Tidslinje: Regjeringens håndtering av krigen i Ukraina

Oversikt over regjeringens håndtering av konsekvensene av Russlands angrep på Ukraina 24. februar 2022.

 • 2022

  • Statsministerens redegjørelse om Ukraina (tirsdag 26. april 2022)

   President, to måneder etter Russlands brutale invasjon av Ukraina ser vi hvilket tidsskille denne krigen er. Det er virkelig et før og etter 24. februar, for så mange.

   Les mer:

  • Norge har donert luftvernsystem til Ukraina (onsdag 20. april 2022)

   - Konflikten i Ukraina kan bli langvarig, og landet er avhengig av internasjonal støtte for å stå imot russisk aggresjon. Derfor har regjeringen besluttet å donere Mistral-luftvernsystem til Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

   Les mer:

  • Forlenger det økte bidraget til eFP i Litauen (mandag 11. april 2022)

   Norge besluttet i februar å forsterke det norske styrkebidraget til NATO enhanced Forward Presence i Litauen med om lag 50 personell for om lag tre måneder. Nå forlenges dette økte bidraget for ytterligere tre måneder. Den norske styrken på til sammen om lag 200 personer blir stående i Litauen til august.

   Les mer:

  • Pensjonister kan jobbe med Ukraina-flyktninger uten å få avkortning i pensjonen (fredag 8. april 2022)

   De høye ankomstene fra Ukraina har medført et akutt behov for arbeidskraft. Nå har Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomført en forskriftsendring som innebærer at også pensjonister med offentlig avtalefestet pensjon (AFP) kan jobbe med flyktningstrømmen fra Ukraina på pensjonistvilkår uten å få avkortet pensjonen.

   Les mer:

  • Nye sanksjoner mot Hviterussland innført i norsk rett (fredag 8. april 2022)

   – Norge fordømmer det hviterussiske regimets rolle i Russlands aggresjon mot Ukraina. Hviterussland har stilt sitt territorium og luftrom til disposisjon for Russlands aggresjon. Derfor innfører vi styrkede sanksjoner mot Hviterussland sammen med EU og andre land, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Vil gjøre det enklere for ukrainsk helsepersonell å jobbe i Norge (fredag 8. april 2022)

   Flere av de ukrainske flyktningene som kommer til Norge har helsefaglig utdanning, men mangler dokumentasjon på det. Regjeringen vil legge til rette for at flere av dem kan bruke den helsefaglige kompetansen sin, dersom de ønsker det.

   Les mer:

  • Regjeringen stiller med bidrag fra Kripos i etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina ved Den internasjonale straffedomstolen (onsdag 6. april 2022)

   Norge er ett av flere land som mener at krigshandlinger i Ukraina bør etterforskes av Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

   Les mer:

  • Gir 100 millioner i støtte til Moldova (tirsdag 5. april 2022)

   - Moldova, et av Europas fattigste land har tatt imot over 400.000 flyktninger, og vi må hjelpe. Vi gir støtte som både skal hjelpe sårbare flyktninger og gå til myndighetenes innsats, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Trygghet i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet (fredag 1. april 2022)

   Krigen i Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa dramatisk. Regjeringen foreslår derfor umiddelbare tiltak.

   Les mer:

  • Statsminister Støre hadde samtale med president Putin (torsdag 31. mars 2022)

   Statsminister Jonas Gahr Støre hadde torsdag formiddag en times telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin.

   Les mer:

  • Støre i samtale med Ukrainas statsminister (onsdag 30. mars 2022)

   Statsminister Jonas Gahr Støre hadde onsdag ettermiddag en videosamtale med Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal.

   Les mer:

  • Mehl: - De første flyktningene fra Moldova kan komme neste uke (onsdag 30. mars 2022)

   Regjeringen vil overføre 2500 ukrainske flyktninger fra Moldova. Moldova har bedt Norge og en rekke andre europeiske land om bistand til å ta imot ukrainere på flukt.

   Les mer:

  • 200 millioner til den ukrainske staten (onsdag 30. mars 2022)

   Norge går inn med 200 millioner kroner i støtte til Ukraina. Pengene vil brukes på lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte og til utbetalinger av pensjoner og sosialhjelp.

   Les mer:

  • Mehl: – Norge ønsker rask overføring av flyktninger fra Moldova (mandag 28. mars 2022)

   – For Norge er det viktig å kunne starte overføringene av flyktninger fra Moldova raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

   Les mer:

  • Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Cold Response (søndag 27. mars 2022)

   Statsministeren besøkte søndag 27. mars Bardufoss der den norske militærøvinga Cold Response pågår. Allierte og partnernasjonar deltek på øvinga som vert gjennomført 14.-31. mars 2022.

