Norge starter om kort tid opplæring av ukrainske soldater i Storbritannia

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Behovet for trening av ukrainske styrker er omfattende, Norges bidrag vil derfor verdsettes både av Ukraina og allierte. Under donorkonferansen for Ukraina i København 11. august bekreftet forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at Norge vil bidra til opplæring av ukrainske soldater i Storbritannia. – Nå er det norske bidraget allerede på plass i Storbritannia for å trene opp ukrainske soldater. Det norske bidraget ledes av sjef Heimevernet, og hoveddelen av styrkebidraget kommer fra Hærens hurtige reaksjonsstyrke i Brigade Nord, i tillegg til befal fra Heimevernet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Operasjon Interflex er et britisk initiativ om å bidra til styrkeoppbygging i Ukraina, gjennom opptrening av ukrainske soldater i "Armed Forces of Ukraine". Treningen av ukrainske soldater i Storbritannia har blitt gjennomført siden juni 2022. Til nå har flere enn 5000 ukrainske soldater fått opptrening. Storbritannia har invitert allierte til å bidra i utdanningen. Norge har, som ett av flere land, svart positivt på denne henvendelsen.

– Norge og Storbritannia har en lang og god tradisjon for forsvarssamarbeid. Sammen med flere andre allierte har vi svart positivt på å bidra til å trene opp ukrainske styrker i Storbritannia. Norge vil delta med instruktører til grunnleggende soldatutdanning. Vi følger et britisk utdanningsprogram som gir de ukrainske soldatene mye kunnskap i løpet av en begrenset periode, sier forsvarsministeren som i dag besøker Værnes garnison sammen med Sjef Heimevernet generalmajor Elisabeth Michelsen.

Den russiske krigføringen i Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Ukraina vil ha behov for betydelig militær støtte fra allierte og vestlige land i tiden fremover. Regjeringen vil fortsette med militær støtte til Ukraina, hovedsakelig gjennom donasjoner av militært materiell, anskaffelser av nytt militært materiell og opplæring av ukrainske styrker.