Donerer Hellfire missiler og nattoptikk til Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge donerer Hellfire-missiler til Ukraina. Dette omfatter omlag 160 missiler og tilhørende utskytnings- og ildledningsutstyr. Ukraina har også fått nattoptikk fra Forsvarets beholdning.

Bildet er fra øvelsen Joint Viking i Finnmark 2017 hvor Kystjegerkommandoen benytter Hellfire-missiler.
Bildet er fra øvelsen Joint Viking i Finnmark 2017 hvor Kystjegerkommandoen benytter Hellfire-missiler. Foto: Jonny Karlsen, Forsvaret

Det kunngjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram da han møtte forsvarsministre fra rundt 40  land i Tyskland i dag. Vestlige land er samlet i Ramstein for å koordinere videre donasjoner og militær støtte til Ukraina, for å sikre at landet fortsatt kan forsvare seg effektivt mot den russiske invasjonen.

Missilene ble i sin tid anskaffet til Kystjegerkommandoen.

– Dette er et våpen som Ukraina har etterspurt, og som vil være svært nyttig i deres kamp mot invasjonsstyrkene fra Russland. Missilene er relativt enkle å operere, og kan brukes både mot både sjømål og bakkemål, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvaret har testet og klargjort missilene og utstyret, som nå er sendt ut av Norge. Ukrainske operatører er gitt opplæring i bruk av Hellfire av norske instruktører.

Hellfire-systemet går mot slutten av sin levetid og er besluttet utfaset av Forsvaret.

Norge har også donert nattoptikk til Ukraina. Dette omfatter både lysforsterkningsbriller og- kikkerter. Dette materiellet er blitt erstattet av tilsvarende materiell til det norske Forsvaret. 

Framover vil donasjoner i mindre grad skje fra Forsvarets lagre.

– Vi og våre allierte har i stor grad hentet ut militært materiell fra egne lagre. Framover vil tett samarbeid med forsvarsindustrien blir helt nødvendig for å kunne opprettholde nødvendige leveranser av militært materiell til Ukraina. Dette bidrar også til at Ukraina får mer moderne og effektivt materiell, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.