Tolkningsuttalelser om lov til gjennomføring av bindende vedtak av de Forente Nasjoners Sikkerhetsråd

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet