Pressemeldinger

Statsministeren tok imot norske borgere fra Gaza

– Det var sterkt å møte norske borgere som har kommet ut av Gaza og til Norge. Disse menneskene har reist fra en brutal krig, og mange har hatt sterke opplevelser. Nå håper jeg de kan kjenne seg trygge i Norge. De skal bli tatt godt vare på, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med Laurence Jary-Vattøy, kommuenoverlege og smittevernoverlege i Ullensaker.. På bordet  foran dem ligger mange kosebamser..
Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med Laurence Jary-Vattøy, kommuenoverlege og smittevernoverlege i Ullensaker. Foto: Anne Nordskog / Statsministerens kontor

Rundt 80 norske borgere landet på Gardermoen lørdag kveld. De hadde takket ja til tilbudet om assistert hjemreise.

– Det har vært gjort en enorm innsats for å få disse menneskene ut av Gaza. Jeg er veldig glad for dem som nå har kommet trygt hjem til Norge, sier statsministeren.

Langsiktig oppfølging

På mottakssenteret ble de evakuerte tatt imot av ulike team fra Ullensaker kommune, politi, grensekontroll, NAV og Norsk Folkehjelp. Helse Sør-Øst stilte med et helseteam. Den mer langsiktige oppfølgingen vil i hovedsak skje i kommunen der de bor.

–  Det krever innsats av oss alle å ta imot medmennesker som har opplevd krig og alvorlige hendelser, understreker Støre.

Psykososial beredskap

– De kommunale tjenestene er godt forberedt på å ta imot de som nå kommer til Norge fra Gaza. Helsedirektoratet har sendt ut informasjon til landets statsforvaltere. De oppfordrer kommunene til å være særlig oppmerksom på psykososial beredskap og oppfølging, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Utenriksdepartementet fortsetter å jobbe for at alle norske borgere som ønsker, skal få komme ut av Gaza så raskt som mulig, sier utenriksminister Espen Barth Eide.