Sterk norsk støtte til Røde Kors-sykehus i Gaza

Sammen med generalsekretær Anne Bergh i Norges Røde Kors fikk utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim i dag en orientering om det nyåpnede feltsykehuset i Rafah. Utenriksdepartementet har bidratt med 30 millioner kroner til drift av sykehuset.

Bilde fra luften som viser de hvite teltene som er feltsykehuset
Sykehuset i Rafah kan gi helsehjelp til rundt 200 mennesker hver dag. Foto: Røde Kors

– Gaza er en menneskeskapt humanitær katastrofe. Den har ufattelige dimensjoner. 35 000 mennesker er drept. Mer enn 76 000 mennesker er skadet. Gaza er lagt i ruiner. Helsesystemet har i praksis kollapset. Nettopp derfor er det så viktig at Røde Kors’ feltsykehus nå åpner i Rafah. Dette sykehuset vil bidra til å redde mange liv, sier utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.  

Sykehuset har to operasjonsstuer, 60 sengeplasser og kan gi helsehjelp til rundt 200 mennesker hver dag. Den første pasienten på sykehuset var en kvinne som fødte ved keisersnitt. Norges Røde Kors har ansvar for å koordinere drift av sykehuset. De samarbeider tett med Røde Kors-bevegelsen i ti andre land og Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC), som også bidrar til sykehuset.

– Jeg vil rette en stor takk til alle humanitære arbeidere som jobber med å redde liv og lindre nød i Gaza. De gjør en livsviktig innsats under farlige og vanskelige forhold. Norge har vært helt tydelige på at sivile må beskyttes og at angrep på sykehus og andre helsefasiliteter er helt uakseptabelt og må stanse, sier Tvinnereim.

I tillegg til krigshandlingene skaper mangel på drivstoff og livsviktige varer som vann, mat og medisiner skaper store utfordringer for den humanitære innsatsen i Gaza.

– Jeg er stolt av det tette samarbeidet med Røde Kors. De vet hva som rører seg på bakken og hvilke behov som er mest prekære. Vi har løpende dialog om hvordan vi som myndigheter kan presse på for humanitær tilgang, sier utviklingsministeren.

Bilde av Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og generalsekretær Anne Bergh i Norges Røde Kors stånde foran en Røde Kors-roll up
Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og generalsekretær Anne Bergh i Norges Røde Kors under orienteringen om det nyåpnede feltsykehuset i Rafah.