Fortsetter medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina

Norge viderefører samarbeidet med EU om å fly ukrainske pasienter til behandling på europeiske sykehus. Norge skal fortsette å tilby dette ut november i år.

Bilde av SAS-fly og luftambulanse på Gardermoen
Medisinsk evakuering nummer 100 landet på Gardermoen torsdag kveld. Siden august 2022 har Norge tilbudt faste ukentlige flyvninger til europeiske land for å evakuere pasienter fra Ukraina. Foto: Forsvaret

– Denne innsatsen er av stor betydning for Ukraina, og en viktig del av vår støtte, sier utenriksminister Espen Barth Eide. – Innsatsen viser det brede norske engasjementet for Ukraina. Det nære samarbeidet Norge har med andre europeiske land avlaster det ukrainske helsesystemet og gir sårede soldater og syke ukrainere sykehusbehandling og hjelp, sier han.

Norge har siden august 2022 tilbudt faste ukentlige flyvninger til europeiske land for å evakuere ukrainske pasienter. Gjennom 100 operasjoner har til sammen 1538 pasienter blitt evakuert av Forsvarets luftevakueringsgruppe i tett samarbeid med norske helsemyndigheter, SAS og andre sentrale aktører. EU-kommisjonen har beskrevet ordningen som en bærebjelke i arbeidet med medisinsk evakuering av ukrainske pasienter. Regjeringen har besluttet å forlenge tilbudet om transport av pasienter til ut november 2024, etter anmodning fra EU.

Viktig innsats

Bilde av forsvarsministeren som prater med pasient som ligger i seng på flyet
Fly nummer 100 med pasienter fra Ukraina ble tatt i mot av forsvarsminister Bjørn Arild Gram på Gardermoen. Det ble et sterkt møte med troppsjef Oleksandr Vlasenko som ble skadet tidligere i år men nå er evakuert for å få behandling. Foto: Forsvaret

Mange land har kapasitet for sykehusbehandling, men ikke egnede transportmuligheter for medisinsk evakuering. Norges transportbidrag betyr at sykehuskapasiteten i Europa utnyttes, samtidig avlastes helsetjenesten i Ukraina, og vi bidrar til å støtte Ukraina etter deres behov. Pasientene blir først transportert ut av Ukraina til et medisinsk knutepunkt i Polen. Derfra evakueres de videre til sykehus rundt i Europa for behandling, inkludert med den norske flykapasiteten. Pasientene er i alle aldersgrupper, og mange har med seg pårørende. Kreft og krigsskader utgjør de største diagnosegruppene, men det er også pasienter med infeksjoner og andre tilstander.

En langsiktig avtale mellom Forsvaret og SAS gjør det mulig å gjøre om et vanlig rutefly til et ambulansefly med båre- og intensivplasser. SAS drifter og flyr maskinen, mens Forsvarets sanitets luftevakueringsgruppe sørger for det medisinske og operasjonelle. Her jobber næringsliv, sivile og militære myndigheter sammen om en viktig innsats.

På norsk side er den medisinske evakueringen av ukrainske pasienter et samarbeid mellom flere departementer, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Forsvaret, SAS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Ukrainernes forsvarskamp er svært ressurskrevende for hele landet, og til tross for at det ukrainske helsevesenet gjør en enorm innsats, er de under stort press. Avtalen vi har om å evakuere ukrainske pasienter til europeiske sykehus bidrar til at pasientene får den behandlingen de trenger og vi avlaster det ukrainske helsevesenet. Helsepersonellet om bord jobber til vanlig i den norske helsetjenesten, men har en avtale om å være i beredskap for Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Får god hjelp i Norge

– Vi er et av de landene som har tatt imot flest medevac-pasienter. Jeg er stolt av at vår felles helsetjeneste helt siden starten av krigen har vist stor evne og vilje til å gi god behandling til pasienter fra Ukraina. Helsetjenesten støtter også Ukraina med donasjon av legemidler og utstyr. Vi skal fortsette å støtte Ukraina i samarbeid med EU, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Siden oppstarten av den medisinske evakueringen våren 2022 har 359 pasienter kommet til Norge for behandling. Evakueringen skjer gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM). Norge tar imot medevac-pasienter etter en konkret vurdering av behandlingskapasitet og behovet til den enkelte pasient.

Fakta om medevac

  • EU-kommisjonen anslår at 7,7 millioner ukrainere har behov for helsehjelp i 2024.
  • Siden 24. februar 2022 har Verdens Helseorganisasjon registrert over 1500 angrep på det ukrainske helsevesenet. Det reelle tallet er trolig høyere.
  • Norge er et av landene som har tatt imot flest pasienter fra Ukraina. 359 pasienter er hittil evakuert til Norge for å få behandling ved norske sykehus.
  • Norge har i tillegg bidratt med transportkapasitet som har muliggjort evakuering av nærmere 1200 ukrainske pasienter som mottar behandling i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Kroatia, Nederland, Tyskland og Ungarn.