Tidslinje: Regjeringens håndtering av krigen i Ukraina

Oversikt over regjeringens håndtering av konsekvensene av Russlands angrep på Ukraina 24. februar 2022.

 • 2024

  • Norge vil fortsette sin sterke støtte til Ukraina (tirsdag 11. juni 2024)

   I dag åpner den internasjonale konferansen for gjenoppbyggingen av Ukraina, som i år finner sted i Berlin. Norge vil fortsette sin sterke støtte til Ukraina og næringslivsengasjement står høyt på agendaen.

   Les mer:

  • Norge og Ukraina inngår ny samarbeidsavtale om energi (tirsdag 11. juni 2024)

   Russlands angrepskrig mot Ukraina har ødelagt store deler av landets energiforsyning. I tillegg til militær støtte til forsvarskampen mot russisk aggresjon, har Ukraina satt støtte til energisektoren høyt på prioriteringslisten over akutte, kritiske behov. Denne uken har Norge og Ukraina inngått en ny samarbeidsavtale om energi.

   Les mer:

  • Norsk støttepakke på nærmere 3,5 milliarder kroner til Ukraina (fredag 31. mai 2024)

   Regjeringen har besluttet å bidra med 2,7 milliarder kroner til luftverntiltak for Ukraina. Hoveddelen av dette skal gå til et tyskledet initiativ for anskaffelse av materiell. I tillegg vil Norge bidra med 750 millioner til maritim støtte.

   Les mer:

  • Norge og Ukraina har undertegnet sikkerhetspolitisk samarbeidsavtale (fredag 31. mai 2024)

   Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj undertegnet i dag en avtale om styrket sikkerhetspolitisk samarbeid.

   Les mer:

  • Ytterligere innstramninger i ordningen med kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina (fredag 31. mai 2024)

   Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt en endring i utlendingsforskriften som innebærer at ukrainere som har hatt midlertidig kollektiv beskyttelse, men som har fått denne tillatelsen tilbakekalt eller ikke forlenget, ikke senere kan få kollektiv beskyttelse på nytt.

   Les mer:

  • Bidrar til finansiering av ny støttepakke til Ukraina (torsdag 23. mai 2024)

   Norge vil sammen med andre land finansiere en pakke verdt om lag 150 millioner britiske pund gjennom International Fund for Ukraine (IFU). Støtten går til luftvern og maritime kapasiteter som blant annet radarer, anti-dronesystemer og småbåter.

   Les mer:

  • Strammer inn innreisemulighetene for russiske borgere (torsdag 23. mai 2024)

   Regjeringen strammer nå ytterligere til anledningen for innreise til Norge når formålet med reisen er turisme. Endringen har virkning fra og med 29. mai.

   Les mer:

  • Norge øker støtten til flyktninger i Ukraina og Moldova (onsdag 15. mai 2024)

   – Norge bidrar med 170 millioner kroner til FNs høykommissær for flyktninger i Ukraina og Moldova, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han møtte i dag høykommissær Filippo Grandi som er i Oslo for lanseringen av Norges humanitære strategi.

   Les mer:

  • Seks milliardar meir i militær støtte til Ukraina i år (tirsdag 14. mai 2024)

   – Ukraina kan ikkje og skal ikkje stå alene. Russlands angrepskrig er vår største sikkerheitspolitiske utfordring, og dei kan ikkje vinne fram. Derfor må Vesten og Noreg trappe opp støtta til Ukraina. Vi må bidra til å levere på dei enorme og akutte behova ukrainarane har, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Regjeringa vil styrke næringssamarbeidet med Ukraina (tirsdag 14. mai 2024)

   Regjeringa foreslår to millionar kroner til Innovasjon Noreg for å styrke næringssamarbeidet mellom Norge og Ukraina.

   Les mer:

  • Øker bistanden til Ukraina og Palestina (tirsdag 14. mai 2024)

   Regjeringen øker bistandsbudsjettet med 1,1 milliarder kroner for å svare på økte behov i Ukraina. I tillegg økes bidraget til Palestina til en milliard kroner, gjennom omprioriterte midler, i forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2024.

   Les mer:

  • Vil hjelpe fleire raskt ut i jobb (tirsdag 14. mai 2024)

   Regjeringa aukar løyvinga til NAV med 25 millionar kroner for at fleire ukrainske fordrivne kan få hjelp til å få jobb.

   Les mer:

  • Vil ha færre fordrivne frå Ukraina (tirsdag 14. mai 2024)

   Regjeringa tar grep for at færre fordrivne frå Ukraina skal velje Noreg. Kjem det færre, minskar presset på kommunane.

   Les mer:

  • 350 millioner kroner i støtte til Moldova (tirsdag 7. mai 2024)

   Norge utvider samarbeidet med Moldova og gir 350 nye millioner kroner fra Nansen-programmet, kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre da han tirsdag møtte president Maia Sandu. Norsk bistand til Moldova økte kraftig i fjor. Landet er nå syvende største mottaker av norsk bistand.

   Les mer:

  • Øker støtten til Ukraina (fredag 26. april 2024)

   Regjeringen vil øke støtten fra Norge til Ukraina betydelig den nærmeste tiden, blant annet med penger til mer luftvern.

   Les mer:

  • Ukraina, ikke Russland, må vinne denne krigen (tirsdag 23. april 2024)

   – Dersom Russland lykkes vil konsekvensene merkes langt utover Ukrainas grenser. Krigen må snus. Og den må snus nå. Skal det skje, må vi i Vesten trappe opp støtten til det kjempende ukrainske folket, skriver Espen Barth Eide i et innlegg.

   Les mer:

  • Forlengelse av kollektiv beskyttelse for ukrainere (fredag 19. april 2024)

   Justis- og beredskapsdepartementet har i dag fremmet et forslag for Stortinget om endringer i utlendingsloven. Lovforslaget går ut på å forlenge antall år det kan gis midlertidig kollektiv beskyttelse fra tre til fem år.

   Les mer:

  • Ny tilskotsordning for å styrkje ukrainsk sivilt samfunn (fredag 19. april 2024)

   Sivilsamfunnet i Ukraina speler ei sentral rolle i å samle landet og byggje motstandskraft mot Russland sin angrepskrig. Noreg lanserer no ei ny søknadsbasert ordning for å støtte arbeidet deira og set av 70 millionar kroner.

   Les mer:

  • Donasjoner fra Norge til Ukraina tilsvarende om lag 1 milliard kroner (torsdag 18. april 2024)

   – Krigen i Ukraina raser for fullt. Ukraina har stort behov for mer militært materiell. Norge har levert viktig materiell til Ukraina for å støtte dem i deres kamp mot Russland. Vi og våre allierte er tydelige på vår langsiktige støtte til Ukraina. Ukraina kan stole på fortsatt solid støtte fra Norge, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Auka støtte til ukrainske flyktningar i Moldova (onsdag 17. april 2024)

   Noreg gir ytterlegare 70 millionar kroner til humanitær hjelp i Moldova. Utanriksminister Espen Barth Eide besøkte tysdag og onsdag Ukraina sitt naboland.

   Les mer:

  • Norge gir 745 millioner kroner i nødhjelp til Ukraina og naboland (tirsdag 16. april 2024)

   FN anslår at nesten 15 millioner mennesker, 40 prosent av Ukrainas befolkning, har behov for humanitær hjelp. Nå bevilger Norge ytterligere 745 millioner til Ukraina og nabolandene.

   Les mer:

  • Norge og Ukraina enige om sikkerhetsavtale (mandag 15. april 2024)

   Norge og Ukraina er enige om en sikkerhetsavtale, kunngjorde utenriksminister Espen Barth Eide etter et møte med Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj i Kyiv i dag.

   Les mer:

  • Utenriksminister Espen Barth Eide er i Ukraina (mandag 15. april 2024)

   Utenriksminister Espen Barth Eide er i dag Ukraina og har hatt møte med sin ukrainske kollega Dmytro Kuleba. Under besøket har utenriksministeren også besøkt et kraftverk. Norge samler nå støtte for å gi el-materiell og utstyr til kraftsektoren i Ukraina.

   Les mer:

  • Norge bidrar til anskaffelse av artilleriammunisjon til Ukraina (torsdag 7. mars 2024)

   – Ukraina har et akutt behov for store mengder artilleriammunisjon for å stå i mot den russiske angrepskrigen. Norge støtter Ukraina med artilleriammunisjon både fra egne lagre og direkte fra industrien. Vi har i dag besluttet å bidra med inntil 1,6 milliarder kroner til et initiativ i regi av Tsjekkia, for å sikre sårt tiltrengt artilleriammunisjon til Ukraina så raskt som mulig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Norge deltar i luftvernkoalisjon for å støtte Ukraina (torsdag 7. mars 2024)

   Norge vil slutte seg til intensjonsavtalen om støtte til Ukraina innen luftvern mot fly og missiler. Luftvern er ett av de særlig satsingsområdene blant landene som gir militær støtte til Ukraina.

