Egypt - reiseinformasjon

Egypt er et populært reisemål for nordmenn. Det er tidvis sikkerhetshendelser i det nordlige Sinai der det pågår en sikkerhetsoperasjon. For informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Egypt - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i provinsen Nord-Sinai og den vestlige ørkenen mot grensen til Libya. 

Utenriksdepartementet fraråder reiser til eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Sør-Sinai, med unntak av Sharm el Sheikh, Dahab, St. Catherine og strekningen mellom disse. 

 

Sikkerhet

Besøkende til Egypt bør generelt utvise aktsomhet og holde seg oppdatert via lokale medier og registrere seg på reiseregistrering.no.

Det er formell unntakstilstand i hele landet. Gyldig pass/ID-dokument(er) bør alltid medbringes.

I nordlige deler av Sinai-halvøya pågår det en omfattende militæroperasjon mot væpnede grupper, og sikkerhetssituasjonen er uforutsigbar. Personer som krysser grensen fra Egypt til Gaza risikerer å bli værende i Gaza i lengre tid fordi grensen holdes stengt i lengre perioder.

Ambassaden har svært begrensede muligheter til å bistå nordmenn som ønsker å returnere fra Gaza til Egypt eller vice versa.

Strafferammene for lovbrudd i Egypt er ofte høyere enn i Norge, også for hendelser som ifølge norsk lov vurderes som forseelser. Egypt har en streng lovgiving hva gjelder politiske ytringer og ytringer som oppfattes å skade egyptisk samfunn, kultur og nasjonale sikkerhet. Det har det siste året vært tilfeller der personer er idømt fengselsstraff etter kritikk av egyptisk samfunn, kultur eller myndigheter på sosiale medier. Homoseksualitet er ikke ulovlig, men er likevel tabu. Det er rapportert om arrestasjoner og fengslinger av personer anklaget for å tilhøre LBHTI-miljøet. Besittelse og bruk av narkotika er ulovlig og straffeutmålingen inkluderer livstids- og dødsdom.

Trafikkulykker er en vanlig ulykkesårsak. Trafikkbildet kan oppleves som uoversiktlig. Transporttilbudet er godt, både hva angår taxi, Uber og andre private transporttjenester. I de store byene er hovedfartsårene og den generelle infrastrukturen lite tilpasset fotgjengere.

Kriminalitet som tyveri og ran er relativt lite utbredt, men forekommer og forholdsregler bør tas. Verbal seksuell trakassering kan forekomme.

Den generelle risikoen for naturkatastrofer i Egypt er lav. Det er en liten risiko for jordskjelv. Det siste større jordskjelvet i Egypt var i 1992.

Lokale nødnumre: Politi 122, ambulanse 123, turistpoliti 126.

Lokale numre til turistpoliti:

Kairo: (02) 236 88281
Giza:  (02) 33881802
Alexandria:  (03) 547 5025
Sharm el Sheikh:  (069) 366 0311
Hurghada: (065) 354 3365
Aswan: (097) 244 0442
Luxor: (095) 228 4597

For konsulære nødstilfeller er ambassaden åpen i arbeidstiden (08:30 - 15:30), søndag til torsdag. I nødstilfeller utenfor arbeidstid blir telefonen satt over til Utenriksdepartementets døgnåpne operative senter i Oslo, Norge.

Utenriksdepartementets døgnoperative senter kan også kontaktes på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no. NB: Dette gjelder kun i nødstilfeller, og skal ikke brukes for spørsmål som angår visum.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Egypt oppfordres til å holde seg oppdatert om den til enhver tid gjeldende situasjonen i landet. Følg anvisninger fra lokale myndigheter i krise- og ulykkessituasjoner.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.


Innreise

Særskilte innreisebestemmelser knyttet til koronaviruset (covid-19): Alle reisende til Egypt, inkludert egyptiske borgere, må kunne fremvise negativ PCR-test. Testen må være avlagt maksimum 72 timer før ankomst til Egypt. Kravet gjelder ved ankomst til alle flyplasser i Egypt. Kravet gjelder ikke for barn under seks år.

