Norsk støtte til bønder i Ukraina

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Ukrainas matproduksjon har stor betydning for matsikkerheten til mennesker i rekke land. For å sikre fortsatt jordbruk øker Norge støtten til ukrainske bønder.

– Det er viktig å bidra til at landet opprettholder landbruksproduksjonen. Ukraina er et sentralt land for global matforsyning og det er avgjørende at landbruket fortsetter der det er mulig, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Ukraina med sine 40 millioner innbyggere, produserer til vanlig mat til rundt 400 millioner mennesker. Landet produserer blant annet halvparten av all solsikkeolje i verden, og er verdens sjette* største eksportør av hvete. I tillegg eksporterer Ukraina en sjettedel av all mais i verden. Nå har krigen i landet rammet matproduksjonen hardt.

– Våronna i Ukraina avsluttes om kort tid. Det er fortsatt et lite mulighetsvindu for å få frøene i jorden, men da trengs både gjødsel og såkorn, og det trengs raskt, sier Tvinnereim.

Førtifem utviklingsland importerer minst en tredjedel av hveten sin fra Ukraina og Russland, og for atten av disse er andelen over femti prosent. I tillegg er matprisen nå et alvorlig problem for mange land. De globale matprisene var på rekordhøye nivå allerede i februar 2022, blant annet på grunn av høye energipriser. Som følge av krigen i Ukraina ventes globale matvarepriser å kunne øke ytterligere framover.

Utviklingsministeren har derfor besluttet å gi 50 millioner kroner til Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) for å sikre at viktige innsatsfaktorer når bøndene i tide.

Støtten kommer i tillegg til to milliarder kroner som skal gå til humanitær innsats i Ukraina og flyktningerespons i nabolandene.

– Ukraina har enorme humanitære behov og Norge har bidratt gjennom  hjelpeorganisasjoner med blant annet matvare- og kontantbistand. Dette handler om å redde liv nå, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Å opprettholde landbruksproduksjonen er viktig for å sikre global matsikkerheten på kort og lengre sikt, sier Tvinnereim.

Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling har i vært engasjert i Ukrainia i mange år, og har på tross av krigshandlingene, fremdeles medarbeidere på plass. Banken har allerede gjort en rekke grep for å støtte Ukraina. Et viktig bidrag er at banken vil matche midler fra giverne. Den norske støtten utløser derfor et lignende bidrag fra banken selv.

– Det er viktig at norsk bistand bidrar til å utløse midler fra andre givere og multilaterale institusjoner. Det er gjennom slike samarbeid vi kan bidra til å skape betydelige resultater. Vi må bruke de norske bistandsmidlene klokt, og sikre at de gir mest mulig hjelp for hver krone, sier Tvinnereim.

Fakta

Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) ble opprettet i 1991 for å fremme utvikling av markedsøkonomi i Sentral- og Øst-Europa, etter murens fall. Senere er Mongolia, Tyrkia, Jordan, Marokko, Kosovo, Kypros, Egypt, Hellas og Libanon inkludert i virksomhetsområdet.

Banken eies av 69 land samt EIB (European Investment Bank) og EU, og har virksomhet i 38 land fordelt på tre kontinenter som utgjør bankens geografiske virkeområde.

Banken tilbyr lån, garantier og egenkapital, og gir råd til myndighetene om rammevilkår for næringslivet.

Etter invasjonen av Krym i 2014 ble nye prosjekter i Russland stoppet. Banken mistet da sin største kunde. Som et ytterligere tiltak grunnet krigen mot Ukraina, fryses nå absolutt all EBRD-aktivitet i Russland.

*) Ved en feil sto det i første versjon av pressemeldingen at Ukraina er verdens tredje største eksportør av hvete.