   Les mer:

  • Internasjonalt møte om Ukraina (mandag 26. februar 2024)

   Statsminister Jonas Gahr Støre deltok 26. februar på et høynivåmøte om Ukraina i Paris. Den franske presidenten Emmanuel Macron var vert for møtet.

   Les mer:

  • Fortsatt stor vilje i kommune-Norge til å bosette flyktninger (mandag 26. februar 2024)

   Norske kommuner har så langt vedtatt å bosette nær 19 000 flyktninger i 2024. Hvis denne trenden fortsetter, vil kommunene ha tatt på seg å bosette nesten 30 000 også i år. Det er på nivå med rekordårene 2022 og 2023.

   Les mer:

  • Fire togsett klare for Ukraina (lørdag 24. februar 2024)

   To år har gått sidan Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Som ein del av Noregs bidrag for å halde økonomien og livet i gang i Ukraina, er no fire togsett som Ukraina har bede om, klare for å bli transporterte til det krigsråka landet. Dette er dei første persontoga som er blitt donerte til Ukraina via EUs ordning for sivil beredskap.

   Les mer:

  • Sammen for Ukraina (lørdag 24. februar 2024)

   På denne toårsdagen (24. februar) for Russlands brutale fullskalainvasjon av Ukraina vil jeg berømme det ukrainske folk for deres motstandskraft og utholdenhet. Lidelsene, ødeleggelsene og belastningene på Ukraina er enorme. Norge skal stå ved Ukraina og bidra der vi kan til å dekke landets behov, både mens krigen raser, i arbeidet med landets fredsløsning og i gjenoppbyggingen av landet. Deres frihet handler også om vår frihet. Og om forsvar av grunnleggende prinsipper for demokrati og folkerett.

   Les mer:

  • Verden i grenseland (lørdag 24. februar 2024)

   I morgentimene for to år siden kom nyheten vi hadde fryktet: En fullskala, russisk angrepskrig mot Ukraina var i gang. 24. februar 2022 blir stående som en av de mest skjellsettende dagene i Europas historie.

   Les mer:

  • Ukrainas forsvarskamp angår oss alle (fredag 23. februar 2024)

   – Vi må støtte Ukrainas forsvarskamp inntil Russland forstår at makt ikke gir rett. Deretter må vi støtte Ukraina i å trygge freden, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram og utenriksminister Espen Barth Eide i et innlegg i anledning 2-årsdagen for Russlands fullskalainvasjon av Ukraina.

   Les mer:

  • Statsministeren besøkte Kirkenes (fredag 23. februar 2024)

   Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kirkenes onsdag 21. og torsdag 22. februar, og fikk møte vernepliktige som bemanner en observasjonspost på grensen til Russland. Han hadde også en samtale med en ukrainsk flyktning som har språkpraksis hos en lokal arbeidsgiver, i tillegg til at han deltok på Kirkeneskonferansen.

   Les mer:

  • Norge hjelper Ukraina til fremgang i krigen med ny teknologi (torsdag 22. februar 2024)

   Et nytt samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets forskingsinstitutt (FFI), norsk forsvarsindustri og det ukrainske forsvaret skal bidra til innovasjon og utvikling av nye teknologiske løsninger for Ukraina.

   Les mer:

  • Comments by the Prime Minister at the Munich Security Conference in the panel “Europe’s Finest Hour? Building a Defence Union in Challenging Times” (lørdag 17. februar 2024)

   "I'm going to propose to our Parliament in a few months the biggest increase in our defence spending, both structurally and financially, since the Second World War. And we do that in accordance with the regional plans that we agreed in Vilnius", said Prime Minister Støre.

   Les mer:

  • Donerer medisinsk utstyr fra forsvarssektoren til Ukraina (lørdag 17. februar 2024)

   Norge sender medisinsk utstyr og annet materiell som ikke lenger er i bruk i Forsvaret til Ukraina. En stor mengde personlig bekledning som eksempelvis soveposer, kokekar og feltstøvler har blitt donert det siste halvåret. Nylig ble også flere tusen medisinske instrumenter gitt til det ukrainske forsvaret, som har et stort behov for etterforsyning av slikt materiell.

   Les mer:

  • Norsk Ukraina-støtte har stor betydning (fredag 2. februar 2024)

   Nansen-programmet hjelper Ukraina til å forsvare sitt folk og sitt territorium mot de russiske angrepene og bidrar til at Ukraina kan opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

   Les mer:

  • Noreg opnar ambassadekontor i Moldova (fredag 2. februar 2024)

   Noreg styrkjer nærværet i Moldova med eit ambassadekontor i hovudstaden Chișinău.

   Les mer:

  • Fortsetter medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina (fredag 2. februar 2024)

   Norge viderefører samarbeidet med EU om å fly ukrainske pasienter til behandling på europeiske sykehus. Norge skal fortsette å tilby dette ut november i år.

   Les mer:

  • Nye tiltak for å fortsatt sikre kontroll på innvandringen (mandag 29. januar 2024)

   Russlands invasjon av Ukraina pågår for fullt. Mer enn halvparten av de ukrainske flyktningene som kommer til Norden søker beskyttelse i Norge. Norge skal fortsette å stille opp for ukrainere, men gjør flere innstramminger for å få ankomstene mer på nivå med de nordiske landene.

   Les mer:

  • Norge donerer vinterbekledning til ukrainske soldater (tirsdag 23. januar 2024)

   23. januar deltok forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på et digitalt møte i Ukraine Defense Contact Group (UDCG). På agendaen for møtet sto blant annet organiseringen av den militære støtten til Ukraina fremover. – Vi vil fortsette å støtte Ukraina så lenge de kjemper sin forsvarskamp, understreker forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

   Les mer:

  • To milliarder til økt produksjonskapasitet for forsvarsindustrien (onsdag 17. januar 2024)

   Regjeringen setter av ytterligere to milliarder kroner for å øke produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri.

   Les mer:

  • – Nå starter treningen av ukrainske piloter ved hjelp av norske F-16 kampfly i Danmark (onsdag 3. januar 2024)

   Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besøkte Bodø flystasjon denne uka hvor de siste forberedelsene er gjort på to norske F-16 for å klargjøre dem til oppdraget. – Norge stiller nå med F-16 treningsfly til utdanning av ukrainsk personell på F-16-systemet i Danmark. Dette kommer i tillegg til opptil ti instruktører som Norge allerede stiller til denne utdanningen. Det er gjort en imponerende innsats i forsvarssektoren for å sette opp F-16-bidraget i Danmark, sier forsvarsministeren.

   Les mer:

  • Direktesalg av forsvarsmateriell til Ukraina tillatt fra 1. januar 2024 (mandag 1. januar 2024)

   Regjeringen har besluttet å tillate direktesalg av forsvarsmateriell fra norske bedrifter til forsvarsmyndighetene i Ukraina. Endringen trer i kraft 1. januar 2024.

   Les mer:

 • 2023

  • Ukrainere med dobbelt statsborgerskap skal ikke få midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge (onsdag 20. desember 2023)

   Justis- og beredskapsdepartementet gir i dag en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI), som innebærer at ukrainere som også har statsborgerskap i et trygt land, ikke får midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.

   Les mer:

  • Noreg gir nye 3 milliardar kroner i sivil støtte til den ukrainske staten (onsdag 13. desember 2023)

   Dei Ukrainske styresmaktene er avhengig av støtte frå det internasjonale samfunnet for å halde sjukehus og skular opne og for å sikre ukrainarane straum og varme gjennom vinteren. Noreg set no av 3 milliardar kroner til i sivil støtte til å hjelpe ukrainske styresmakter.

   Les mer:

  • President Zelenskyj er i Norge (onsdag 13. desember 2023)

   Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj besøker Norge onsdag 13. desember. Statsminister Jonas Gahr Støre er vert for besøket.

   Les mer:

  • Ukrainere som reiser til hjemlandet risikerer å miste oppholdstillatelsen i Norge (tirsdag 12. desember 2023)

   Justis- og beredskapsdepartementet gir i dag en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI), som innebærer at UDI kan tilbakekalle midlertidig kollektiv beskyttelse dersom ukrainere reiser på besøk til hjemlandet.

   Les mer:

  • Endringer i krav til innkvarteringstilbud til asylsøkere (mandag 11. desember 2023)

   Det er et mål for regjeringen at ankomstene av asylsøkere til Norge skal være på et bærekraftig nivå, og at ankomstene skal komme mer på nivå med ankomstene til våre naboland.

   Les mer:

  • Storbritannia og Noreg skal hjelpe Ukraina med å byggje kyst- og sjøforsvar (mandag 11. desember 2023)

   – Storbritannia, Noreg og andre land vil hjelpe Ukraina med å styrke tryggleiken langs kysten og til havs. Ukraina skal få støtte til å byggje ein varig maritim kapasitet, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Atomtryggingsutstyr til Ukraina (torsdag 7. desember 2023)

   Eit nytt spesialkøyretøy for måling av radioaktivitet er ein del av utstyret Noreg no har levert til Ukraina for å betre atomtryggleiken i landet. I 2023 er det løyvd 250 millionar kroner og gjennomført ei rekkje ulike prosjekt for å auke tryggleiken.

