Undertegnet milliardavtale for å reparere ødelagt infrastruktur i Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Det er et akutt behov for å reparere strømforsyning og annen infrastruktur i Ukraina etter Russlands bombing av sivile mål. Jeg er derfor glad for at vi i dag har signert en avtale på én milliard kroner som raskt vil bidra til dette, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksminister Huitfeldt signerte avtalen med Verdensbankens landdirektør for Ukraina, Moldova og Belarus, Arup Banerji i Oslo.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og  regiondirektør i Verdensbanken for Ukraina, Moldova og Belarus, Arup Banerji.  Foto: Marte Lerberg Kopstad, UD
Utenriksminister Anniken Huitfeldt signerer avtalen sammen med regiondirektør i Verdensbanken for Ukraina, Moldova og Belarus, Arup Banerji. Foto: Marte Lerberg Kopstad, UD

– Verdensbanken er en aktør med dokumentert leveringsevne som har mobilisert stort og raskt for å støtte Ukraina. Når vi gir pengene gjennom Verdensbanken, er vi trygge på at de brukes effektivt og går til formålene som er avtalt. Det sikrer også at vi er koordinert med andre givere slik at hjelpen vi gir monner mest mulig, sier utenriksministeren.

Det nye norske bidraget gis gjennom Verdensbankens flergiverfond Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund (URTF). Gjennom dette fondet vil banken fortsette mobiliseringen av krisestøtte til ukrainske myndigheter, parallelt med støtte til reparasjon av viktig infrastruktur og mer langsiktig gjenoppbygging.

Russlands angrepskrig mot Ukraina har dramatiske konsekvenser for Ukrainas økonomi. Målrettede angrep mot sivil infrastruktur har ført til store behov for reparasjon og rask gjenoppbygging av denne. De humanitære konsekvensene av disse angrepene er alvorlige og forverres av vinteren og kulden. Det norske bidraget i form av gavemidler gjennom Verdensbanken vil ha en fleksibel innretning og bidra til reparasjon, rehabilitering og forberedelse til gjenoppbygging av kritisk infrastruktur.

Norge har tidligere gitt 300 millioner kroner i budsjettstøtte til ukrainske myndigheter via Verdensbanken. Støtten er brukt på lønninger til helsepersonell, lærere, statsansatte, og til utbetalinger av pensjoner og sosialhjelp.

Regjeringen har hittil totalt gitt 13,7 milliarder kroner i støtte til Ukraina og naboland i år og neste år. Les mer om hvordan støtten er fordelt her: Norsk støtte til Ukraina og nabolandene - regjeringen.no