Nye 100 millioner til den ukrainske staten

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge øker budsjettstøtten til Ukraina til 300 millioner kroner. Det kunngjorde utenriksminister Anniken Huitfeldt da hun besøkte landet i dag.

– Jeg har i dag besøkt Kyiv og fått et nærmere innblikk i situasjonen og de enorme behovene. Ukrainere kjemper en heroisk kamp for sin frihet og for sitt land. Norge øker nå vårt bidrag til den ukrainske staten til 300 millioner kroner, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Verdensbanken anslo i april at Ukrainas bruttonasjonalprodukt kan synke med 45 prosent i år som følge av krigen.

Norge bidrar nå med ytterligere 100 millioner kroner av den støtten vi har satt av til å støtte Ukraina og naboland som følge av krigen til  hjelpe ukrainske myndigheter direkte. Pengene vil bli kanalisert gjennom Verdensbankens flergiverfond for Ukraina.

Pengene som kommer inn til dette flergiverfondet, vil bli brukt til utbetalinger av pensjoner, sosialhjelp (kontantstøtte) og lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte. Behovet er stort og ukrainske myndigheter vil bruke pengene umiddelbart.  

– Vi vet at behovene er store og at disse pengene kommer godt med. Verdensbanken har mobilisert stort og raskt for å støtte Ukraina, i spleiselag med giverland. Med denne formen for budsjettstøtte, til veldig gode formål, bidrar vi til å støtte en hardt presset befolkning der nød og økende fattigdom følger i sporene av destruktiv ødeleggelse, sier utenriksministeren.

– Jeg har i dag forsikret mitt vertskap om at Norge kommer til å fortsette å støtte Ukraina i å komme gjennom dette og i gjenoppbyggingen av landet, fortsetter hun.

Etter USA og Storbritannia er Norge den tredje største bidragsyteren til Verdensbankens flergiverfond for Ukraina.

Norge har satt av to milliarder kroner til humanitær innsats og bistand til flyktninger i forbindelse med Ukraina-krisen. Om lag 1,9 milliarder kroner er fordelt til nå.