Mehl: - Norge vil ved forespørsel bidra i etterforskning av eventuelle krigsforbrytelser i Gaza og Israel

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) varsler at Norge vil se på mulighetene for å stille kapasitet til disposisjon knyttet til en eventuell etterforskning av krigsforbrytelser i Gaza og Israel.

– Det er umenneskelig hvordan sivile rammes i den blodige konflikten på Gaza og i Israel. Krigsforbrytelser er aldri akseptabelt. De skyldige i eventuelle krigsforbrytelser må stilles til ansvar. Dersom vi får en anmodning om å bidra i en etterforskning, er vi innstilt på å stille med ressurser raskt. Uansett hvem som står bak, har sivile et særlig vern mot angrep i en konflikt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Norge har tidligere bidratt med personell fra Kripos til Den internasjonale straffedomstolen i Haag for å etterforske mulige krigsforbrytelser, blant annet i Ukraina.

Det er partene som har hovedansvar for å etterforske og straffeforfølge eventuelle krigsforbrytelser begått av egne styrker.

Hovedanklager ved Den internasjonale straffedomstolen åpnet i 2021 etterforskning av mulige krigsforbrytelser begått i Palestina, inkludert på Gaza. Domstolen kan også se på forbrytelser begått etter at etterforskning ble åpnet.

– Vi vil stille kapasitet til disposisjon knyttet til en eventuell etterforskning av krigsforbrytelser i Gaza og Israel, hvis det er ønskelig. Tusenvis av sivile er allerede drept på begge sider. Norge fordømmer ulovlige angrep på sivile uansett hvem som begår dem.

– Internasjonal humanitærrett forbyr angrep på sivile. Sykehus har et særlig vern. Norge har bedt om at humanitær bistand kommer inn til Gaza. Det internasjonale samfunnet må gå sammen i å beskytte grunnleggende prinsipper i en krig, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.