Norge bidrar til våpenfond for Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge vil bidra til et fond som skal koordinere innkjøp av militært materiell til Ukraina. Fondet er ledet av Storbritannia, som vil koordinere innkjøp og transport av forsvarsmateriell som Ukraina har behov for.

- Under britisk koordinering og i nær kontakt med Ukraina vil vi identifisere og prioritere behovet for forsvarsmateriell og deretter plassere ordrer hos tredjeland eller hos industrien. Slik får Ukraina forutsigbarhet og kan planlegge og gjennomføre langsiktige forsvarsdisponeringer, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Norge skal ha kontroll på hvilken type utstyr som blir kjøpt for midlere Norge har donert. Regjeringen foreslår å gi 400 millioner kroner til fondet.

Fondet vil være underlagt reguleringer og standarder som er gjeldende for denne typen internasjonale finansieringsmekanismer.

 

* Oppdatert 26.04.2022 med det foreslåtte beløpet til fondet.