Folkerett

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Tolkningsuttalelser om folkerett generelt

Tolkningsuttalelser om Europarådskonvensjonen om lokalt selvstyre

Tolkningsuttalelser om lov til gjennomføring av bindende vedtak av de Forente Nasjoners Sikkerhetsråd