Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Egypt - reiseinformasjon

Egypt er et populært reisemål for nordmenn. Det har vært hyppige sikkerhetshendelser i det nordlige Sina der det pågår en sikkerhetsoperasjon. Det har også vært voldelige angrep i grenseområder mot Libya og i storbyene Kairo og Alexandria. Angrepene har i hovedsak vært rettet mot sikkerhetsstyrkene, kirker og moskeer.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 05.12.2018 - FORTSATT GYLDIG

Egypt - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i provinsen Nord-Sinai og den vestlige ørkenen mot grensen til Libya. 

Utenriksdepartementet fraråder reiser til eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Sør-Sinai, med unntak av Sharm el Sheikh, Dahab, St. Catherine og strekningen mellom disse. 

Reisende oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser til og opphold i resten av Egypt.

Sikkerhet

Besøkende til Egypt bør generelt utvise aktsomhet og holde seg oppdatert via lokale medier.

Det har siden 10. april 2017 vært unntakstilstand i hele landet. Gyldig ID-dokument(er) bør derfor alltid medbringes. Dersom myndighetene har igangsatt særlige sikkerhetstiltak, som eskortering av politi, bør disse følges.

I nordlige deler av Sinai-halvøya pågår det en omfattende militæroperasjon mot væpnede grupper og sikkerhetssituasjonen er uforutsigbar, spesielt i grenseområdene mot Gaza.

Personer som krysser grensen fra Egypt til Gaza risikerer å bli værende der i lengre tid fordi grensen holdes stenget i lengre perioder. Ambassaden har svært begrensede muligheter til å bistå nordmenn som ønsker å returnere fra Gaza til Egypt eller vice versa.

Feriestedene langs Rødehavet er populære turistmål og reiser dit forløper normalt problemfritt. Det samme gjelder for besøk til Aswan og Luxor og til storbyer som Kairo og Alexandria.

Lokale lover og skikker bør respekteres. Strafferammene for lovbrudd i Egypt er ofte høyere enn i Norge, også for hendelser som ifølge norsk lov vurderes som forseelser.

Egypt har en streng lovgiving hva gjelder ytringer som oppfattes å skade egyptisk kultur og nasjonal sikkerhet. Det har det siste året vært tilfeller der personer er idømt fengselsstraff etter kritikk av egyptisk samfunn, kultur eller myndigheter på sosiale medier.

Trafikkulykker er en vanlig ulykkesårsak. Trafikkbildet kan oppleves som uoversiktlig og det er ikke alle taxier som har bilbelter. I de store byene er infrastrukturen lite tilpasset fotgjengere.

Kriminalitet som tyveri og ran er relativt lite utbredt, men normale forhåndsregler bør uansett tas.

Verbal seksuell trakassering forekommer ofte.

Homoseksualitet er ikke ulovlig, men likevel tabu. Det er rapportert om arrestasjoner og fengslinger av personer anklaget for å tilhøre LBHTI-miljøet.

Besittelse og bruk av narkotika er ulovlig og straffeutmålingen inkluderer livstids- og dødsdom.

Den generelle risikoen for naturkatastrofer i Egypt er lav. Det er en viss risiko for jordskjelv. Det siste større jordskjelvet i Egypt var i 1992.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Politi 122, ambulanse 123, turistpoliti 126 eller 25310855.

Lokale numre til turistpoliti:

Kairo: (02) 236 88281
Giza (02) 33881802
Alexandria: (03) 547 5025
Sharm el Sheikh: (069) 366 0311
Hurghada: (065) 354 3365
Aswan: (097) 244 0442
Luxor: (095) 228 4597

For konsulære nødstilfeller er ambassaden åpen hele arbeidstiden søndag til torsdag 08:30 - 15:30. I nødstilfeller utenfor arbeidstid blir telefonen satt over til Utenriksdepartementets døgnåpne operative senter i Oslo, Norge.

Utenriksdepartementets døgnoperative senter kan også kontaktes på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no. NB: Dette gjelder kun i nødstilfeller, og skal ikke brukes for spørsmål som angår visum.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Egypt oppfordres til å holde seg oppdatert via hjemmesidene til den norske ambassaden i Kairo og anbefales å registrere sin reise på http://www.reiseregistrering.no/.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Egypt. Passet må være gyldig i minst seks måneder fra utreise.

