Norge vil bidra til opplæring av ukrainske soldater

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Under donorkonferansen for Ukraina i København 11. august bekreftet forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at Norge vil bidra til opplæring av ukrainske soldater i Storbritannia.

- De ukrainske styrkene har sterkt behov for ytterligere trening og opplæring. Norge er positive til det britiske initiativet om å trene opp ukrainske soldater i Storbritannia. Vi vil delta med instruktører til denne grunnleggende soldatutdanningen, i likhet med flere andre land, sier forsvarsministeren.

Donorkonferansen for Ukraina i København 11 august
Norge vil bidra til opplæring av ukrainske soldater i Storbritannia. Dette bekreftet Gram under dagens donorkonferanse i København. Foto: Monika Mariskova, slovakisk FD

Norge er også positive til et islandsk iniativ om å sette opp et trenings- og kapasitetsbyggingsprosjekt for eksplosivrydding for Ukraina.
- Å rydde eksplosiver i Ukraina er svært viktig, ikke minst for å øke sikkerheten for den ukrainske sivilbefolkningen - både nå og ikke minst etter krigens slutt. Det norske forsvaret har god kompetanse på dette området, og kan i første omgang bidra inn i arbeidet med å utvikle dette konseptet, sier Gram.

Gram i samtale med Hultqvist
Gram i samtale med den svenske forsvarsministeren, Petter Hultqvist, under donorkonferansen for Ukraina i København. Foto: Monika Masarikova, slovakisk FD


Tett koordinering
Formålet med internasjonale donorkonferansen #CopenhagenUkraine er å styrke samarbeidet mellom Ukraina og en rekke nord- og østeuropeiske land om hvordan de best støtter Ukraina i kampen mot Russlands invasjon.
- Vi må fortsette det tette vestlige samarbeidet slik at støtten til Ukraina blir mest mulig nyttig og effektiv. Vi må fortsette å trene og utstyre de ukrainske styrkene, og gi dem økonomisk støtte slik at de kan fortsette sin kamp for frihet og selvstendighet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Regjeringen vurderer fortløpende nye norske bidrag til Ukraina.

Norsk opplæring av ukrainske soldater i Tyskland
Norge også tidligere har trent ukrainske soldater i bruk av artilleriskytset M109 som Norge donerte. Treningen fant sted i Tyskland. Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret

Koordinering, forutsigbarhet og bærekraft
Den ukrainske forsvarsministeren Oleksii Reznikov, den britiske forsvarsministeren Ben Wallace og den danske forsvarsministeren Morten Bødskov var vertskap for møtet.
- På møtet i dag har jeg tatt opp det jeg mener er tre sentrale punkter for arbeidet videre: Koordinering, forutsigbarhet og bærekraft. Det er viktig at vi fortsetter å samarbeide og koordinere tett med våre allierte om støtten til Ukraina. Vi må også gå fra donasjoner av enkeltsystemer fra egne lagre til mer innkjøp direkte fra forsvarsindustrien. Da må vi sørge for midler til dette, og støtte til Ukraina i anskaffelsesprosessene. Vi vil fortsette å stå ved Ukrainas side over lang tid. Samtidig må ukrainerne bygge opp egen kapasitet til ledelse og planlegging, og de vestlige landene må hjelpe dem med dette, sier forsvarsministeren.

For mer informasjon om konferansen, se:
Forsvarsministeriet (fmn.dk)

For mer info om norsk støtte til Ukraina, se:
Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar - regjeringen.no

Mer info om det britiske treningsinitiativet:
UK to offer major training programme for Ukrainian forces as Prime Minister hails their victorious determination - GOV.UK (www.gov.uk)

Praktisk info:

For intervjuforespørsler til forsvarsministeren, kontakt Marita I. Wangberg på telefon 90512319.