   Les mer:

  • Endringer i regelverket for fordrevne ukrainere (torsdag 7. desember 2023)

   Norske kommuner har gjort en formidabel jobb med å bosette og integrere fordrevne fra Ukraina. Norge skal fortsette å stille opp og ta sin del av ansvaret, men nivået på ankomstene må være bærekraftig over tid. Regjeringen iverksetter derfor tiltak for å håndtere situasjonen med fortsatt høye ankomster av ukrainere.

   Les mer:

  • Norge gir 250 millioner kroner til matsikkerhet i Ukraina gjennom Nansen-programmet (lørdag 25. november 2023)

   I forbindelse med toppmøte om matsikkerhet i Ukraina i dag, annonserer Norge støtte på 200 millioner kroner til Verdens matvareprogram, inkludert det viktige humanitære matprogrammet «Grain from Ukraine». Ytterligere 50 millioner gis til Verdensbankens Ukrainafond.

   Les mer:

  • Norge donerer fem militære ambulansebusser til Ukraina (onsdag 22. november 2023)

   22. november deltok forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på et digitalt møte i Ukraine Defense Contact Group (UDCG). På agendaen for møtet sto blant annet organiseringen av den militære støtten til Ukraina fremover.

   Les mer:

  • Stor norsk deltakelse på gjenoppbyggingskonferanse for Ukraina (tirsdag 14. november 2023)

   Norge bidrar sterkt til gjenoppbyggingen av Ukraina og sikring av energiforsyningen før vinteren. Norsk næringsliv viser fram sin kompetanse og løsninger for gjenoppbygging og utvikling i Ukraina på en stor gjenoppbyggingskonferanse i Warszawa 14.–15. november.

   Les mer:

  • Vil gjøre det enklere for ukrainske lastebilsjåfører å jobbe i Norge (mandag 13. november 2023)

   – Bransjen trenger flere sjåfører, og det er det bra for både de ukrainske flyktningene og det norske samfunnet at kompetente yrkessjåfører får utøve yrket sitt. Samtidig skal vi være sikre på at tungbilsjåfører som kjører på norske veier, har tilstrekkelig kompetanse til å kjøre trafikksikkert, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

   Les mer:

  • Noreg trappar opp Ukraina-støtta til norske organisasjonar (mandag 13. november 2023)

   Noreg gir no ein milliard kroner til Norges Røde Kors, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Caritas Norge, Redd Barna og den sivile beredskapsstyrken NORCAP.

   Les mer:

  • Omfattende norsk trening av ukrainske soldater (mandag 6. november 2023)

   – Vi har målsetting om at vi sammen med allierte partnere er med på å trene opp flere enn 50.000 ukrainske soldater i løpet av 2023. Kontinuerlig bidrar omtrent godt over 300 norske instruktører til treningen av ukrainere, ute og hjemme i år, og fra neste år vil dette antallet økes. Vi planlegger å bruke i overkant av en milliard kroner fra Nansen-programmet neste år på å trene ukrainske soldater, varsler forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Lenger i mottak, raskere ut i jobb (tirsdag 24. oktober 2023)

   Høye ankomster av fordrevne ukrainere gjør at botiden i asylmottak vil øke. Samtidig ønsker regjeringen å spisse introduksjonsprogrammet slik at flere kan komme raskere i jobb.

   Les mer:

  • Noreg annonserer 240 millionar kroner til krigsforsikring for gjenoppbygging av Ukraina (fredag 13. oktober 2023)

   Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Verdsbankens årsmøte i Marrakech 11.-13. oktober. I møte med Ukrainas finansminister annonserte Noreg støtte på 240 millionar kroner til Verdsbankens garantibyrå, som legg til rette for private investeringar i gjenoppbygginga av Ukraina gjennom garantiar og krigsforsikring.

   Les mer:

  • Nordisk initiativ gir ammunisjon til Ukraina (onsdag 11. oktober 2023)

   Norge går sammen med Sverige og Danmark om å anskaffe artilleriammunisjon til Ukraina. – Dette nordiske ammunisjonsinitiativet er svært viktig av to grunner. For det første er det et viktig bidrag til understøttelsen av Ukrainas forsvarskamp. For det andre er dette et godt eksempel på nordisk samarbeid på materiell- og industriområdet, et område som det så langt har vist seg utfordrende å lykkes innenfor, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • 200 millionar til minerydding i Ukraina (onsdag 11. oktober 2023)

   Utbreidd bruk av miner og klasevåpen har ført til at Ukraina i dag er verdas mest minebelagde land. Noreg meir enn doblar no innsatsen i kampen mot miner i Ukraina etter utbrotet av Russlands brutale angrepskrig.

   Les mer:

  • Statsminister Støre på europeisk toppmøte med støtte til Ukraina (fredag 6. oktober 2023)

   Statsminister Jonas Gahr Støre deltok torsdag på det tredje møtet i European Political Community (EPC), som samler regjeringssjefer fra hele Europa. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var også til stede.

   Les mer:

  • Norge har innført nye sanksjoner mot Russland (mandag 2. oktober 2023)

   Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot president Putin og det russiske regimet.

   Les mer:

  • En milliard til Ukraina før vinteren (tirsdag 26. september 2023)

   Norge bidrar med ytterligere én milliard kroner til at ukrainere i nød får tilgang til nødvendig beskyttelse og livsviktig bistand.

   Les mer:

  • Norge donerer beltevogner til Ukraina (tirsdag 19. september 2023)

   Norge vil donere rundt 50 beltegående transportkjøretøy til Ukraina. - Disse er viktige for å kunne få frem forsyninger i områder der det ikke er gode veier, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Norge trygger energiforsyningen i Ukraina (torsdag 24. august 2023)

   Russland fortsetter sine angrep mot sivil infrastruktur i Ukraina. Derfor bidrar Norge med 1,5 milliarder kroner for å sikre gass- og strømforsyning i Ukraina.

   Les mer:

  • Norge donerer luftvernmissiler til Ukraina (torsdag 24. august 2023)

   Regjeringen har besluttet å donere IRIS-T luftvernmissiler til Ukraina.

   Les mer:

  • Regjeringen vil ha flere ukrainske flyktninger i jobb (tirsdag 22. august 2023)

   I 2023 skal et historisk høyt antall flyktninger ut i det norske arbeidsmarkedet. Tirsdag møttes regjeringen med partene i arbeidslivet for å diskutere tiltak for å bidra til dette.

   Les mer:

  • Kongsberg skal levera anti-drone-system til Ukraina (mandag 14. august 2023)

   Kongsberg Defence & Aerospace har fått kontrakt på å levera eit nyutvikla anti-drone-system til Ukraina for 740 millionar kroner. Russiske droneangrep er ei stor utfordring i Ukraina, som gjer denne leveransen høgt etterspurd.

   Les mer:

  • Forlenger avtalen om medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina (onsdag 12. juli 2023)

   – Den ulovlige russiske angrepskrigen mot Ukraina pågår for fullt. Mange ukrainere har behov for livsviktig medisinsk behandling. Jeg er glad for at Norge nå kan forlenge avtalene med SAS og EU for å fly ukrainske pasienter som trenger helsehjelp til Norge og andre europeiske land, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Norge bidrar med 1 000 nye norske dronesett av typen Black Hornet (onsdag 12. juli 2023)

   – Ukraina er svært tilfreds med tidligere norske leveranser av denne type rekognoseringsdroner, som er utviklet i samarbeid mellom Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt. Dronen som har fått navnet Black Hornet produseres i Norge, og vi bidrar nå med 1 000 nye dronesett til Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Norge donerer ytterligere NASAMS-materiell til Ukrainas luftforsvar (onsdag 12. juli 2023)

   – Regjeringen har besluttet å donere en NASAMS-støttepakke som inneholder to ekstra ildledningssentraler, to utskytingsenheter og reservedeler. Dette vil sikre utholdenhet, redundans og fleksibilitet og dermed øke effekten av det allerede donerte luftvernet til Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Norge med i F-16-koalisjon for trening av det ukrainske luftforsvaret (tirsdag 11. juli 2023)

   Under NATOs toppmøte 11. juli signerte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) en uttalelse sammen med Danmark, Nederland, Belgia, Luxembourg, Polen, Portugal, Sverige, Romania og Storbritannia om trening av det ukrainske luftforsvaret.

   Les mer:

  • Norge annonserer 300 millioner kroner til krigsforsikring for gjenoppbygging av Ukraina (onsdag 21. juni 2023)

   Utenriksminister Anniken Huitfeldt deltar på Ukraine Recovery Conference i London 21.–22. juni. Formålet med konferansen er å mobilisere internasjonal støtte til Ukrainas økonomiske og sosiale stabilisering og gjenoppbygging, blant annet gjennom privat sektor. På møtet i London annonserte Norge en støtte til krigsforsikring og garantiordninger for privat sektor på 300 millioner kroner.

