Stor oppslutning om tostatsløsningen for Palestina og Israel

– Møtet i Riyadh bekreftet at så godt som alle land som var til stede mener at eneste veien ut av krigen i Gaza er en tostatsløsning med en palestinsk stat, sikkerhet for Israel og normalisering mellom de arabiske landene og Israel, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Bilde fra møte der deltakerne sitter rundt et hesteskobord
Saudi-Arabia og Norge inviterte til utenriksministermøtet i Riyadh. Foto: UD

Mandag var ledere fra flere arabiske og europeiske land samlet i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh for å diskutere den alvorlige situasjonen i Midtøsten.

– Det jobbes fremdeles med å få på plass en våpenhvile. Konsekvensene av krigen i Gaza er katastrofale, med ubeskrivelige menneskelige lidelser. På Vestbredden er situasjonen veldig alvorlig, med økende bosettervold. Samtidig er det viktig å tenke på hva som bør skje på litt lengre sikt, og hva Norge konkret kan gjøre i arbeidet for en palestinsk stat. Det er bare en tostatsløsning som er den virkelige løsningen på dette. Uten en idé om hvor man skal videre, kan også enighet om en våpenhvile bli vanskelig, sier Eide.

Saudi-Arabia og Norge inviterte til utenriksministermøtet i Riyadh, med mål om å samle internasjonal støtte til den arabiske fredsplanen. 

– Vi ønsker å koble arbeidet med en arabisk fredsvisjon for Midtøsten, med den innsatsen Norge og en rekke europeiske land nå legger ned for å få krigen over i et annet spor, inkludert spørsmålet om anerkjennelse av Palestina. Det er viktig at vi som er i Europa støtter opp om planene til de arabiske landene, sier Eide.

Det er viktig med en samlet tilnærming til hvordan man konkret kan arbeide for å oppnå en palestinsk stat. Flere av de arabiske utenriksministerne som var i Oslo før jul var til stede i Riyadh, sammen med en rekke europeiske land og EUs utenrikssjef. Eide møtte også Palestinas president Mahmoud Abbas.

– Vi har diskutert hva som må skje på palestinsk side for å forberede en palestinsk stat, og hvordan vi skal styrke den palestinske selvstyremyndigheten slik at de også kan styre i Gaza etter en våpenhvile. Vi ønsker jo én palestinsk stat som politisk sett henger sammen, som springer ut av den palestinske selvstyremyndigheten, sier Eide.

Det er positivt at landene i regionen nå leder an, og at arabiske og europeiske land møtes for å drøfte og bli enige om hvilke konkrete steg som kan tas for å få til en politisk løsning og etablering av en palestinsk stat.

– Jeg er overbevist om at det er riktig og viktig å tegne opp en visjon som kombinerer en palestinsk stat, fred og sikkerhet for både Israel og Palestina, og normalisering mellom de arabiske statene og Israel. Det er derfor veldig positivt at mange gode krefter nå samles og diskuterer veien videre, sier Eide.

Bilde av utenriksminister Eide og Palestinas president Abbas sittende på hver sin stol og prater
Utenriksminister Espen Barth Eide møtte Palestinas president Mahmoud Abbas. Foto: UD