Uttalelse fra utenriksministeren om Den internasjonale domstolens kjennelse

Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag kunngjorde i dag sin kjennelse i Sør-Afrikas sak mot Israel.

Sør-Afrika anla 29. desember 2023 sak ved ICJ mot Israel for brudd på folkemordkonvensjonen. Sør-Afrika hevder at staten Israel gjennom handlinger og unnlatelse begår folkemord i Gaza. I dagens kjennelse tok domstolen ikke stilling til om folkemordkonvensjonen er brutt eller om folkemord er begått, men slo fast at det er nødvendig med midlertidige tiltak for å beskytte rettighetene etter konvensjonen.

– Domstolen sier at det er en risiko for krenkelse av rettighetene etter folkemordkonvensjonen, og pålegger Israel en rekke begrensninger og forpliktelser for deres krigføring i Gaza. Israel må blant annet forhindre handlinger som bryter folkemordkonvensjonen, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

– Vi har merket oss at domstolen understreker at Israel må ta umiddelbare og effektive grep for å legge til rette for grunnleggende tjenester og humanitær assistanse for befolkningen i Gaza. Norge har vært klare på at situasjonen i Gaza er katastrofal for sivilbefolkningen. Ifølge FN er det en overhengende fare for hungersnød i Gaza. Mye mer humanitær hjelp må komme inn i Gaza, sier utenriksminister Eide.

– Det er positivt at domstolens kjennelse om midlertidige tiltak ble fattet så raskt og den fremstår grundig. Israel må rapportere til domstolen om alle tiltak gjennomført innen en måned, sier utenriksministeren.

– Respekt for domstolen er avgjørende for å styrke etterlevelsen av folkeretten, og vi forventer at Israel fullt ut respekterer domstolens kjennelse. Vi har siden oktober sagt at Israel har rett til å forsvare seg, men at dette forsvaret må være innenfor folkerettens begrensninger sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Domstolen understreker også at alle parter til konflikten er forpliktet til å etterleve humanitærretten, og ber om at gislene som holdes fanget i Gaza løslates umiddelbart og uten forbehold.