Visum kan søkes på forhånd fra egyptisk ambassade eller konsulat, eller kjøpes ved ankomst for 25 USD. Personer med diplomatpass kan ikke få visum ved ankomst. De må søke om visum før de ankommer Egypt. Visum fra den egyptiske ambassaden i Oslo er gyldig i en måned etter innreise, mens det man kjøper ved ankomst er gyldig i to uker.

Egyptiske myndigheter har opprettet en nettportal for søknader om visum til Egypt (e-Visa). Nettsiden skal kunne benyttes for borgere av 46 land, inklusive Norge.

Nettsiden vil i første omgang kunne benyttes av turister som ønsker å reise til Egypt med ordinære pass. Dersom du er usikker på om du kan benytte ordningen, eller har andre spørsmål, kontakt Egypts ambassade i Oslo. Søknadsgebyret opplyses å være 25 USD for en enkelt innreise, og 60 USD ved søknader om flerreisevisum. Gebyret vil ikke kunne refunderes om søknaden avslås.

Søknader om forlengelse av visum må fremsettes til egyptiske immigrasjonsmyndigheter. Man kan få problemer med å forlate landet dersom man oversitter visumet. Det vil ikke være mulig å forlate landet uten å betale en bot dersom visumet oversittes med mer enn 14 dager.

For sist oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til Egypt, samt ytterligere informasjon angående andre typer oppholdstillatelser i Egypt, oppfordres reisende til å undersøke med Egypts ambassade i Oslo.

Egypts ambassade
Drammensveien 90A
0244 Oslo
Telefon: (+47) 23 08 42 01 – 23 08 42 02
Fax: (+47) 23 08 42 08
E-post: embassy.oslo@mfa.gov.eg

Pass er for norske borgere er det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonspapir.

Pass må være maskinlesbart for innreise til Egypt. Det vil si at håndskrevne nødpass ikke er gyldig for innreise til Egypt.

Ved innreise/transitt til Egypt aksepteres også følgende gyldige dokument:

  • reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
  • reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument)

Det tas imidlertid forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at det aktuelle landets myndigheter kontaktes når reise planlegges.

Reisende med reisebevis for flyktninger/utlendingspass og andre med spesialpass får ikke kjøpt visum på flyplassen og må derfor søke om visum ved den egyptiske ambassaden i Oslo på forhånd.

Det er ikke tillatt å innføre eller å ta ut av Egypt mer enn 5000 egyptiske pund. Det er ingen begrensninger på inn- og utførsel av utenlandsk valuta, men summer over en verdi av USD 10.000 må deklareres ved ankomst.

Visse gjenstander som elektronisk utstyr, videokameraer o.l. må deklareres ved ankomst og utreise. Nærmere informasjon om toll og andre regler kan fås fra den egyptiske ambassaden i Oslo. Du kan ta med kjæledyr hvis du har veterinærattest.

Dersom man har dobbelt statsborgerskap, det vil si norsk og egyptisk, og man reiser til sitt andre hjemland, kan man risikere at egyptiske myndigheter ser bort fra det norske statsborgerskapet. I slike tilfeller vil norske myndigheter vanskelig kunne yte bistand.

Ambassaden understreker at det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, visum eller oppholdstillatelse er gyldig.


Helse

Pass på at du har reiseforsikring og tilgjengelige midler som kan dekke kostnadene for en eventuell medisinsk behandling i utlandet ved behov.

Det henvises til Folkehelseinstituttets hjemmesider for offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Søk også råd hos lege eller Folkehelseinstituttet i god tid før avreise om eventuelle vaksiner. Se her for vaksiner som anbefales for reiser til Egypt. Det anbefales at man vaksinerer seg mot hepatitt A siden man har sett en økning av hepatitt A-smitte hos reisende til Egypt. Tilleggsvaksiner og revaksinering vil normalt kunne fås ved helsesenter i Kairo.

Sykehus og legetjenester utenfor Kairo og turistbyene har ofte lav standard. Lav hygienisk standard ved klinikker og sykehus kan medføre at den postoperative fasen blir risikabel, men dette er vanligvis ingen risiko ved de private sykehusene. Ved de offentlige sykehusene kan hygienen derimot være svært dårlig. Vi gjør oppmerksom på at noen sykehus krever kontant betaling (ikke kredittkort).

Det egyptiske nødnummeret for ambulansetjenester er 123, men den offentlige ambulansetjenesten er ikke pålitelig. I nødsfall anbefales det heller å ringe et av de større sykehusene som har egne ambulansetjenester. Ved henvendelse til ambassaden kan du få en liste over sykehus i Egypt og tannleger i Kairo.

