Regjeringen fraråder handel og næringsvirksomhet med israelske bosettinger

Regjeringen understreker sin holdning til den israelske bosettingspolitikken på okkupert land ved å fraråde norske selskaper å drive handel og næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde de folkerettsstridige israelske bosetningene.

– Norge har i mange år vært tydelige på at bosettingspolitikken på Vestbredden, inkludert Øst- Jerusalem, er i strid med folkeretten, herunder humanitærretten og menneskerettighetene, og undergraver muligheten for en fremtidig palestinsk stat og en fredelig løsning på konflikten, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Frarådingen kommer på bakgrunn av Israels folkerettsstridige bosettingspolitikk, som har blitt intensivert i løpet av det siste året, samt nye bosettingsutvidelser og økt bosettervold mot palestinerne. Flere vestlige land, inkludert USA, har iverksatt tiltak mot bosettingene, som innreiserestriksjoner og frys av midler for voldelige bosettere. Flere europeiske land har allerede utstedt råd til næringslivet om handel med bosettingene.

– Norsk næringsliv har bedt om veiledende retningslinjer fra norske myndigheter. Med denne presiseringen gjør vi det tydelig at norsk næringsliv bør være oppmerksomme på at de, gjennom økonomisk eller finansielle aktivitet i de folkerettsstridige israelske bosettingene, risikerer å bidra til brudd på internasjonal humanitærrett eller menneskerettighetene, sier Eide.

Situasjonen på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, er svært alvorlig. Siden 7.oktober 2023 er det drept 400 palestinere på Vestbredden. Av disse er 102 barn. I 2023 gjennomførte den israelske regjeringen flere endringer som har lagt til rette for økt utbygging og bosettingsaktivitet på Vestbredden.

– Palestinere fordrives fra sine hjem, som deretter blir ødelagt. Fjoråret var også det dødeligste året for palestinere på Vestbredden siden FN begynte registreringen. Jeg gjentar atden uretten palestinerne utsettes for, må stanse, sier Eide.

Presiseringen overfor næringslivet omfatter næringsvirksomhet og handel med varer som er produsert i israelske bosettinger.

Regjeringen forventer at norske selskaper opptrer ansvarlig og etterlever Åpenhetsloven, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.