Uttalelse fra utenriksminister Eide om angrep i Gaza

- Jeg fordømmer ødeleggelsen av Shifa-sykehuset. Shifa har vært det viktigste sykehuset i Gaza, og ødeleggelsene er enorme. I følge rapporter har hundrevis av mennesker dødd som et resultat av ødeleggelsene, og de materielle skadene er enorme.

Beskyttelse av sårede, syke og helsetjenester er en grunnleggende forpliktelse i humanitærretten. Shifa-sykehuset er lagt i ruiner og er ifølge Leger uten grenser helt ute av drift. Store deler av befolkningen har vært avhengig av behandling på sykehuset. Rapportene om at tolv pasienter ved sykehuset har dødd som følge av underernæring og manglende behandling i løpet av militæroperasjonen er opprørende.

– Jeg fordømmer også det israelske angrepet som rammet en nødhjelpkolonne fra organisasjonen World Central Kitchen, som tok livet av sju hjelpearbeidere. Dette er totalt uakseptabelt.

– Israels voldsomme og omfattende militæroperasjoner i Gaza har ført til enorme skader på sivilbefolkningen, blant annet på barn, syke og hjelpearbeidere. Norge har vært tydelige på at deler av krigføringen ikke er i tråd med krigens folkerett. Gaza er bombet sønder og sammen, og befolkningen er helt avhengige av å få humanitær hjelp. Israels krigføring, i kombinasjon med et sammenbrudd av lov og orden, gjør det for farlig å befolkningen den hjelpen de sårt trenger, sier utenriksminister Espen Barth Eide.