendingspass og andre med spesialpass får ikke kjøpt visum på flyplassen, og må derfor innhente visum ved den egyptiske ambassaden i Oslo på forhånd.

Det er ikke tillatt å innføre eller å ta ut av Egypt mer enn 5000 egyptiske pund. Det er ingen begrensninger på inn- og utførsel av utenlandsk valuta, men summer over en verdi av USD 10.000 må deklareres ved ankomst.

Visse gjenstander som elektronisk utstyr, videokameraer o.l. må deklareres ved ankomst og utreise. Nærmere informasjon om toll og andre regler kan fås fra den egyptiske ambassaden i Oslo. Du kan ta med kjæledyr hvis du har veterinærattest.

Dersom du er norsk statsborger med dobbelt statsborgerskap og reiser til ditt andre hjemland, kan du risikere at det andre landets myndigheter ser bort fra det norske statsborgerskapet. I slike tilfeller vil norske myndigheter vanskelig kunne yte bistand.

Ambassaden understreker at det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, visum eller oppholdstillatelse er gyldig.


Helse

Pass på at du har reiseforsikring og tilgjengelige midler som kan dekke kostnadene for en eventuell medisinsk behandling i utlandet ved behov. Sykehus og legetjenester utenfor Kairo og turistbyene har ofte lav standard. Det anbefales at man vaksinerer seg mot hepatitt A, etter at man har sett en økning av hepatitt A-smitte hos reisende til Egypt.

Det henvises til Folkehelseinstituttets hjemmesider for offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Søk også råd hos lege eller Folkehelseinstituttet i god tid før avreise om eventuelle vaksiner. Se her for vaksiner som anbefales for reiser til Egypt.

Tilleggsvaksiner og revaksinering vil normalt kunne fås ved helsesenter i Kairo.

Vær oppmerksom på at sykehus m.v. utenfor Kairo og andre store byer og reisemål kan ha en lav standard. Lav hygienisk standard ved klinikker og sykehus kan medføre at den postoperative fasen blir risikabel, men dette er vanligvis ingen risiko ved de private sykehusene. Ved de offentlige sykehusene kan hygienen derimot være svært dårlig. Vi gjør oppmerksom på at noen sykehus krever kontant betaling (ikke kredittkort).

Det egyptiske nødnummeret for ambulansetjenester er 123, men den offentlige ambulansetjenesten er ikke pålitelig. I nødsfall anbefales det heller å ringe et av de større sykehusene som har egne ambulansetjenester. Ved henvendelse til ambassaden kan du få en liste over sykehus i Egypt og tannleger i Kairo.

Ambassaden tar ikke ansvar for kvaliteten på tjenestene til sykehusene og tannlegene.

Merk også at Egypt dekkes av karantenebestemmelser for smittsomme sykdommer. Dersom man oppsøker norsk helsevesen ved retur til Norge, må man oppgi at man har vært hos tannlege eller sykehus i Egypt.

Dårlig hygienisk standard kan medføre turistdiaré, hepatitt og tyfus. Bilharzia (parasittsykdom gjennom vannsnegl i stillestående ferskvann) er også et økende problem. Den store luftforurensingen, særlig i de store byene, gjør at også kroniske luftveissykdommer er svært utbredt.

Apotekene i Egypt fører mange typer medisiner, både lokalt fremstilte, lisensproduserte og importerte, som selges uten særlig restriksjoner til rimelige priser. Det anbefales likevel at personer som trenger særlig medisinsk behandling tar med seg nødvendige medikamenter hjemmefra da forsyningssituasjonen i apotekene kan være skiftende.


Praktisk informasjon

Moderne bygninger har stort sett samme type stikkontakter som i Norge, 220 volt. Retningsnummer fra Norge til Egypt er +20.

Det er fire landsdekkende GSM-nettverk: Orange, Vodafone, Etisalat og We.
Norske telefoner kan benyttes.

Internettdomene: .eg 

Myntverdi: Egyptiske pund (EGP/LE)

Kredittkort: Visa, MasterCard, American Express, Maestro og Diners aksepteres de fleste steder i storbyer og turiststeder og kan benyttes ved uttak av lokal valuta fra minibank. Kontanter er eneste betalingsmiddel i mange drosjer og småbutikker.

Arabisk er offisielt språk, men mange snakker engelsk og noen snakker fransk.

Normale åpningstider: Banker - søndag- torsdag 08.30 til 17.00. Butikker har åpent det meste av dagen til ca. 22.00. Noen forretninger er stengt fredag og søndag.

Tidsforskjell til Norge: + 1 timer ved vintertid.

Egypt har en rekke nasjonale fridager; for detaljer se oversikt her. Tidspunktet for religiøse høytider som koptisk jul og påske og Ramadan varierer fra år til år.

Det kan forekomme kontroll av identitet hovedsakelig fra politiet; ta derfor alltid med deg gyldig pass/ID.

Fotografering ved eller i nærheten av militære anlegg og bygninger av sikkerhetsmessig betydning, samt av sikkerhetspersonell (inkludert politi) er streng forbudt. Det bør også unngås å fotografere enkelte offentlige bygg, ambassader, flyplass og broer. Likeledes bør det ikke fotograferes under demonstrasjoner og/eller aksjoner av sikkerhetsmyndighetene.

Mat og drikke: Alkohol kan nytes i utvalgte restauranter, barer og på de store hotellene. Å drikke alkohol på gaten eller utenfor restaurant eller bar med lisens er forbudt og kan medføre arrestasjon. Det er ikke alkoholservering under religiøse høytider som ramadan.

Egyptisk ekteskaps- og familielovgivning er ulik den norske, og man bør ha kjennskap til disse ved inngåelse av ekteskap, i spørsmål om omsorgsrett for felles barn m.v. 

Å vise kjærlighet eller hengivenhet offentlig bør unngås.

Skikker og regler: Egypt er et muslimsk land, og lokale lover og skikker bør respekteres. Dette gjelder i særlig grad under fastemåneden ramadan.

Kleskode: Man kan i utgangspunktet kle seg som man vil i Egypt, men det settes pris på om man kler seg noe mer konservativt enn i Vesten. Dette innebærer at man dekker til skuldre og knær. Turistbyene ved Rødehavet og rundt Sharm el-Sheik er mindre konservative.

Ramadan: Under fastemåneden ramadan bør man være særlig nøye med å følge de lokale reglene for oppførsel. Ikke-muslimer forventes å vise respekt ovenfor de fastende. Man bør være diskre med å spise, drikke og røyke offentlig mellom soloppgang og solnedgang. Videre bør man være ekstra påpasselig med å benytte anstendige klær. Arbeidstidene og åpningstidene for restauranter og kjøpesentre endres under ramadan.

Til toppen