Europarådskonvensjonen om lokalt selvstyre

Europarådskonvensjonen om lokalt selvstyre

Tilhørende tolkningsuttalelser