Egypt - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen i regionen er spent og uforutsigbar. Dette påvirker også Egypt. Situasjonen kan endre seg raskt. Reisende oppfordres til å følge nøye med på utviklingen og utvise aktsomhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 05.08.2022 - FORTSATT GYLDIG

Egypt - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Nord-Sinai og alle reiser innenfor en avstand på 50 km fra grensen til Libya.

 

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige reisedokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Vær obs på begrensninger knyttet til charterflyvninger.

Pass: Passet må være maskinlesbart og gyldig i minst seks måneder etter utreise fra Egypt. Håndskrevet nødpass anerkjennes ikke som gyldig reisedokument av Egypt.

Andre godkjente reisedokumenter: Reisebevis for flyktninger (blått reisedokument) og utlendingspass (grått reisedokument) aksepteres  for innreise og mellomlanding i Egypt.

Visum: Norske borgere trenger visum for opphold i Egypt. Du kan søke om turistvisum på Egypts offisielle e-visaportal eller på Egypts ambassade i Oslo. Det er også mulig å kjøpe turistvisum med gyldighet i 30 dager ved ankomst til en internasjonal flyplass i Egypt. Visumet koster USD 25 (per januar 2024) og må betales med kontanter.

Dersom formålet med reisen er noe annet enn turisme, må du søke visum på en egyptisk ambassade.

E-visa og visum ved ankomst er kun tilgjengelig for turister som reiser til Egypt på ordinære pass. Reisende med offisielle pass eller reisebevis for flyktninger/utlendingspass må søke om visum ved en egyptisk ambassade.

For ytterligere og oppdatert informasjon om gjeldende innreisebestemmelser til Egypt, oppfordres reisende til å henvende seg til den egyptiske ambassaden i Oslo.

Forlengelse/oversittelse av visum: Søknader om forlengelse av visum må fremsettes til egyptiske immigrasjonsmyndigheter. Man kan få problemer med å forlate landet dersom man oversitter visumet. Har man oversittet i mer enn 14 dager vil man normalt måtte betale en bot før man får lov til å forlate landet. Det er ikke gitt at boten kan betales på flyplassen.

Religiøse studier: Vi gjør oppmerksom på at du må ha lovlig opphold (studentvisum) for å kunne studere i Egypt. Dersom du reiser til Egypt på turistvisum for å studere på en religiøs utdanningsinstitusjon som ikke er godkjent av myndighetene risikerer du å bli varetektsfengslet og utvist fra landet. Norske myndigheter vil ha begrenset mulighet til å yte konsulær bistand til de dette gjelder.

Særskilt om charterflyvninger: Reisende som ankommer Egypt med rutefly vil ikke kunne reise ut av landet med charterfly. Bare reisende som ankommer med charterfly vil kunne reise ut av landet med charterfly, og da kun fra den byen de ankom til. Reisende som ankommer med charterfly og som blir i landet i mer enn 30 dager, kan ikke reise ut med charterfly uten å ha fått særlig tillatelse. Reisende på egyptiske pass kan ikke reise med charterfly.

Gaza: Se spørsmål og svar for norske borgere i Midtøsten for oppdatert informasjon om utreise over Rafah som følge av den pågående konflikten i Gaza. Personer som krysser grensen fra Egypt til Gaza risikerer å bli værende i Gaza i lengre tid, f.eks. fordi grensen holdes stengt i perioder. Vi er også kjent med tilfeller av at personer med norsk pass har blitt nektet innreise til Egypt via Rafah, til tross for at grensekryssingen på forhånd var klarert av egyptiske myndigheter. Ambassaden har svært begrensede muligheter til å bistå nordmenn som ønsker å krysse grensen til Egypt fra Gaza eller omvendt.

Taba: Grenseovergangen kan bli stengt for innreise til Israel på kort varsel.  

Tollregler: Det er ikke tillatt å inn- eller utføre mer enn 5 000 egyptiske pund. Det er ingen begrensninger på inn- og utførsel av utenlandsk valuta, men summer over en verdi av USD 10 000 må deklareres ved ankomst. Det er ikke tillatt å innføre droner. Reisende kan ikke medbringe satellitt-telefoner, store videokameraer eller kikkerter uten tillatelse. Reisende som har slikt utstyr i bagasjen, må være forberedt på at det kan bli konfiskert ved ankomst (normalt vil man få utstyret tilbake ved avreise).  

Det er forbudt å ta med antikviteter eller gjenstander som er mer enn 100 år gamle ut av Egypt uten tillatelse.

Du kan ta med kjæledyr hvis du har veterinærattest.

Nærmere informasjon om toll og andre regler kan fås fra den egyptiske ambassaden i Oslo.

Sikkerhetssituasjonen i regionen er ustabil og uavklart som følge av konflikten i Israel og Palestina. Utviklingen påvirker også Egypt. Sikkerhetstruende hendelser kan ikke utelukkes og situasjonen kan endre seg raskt.

Besøkende til Egypt oppfordres til å holde seg løpende orientert om utviklingen, utvise aktsomhet og lytte til lokale myndigheters råd og anvisninger.

Reisende bør utvise særlig forsiktighet i områder nær grensen til Israel og langs kysten av Akababukten, inkludert byene Taba og Nuweiba.

Konflikten mellom Israel og Hamas vekker sterke følelser og stort engasjement også i Egypt. Reisende oppfordres til å utvise aktsomhet og å unngå demonstrasjoner og store folkeansamlinger, herunder særlig i forbindelse med fredagsbønnen.

Reisende oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no

Gyldig pass/ID-dokument(er) bør alltid medbringes.

Terrorisme: Sikkerhetssituasjonen er stabil i store deler av landet, men terrorangrep har forekommet og risikoen for nye angrep er fortsatt til stede. Turistdestinasjoner, egyptiske sikkerhetsstyrker og myndigheter, samt forsamlingssteder for kristne anses å være attraktive mål for terrorgrupper i landet.

Nord-Sinai: I nordlige deler av Sinaihalvøya pågår det en omfattende militæroperasjon mot væpnede grupper, og sikkerhetssituasjonen er uforutsigbar og svært alvorlig. Nord-Sinai er underlagt ekstraordinære sikkerhetstiltak, herunder portforbud mellom kl. 17.00 og 07.00. Gyldige ID-dokumenter må alltid medbringes.

Vest-ørkenen: Sikkerhetssituasjonen i ørkenen mot grensen til Libya vest i Egypt er også uforutsigbar og alvorlig.

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Det anbefales ikke å benytte såkalte mikrobusser. Trafikkbildet kan oppleves som uoversiktlig. I de store byene er hovedveiene og den generelle infrastrukturen lite tilpasset fotgjengere. Togulykker er også relativt vanlig.

Det henvises til siden smittevernråd ved reiser (fhi.no) for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Helsetjenester: Offentlige sykehus og klinikker både i og utenfor Kairo har ofte lav hygienisk standard. Private sykehus i Kairo og andre storbyer/turistbyer har ofte bedre hygienisk standard, men disse er ofte kostbare. Noen sykehus krever kontantbetaling (godtar ikke debet- eller kredittkort).

ambassaden i Kairo sin nettside (norway.no/egypt) finnes en liste over sykehus og klinikker i Egypt. Ambassaden tar ikke ansvar for kompetansen eller skikketheten til noe sykehus, klinikk eller lege på denne listen. Listen finnes kun på engelsk.

Blir du syk i Egypt og har tegnet privat reiseforsikring, kan du allikevel ikke alltid forvente at forsikringen dekker hele eller deler av regningen hvis du skulle få behandling ved sykehus. Det er viktig at du tar kontakt med ditt forsikringsselskap ved eller før eventuell behandling, for informasjon om hvilke sykehus i Egypt forsikringen din har avtale med.

Tannhelse: De private tannklinikkene både i og utenfor Kairo har relativt god hygienisk standard. De er imidlertid ofte kostbare. Mange offentlig sykehus tilbyr akutt tannhelsehjelp, men her kan den hygieniske standarden være svært dårlig.

Medisiner: Apotekene fører mange typer medisiner, både lokalt fremstilte, lisensproduserte og importerte, som selges uten særlig restriksjoner og til rimelige priser. Det anbefales likevel at personer som trenger særlig medisinsk behandling tar med seg nødvendige medikamenter hjemmefra da forsyningssituasjonen i apotekene kan være skiftende.

Kriminalitet som veskenapping, tyveri og ran er relativt lite utbredt, men det forekommer og forholdsregler bør tas. Seksuell trakassering kan forekomme.

Den generelle risikoen for naturkatastrofer i Egypt er lav. Jordskjelv kan forekomme. Det siste større jordskjelvet i Egypt var i 1992.

Sandstormer er vanlig mellom mars og mai. Ved nedbør vil veier i urbane områder ofte bli oversvømt og stengt.