   Les mer:

  • 250 millioner til atomsikkerhet i Ukraina (mandag 19. juni 2023)

   Norge øker støtten til atomsikkerhet i Ukraina med 250 millioner kroner i 2023. Russlands folkerettsstridige krigføring har satt atomsikkerheten i Ukraina under sterkt press. En atomulykke i Ukraina vil kunne få konsekvenser også utenfor landets egne grenser.

   Les mer:

  • – Fortsatt militær støtte og sivil bistand til Ukraina hovedprioritet (fredag 16. juni 2023)

   – Fortsatt militær støtte og sivil bistand til Ukraina var en hovedprioritet for Norge og NATO på forsvarsministermøtet i Brussel denne uka. Frem mot toppmøtet vil regjeringen blant annet prioritere oppfølging av det tysk-norske initiativet om å styrke NATOs rolle i beskyttelsen av kritisk undersjøisk infrastruktur. Vi har nå blitt enige om å etablere et nytt senter for beskyttelse av kritisk undersjøisk infrastruktur i Storbritannia hos Allied Maritime Command (MARCOM), sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Norge bidragsyter til ny luftvernpakke på vel 1,2 milliarder kroner til Ukraina (tirsdag 13. juni 2023)

   På møtet med forsvarsministrene i Joint Expeditionary Force (JEF) 13. juni ble det kunngjort at det britisk-ledede International Fund for Ukraine (IFU), hvor Norge er en av bidragsyterne, gir ytterligere 1,2 milliarder kroner til anskaffelser av luftvern til Ukraina for leveranse de nærmeste månedene.

   Les mer:

  • Norge støtter flomrammede i Ukraina (fredag 9. juni 2023)

   – Norge øker den humanitære støtten og sender utstyr til de mange tusen flomrammede etter kollapsen i Kakhovka-demningen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Norge støtter trening og opplæring av ukrainsk personell på jagerfly (onsdag 24. mai 2023)

   – Norge vil vurdere ulike måter å bidra til opplæring og trening av ukrainsk personell på jagerflyet F-16, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Forventar at norsk næringsliv følgjer sanksjonane (fredag 12. mai 2023)

   Utanriksdepartementet har i dag publisert ei påminning om kva russiske fartøy har lov til og ikkje ved hamneanlaup. Alle tenester til russiske fartøy ved hamneanlaup er i utgangspunktet forbode. – Me har klare forventningar til at norsk næringsliv følgjer sanksjonane. Det er straffbart å bryte sanksjonane. Både forsettlege og aktlause handlingar vert ramma, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Utenriksminister Huitfeldt i Ukraina (fredag 28. april 2023)

   Utenriksminister Anniken Huitfeldt besøkte i dag Ukraina. – Jeg forsikret Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba om Norges støtte da jeg møtte ham i Odesa sammen med utenriksministrene i de nordiske og baltiske landene, sier Huitfeldt.

   Les mer:

  • Nye sanksjoner mot Russland er innført i norsk rett (tirsdag 4. april 2023)

   Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot president Putin og det russiske regimet. Dette samsvarer med tiltak i EUs tiende sanksjonspakke, som ble vedtatt 25. februar 2023.

   Les mer:

  • Norge og Danmark samarbeider om artilleriammo-donasjon (mandag 3. april 2023)

   Norge og Danmark donerer 8000 artillerigranater til Ukraina. Norge donerer selve granaten, mens Danmark donerer tilhørende brannrør, kruttposer og tennpatroner.

   Les mer:

  • Norge forlenger avtale om medisinsk evakuering fra Ukraina (mandag 20. mars 2023)

   Norges bistand til medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina til sykehus i Europa er etterspurt av EU og Ukraina. Regjeringen forlenger avtalen med SAS om transport av pasienter fra 1. mai til 31. august.

   Les mer:

  • Norge gir to milliarder kroner til drift av den ukrainske staten (fredag 17. mars 2023)

   – Ukrainske myndigheter trenger vår hjelp for å kunne fortsette å levere grunnleggende tjenester som skole, helse og pensjoner til befolkningen. Vi skal sørge for at pengene når dem raskt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Over 1000 pasienter og pårørende fra Ukraina evakuert med norsk hjelp (tirsdag 28. februar 2023)

   Norge har nå transportert over 1000 pasienter og pårørende fra Ukraina for medisinsk behandling i Norge og andre europeiske land.

   Les mer:

  • Øker humanitær støtte til sivile i Ukraina (fredag 24. februar 2023)

   – Vi må stå sammen om å støtte det ukrainske folk. Norge er en solid og sterk støttespiller for Ukraina. Vi gir nå 400 millioner kroner til FNs humanitære arbeid i første del av 2023, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Felleserklæring fra idrettsministre til IOC (tirsdag 21. februar 2023)

   Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har sammen med ministre fra 35 land publisert en erklæring som en reaksjon på at IOC ser på muligheten for at såkalt nøytrale idrettsutøvere fra Russland og Belarus igjen kan delta i internasjonale idrettskonkurranser.

   Les mer:

  • Regjeringen sender aggregater til Ukraina (mandag 20. februar 2023)

   Millioner av ukrainere mangler strøm, vann eller oppvarming etter russiske angrep. Behovet for bistand er stort og akutt. Norge har gitt vesentlige bidrag til å opprettholde strømforsyningen i Ukraina, og regjeringen har nå sendt aggregater til Ukraina fra Sivilforsvaret for å avhjelpe situasjonen.

   Les mer:

  • Norge med betydelig militær støttepakke til Ukraina (fredag 17. februar 2023)

   Ukraina kjemper nå for sin eksistens. Behovet for militært materiell er stort og vedvarende. Norge har gitt betydelig støtte til Ukraina og med denne pakken viser vi at vi støtter Ukraina militært så lenge som nødvendig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Bred politisk enighet om flerårig Ukraina-program (torsdag 16. februar 2023)

   Et bredt flertall på Stortinget er enige om det flerårige Nansen-programmet på 75 milliarder kroner for Ukraina. Programmet ble lansert i dag sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

   Les mer:

  • Politisk avtale om støtte til Ukraina og utviklingsland rammet av krigens globale ringvirkninger (torsdag 16. februar 2023)

   Russlands angrep mot Ukraina 24. februar 2022 er et tidsskille for Europa og en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Norges sikkerhet, velstand og handlefrihet er tuftet på respekt for folkeretten i en regelstyrt verden. Russlands angrepskrig mot Ukraina truer våre nasjonale interesser.

   Les mer:

  • Norge med på felles støttepakke til Ukraina (onsdag 15. februar 2023)

   Den første flernasjonale støttepakken med direktekjøp fra forsvarsindustrien er nå klar. Det betyr at Ukraina om kort tid kan motta betydelige mengder nytt materiell.

   Les mer:

  • Norge med omfattende stridsvognpakke til Ukraina (tirsdag 14. februar 2023)

   - Norge skal donere åtte stridsvogner og inntil fire støttevogner til Ukraina. I tillegg øremerker vi midler til ammunisjon og reservedeler, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Noreg sluttar seg til kjernegruppa for straffeforfølging av dei ansvarlege for den russiske aggresjonen mot Ukraina (fredag 10. februar 2023)

   Ukraina har etablert ei kjernegruppe av land som skal drøfte om det er mogleg å straffeforfølgje dei ansvarlege for den russiske aggresjonen mot Ukraina. Gruppa er open for alle som ønskjer å arbeide for ansvarleggjering av dei som står bak dei russiske aggresjonshandlingane mot Ukraina.

   Les mer:

  • Norge har vedtatt et pristak på russiske petroleumsprodukter (tirsdag 7. februar 2023)

   Norge har innført et pristak på petroleumsprodukter fra Russland i sanksjonsregelverket.

   Les mer:

  • Statsministerens redegjørelse for Stortinget om krigen i Ukraina og dens følger (torsdag 2. februar 2023)

   President, vi nærmer oss årsdagen for Russlands angrep på Ukraina. Et skjebneår med krig og krigsforbrytelser, ødeleggelser og drap i et omfang vi ikke har sett på vårt kontinent siden andre verdenskrig.

   Les mer:

  • Nye sanksjonar mot Russland er innført i norsk rett (mandag 30. januar 2023)

   Noreg har innført ei ny runde med sanksjonar mot president Putin og det russiske regimet. Sanksjonane speglar EU si niande sanksjonspakke, som vart vedteke i EU 16. desember 2022.

   Les mer:

  • Tilbyr spesialisttrening i Norge for ukrainske soldater (torsdag 26. januar 2023)

   - Norge vil trene opp ukrainske spesialister innenfor sanitet, skarpskyting og lagførertrening, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

   Les mer:

  • Øker kapasiteten til eksplosivrydding i Ukraina (fredag 20. januar 2023)

   Norge vil stille med instruktører til et flernasjonalt bidrag for å lære bort eksplosivrydding til ukrainske soldater. Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i forbindelse med det internasjonale møtet for støtte til Ukraina 20. januar. Regjeringen jobber fortløpende med nye donasjoner og bidrag til Ukraina.

