Samtale med Irans president Ebrahim Raisi

Som ledd i Norges kontakt med land og parter i Midtøsten hadde statsminister Støre en telefonsamtale med Irans president Ebrahim Raisi lørdag ettermiddag.

I samtalen uttrykte Støre dyp bekymring for det økte spenningsnivået i regionen. Hovedtemaet for samtalen var situasjonen i Gaza. 

Støre var tydelig på at Norge har fordømt Hamas’ terrorangrep mot sivile 7. oktober. Israel har en klar rett til å forsvare seg og Norge har understreket humanitærrettens krav om forholdsmessighet og at sivile må beskyttes. Støre sa at gislene må frigis og utenlandske borgere må slippe ut av Gaza. 

Statsministeren understreket at en opptrapping av konflikten må unngås og henstilte til Iran om å bidra til at det ikke skjer.

Støre uttrykte sterk bekymring for den humanitære situasjonen i Gaza og situasjonen for sivile som følge av krigføringen og mangel på mat, medisiner og drivstoff. – Norge støtter en humanitær pause. De humanitære behovene er svært store, sa Støre.

Statsministeren var tydelig på at konflikten i Midtøsten ikke kan løses militært, men at tostatsløsningen igjen må på bordet og viste til Norges engasjement for dette gjennom mange år.

– Vi må allerede nå tenke på hva som kommer etterpå, diplomatiske initiativ og løsninger er nødvendige, sa Støre. 

Statsministeren viste avslutningsvis til at Norge og Iran har en dialog om menneskerettigheter og tok opp den utfordrende menneskerettighetssituasjonen i Iran, særlig knyttet til ytringsfrihet og kvinners rettigheter.