Ambassaden tar ikke ansvar for kvaliteten på tjenestene til sykehusene og tannlegene.

Merk også at Egypt dekkes av karantenebestemmelser for smittsomme sykdommer. Dersom man oppsøker norsk helsevesen ved retur til Norge, må man oppgi at man har vært hos tannlege eller sykehus i Egypt.

Dårlig hygienisk standard kan medføre turistdiaré, hepatitt og tyfus. Bilharzia (parasittsykdom gjennom vannsnegl i stillestående ferskvann) er også et økende problem. Den store luftforurensingen, særlig i de store byene, gjør at også kroniske luftveissykdommer er svært utbredt.

Luftforurensning er et problem i byer. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager, spesielt for personer med luftveislidelser.

Apotekene i Egypt fører mange typer medisiner, både lokalt fremstilte, lisensproduserte og importerte, som selges uten særlig restriksjoner til rimelige priser. Det anbefales likevel at personer som trenger særlig medisinsk behandling tar med seg nødvendige medikamenter hjemmefra da forsyningssituasjonen i apotekene kan være skiftende.


Praktisk informasjon

Moderne bygninger har stort sett samme type stikkontakter som i Norge, 220 volt. Retningsnummer fra Norge til Egypt er +20.

Det er fire landsdekkende GSM-nettverk: Orange, Vodafone, Etisalat og We.
Norske telefoner kan benyttes.

Internettdomene: .eg 

Myntverdi: Egyptiske pund (EGP/LE)

Kredittkort: Visa, MasterCard, American Express, Maestro og Diners aksepteres de fleste steder i storbyer og turiststeder og kan benyttes ved uttak av lokal valuta fra minibank. Kontanter er eneste betalingsmiddel i mange drosjer og småbutikker.

Åpningstider for butikker, banker og offentlige kontorer: Den egyptiske arbeidsuken er søndag til torsdag. De fleste butikker holder åpent også i helgen.

Arabisk er offisielt språk, men mange snakker engelsk og noen snakker fransk.

Tidsforskjell til Norge: + 1 timer ved vintertid.

Egypt har en rekke nasjonale fridager; for detaljer se oversikt her. Tidspunktet for religiøse høytider som koptisk jul og påske og ramadan varierer fra år til år.

Det kan forekomme kontroll av identitet hovedsakelig fra politiet; ta derfor alltid med deg gyldig pass/ID.

Fotografering ved eller i nærheten av militære anlegg og bygninger av sikkerhetsmessig betydning, samt av sikkerhetspersonell (inkludert politi) er streng forbudt. Det bør også unngås å fotografere enkelte offentlige bygg, ambassader, flyplass og broer. Likeledes bør det ikke fotograferes under demonstrasjoner og/eller aksjoner av sikkerhetsmyndighetene.

Mat og drikke: Alkohol kan nytes i utvalgte restauranter, barer og på de store hotellene. Å drikke alkohol på gaten eller utenfor restaurant eller bar med lisens er forbudt og kan medføre arrestasjon. Det er ikke alkoholservering under religiøse høytider som ramadan, med noen få unntak.

Egyptisk lovgiving er ulik den norske. Man bør derfor sette seg inn i lokale lover og regler. Det gjelder for eksempel ekteskaps- og familielovgivning/omsorgsrett for felles barn, samt utlendingers adgang til å kjøpe landeiendom i Egypt

Skikker og regler: Egypt er et muslimsk land, og lokale lover og skikker bør respekteres. Dette gjelder i særlig grad under fastemåneden ramadan. Å vise hengivenhet offentlig bør unngås.

Kleskode: Det er ingen obligatorisk kleskode i Egypt. Ambassaden anbefaler likevel besøkende å ta hensyn til lokale tradisjoner med en moderat klesstil. Dette gjelder særlig ved besøk i moskeer. Turistbyene ved Rødehavet og rundt Sharm el-Sheik er mindre konservative.

Ramadan: Under fastemåneden ramadan bør man være særlig nøye med å følge de lokale reglene for oppførsel. Ikke-muslimer forventes å vise respekt ovenfor de fastende. Det er vanlig at man er diskre med å spise, drikke og røyke offentlig mellom soloppgang og solnedgang og velger klær som dekker til skuldre og knær.

Arbeidstidene og åpningstidene for restauranter og kjøpesentre endres under ramadan.

Til toppen