   Les mer:

  • Norsk støtte til såkorn i Ukraina (torsdag 19. januar 2023)

   – Norge er en viktig støttespiller for Ukraina. Vi gir nå 40 millioner kroner til FN for såkorn til 3000 konfliktrammede småbønder i Ukraina. Det vil bidra til å sikre mat til mange mennesker, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Forlenger mellombelse reglar for fordrivne (tirsdag 17. januar 2023)

   Regjeringa sender i dag på høyring forslag om å vidareføre dei mellombelse reglane i lovverket som gjeld for fordrivne frå Ukraina.

   Les mer:

  • Norge donerer ytterligere artillerigranater til Ukraina (onsdag 4. januar 2023)

   Norge donerer ytterligere 10 000 artillerigranater til Ukraina. Materiellet er sendt.

   Les mer:

 • 2022

  • Pensjonister kan jobbe med ukrainske flyktninger uten avkortning (tirsdag 20. desember 2022)

   Regjeringen anslår at det vil komme svært mange ukrainske flyktninger til Norge også i 2023. Nå videreføres ordningen med at pensjonister med offentlig pensjon kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt når de jobber med flyktningene.

   Les mer:

  • Norge sender bruer til Ukraina (tirsdag 13. desember 2022)

   – Den russiske krigføringen har kynisk ødelagt viktige deler av infrastrukturen i Ukraina. For å få mat, vann og medisiner fram og sårede ukrainere til sykehus, er Ukraina helt avhengige av at veinettet fungerer, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. – Vi vet at disse bruene vil hjelpe Ukraina, samtidig som dette ikke svekker vår egen bruberedskap, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

   Les mer:

  • Undertegnet milliardavtale for å reparere ødelagt infrastruktur i Ukraina (fredag 9. desember 2022)

   – Det er et akutt behov for å reparere strømforsyning og annen infrastruktur i Ukraina etter Russlands bombing av sivile mål. Jeg er derfor glad for at vi i dag har signert en avtale på én milliard kroner som raskt vil bidra til dette, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Norge har vedtatt et pristak på russisk olje (torsdag 8. desember 2022)

   Norge har innført et pristak på 60 dollar per fat for råolje fra Russland, i sanksjonsregelverket. Dette tilsvarer pristaket vedtatt av EU og G7-landene. Oljepristaket skal bidra til å minske Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland.

   Les mer:

  • Norge vil forlenge avtale om medisinsk evakuering fra Ukraina (søndag 27. november 2022)

   Krigen i Ukraina har skapt et stort behov for medisinsk evakuering. Regjeringen vil derfor forlenge det norske engasjementet for å frakte ukrainske pasienter til behandling på sykehus i Europa.

   Les mer:

  • Norge bidreg til donasjon av feltsjukehus og ambulansebussar (fredag 25. november 2022)

   Noreg finansierer delar av ein estisk donasjon av eit feltsjukehus til Ukraina, samt donerar fem militære ambulansebusser. Noreg vil også støtte EU Military Assistance Mission til Ukraina med om lag 150 millionar kroner.

   Les mer:

  • Regjeringen ber kommunene bosette 35 000 flyktninger i 2023 (fredag 25. november 2022)

   Krigen pågår fortsatt i Ukraina, og mange millioner mennesker har måtte flykte fra hjemlandet sitt. Nå ber regjeringen landets kommuner forberede seg på å ta imot mange flyktninger også neste år.

   Les mer:

  • Norge bidrar med 300 millioner kroner til NATO-ledet fond som skal støtte Ukraina (tirsdag 15. november 2022)

   - Behovet for støtte til Ukraina er omfattende og tidskritisk. Donasjoner bidrar til at Ukraina kan forsvare seg mot Russlands folkerettsstridige militære angrep. Det er viktig at vi står sammen om å støtte Ukraina med det de trenger, både militært og sivilt, for å forsvare seg, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Norge støtter britiskledet Ukraina-fond med om lag 1,5 mrd. kroner (torsdag 10. november 2022)

   -  Regjeringen legger opp til å bidra med om lag 1,5 mrd. kroner til det britiskledede fondet, International Fund for Ukraine. Norge har tidligere bidratt med 400 mill. kroner som er omsatt i droner, dronejammesystemer og artilleriammunisjon, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Norge støtter korntransport fra Ukraina til Etiopia (mandag 7. november 2022)

   – Norge bidrar med 9,5 millioner kroner til Verdens matvareprogram (WFP) for å transportere, bearbeide og distribuere 25 000 tonn korn fra Ukraina til Afrikas horn, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Norge fortsetter avgjørende transport av ukrainske pasienter (onsdag 2. november 2022)

   Norge har fraktet rundt en firedel av alle pasientene fra Ukraina som er evakuert til behandling i andre europeiske land. Norge og EU har nå forlenget avtalen om evakuering av pasienter fra Ukraina.

   Les mer:

  • Regjeringen styrker Forsvarets beredskap i Norge (mandag 31. oktober 2022)

   Regjeringen har besluttet at Forsvaret hever sin beredskap, og går over til en ny fase i sitt planverk fra 1. november. Dette skjer etter faglig råd fra forsvarssjefen. Det betyr at Forsvarets aktivitet tilpasses den alvorlige sikkerhetssituasjonen Europa er i.

   Les mer:

  • Pressekonferanse om krigen i Ukraina og sikkerheitssituasjonen i våre nærområde (mandag 31. oktober 2022)

   Statsminister Jonas Gahr Støre, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Eirik Kristoffersen inviterer til pressekonferanse om krigen i Ukraina og sikkerheitssituasjonen i våre nærområde måndag 31. oktober kl. 13.

   Les mer:

  • Statsminister Jonas Gahr Støre med støtte til kriserammet Moldova (lørdag 29. oktober 2022)

   Statsministeren snakket fredag med Moldovas statsminister Natalia Gavrilita. Moldova er havnet i en akutt energikrise som følge av Russlands manipulering av landets tilgang på gass og elektrisitet. Krisen slår hardt inn for Moldovas befolkning og truer med å destabilisere den politiske situasjonen i landet. Under samtalen meddelte statsministeren at Norge vil støtte Moldova med NOK 100 millioner for å avhjelpe krisen i landet.

   Les mer:

  • Ny sanksjonspakke mot Russland er innført i norsk rett (fredag 28. oktober 2022)

   Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot president Putin og det russiske regimet. Sanksjonene trer i kraft i dag.

   Les mer:

  • Innstramming for russiske fiskefartøy trer i kraft (torsdag 13. oktober 2022)

   Innstramningene som ble varslet 6. oktober, om at russiske fiskefartøy over 500 bruttotonn kun kan anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord, trer i kraft fredag 14. oktober.

   Les mer:

  • Utenriksministeren fordømmer russiske missilangrep i Ukraina (mandag 10. oktober 2022)

   – Jeg fordømmer på det sterkeste Russlands massive missilangrep mot ukrainske sivile og sivil infrastruktur, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt..

   Les mer:

  • Skjerper kontrollen med russiske fiskefartøy (torsdag 6. oktober 2022)

   Regjeringen har besluttet at russiske fiskefartøy kun kan anløpe tre havner, og at alle de russiske fartøyene som kommer til disse havnene skal kontrolleres.

   Les mer:

  • Norge fordømmer Russlands annektering av ukrainsk territorium (fredag 30. september 2022)

   – Norge fordømmer på det sterkeste Russlands beslutning om å annektere fire ukrainske regioner. Dette er et alvorlig brudd på folkeretten og kan ikke aksepteres. Det kan bidra til en ytterligere eskalering av en farlig situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Øker støtten til humanitær bistand og drift av den ukrainske staten (fredag 30. september 2022)

   – Krigen fortsetter i all sin gru, og ukrainerne går en kald vinter i møte. De humanitære behovene er enorme. To milliarder av støtten til Ukraina i 2022 foreslås til humanitær innsats og til å hjelpe til med å holde den ukrainske staten i gang, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Utenriksministeren fordømmer såkalte "folkeavstemninger" (torsdag 29. september 2022)

   Utenriksminister Anniken Huitfeldt Norge fordømmer Russlands avholdelse av såkalte «folkeavstemninger» i regioner innenfor Ukrainas internasjonalt anerkjente grenser.

   Les mer:

  • Donerer Hellfire missiler og nattoptikk til Ukraina (torsdag 8. september 2022)

   Norge donerer Hellfire-missiler til Ukraina. Dette omfatter omlag 160 missiler og tilhørende utskytnings- og ildledningsutstyr. Ukraina har også fått nattoptikk fra Forsvarets beholdning.

   Les mer:

  • Åpner medisinsk evakueringshub i Polen (torsdag 1. september 2022)

   Norge var til stede på åpningen av en ny medisinsk hub i Polen sammen med blant andre EUs kommisjonær for humanitær bistand og kriseberedskap og den polske og den ukrainske helseministeren.