Alkohol: Alkohol kan nytes på utvalgte restauranter, barer og hoteller med lisens for alkoholservering. For øvrig er det forbudt å innta alkohol i det offentlige rom og man kan bli arrestert og/eller bøtelagt for dette. Noen restauranter tillater medbrakt alkohol mot korkavgift.

Dobbelt statsborgerskap: Reisende som har både norsk og egyptisk statsborgerskap kan risikere å bli ansett som egyptiske borgere av myndighetene i landet, dvs. at myndighetene ser bort fra deres norske statsborgerskap. Norske myndigheter vil ha begrenset mulighet til å yte konsulær bistand til reisende i denne kategorien.

Droner: Bruk av droner er forbudt. Uautorisert import og/eller bruk av droneteknologi kan resultere i lange fengselsstraffer og forvisning fra landet.

Fotografering: Det er forbudt å fotografere militære områder, installasjoner, utstyr og personell. Det samme gjelder annet sikkerhetspersonell og politi. Det er forbudt å fotografere broer og kanaler (inkl. Suez-kanalen). Man bør også unngå å fotografere  offentlige bygg, ambassader, flyplasser, kritisk infrastruktur, m.v. Likeledes bør det ikke fotograferes ved demonstrasjoner og/eller politi- og sikkerhetsoperasjoner.

Sinaihalvøya: Det er ikke tillatt med firehjulstrekk på Sinaihalvøya. For å krysse Suez-krysset på Sør-Sinai med firehjulstrekk, må det søkes om tillatelse fra det egyptiske innenriksdepartementet. Det må tas forbehold om lang saksbehandlingstid. Den skriftlige tillatelsen må medbringes reisen.

Sikkerhetstiltak: Vær forberedt på at politi- og sikkerhetsstyrker er synlig tilstede i det offentlige rom. På enkelte veistrekninger vil man jevnlig måtte passere kontrollposter. Reisende i egen/leid bil må være forberedt på å få politieskorte. Det gjelder særlig på veistrekninger i/ved den vestlige ørkenen.

LHBTI-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert eller tolerert atferd, selv om det ikke er forbudt ved lov. LHBTI-personer risikerer å bli trakassert, så vel som arrestert og siktet for andre former for lovbrudd, som «usømmelig atferd». LHBTI-personer bør utvise stor forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

Narkotika: Besittelse, bruk, omsetning og smugling av ulovlige narkotiske stoffer er forbudt. Narkotikaforbrytelser kan i alvorlige tilfeller medføre dødsstraff eller livstid i fengsel.

Sosiale medier: Egypt har en streng lovgiving hva gjelder politiske ytringer og ytringer som oppfattes å skade egyptisk samfunn, kultur og nasjonale sikkerhet. Publisering av innhold på sosiale medier som tolkes som kritikk av Egypts president, regjering, sikkerhetsstyrkene eller det egyptiske samfunnet kan bli ansett å være ulovlig. Straffene kan være harde og vil kunne medføre bøter og/eller fengsel.

Seksuell omgang utenfor ekteskapet er ulovlig.

Politi: 122 eller 112

Ambulanse: 123 (den offentlige ambulansetjenesten har begrenset kapasitet. I nødsfall anbefales det heller å ringe et av de større sykehusene som har egne ambulansetjenester)

Brann: 180

Turistpoliti: 126

Lokale numre til turistpoliti

 • Kairo: +202 2368 8281
 • Giza: +202 3388 1802 / +202 3847 8557
 • Alexandria: +203 485 0507
 • Sharm el Sheikh: +2069 366 0311
 • Hurghada: +2065 326 0560
 • Aswan: +2097 244 0442
 • Luxor: +2095 228 4597

Nødnummer ved trafikkulykker: +20 122 111 0000

Tjenesten er kun tilgjengelig på følgende reiseveier:

 • Cairo–Alexandria desert road
 • Wadi El-Natroun desert road
 • North coast to Sidi Abd El-Rahman
 • Cairo - New Kattamia - Ain El-Sokhna road
 • Cairo - Suez
 • Cairo - Ismailia
 • 26 July Corridor – 6th October & Zayed cities
 • Ring Road "90 KM" (New Cairo)

Landkode: +20

Ambassaden: +2 02 2728 3900, emb.cairo@mfa.no (åpningstider: 09:00 - 11:00, søndag til torsdag), https://www.norway.no/en/egypt/

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Egypt. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Egypt.