Utenriksminister Espen Barth Eide:

– Svært bekymringsfullt at Netanyahu avviser hele ideen om en tostatsløsning

– Det er svært bekymringsfullt at Netanyahu avviser hele ideen om en tostatsløsning, stikk i strid med de avtalene Israel og PLO inngikk i Oslo. Den israelske statsministerens uttalelser er i utakt med et nesten samlet internasjonalt samfunn, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Situasjonen i Gaza er katastrofal. Altfor mange sivile er drept. Norge har vært klare på at kampene må stanse og at vi trenger en våpenhvile. Det er svært viktig å sikre rask og omfattende humanitær tilgang. 

En våpenhvile er svært viktig, men samtidig bare et skritt på veien. Å gå tilbake til situasjonen som rådet før 7. oktober er ikke lenger mulig. 

Dersom partene skal komme ut av voldsspiralen vi har sett utvikle seg over mange år nå, trengs en ekte politisk løsning. 

Norge mener at det ikke er noe troverdig alternativ til en tostatsløsning, i likhet med palestinerne selv, USA, EU, FN og de arabiske nabolandene. 

Norge anerkjenner palestinernes rett til en egen stat. Vi tror også at veien til fred og sikkerhet for begge parter går gjennom nettopp en tostatsløsning. 

I en slik situasjon må de palestinske selvstyremyndighetene (PA) styrkes og videreutvikles slik at de også blir satt i stand  til å styre i Gaza. Norge er i samtaler med selvstyremyndighetene og andre internasjonale støttespillere om dette.

Arbeidet med en slik løsning bør være koplet til en bredere regional fred, der de arabiske statene som så langt ikke har gjort det normaliserer sitt forhold til Israel.

En slik utvikling vil også kunne bidra til å hindre en ytterligere spredning av konflikten i Midtøsten.