Forlenger avtalen om medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina

– Den ulovlige russiske angrepskrigen mot Ukraina pågår for fullt. Mange ukrainere har behov for livsviktig medisinsk behandling. Jeg er glad for at Norge nå kan forlenge avtalene med SAS og EU for å fly ukrainske pasienter som trenger helsehjelp til Norge og andre europeiske land, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Picture of an aircraft and medical personnell.
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

Norge har siden august 2022 tilbudt faste ukentlige flyvninger til europeiske land for å evakuere ukrainske pasienter. Det har blitt beskrevet av EU-kommisjonen som en bærebjelke i arbeidet. Regjeringen har besluttet å forlenge tilbudet om transport av pasienter til ut februar 2024, etter anmodning fra EU. Ved behov vil det være mulighet for ytterligere forlengelse.

– Denne hjelpen er livsviktig, og en viktig del av norsk støtte til Ukraina. Nesten ett av ti sykehus er skadet av Russlands krigføring. Sykehus, fødeklinikker og medisinlagre bombes. Samtidig trenger over 14 millioner ukrainere helsehjelp. Det er viktig at Norges innsats for evakuering av ukrainske pasienter kan fortsette, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Siden oppstarten av den medisinske evakueringen i august 2022 har Norge bidratt til å transportere over 1500 personer (pasienter og pårørende). Evakueringen skjer gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM), og EU har bedt om Norge forlenge avtalen.

–  Mange land har kapasitet for sykehusbehandling, men ikke egnede transportmuligheter. Vårt bidrag betyr at kapasiteten som finnes på sykehus i Europa brukes, samtidig avlastes helsetjenesten i Ukraina. Jeg er stolt over dette bidraget. Norge er blant de landene som har transportert flest pasienter til behandling på sykehus i Europa. Norge er også et av de landene som har tatt imot flest medevac-pasienter, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Den medisinske evakueringen fra Ukraina er et samarbeid mellom flere departementer, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet, i tillegg til Forsvaret, SAS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

En langsiktig avtale mellom Forsvaret og SAS har gjort det mulig å bygge om et vanlig rutefly til en avansert flyvende ambulanse. SAS drifter og flyr maskinen, mens Forsvarets sanitet sørger for det medisinske og operasjonelle. Her jobber næringsliv, sivile og militære myndigheter sammen om en viktig innsats.

– Ukrainerne har et imponerende helsevesen, men de står i en veldig vanskelig situasjon. Denne avtalen og operasjonen sikrer at de ukrainske pasientene får den behandlingen de trenger. Helsepersonellet om bord jobber til vanlig i den norske helsetjenesten, men har en avtale om å være i beredskap for Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Pasientene fra Ukraina blir først transportert ut av Ukraina til det medisinske knutepunktet i Polen før de transporteres videre til sykehus rundt i Europa for behandling. Pasientene er i alle aldersgrupper. Kreft og skader utgjør de største diagnosegruppene, men det er også pasienter med infeksjoner og andre tilstander.

­– Dette gir både sårede soldater og vanlige ukrainere som er såret mulighet til å få behandling og hjelp med god kvalitet fra Norge og andre europeiske land. Det er stort behov for å avlaste helsevesenet i Ukraina. Denne transporten av pasienter er et godt eksempel på at hele det norske samfunnet stiller seg bak støtten til Ukraina, og det tette samarbeidet mellom europeiske land, sier Huitfeldt.

 

Fakta:

  • Verdens Helseorganisasjon anslår at 14,6 millioner ukrainere har behov for helsehjelp. Minst én av tre mangler tilgang til medisinske tjenester.
  • Hittil er det registrert over 1000 angrep mot helsesektoren i Ukraina.
  • Nesten ett av ti sykehus har blitt direkte skadet etter de russiske angrepene, med de største ødeleggelsene i de østlige delene av Ukraina.
  • Norge er et av landene som har tatt imot flest pasienter fra Ukraina. 259 pasienter har fått behandling ved norske sykehus hittil.