Regulære innreisebestemmelser: Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Egypt. Passet må være gyldig i minst seks måneder fra utreise. Visum kan søkes på forhånd fra egyptisk ambassade eller konsulat, eller kjøpes ved ankomst for 25 USD. Summen kan lettest betales i euro eller amerikanske dollar. Visum fra den egyptiske ambassaden i Oslo er gyldig i en måned etter innreise, mens det man kjøper ved ankomst er gyldig i to uker. Reisende med reisebevis for flyktninger/utlendingspass og andre med spesialpass får ikke kjøpt visum på flyplassen og må derfor søke om visum ved den egyptiske ambassaden i Oslo på forhånd.

Egyptiske myndigheter har opprettet en nettportal for søknader om visum til Egypt (e-visa). Nettsiden skal kunne benyttes for borgere av 46 land, inklusive Norge.

Nettsiden vil i første omgang kunne benyttes av turister som ønsker å reise til Egypt med ordinære pass. Dersom du er usikker på om du kan benytte ordningen, eller har andre spørsmål, kontakt Egypts ambassade i Oslo. Søknadsgebyret opplyses å være 25 USD for en enkelt innreise og 60 USD ved søknader om visum for flere reiser. Gebyret vil ikke kunne refunderes om søknaden avslås.

Søknader om forlengelse av visum må fremsettes til egyptiske immigrasjonsmyndigheter. Man kan få problemer med å forlate landet dersom man oversitter visumet. Det vil ikke være mulig å forlate landet uten å betale en bot dersom visumet oversittes med mer enn 14 dager.

For sist oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til Egypt, samt ytterligere informasjon angående andre typer oppholdstillatelser i Egypt, oppfordres reisende til å undersøke med Egypts ambassade i Oslo.

Egypts ambassade
Drammensveien 90A
0244 Oslo
Telefon: (+47) 23 08 42 01 – 23 08 42 02
Fax: (+47) 23 08 42 08
E-post: info@egypt-embassy.no 

Pass er for norske borgere er det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonspapir.

Pass må være maskinlesbart for innreise til Egypt. Det vil si at håndskrevne nødpass ikke er gyldig for innreise til Egypt.

Ved innreise/transitt til Egypt aksepteres også følgende gyldige dokument:

  • reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
  • reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument)

Det er ikke tillatt å innføre eller å ta ut av Egypt mer enn 5000 egyptiske pund. Det er ingen begrensninger på inn- og utførsel av utenlandsk valuta, men summer over en verdi av USD 10.000 må deklareres ved ankomst.

Visse gjenstander som elektronisk utstyr, videokameraer o.l. må deklareres ved ankomst og utreise. Nærmere informasjon om toll og andre regler kan fås fra den egyptiske ambassaden i Oslo. Du kan ta med kjæledyr hvis du har veterinærattest.

Dersom man har dobbelt statsborgerskap, det vil si norsk og egyptisk, og man reiser til sitt andre hjemland, kan man risikere at egyptiske myndigheter ser bort fra det norske statsborgerskapet. I slike tilfeller vil norske myndigheter vanskelig kunne yte bistand.

Ambassaden understreker at det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, visum eller oppholdstillatelse er gyldig.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan smittesituasjonen utvikler seg, se f.eks. nettsidene til Verdens helseorganisasjon (WHO). Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Det er påbudt å bruke munnbind i lukkede offentlige rom, herunder offentlige bygg/kontorer, kjøpesentre, på offentlig transport og i drosjer.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs informasjon om reiser og koronavirus.

***

Pass på at du har reiseforsikring og tilgjengelige midler som kan dekke kostnadene for en eventuell medisinsk behandling i utlandet ved behov.

Det henvises til Folkehelseinstituttets hjemmesider for offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Søk også råd hos lege eller Folkehelseinstituttet i god tid før avreise om eventuelle vaksiner. Se her for vaksiner som anbefales for reiser til Egypt. Det anbefales at man vaksinerer seg mot hepatitt A siden man har sett en økning av hepatitt A-smitte hos reisende til Egypt. Tilleggsvaksiner og revaksinering vil normalt kunne fås ved helsesenter i Kairo.

