Krigen i Gaza tema på internasjonalt ministermøte i Oslo

- Bakteppet for møtet i Oslo er svært alvorlig og dramatisk. I morgen er det ti uker siden Hamas’ grufulle terrorangrep. Nærmere 19 000 er drept i Gaza, nesten halvparten er barn. Det er gjort enorme ødeleggelser. Det holdes fortsatt over hundre gisler i Gaza. På dagens møte var det bred enighet både om alvoret i situasjonen og om behovet for fred, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Utenriksminister Eide var i dag vert for et møte om krisen i Gaza. Møtet kom i stand på initiativ fra den saudiske utenriksministeren som leder en ministerkomité som ble nedsatt av det arabisk-islamske toppmøtet i Riyadh 11. november. I tillegg til stats- og utenriksministeren fra Qatar og utenriksministerne fra Jordan, Palestina, Saudi-Arabia og Tyrkia, deltok utenriksministrene fra Danmark, Island, Sverige, Belgia, Nederland og Luxembourg. Finland deltok med statssekretær. Generalsekretæren for Organisasjonen for islamsk samarbeid var også til stede. 

Ministermøte om Gaza i Oslo 15. desember 2023
Foto: Killian Munch

– Krigen i Gaza er en katastrofe for palestinerne. Det er også svært alvorlig for Israel, for landets forhold til nabolandene og internasjonalt. Krigen gjør også verden mer utrygg for oss alle. Deltakerne på dagens møte var enige om at vi må gjøre alt vi kan for å stanse krigen og å hindre en alvorlig opptrapping i resten av Midtøsten, sier Eide.

På dagsorden for møtet stod også behovet for å styrke Den palestinske selvstyremyndigheten og for å fornye det internasjonale samarbeidet for en tostatsløsning.

– Krigen mellom Israel og Hamas, men også israelske myndigheters politikk, svekker palestinske selvstyremyndigheter og skaper uro også på Vestbredden. Mine kollegaer og jeg var enige om at vi ikke kan risikere en kollaps av selvstyremyndigheten, som er sentrale både for å opprettholde et styre for befolkningen og for etableringen av en palestinsk stat. Denne forferdelige krigen har minnet oss om at det ikke finnes noe alternativ til en fredsprosess og en tostatsløsning. Vi kan ikke la det gå nye 30 år med okkupasjon, krig og uløst konflikt, sier Eide.

Norge har økt støtten til Palestina med nærmere 800 millioner kroner etter krigsutbruddet. I tillegg til å styrke Den palestinske selvstyremyndighetens evne til å tilby befolkningen grunnleggende tjenester, bidrar den norske støtten i stor grad til å finansiere de enorme behovene for nødhjelp som har oppstått på grunn av krigen. Pengene kanaliseres blant annet gjennom FN, Verdensbanken, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner i Gaza. Til sammen vil Norge bidra med 1,75 milliarder kroner til Palestina i 2023.

Møtet fant sted i Parkveien 45, i det samme rommet som representanter for Israel og Den palestinske frigjøringsbevegelsen (PLO) underskrev den første Oslo-avtalen for 30 år siden.

Nett-tv Utenriksministre fra Midtøsten, Norden og Benelux-landene til Oslo

Se sendingen her

Se sendingen her