   Les mer:

  • Vil bruke 2 milliarder kroner for å sikre gass til Ukraina (mandag 29. august 2022)

   Russlands angrepskrig mot Ukraina har dramatiske konsekvenser for Ukrainas økonomi og energisikkerhet. Regjeringen foreslår at Norge bidrar med 2 milliarder kroner for å sikre at ukrainerne kan kjøpe gass til vinteren.

   Les mer:

  • Ny runde med sanksjoner innført mot Russland (fredag 26. august 2022)

   Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot president Putin og det russiske regimet.

   Les mer:

  • Norge donerer pansrede patruljekjøretøy til Ukraina (fredag 29. juli 2022)

   Norge har donert 14 pansrede patruljekjøretøy av typen IVECO LAV III til Ukraina. Disse kjøretøyene har god mobilitet og beskyttelse, og er av samme type som norske styrker brukte i Afghanistan.

   Les mer:

  • Norge øker støtten til Ukraina med 10 milliarder kroner (fredag 1. juli 2022)

   Norge øker støtten til Ukraina med 10 milliarder kroner over to år. Pengene skal gå til humanitær bistand, gjenoppbygging av landet, våpen og driftstøtte til myndighetene. – Vi står sammen med det ukrainske folk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Regjeringen endrer opptaksreglene for flyktninger som vil studere (torsdag 30. juni 2022)

   Nå blir det enklere for flyktninger å begynne på høyere utdanning i Norge. Som en midlertidig ordning kan personer på flukt søke studieplass uten å ha generell studiekompetanse.

   Les mer:

  • Regjeringen forlenger stipendordningen for ukrainske studenter i Norge (torsdag 30. juni 2022)

   Ukrainske studenter som befant seg i Norge før krigen kan få stipend til livsopphold også neste studieår. Ordningen for russiske og belarussiske studenter blir ikke videreført.

   Les mer:

  • Norge øker støtten til minerydding i Ukraina (fredag 24. juni 2022)

   Regjeringen øker støtten til Norsk Folkehjelp og Halo Trust med 30 millioner kroner til minekartlegging og minerydding i Ukraina. Norge er blant de største bidragsyterne på dette arbeidet i verden og blir også en av de største bidragsyterne innen minerydding i Ukraina.

   Les mer:

  • Flere sanksjoner innført mot Russland (fredag 17. juni 2022)

   Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot Putin og det russiske regimet.

   Les mer:

  • Norge har donert artilleriskyts til Ukraina (onsdag 8. juni 2022)

   Norge har donert 22 artilleriskyts av typen M109 med utstyr og reservedeler, samt artilleriammunisjon til Ukraina.

   Les mer:

  • Norge tar imot sårede soldater fra Ukraina (tirsdag 31. mai 2022)

   Regjeringen har besluttet at Norge skal ta imot sårede soldater fra Ukraina til medisinsk evakuering og behandling på norske sykehus.

   Les mer:

  • Utvidet kartlegging før bosetting (mandag 23. mai 2022)

   Regjeringen vil utvide kartleggingen av flyktninger fra Ukraina før bosetting til også å gjelde utdanning og yrke.

   Les mer:

  • Norske virksomheter gir digitalt utstyr til Ukraina (fredag 20. mai 2022)

   - Å kommunisere med sine kjære på mobil eller via internett er avgjørende for ukrainske borgere som er midlertidig fordrevne i Norge og for folk i Ukraina generelt. Derfor er jeg glad for at norske virksomheter bidrar til innsamling av mobiltelefoner og annet utstyr gjennom denne aksjonen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

   Les mer:

  • Havneforbudet har trådt i kraft (mandag 9. mai 2022)

   Norge har innført sanksjoner mot Russland som en følge av invasjonen av Ukraina og fra og med i går, søndag 8. mai, kan ikke russiske fartøy anløpe norske havner.

   Les mer:

  • Nye 100 millioner til den ukrainske staten (søndag 8. mai 2022)

   Norge øker budsjettstøtten til Ukraina til 300 millioner kroner. Det kunngjorde utenriksminister Anniken Huitfeldt da hun besøkte landet i dag.

   Les mer:

  • Norsk støtte til bønder i Ukraina (fredag 6. mai 2022)

   Ukrainas matproduksjon har stor betydning for matsikkerheten til mennesker i rekke land. For å sikre fortsatt jordbruk øker Norge støtten til ukrainske bønder.

   Les mer:

  • Nye sanksjoner mot Hviterussland innført i norsk rett (torsdag 5. mai 2022)

   Norge har i dag innført ytterligere sanksjoner mot Hviterussland som en reaksjon på det hviterussiske regimets rolle og involvering i Russlands invasjon av Ukraina. Sanksjonene omfatter forbud mot hviterussisk veitransport.

   Les mer:

  • Regjeringen utvider ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere (fredag 29. april 2022)

   Regjeringen utvider ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fordrevet fra Ukraina. Nå kan også ukrainske statsborgere som oppholdt seg i Norge 24. februar 2022 få kollektiv beskyttelse.

   Les mer:

  • Nye sanksjoner mot Russland innført i norsk rett (fredag 29. april 2022)

   Norge har innført flere sanksjoner som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina. Sanksjonene omfatter forbud mot russisk veitransport og forbud mot at russiske fartøy får legge til havn.

   Les mer:

  • Vil koordinere våpenstøtte til Ukraina tettere (tirsdag 26. april 2022)

   – De ukrainske styrkene har umiddelbart behov for mer våpen, og de trenger tyngre og mer avanserte våpensystemer. For å sikre at den samlede støtten gir best mulig effekt for Ukraina er det behov for at vi koordinerer bidragene med våpen og militært materiell enda tettere, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

   Les mer:

  • Statsministerens redegjørelse om Ukraina (tirsdag 26. april 2022)

   President, to måneder etter Russlands brutale invasjon av Ukraina ser vi hvilket tidsskille denne krigen er. Det er virkelig et før og etter 24. februar, for så mange.

   Les mer:

  • Norge har donert luftvernsystem til Ukraina (onsdag 20. april 2022)

   - Konflikten i Ukraina kan bli langvarig, og landet er avhengig av internasjonal støtte for å stå imot russisk aggresjon. Derfor har regjeringen besluttet å donere Mistral-luftvernsystem til Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

   Les mer:

  • Forlenger det økte bidraget til eFP i Litauen (mandag 11. april 2022)

   Norge besluttet i februar å forsterke det norske styrkebidraget til NATO enhanced Forward Presence i Litauen med om lag 50 personell for om lag tre måneder. Nå forlenges dette økte bidraget for ytterligere tre måneder. Den norske styrken på til sammen om lag 200 personer blir stående i Litauen til august.

   Les mer:

  • Pensjonister kan jobbe med Ukraina-flyktninger uten å få avkortning i pensjonen (fredag 8. april 2022)

   De høye ankomstene fra Ukraina har medført et akutt behov for arbeidskraft. Nå har Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomført en forskriftsendring som innebærer at også pensjonister med offentlig avtalefestet pensjon (AFP) kan jobbe med flyktningstrømmen fra Ukraina på pensjonistvilkår uten å få avkortet pensjonen.

   Les mer:

  • Nye sanksjoner mot Hviterussland innført i norsk rett (fredag 8. april 2022)

   – Norge fordømmer det hviterussiske regimets rolle i Russlands aggresjon mot Ukraina. Hviterussland har stilt sitt territorium og luftrom til disposisjon for Russlands aggresjon. Derfor innfører vi styrkede sanksjoner mot Hviterussland sammen med EU og andre land, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Vil gjøre det enklere for ukrainsk helsepersonell å jobbe i Norge (fredag 8. april 2022)

   Flere av de ukrainske flyktningene som kommer til Norge har helsefaglig utdanning, men mangler dokumentasjon på det. Regjeringen vil legge til rette for at flere av dem kan bruke den helsefaglige kompetansen sin, dersom de ønsker det.

   Les mer:

  • Regjeringen stiller med bidrag fra Kripos i etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina ved Den internasjonale straffedomstolen (onsdag 6. april 2022)

   Norge er ett av flere land som mener at krigshandlinger i Ukraina bør etterforskes av Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

   Les mer:

  • Gir 100 millioner i støtte til Moldova (tirsdag 5. april 2022)

   - Moldova, et av Europas fattigste land har tatt imot over 400.000 flyktninger, og vi må hjelpe. Vi gir støtte som både skal hjelpe sårbare flyktninger og gå til myndighetenes innsats, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Trygghet i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet (fredag 1. april 2022)

   Krigen i Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa dramatisk. Regjeringen foreslår derfor umiddelbare tiltak.

   Les mer:

  • Statsminister Støre hadde samtale med president Putin (torsdag 31. mars 2022)

   Statsminister Jonas Gahr Støre hadde torsdag formiddag en times telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin.

   Les mer:

  • Støre i samtale med Ukrainas statsminister (onsdag 30. mars 2022)

   Statsminister Jonas Gahr Støre hadde onsdag ettermiddag en videosamtale med Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal.

