Norge gir over en milliard kroner for å sikre strøm i Ukraina

Norge vil støtte Ukraina med 1,1 milliard kroner for å sikre ukrainsk kraftforsyning. – Russland gjennomfører massive og systematiske angrep for å slå ut kraftforsyningen, mens ukrainerne jobber kontinuerlig for å sikre befolkningen strøm til det mest nødvendige, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Russland forsøker å svekke ukrainsk motstandskraft ved å bombe kraftverk og annen kritisk infrastruktur. Ifølge nye anslag er mer enn 50 prosent av strømproduksjonen i Ukraina ødelagt.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte et kraftverk i Ukraina i 2023, som var bombet flere ganger.
Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte et kraftverk i Kyiv som hadde vært bombet gjentatte ganger, da han var i Ukraina i august 2023. Foto: SMK

Dialog med Ukraina

Russlands angrep på Ukrainas energiforsyning har gjort at energisikkerhet er blitt helt sentralt for Ukraina, og et hovedinnsatsområde i Nansen-programmet. Siden fullskalainvasjonen har Norge bidratt med milliard-beløp til gassinnkjøp, reparasjoner av kritisk infrastruktur og til drift av Ukrainas elektrisitetsselskap.

Dette nye bidraget på 1,1 milliarder kroner skal hjelpe Ukraina i gjenoppbyggingen av kritisk infrastruktur.

– Vi har tett dialog med Ukraina om hvordan midlene best kan brukes. Det er de som kjenner behovene best. Men det er viktig å komme raskt i gang med å reparere infrastrukturen, før vinteren kommer. Med denne støtten ønsker Norge å bidra til å dempe skadeomfanget og sikre strøm i Ukraina, sier Støre.  

Strøm til sykehus

Det er allerede avklart at 120 millioner kroner blir kanalisert gjennom FNs utviklingsprogram UNDP. De skal gå til å reparere energiinfrastruktur for å levere strøm til området rundt Kharkiv, som har vært særlig hardt rammet av russiske angrep denne våren. Det har ført til store skader på anlegg og installasjoner som leverer strøm.

 – Disse midlene skal blant annet gå til å sikre strømforsyningen til fødeavdelinger og kirurgiske avdelinger på syv sykehus i Kharkiv-området. I noen tilfeller kan tilgang på strøm være forskjellen på liv og død, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Vi hører i dag om at selv i de varmeste månedene i året, må befolkningen i Kharkiv spare strøm på natten. Også i Kyiv og store deler av resten av landet er det nå i sommer regelmessige strømutkoblinger for å spare til vinteren. Tenk på hvordan det blir til vinteren. Det er kalde og tøffe vintre i Ukraina og det er avgjørende at folk har tilgang på strøm og varme, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Toppmøte om fred

Statsminister Jonas Gahr Støre på vei inn til toppmøtet om fred i Ukraina.
Statsminister Jonas Gahr Støre på vei inn til toppmøtet om fred i Ukraina. Foto: Keystone/EDA/POOL/Urs Flueeler

Statsministeren er denne helgen på et toppmøte om fred i Ukraina. Det er president Volodymyr Zelenskyj som har tatt initiativ til møtet, som arrangeres av Sveits. Toppmøtet i Sveits handler særlig om atomsikkerhet, matsikkerhet og retur av deporterte barn, andre sivile og krigsfanger.

Norge er engasjert i Ukrainas fredsformel og de ti områdene president Zelenskyj trakk opp allerede høsten 2022. Norge har påtatt seg et særlig ansvar for to tema, der ett av dem handler om hvordan man kan oppnå energisikkerhet.

Deltakere på toppmøtet om Ukraina
Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på toppmøtet om fred i Ukraina sammen med andre statsledere. Møtet ble arrangert i Sveits etter et initiativ av president Zelenskyj. Foto: Keystone/EDA/POOL/Allessandro della Valle

– Norge er en energinasjon, og vi har gode forutsetninger for å støtte Ukraina på dette området. Derfor har arbeidet med å sikre ukrainerne stabil tilgang på kraft vært en viktig del av Nansen-programmet, sier statsminister Støre.

Nansen-programmet for Ukraina er et norsk sivilt og militært støtteprogram på 75 milliarder kroner for perioden 2023-2027. Fordelingen av midlene blir hvert år vedtatt i tråd med ukrainske behov.  I fjor ga Norge 1,9 milliarder kroner til energi-sektoren i Ukraina gjennom Nansen-programmet.

Trussel mot atomsikkerhet

Norge har jobbet tett med ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter i mange år. Koblingene mellom energisikkerhet og atomsikkerhet er tydelige i Ukraina. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har syv pilarer for atomsikkerhet i krigssituasjoner. Pilar 4 sier at kjernekraftverk må ha sikker strømforsyning fra nettet.

Kjernekraftverket i Zaporizjzja har mistet ekstern strømforsyning åtte ganger siden februar 2022. Alle kjernekraftverk har beredskap for strømbrudd, men dette er utfordrende over lengre tid i et land som er i krig, og som har problemer med strømforsyning. Uten kjøling vil brenselet i reaktorene eller brenselslagre gradvis få høyere temperatur og begynne å smelte, noe som kan medføre radioaktive utslipp.

– Atomkraftverk behøver sikker strømforsyning for kjøling, så Russlands angrep er også en trussel mot atomsikkerheten i Ukraina og Europa. Den internasjonale støtten til atomsikkerhet og energisikkerhet i Ukraina må knyttes tettere sammen, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Norsk støtte til Ukraina

  • Nansen-programmet for Ukraina er et norsk sivilt og militært støtteprogram på 75 milliarder kroner for perioden 2023-2027. Fordelingen av midlene blir hvert år vedtatt i tråd med ukrainske behov.
  • Å gi Ukraina tilgang på energi og reparere ødelagt infrastruktur er en prioritet for Norge. I 2022 ga Norge 2,1 milliarder kroner til energisektoren i Ukraina, og i fjor 1,9 milliarder kroner.
  • Norge vil nå støtte Ukraina med ytterligere 1,1 milliard kroner for å reparere infrastruktur som leverer strøm og tilgang til kraft. Midlene skal brukes i tett dialog med Ukraina.
  • Helt konkret skal 120 millioner kroner gå til bedre tilgang på kraft i Kharkiv-området, som er særlig hardt rammet av russisk krigføring. Disse midlene vil bli kanalisert gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP).
  • 7 sykehus i Kharkiv vil få installert solcellepaneler, noe som sikrer strømforsyning til kritiske avdelinger som fødsels- og kirurgiavdelinger.
  • Tidligere støtte fra Norge til FNs utviklingsfonds energiinnsats i Ukraina (103 millioner NOK) har allerede bidratt til å gi 1,5 millioner mennesker tilgang til strøm, vann, sanitær og oppvarming.
  • I 2023 ga Norge 100 millioner kroner til IAEA for deres arbeid i Ukraina, blant annet ved Zaporizjzjia kjernekraftverk. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) mottok 142 millioner kroner i 2023 for sitt videre arbeid med atomsikkerhet i Ukraina, blant annet ved Tsjernobyl.