Tolkningsuttalelser om lov til gjennomføring av bindende vedtak av de Forente Nasjoners Sikkerhetsråd