Utmerkelse til Norge for evakuering av ukrainske pasienter til Norge og andre europeiske land

Siden august 2022 har Norge tilbudt faste ukentlige flyvninger til europeiske land for å evakuere ukrainske pasienter. Det har blitt beskrevet av EU-kommisjonen som en bærebjelke i Europas sivile støtte til Ukraina. I dag mottar Norge, sammen med Tyskland, en utmerkelse for innsatsen.

– Siden oppstarten av den medisinske evakueringen i 2022 har Norge bidratt til å transportere nærmere 2500 pasienter og pårørende. Ordningen beskrives som en bærebjelke i arbeidet med medisinsk evakuering av ukrainske pasienter, og er et eksempel på at Norge tar ansvar i den internasjonale byrdefordelingen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).  

Evakueringen av ukrainske borgere med behov for helsehjelp skjer gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM). Norge har deltatt i ordningen som fullverdig medlem siden oppstarten på tidlig 2000-tallet.

– De russiske angrepene mot Ukraina pågår med stor intensitet og brutalitet. De tar ukrainske liv, og mange blir skadet, både sivile og militære. Det ukrainske helsevesenet blir satt under stort press, og skal også ivareta de som av andre grunner trenger helsehjelp. Norges bidrag med medisinsk evakuering til europeiske sykehus er viktig for å avlaste det ukrainske helsevesenet, og det betyr mye for enkeltpersonene det gjelder. Det norske personellet gjør en fremragende innsats som bidrar til å redde liv, sier Bjørn Arild Gram (Sp). 

– Jeg er stolt av det arbeidet som gjøres fra norsk side for å bistå den ukrainske helsetjenesten. Helsetjenesten vår har helt siden krigen startet vist stor evne og vilje til å gi god behandling til pasienter fra Ukraina. Vi ivaretar pasientene godt i det norske samfunnet, og det skal vi fortsette med, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Utmerkelsen tildeles Norge under årets Civil Protection Forum. Forumet samler sivile beredskapsaktører fra offentlige og private aktører og er den viktigste møteplassen for samfunnssikkerhet og beredskapsspørsmål i Europa.

Evakueringen er på norsk side et samarbeid mellom flere departementer, DSB, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet, utlendings- og integreringsmyndighetene, Forsvaret og SAS.

Fortsatt er det kun Norge som tilbyr luftbåren medisinsk evakuering på fast basis på vegne av andre europeiske land. Mange land har kapasitet for sykehusbehandling, men ikke egnede transportmuligheter. Medisinsk evakuering av pasienter avlaster helsetjenesten i Ukraina og bidrar til at kapasiteten som finnes på sykehus i Europa, blir brukt.