Utenriksminister Eide med sterk advarsel mot bakkeoperasjon i Rafah

– Gaza er en menneskeskapt katastrofe. Ord kan ikke beskrive lidelsene til de 2,3 millioner innbyggerne i Gaza, som har levd under ekstremt vanskelige forhold de siste syv månedene. Til tross for mange oppfordringer fra det internasjonale samfunn, sier israelske myndigheter at en større militæroperasjon er nært forestående, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

– Jeg gjentar derfor min sterke advarsel til israelske myndigheter om å avstå fra å gå videre med en slik militæroperasjon. Det vil være katastrofalt for befolkningen. Det vil også bli mye vanskeligere og farligere å gi livreddende humanitær hjelp, sier Eide.

– Mer enn 600 000 barn har søkt tilflukt i Rafah. De er skadet, underernærte og traumatiserte. Det haster med å beskytte alle sivile og sikre umiddelbar humanitær tilgang. De mer enn én million menneskene som har søkt tilflukt i Rafah, har allerede flyktet flere ganger fra sult, død og ødeleggelser. Nå blir de bedt om å flykte igjen, men ingen steder i Gaza er trygge. Det er et desperat behov for en umiddelbar våpenhvile og løslatelse av alle de gjenværende gislene.

– Jeg vil understreke at det er avgjørende å sikre trygg, rask, uhindret og vedvarende humanitær tilgang til mennesker i nød i alle deler av Gaza. Alle tilgjengelige grenseoverganger til Gaza må holdes åpne, slik at livsviktige forsyninger som vann, mat, medisiner og drivstoff, kan komme inn i Gaza.

– Den internasjonale domstolens kjennelser av 26. januar og 28. mars, som slår fast at Israel må legge til rette for uhindret humanitær tilgang, grunnleggende tjenester og humanitær bistand til befolkningen og at Hamas må løslate alle gisler, må respekteres. 

– Jeg oppfordrer partene til å intensivere arbeidet med en våpenhvile for å unngå en enda større katastrofe, sier Eide.