Norge øker støtten til flyktninger i Ukraina og Moldova

– Norge bidrar med 170 millioner kroner til FNs høykommissær for flyktninger i Ukraina og Moldova, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han møtte i dag høykommissær Filippo Grandi som er i Oslo for lanseringen av Norges humanitære strategi.

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi og statsminister Jonas Gahr Støre
FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi og statsminister Jonas Gahr Støre Foto: Mona Sæverud Higraff / Statsministerens kontor

FN anslår at over seks millioner ukrainere har flyktet fra landet. Samtidig er fire millioner mennesker drevet på flukt i eget land som følge av Russlands fullskala krig mot Ukraina. Nå gir Norge 170 millioner kroner til arbeidet som FNs høykommissær for flyktninger gjør i Ukraina og Moldova.

– Russland fortsetter sin brutale angrepskrig og tvinger daglig nye mennesker på flukt. Uten hjelp tvinges ukrainere til et liv i utrygghet og fortvilelse. Norge står ved Ukraina, sier Støre.

Filippo Grandi har vært FNs høykommissær for flyktninger siden 2016. Under besøket i Oslo møter han statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. 

– Jeg har selv møtt ukrainere på flukt i Ukraina og naboland. Det gjør sterkt inntrykk å høre de mange forferdelige historiene om hvordan krigen bryter opp lokalsamfunn og splitter familier. FN og høykommissæren gjør en svært viktig jobb for mennesker på flukt, sier Støre.

Med norsk støtte bidrar FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) med akutt livreddende innsats, humanitær assistanse som husly, tepper og klær, og kontanter som skal dekke nødvendig livsopphold for de mest sårbare.

– Den russiske krigføringen fortsetter med uforminsket styrke, og bygninger og annen infrastruktur må bygges opp igjen gang etter gang. FNs brede humanitære innsats går også til å reparere sivil infrastruktur i lokalsamfunn. Det er viktig at nødhjelp og tidlig gjenoppbygging ses i sammenheng, for at ukrainerne skal klare seg selv best mulig både i dag og i fremtiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Det norske Nansen-programmet for Ukraina bidrar med støtte for millioner av ukrainere som er på flukt fra sine hjem. Det norske Nansen-programmet består av fleksible midler for å møte den ukrainske befolkningens stadig endrede behov.

– Den økte støtten til FNs høykommissær for flyktninger skal gå til den mest sårbare delen av den ukrainske befolkningen i en usikker og uforutsigbar tid. Mange har måttet flykte flere ganger. Folk drives fra ødelagte hjem og fra gjentakende krigshandlinger, sier utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.

Fakta om norsk støtte til humanitært arbeid i Ukraina

  • Norge har bidratt med 745 millioner kroner til Røde Kors-bevegelsen og FNs humanitære arbeid i Ukraina og flyktninger i naboland så langt i år.
  • Pengene går til livsviktig hjelp og tilgang til blant annet et sted å bo, mat, vann og sanitær, utdanning, helsehjelp til de til de mest sårbare som barn, flyktninger og internt fordrevne.
  • Norge er den femte største giveren til UNHCR i Ukraina og en av de aller viktigste humanitære partnerne både i Ukraina og Moldova.
  • Ukrainas naboland har tatt imot svært mange flyktninger siden Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina i februar 2022.
  • I fjor leverte FN i samarbeid med hundrevis av andre humanitære hjelpeorganisasjoner, nødhjelp til millioner av ukrainere. De mest akutte behovene er i øst nær fronten og i vest hvor det er et stort antall internt fordrevne.
  • Av de om lag fire millioner internt fordrevne, har nesten 3,6 millioner behov for humanitær støtte, ifølge UNHCR.
  • Den norske humanitære støtten er en del av Nansen-programmet.