FNs sikkerhetsråds lov

Utenriksdepartementet

Lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser