Internasjonal humanitærrett i konflikten mellom Israel og Hamas

Internasjonal humanitærrett, også kalt krigens folkerett, er bindende for alle og skal beskytte sivile i krig.

Når et land blir utsatt for et væpnet angrep, har det i henhold til folkerettens alminnelige regler om bruk av makt rett til å gjennomføre alle nødvendige og proporsjonale selvforsvarstiltak for å avverge eller stanse angrepet. I gjennomføringen av disse tiltakene, må man samtidig også etterleve reglene som regulerer hvordan man kan føre krig, som fremgår av et annet folkerettslig regelsett, nemlig den internasjonale humanitærretten.

Her er noen av de viktigste pliktene de krigende partene må etterleve:

  • Sivilbefolkningen skal ikke angripes. Angrep må skille mellom militære mål og sivile og sivile objekter. Kravet om å skille mellom sivilbefolkningen og militære mål skjerpes ytterligere ved krigføring i tettbebygde områder. Selv angrep mot militære mål er forbudt, dersom sivile rammes uforholdsmessig.
  • Partene til konflikten må gjennomføre alle praktisk mulige tiltak for å unngå at sivile blir drept eller skadet som følge av kampene.

  • De som deltar i kampene, må bære gjenkjennelige emblemer som skiller dem fra sivilbefolkningen og bære våpen synlig. Dette bidrar til å beskytte sivile.
  • Det er forbudt å ta gisler. Skoler, sykehus, sivile hjem, vann- og strømforsyning og annen kritisk sivil infrastruktur må beskyttes.

  • Syke og sårede må få nødvendig pleie, uansett hvilken side de tilhører. Partene må også identifisere døde og legge til rette for retur av disse på en respektfull måte.

  • Partene må legge til rette for, og slippe gjennom, sendinger med nødhjelp til sivilbefolkningen. Bruk av utsulting som krigføringsmetode er forbudt.
  • Humanitærarbeidere og humanitære organisasjoner må få arbeide trygt og gis tilgang til sivile som har behov for hjelp.

  • Røde Kors- eller Røde Halvmåne-emblemene må respekteres. Angrep mot personell, bygninger og transporter merket med emblemet er forbudt.

  • Våpen som brukes, må være lovlige, og de må brukes på en lovlig måte.

  • Krigsfanger og internerte sivile må beskyttes og behandles med respekt. De må ikke utsettes for vold, trusler eller ydmykelser.