   Les mer:

  • Mehl: - De første flyktningene fra Moldova kan komme neste uke (onsdag 30. mars 2022)

   Regjeringen vil overføre 2500 ukrainske flyktninger fra Moldova. Moldova har bedt Norge og en rekke andre europeiske land om bistand til å ta imot ukrainere på flukt.

   Les mer:

  • 200 millioner til den ukrainske staten (onsdag 30. mars 2022)

   Norge går inn med 200 millioner kroner i støtte til Ukraina. Pengene vil brukes på lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte og til utbetalinger av pensjoner og sosialhjelp.

   Les mer:

  • Mehl: – Norge ønsker rask overføring av flyktninger fra Moldova (mandag 28. mars 2022)

   – For Norge er det viktig å kunne starte overføringene av flyktninger fra Moldova raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

   Les mer:

  • Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Cold Response (søndag 27. mars 2022)

   Statsministeren besøkte søndag 27. mars Bardufoss der den norske militærøvinga Cold Response pågår. Allierte og partnernasjonar deltek på øvinga som vert gjennomført 14.-31. mars 2022.

   Les mer:

  • Regjeringen foreslår tiltak for å ta imot ukrainske flyktninger (fredag 25. mars 2022)

   – Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å sikre at kommunene er rustet til å ta imot ukrainere som får midlertidig beskyttelse i Norge. Ukrainere som flykter fra krig og søker trygg havn hos oss, skal få det. Vi skal legge til rette for at de skal leve gode liv i det norske samfunn. Det vil kreve mye av kommunene, arbeidslivet, frivilligheten og av oss alle, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Humanitær støtte til Ukraina – hva blir den brukt til? (torsdag 24. mars 2022)

   Norge har satt av to milliarder kroner til humanitær innsats og bistand til flyktninger i forbindelse med Ukraina-krisen. Om lag 1,3 milliarder kroner er utbetalt til nå.

   Les mer:

  • Nye sanksjoner mot Russland innført i norsk rett (torsdag 24. mars 2022)

   – Det er viktig å holde trykket oppe mot Putin og de som tjener mest på og støtter hans regime. Nå er også EUs siste sanksjonspakke innført i norsk rett. Vi innfører sanksjoner sammen med EU og andre land for å sikre at tiltakene treffer sterkt og effektivt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Nato-toppmøtet viser et sterkt transatlantisk samhold (torsdag 24. mars 2022)

   – Når NATOs stats- og regjeringssjefer kommer sammen for andre gang på under en måned for å diskutere vår felles respons på Russlands invasjon av Ukraina, viser det tydelig styrken og samholdet i NATO-alliansen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Donerer ambulansar til Ukraina (tirsdag 22. mars 2022)

   Helse Midt-Norge gir bort fire ambulansar til Ukraina. Ambulansane som er stasjonerte i Ålesund vil bli ein del av hjelpa som trengs i det krigsherja landet. Dei køyrer sørover torsdag 24. mars.

   Les mer:

  • Hva betyr sanksjonene mot Russland for norsk næringsliv? (mandag 21. mars 2022)

   Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, innførte EU sanksjoner som den norske regjeringen umiddelbart varslet at Norge ville slutte seg til. Fredag 18. mars ble sanksjonene, som er de mest omfattende noensinne, innført i norsk rett.

   Les mer:

  • Ukrainske pasienter til Norge (mandag 21. mars 2022)

   I dag kom de første ukrainske pasientene som har blitt hentet med fly til Norge. I likhet med andre europeiske land vil Norge bidra for å hjelpe flyktninger fra Ukraina som trenger sykehusbehandling, og avlaste helsevesenet i Ukrainas naboland.

   Les mer:

  • Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina (mandag 21. mars 2022)

   Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har sluttet opp om.

   Les mer:

  • Samler inn digitalt utstyr til Ukraina (mandag 21. mars 2022)

   I samarbeid med EU starter norske myndigheter innsamling av nettverks- og datautstyr til Ukraina. – Vi vil kontakte norske teleselskaper og it-leverandører for å høre hva de kan bidra med. Det er svært viktig at Ukraina får utstyr for å holde digitale kommunikasjonsnett oppe under den brutale invasjonen landet opplever, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Regjeringen gir økonomisk trygghet til ukrainske, russiske og hviterussiske studenter i Norge (lørdag 19. mars 2022)

   Staten stiller opp for ukrainske, russiske og hviterussiske studenter i en vanskelig situasjon. De som sliter økonomisk på grunn av krigen, skal nå få penger til å dekke levekostnader.

   Les mer:

  • Sanksjoner mot Russland innført i norsk rett (fredag 18. mars 2022)

   – I dag har regjeringen innført de mest omfattende sanksjonene noensinne i norsk rett. Sanksjonene er reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina og er også et uttrykk for Norges solidaritet med det ukrainske folket, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Styrker sivil beredskap (fredag 18. mars 2022)

   – Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon som også får konsekvenser for det sivile samfunnet i Norge. Det stiller høyere krav til bevissthet og beredskap. Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

   Les mer:

  • Regjeringen med strakstiltak for å styrke Forsvaret (fredag 18. mars 2022)

   – Regjeringen vil bevilge tre milliarder kroner for å øke aktiviteten og beredskapen til Forsvaret. Pengene vil særlig gå til å styrke beredskapen i nord, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

   Les mer:

  • Krisepakke til næringslivet i Øst-Finnmark (fredag 18. mars 2022)

   Russlands krigføring i Ukraina og medfølgende sanksjoner skaper stor usikkerhet for næringslivet i Øst-Finnmark. Samme dag som sanksjonene trer i kraft, foreslår derfor regjeringen fire tiltak for å hjelpe på situasjonen.

   Les mer:

  • Statsministerens redegjørelse for Stortinget om krigen i Ukraina og konsekvenser for Norge (fredag 18. mars 2022)

   President, Det er nå tre uker siden Russland invaderte Ukraina. Daglig ser vi sannheten i Nordahl Griegs ord: «Krig er forakt for liv».

   Les mer:

  • Norge henter flyktninger fra Moldova og bidrar til medisinsk evakuering (torsdag 17. mars 2022)

   Regjeringen sier ja til Moldovas anmodning om å hente ut ukrainske flyktninger. I tillegg vil Norge ta imot pasienter fra Ukraina til norske sykehus. Regjeringen vil nå hente ut inntil 5.250 flyktninger gjennom ulike europeiske samarbeidsordninger.

   Les mer:

  • Enklere byggesaksprosesser for å sikre godt og forsvarlig mottak av flyktninger (torsdag 17. mars 2022)

   Som følge av invasjonen av Ukraina, må Norge være forberedt på massetilstrømning av ukrainere som søker beskyttelse. Det er viktig med raske og effektive prosesser for å sikre at vi har tilstrekkelig mottakskapasitet og boliger. Kommunal- og distriktsdepartementet har på denne siden samlet relevante regelverk, tolkningsuttalelser og spørsmål og svar, som kan være til hjelp for kommuner og andre berørte myndigheter og privatpersoner. Siden vil bli oppdatert ved behov.

   Les mer:

  • Vil styrke Natos evne til å forsvare medlemslandene (onsdag 16. mars 2022)

   16. mars avholdt NATO et ekstraordinært forsvarsministermøte, der ministerne fikk oppdateringer rundt situasjonen i Ukraina og diskuterte veien videre for NATOs håndtering av krisen.

   Les mer:

  • Kommunene får dekket kostnader for ukrainske flyktninger i private hjem (onsdag 16. mars 2022)

   Justis- og beredskapsdepartementet har i dag gitt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om at kommuner som har ukrainske flyktninger boende i kommunen, men utenfor asylmottakssystemet, kan få tilskudd fra UDI. Ordningen er frivillig for kommunene.

   Les mer:

  • UDI med foreløpig scenario for ankomster av ukrainske flyktninger (tirsdag 15. mars 2022)

   Beregningsutvalget for utlendingsforvaltningen kom i dag med et foreløpig scenario for at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i 2022, hvorav 30 000 fra Ukraina. Scenariet baserer seg på ukrainske flyktninger som kommer til Norge på egenhånd. En eventuell overføring av flyktninger fra naboland vil komme i tillegg.

   Les mer:

  • Inviterer til ukentlige møter med alle landets kommuner (tirsdag 15. mars 2022)

   – Skal vi lykkes med å integrere de som nå har måtte flykte fra landet sitt, er vi avhengig av et godt samarbeid mellom stat og kommuner, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

   Les mer:

  • UD oppretter servicetelefon for næringslivet om sanksjonene mot Russland (tirsdag 15. mars 2022)

   Mange i norsk næringsliv har spørsmål om hvilke konsekvenser sanksjonene mot Russland får for deres bedrift. Utenriksdepartementet har derfor opprettet en servicetelefon hvor næringslivet kan henvende seg.

   Les mer:

  • Regjeringen desentraliserer asylregistreringen i forbindelse med krigen i Ukraina (lørdag 12. mars 2022)

   På grunn av mengden av ukrainske flyktninger i Europa, sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i landet. Det vil gjøre det lettere for ukrainere å søke asyl der de er.

