Forsvarsministeren besøkte norsk personell som trener ukrainske styrker i Storbritannia

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

- Behovet for trening av ukrainske styrker er omfattende. Det norske personellet som bidrar til trening av ukrainske soldater, gjennom det britiske initiativet Operasjon Interflex, gjør en fantastisk jobb, som blir verdsatt av Ukraina og allierte, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkte norsk personell som bidrar til opptrening av ukrainske styrker i Storbritannia
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkte instruktørene som bidrar til opptrening av ukrainske styrker i Storbritannia. Foto: Helene Sofie Thorkildsen, Forsvaret


Norge deltar med instruktører til grunnleggende soldatutdanning, som gir de ukrainske soldatene mye kunnskap i løpet av en begrenset periode. Trening av ukrainske soldater i Storbritannia har blitt gjennomført siden juni 2022. Til nå har flere enn 5000 ukrainske soldater fått opptrening.

Sammen med forsvarsministrene til nasjonene som deltar i Joint Expeditionary Force (JEF) besøkte forsvarsminister Bjørn Arild Gram soldater fra Ukrainas væpnede styrker som deltar i det britisk-ledede grunnleggende treningsprogrammet,Operasjon Interflex, 9. november.

- Heimevernet leder det norske oppdraget med å trene opp ukrainske soldater i Storbritannia. I løpet av fem intensive uker får de ukrainske soldatene en utdanning som skal gjøre dem bedre i stand til å forsvare landet sitt, sier Gram.

Det første norske bidraget, bestående av en styrkesjef fra Heimevernet og instruktører fra Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS) i Brigade Nord, reiste til Storbritannia i begynnelsen av oktober for å starte forberedelser og koordinering med samarbeidspartnere. Denne kontingenten avsluttes i slutten av november.
- Vi planlegger for ytterligere to kontingenter i første halvår 2023, avslutter Gram.