Sykehus og legetjenester utenfor Kairo og turistbyene har ofte lav standard. Lav hygienisk standard ved klinikker og sykehus kan medføre at den postoperative fasen blir risikabel. Ved de offentlige sykehusene kan hygienen derimot være dårlig. Noen sykehus krever kontant betaling (ikke kredittkort). Det finnes gode private sykehus i større byer.

Det egyptiske nødnummeret for ambulansetjenester er 123. Den offentlige ambulansetjenesten har begrenset kapasitet. I nødsfall anbefales det heller å ringe et av de større sykehusene som har egne ambulansetjenester.

Ved henvendelse til ambassaden kan du få en liste over sykehus i Egypt og tannleger i Kairo. Ambassaden tar ikke ansvar for kvaliteten på tjenestene til sykehusene og tannlegene.

Luftforurensning er et problem i byer. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager over lengre tid, spesielt for personer med luftveislidelser.

Apotekene i Egypt fører mange typer medisiner, både lokalt fremstilte, lisensproduserte og importerte, som selges uten særlig restriksjoner til rimelige priser. Det anbefales likevel at personer som trenger særlig medisinsk behandling tar med seg nødvendige medikamenter hjemmefra da forsyningssituasjonen i apotekene kan være skiftende.


Praktisk informasjon

Moderne bygninger har stort sett samme type stikkontakter som i Norge, 220 volt. Retningsnummer fra Norge til Egypt er +20.

Det er fire landsdekkende GSM-nettverk: Orange, Vodafone, Etisalat og We.
Norske telefoner kan benyttes.

Internettdomene: .eg 

Myntverdi: Egyptiske pund (EGP/LE)

Kredittkort: Visa, MasterCard, American Express, Maestro og Diners aksepteres de fleste steder i storbyer og turiststeder og kan benyttes ved uttak av lokal valuta fra minibank. Kontanter er eneste betalingsmiddel i mange drosjer og småbutikker.

Åpningstider for butikker, banker og offentlige kontorer: Den egyptiske arbeidsuken er søndag til torsdag. De fleste butikker holder åpent også i helgen.

Arabisk er offisielt språk, men mange snakker engelsk og noen snakker fransk.

Tidsforskjell til Norge: + 1 timer ved vintertid.

Egypt har en rekke nasjonale fridager; for detaljer se oversikt her. Tidspunktet for religiøse høytider som koptisk jul, påske og ramadan varierer fra år til år.

Det kan forekomme kontroll av identitet hovedsakelig fra politiet; ta derfor alltid med deg gyldig pass/ID.

Fotografering ved eller i nærheten av militære anlegg og bygninger av sikkerhetsmessig betydning, samt av sikkerhetspersonell (inkludert politi) er strengt forbudt. Det bør også unngås å fotografere enkelte offentlige bygg, ambassader, flyplass og broer. Likeledes bør det ikke fotograferes under demonstrasjoner og/eller aksjoner av sikkerhetsmyndighetene.

Mat og drikke: Alkohol kan nytes i utvalgte restauranter, barer og på de store hotellene. Å drikke alkohol på gaten eller utenfor restaurant eller bar med lisens er forbudt og kan medføre arrestasjon. Det er ikke alkoholservering under religiøse høytider som ramadan, med noen få unntak.

Skikker og regler: Egypt er et muslimsk land. Lover og skikker er påvirket av det.

Kleskode: Det er ingen obligatorisk kleskode i Egypt, men i kirker og moskeer blir besøkende bedt om å dekke til bare skuldre og knær. Turistbyene ved Rødehavet og rundt Sharm el-Sheik er mest liberale.

Ramadan: Under fastemåneden ramadan forventes ikke-muslimer å vise respekt for de fastende. Det er vanlig at man er diskre med å spise, drikke og røyke offentlig mellom soloppgang og solnedgang og velger klær som dekker til skuldre og knær. Åpningstidene for restauranter og butikker endres ofte under ramadan.