   Les mer:

  • Midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger (fredag 11. mars 2022)

   Regjeringen har i dag iverksatt en ordning som innebærer at personer som er fordrevet fra Ukraina vil kunne gis midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Det er primært ukrainske statsborgere som har vært bosatt i Ukraina frem til krigen brøt ut som omfattes av ordningen. Søkerne må sannsynliggjøre sin identitet og nasjonalitet, primært gjennom ukrainske pass eller ID-kort.

   Les mer:

  • Norge slutter seg til internasjonalt opprop om å utestenge russisk og hviterussisk toppidrett (fredag 11. mars 2022)

   Sammen med ministre fra i alt 37 land har kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen underskrevet en erklæring der det gis støtte til internasjonale idrettsorganisasjoner som har besluttet å utestenge russiske og hviterussiske idrettsutøvere og lag fra internasjonal toppidrett.

   Les mer:

  • Sterkt møte med ukrainske flyktninger (onsdag 9. mars 2022)

   Utenriksminister Anniken Huitfeldt er på reise i Polen. I dag møtte hun flyktninger fra Ukraina. – Dette er mennesker som over natten er kastet inn i et krigsmareritt. Det er rystende å høre fortellingene direkte fra krigens ofre, sier utenriksministeren.

   Les mer:

  • Råder kommunene til å se på it-sikkerhetstiltak (onsdag 9. mars 2022)

   Russlands invasjon av Ukraina har økt usikkerheten rundt trusselnivået i det digitale rom. Kommunal- og distriktsdepartementet og KS ber derfor alle kommuner vurdere sin egen sikkerhets- og sårbarhetssituasjon.

   Les mer:

  • Sender omfattende pakke av legemidler til Ukraina (tirsdag 8. mars 2022)

   Det er et sterkt økende behov for medisinsk bistand, både til Ukraina og i nabolandene. Krigen har ført til mangel på alt fra Paracet til livsnødvendige medisiner som insulin, hjertemedisin og antibiotika. Nå sender regjeringen legemidler til en verdi av om lag 43 millioner kroner for å lette den akutte nødsituasjonen krigen har skapt.

   Les mer:

  • Øker støtten til FNs innsats for ukrainske flyktninger (tirsdag 8. mars 2022)

   Norge gir 250 millioner kroner til FNs arbeid for flyktninger i Ukrainas naboland. Det kunngjorde utenriksminister Anniken Huitfeldt da FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi besøkte Norge tirsdag.

   Les mer:

  • Landbruks- og matministeren iverksetter tiltak for å sikre norsk matkornproduksjon (tirsdag 8. mars 2022)

   Krigen i Ukraina gir usikkerhet rundt utviklingen i verdensøkonomien og det globale matvaremarkedet. For å øke nasjonal selvforsyning vil Regjeringen gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn gjennom å tilby økt målpris og økte tilskudd i vårens jordbruksoppgjør.

   Les mer:

  • Internasjonal humanitærrett i Ukraina (mandag 7. mars 2022)

   Internasjonal humanitærrett (også kalt krigens folkerett) er bindende for alle og skal beskytte sivile i krig.

   Les mer:

  • Enklere regler for rask etablering av akuttinnkvartering for ukrainere som søker beskyttelse i Norge (mandag 7. mars 2022)

   Det er forventet større tilstrømninger av ukrainere til Norge som søker beskyttelse. Utlendingsdirektoratet har derfor behov for raskt å kunne etablere nødvendig akuttinnkvartering. Dette er innkvartering som skal benyttes i en kortere periode, før ukrainerne bosettes i kommunene.

   Les mer:

  • Forholdet til Russland påvirkes av krigen (lørdag 5. mars 2022)

   Russlands angrepskrig mot Ukraina gjør at Norge reduserer kontakten med russiske myndigheter til et minimum, på lik linje med andre europeiske land og allierte. Nødvendig samarbeid for å bevare trygghet og sikkerhet blir opprettholdt.

   Les mer:

  • Norge fordømmer Russlands angrep mot atomkraftverket i Ukraina (fredag 4. mars 2022)

   Norge fordømmer Russlands angrep på atomkraftverket i Ukraina.

   Les mer:

  • Midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere (fredag 4. mars 2022)

   Norge åpner for midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere og etablerer flere mottaksplasser.

   Les mer:

  • Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland (fredag 4. mars 2022)

   − Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet. Derfor suspenderer vi all dialog med russiske myndigheter og som hovedregel skal alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges på is, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

   Les mer:

  • Russland suspenderes fra Østersjørådet (torsdag 3. mars 2022)

   Østersjørådets medlemmer Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Sverige og EU har besluttet å suspendere Russland fra videre deltakelse i rådets virksomhet som følge av den uprovoserte og folkerettsstridige krigen som nå føres mot Ukraina og landets befolkning og myndigheter. Hviterussland suspenderes fra sin rolle som observatørland i Østersjørådet.

   Les mer:

  • Nordisk ministerråd fryser samarbeidet med Russland (torsdag 3. mars 2022)

   Nordisk ministerråd fryser sitt samarbeid med Russland og Hviterussland. Avgjørelsen er tatt som en reaksjon på Russlands militære angrep på Ukraina.

   Les mer:

  • Historisk henvisning av situasjonen i Ukraina til Den internasjonale straffedomstol (ICC) (torsdag 3. mars 2022)

   Sammen med 38 andre land har Norge henvist situasjonen i Ukraina til ICCs hovedanklager for etterforskning. 28. februar annonsert ICCs hovedanklager Karim Khan at han vil åpne etterforskning av situasjonen i Ukraina. Med statspartshenvisningen kan hovedanklageren raskere sette i gang etterforskningen og sikre bevis. Slike henvisninger er sjeldne. Dette er første gang at Norge har stått bak en statspartshenvisning til ICC.

   Les mer:

  • Statsministerens redegjørelse for Stortinget om krigen i Ukraina (torsdag 3. mars 2022)

   President, krigen i Ukraina ryster nå en hel verden og hver og en av oss.En brutal invasjon av et stort, fredelig naboland har vi ikke sett i Europa siden andre verdenskrig. Det ukrainske folkets kamp, for egne liv og for egen frihet, kommer oss nær og rører oss alle.

   Les mer:

  • Styret i IEA besluttet å frigjøre oljelagre som følge av situasjonen i Ukraina (tirsdag 1. mars 2022)

   Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) deltok i ettermiddag på et ekstraordinært ministermøte i Det internasjonale energibyrået (IEA). Møtet var innkalt for å drøfte situasjonen i oljemarkedet som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

   Les mer:

  • Utenriksdepartementet ber nordmenn i Russland registrere seg (tirsdag 1. mars 2022)

   Dersom du befinner deg i Russland, anbefaler vi at du registrerer deg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar slik at Utenriksdepartementet kan nå deg med viktige meldinger.

   Les mer:

  • Norge gir våpen til Ukraina (mandag 28. februar 2022)

   Regjeringen har besluttet at Norge vil gi M72 panservernvåpen til Ukraina.

   Les mer:

  • Norge øker støtten til Ukraina og gir militært utstyr (søndag 27. februar 2022)

   Regjeringen setter av inntil to milliarder kroner til humanitær støtte til Ukraina, og vil gi militært utstyr som hjelmer og beskyttelsesvester til det krigsherjede landet. Regjeringen slutter seg også til EUs sanksjoner og vil trekke oljefondet ut av Russland.

   Les mer:

  • Justis- og beredskapsministeren til EU-møte om Ukraina (lørdag 26. februar 2022)

   Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltar søndag på EUs ekstraordinære justis- og innenriksminister møte i Brussel, der temaet er krisen i Ukraina.

   Les mer:

  • Ambassaden i Kyiv er midlertidig flyttet til Warszawa (lørdag 26. februar 2022)

   – Norges ambassade i Kyiv er midlertidig stengt, og ambassaden drives inntil videre fra Warszawa, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Ambassaden i Ukraina midlertidig stengt (torsdag 24. februar 2022)

   – Den norske ambassaden i Ukraina er nå midlertidig stengt. Våre utsendte forlot i går kveld Kyiv og reiste til Lviv vest i Ukraina. De reiste videre ut av landet i ettermiddag. Dette vil sterkt begrense vår mulighet til å hjelpe nordmenn i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Ukraina-krisen: Ingen endring av trusselbildet i Norge (torsdag 24. februar 2022)

   – Jeg føler sterkt med det ukrainske folk som er brutalt angrepet til tross for sitt ønske om fred og diplomati. Jeg vil understreke at vi ikke ser tegn til endring av trusselbildet i Norge som følge av krigshandlingene i Ukraina. Norske myndigheter har fulgt utviklingen løpende, og vil fortsette å følge situasjonen tett, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

   Les mer:

  • Norge med sterk fordømmelse av russisk angrep (torsdag 24. februar 2022)

   – Norge fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Norge fordømmer Russlands militære angrep på Ukraina (torsdag 24. februar 2022)

   – Norge fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Dette angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og setter uskyldige menneskers liv i fare, sier statsminister Jonas Gahr Støre

   Les mer: