Statsministeren på besøk i synagoge og moské i Oslo

Fredag 20. oktober besøkte statsministeren en synagoge og en moské i Oslo. Formålet med besøkene var å høre hvordan norske jøder og muslimer opplever situasjonen i Midtøsten.

– Konflikten i Midtøsten påvirker både jødiske og muslimske miljøer i Norge. Jeg har derfor i dag besøkt Det mosaiske trossamfunn og Islamic Cultural Center. Både blant jøder og muslimer i Norge er det et sterkt engasjement, fortvilelse og sorg over det som nå skjer i Israel, Palestina og Gaza, og mange har familie og venner som er direkte berørt. Lidelsene som påføres sivile i krigen gjør dypt inntrykk på alle, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Ghr Støre besøkte  Det mosaiske trossamfunn.
Statsminister Jonas Ghr Støre besøkte Det mosaiske trossamfunn. Foto: Statsministerens kontor
Statsminister Jonas Ghr Støre besøkte Det mosaiske trossamfunn og Islamic Cultural Center.
Statsminister Jonas Ghr Støre besøkte Islamic Cultural Center. Foto: Statsministerens kontor

Statsministeren har den siste uken fått henvendelse fra både Det mosaiske trossamfunn, Muslimsk dialognettverk og Islamsk Råd Norge. Felles er at de ønsker dialog knyttet til situasjonen i Midtøsten.

– Dette er en konflikt som har vart lenge og som er veldig intens nå, og det er viktig at vi ikke gjør konflikten i Midtøsten til en konflikt her i Norge. Vi må vi ta vare på hverandre, det skal være trygt å være jøde og å være muslim. Og det skal være trygt å tilhøre ulike tros- og livssynssamfunn i landet vårt, sier Støre.

Statsministeren benyttet anledningen til særlig å takke både de jødiske og muslimske miljøene for at de tar ansvar for at unge mennesker får ha sin tro og identitet på en trygg måte i Norge. Han trakk også fram at det viktig med god dialog på tvers av livssynssamfunnene.

– Vi må holde dialogen åpen slik at vi har noe å bygge videre på framover og for å hindre at sitasjonen ødelegger for fellesskapet vårt. Jeg er opptatt av hvilke ord vi bruker og hvordan vi snakker sammen om dette. Det er en urolig verden og en dramatisk tid. Vi må stå sammen for å unngå mer polarisering og hat her hjemme. Vi må bekjempe antisemittisme og antimuslimske holdninger og ikke la dem få grobunn, sier Støre.

– Møtene jeg har hatt i dag gir håp. Den dialogen og respekten de viser for hverandre, kan vi bygge videre på, avslutter Støre.

Torsdag snakket Støre med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Tidligere har han også snakket med palestinernes president Mahmoud Abbas. Støre har også snakket med president Mohammed bin Zayed al-Nahyan i De forente arabiske emirater og kong Abdullah av Jordan om situasjonen i Midtøsten.