   Les mer:

  • Regjeringen foreslår tiltak for å ta imot ukrainske flyktninger (fredag 25. mars 2022)

   – Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å sikre at kommunene er rustet til å ta imot ukrainere som får midlertidig beskyttelse i Norge. Ukrainere som flykter fra krig og søker trygg havn hos oss, skal få det. Vi skal legge til rette for at de skal leve gode liv i det norske samfunn. Det vil kreve mye av kommunene, arbeidslivet, frivilligheten og av oss alle, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Humanitær støtte til Ukraina – hva blir den brukt til? (torsdag 24. mars 2022)

   Norge har satt av to milliarder kroner til humanitær innsats og bistand til flyktninger i forbindelse med Ukraina-krisen. Om lag 1,3 milliarder kroner er utbetalt til nå.

   Les mer:

  • Nye sanksjoner mot Russland innført i norsk rett (torsdag 24. mars 2022)

   – Det er viktig å holde trykket oppe mot Putin og de som tjener mest på og støtter hans regime. Nå er også EUs siste sanksjonspakke innført i norsk rett. Vi innfører sanksjoner sammen med EU og andre land for å sikre at tiltakene treffer sterkt og effektivt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Nato-toppmøtet viser et sterkt transatlantisk samhold (torsdag 24. mars 2022)

   – Når NATOs stats- og regjeringssjefer kommer sammen for andre gang på under en måned for å diskutere vår felles respons på Russlands invasjon av Ukraina, viser det tydelig styrken og samholdet i NATO-alliansen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Donerer ambulansar til Ukraina (tirsdag 22. mars 2022)

   Helse Midt-Norge gir bort fire ambulansar til Ukraina. Ambulansane som er stasjonerte i Ålesund vil bli ein del av hjelpa som trengs i det krigsherja landet. Dei køyrer sørover torsdag 24. mars.

   Les mer:

  • Hva betyr sanksjonene mot Russland for norsk næringsliv? (mandag 21. mars 2022)

   Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, innførte EU sanksjoner som den norske regjeringen umiddelbart varslet at Norge ville slutte seg til. Fredag 18. mars ble sanksjonene, som er de mest omfattende noensinne, innført i norsk rett.

   Les mer:

  • Ukrainske pasienter til Norge (mandag 21. mars 2022)

   I dag kom de første ukrainske pasientene som har blitt hentet med fly til Norge. I likhet med andre europeiske land vil Norge bidra for å hjelpe flyktninger fra Ukraina som trenger sykehusbehandling, og avlaste helsevesenet i Ukrainas naboland.

   Les mer:

  • Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina (mandag 21. mars 2022)

   Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har sluttet opp om. Sanksjonene er fortløpende blitt gjennomført i norsk rett.

   Les mer:

  • Samler inn digitalt utstyr til Ukraina (mandag 21. mars 2022)

   I samarbeid med EU starter norske myndigheter innsamling av nettverks- og datautstyr til Ukraina. – Vi vil kontakte norske teleselskaper og it-leverandører for å høre hva de kan bidra med. Det er svært viktig at Ukraina får utstyr for å holde digitale kommunikasjonsnett oppe under den brutale invasjonen landet opplever, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Regjeringen gir økonomisk trygghet til ukrainske, russiske og hviterussiske studenter i Norge (lørdag 19. mars 2022)

   Staten stiller opp for ukrainske, russiske og hviterussiske studenter i en vanskelig situasjon. De som sliter økonomisk på grunn av krigen, skal nå få penger til å dekke levekostnader.

   Les mer:

  • Sanksjoner mot Russland innført i norsk rett (fredag 18. mars 2022)

   – I dag har regjeringen innført de mest omfattende sanksjonene noensinne i norsk rett. Sanksjonene er reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina og er også et uttrykk for Norges solidaritet med det ukrainske folket, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Styrker sivil beredskap (fredag 18. mars 2022)

   – Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon som også får konsekvenser for det sivile samfunnet i Norge. Det stiller høyere krav til bevissthet og beredskap. Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

   Les mer:

  • Regjeringens tiltak knyttet til krigen i Ukraina (fredag 18. mars 2022)

   Regjeringen foreslår å styrke den sivile og militære beredskapen i Norge med til sammen omlag 3, 5 milliarder kroner. Norge implementerer også sanksjonene mot Russland, og regjeringen foreslår blant annet å gi 50 millioner i støtte til spesielt rammede bedrifter i Øst-Finnmark. Samtidig forbereder vi oss på ulike ankomstscenarier. Anslaget er nå at det kan komme opp imot 35 000 flyktninger, det høyeste antallet noensinne.

   Les mer:

  • Regjeringen med strakstiltak for å styrke Forsvaret (fredag 18. mars 2022)

   – Regjeringen vil bevilge tre milliarder kroner for å øke aktiviteten og beredskapen til Forsvaret. Pengene vil særlig gå til å styrke beredskapen i nord, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

   Les mer:

  • Krisepakke til næringslivet i Øst-Finnmark (fredag 18. mars 2022)

   Russlands krigføring i Ukraina og medfølgende sanksjoner skaper stor usikkerhet for næringslivet i Øst-Finnmark. Samme dag som sanksjonene trer i kraft, foreslår derfor regjeringen fire tiltak for å hjelpe på situasjonen.

   Les mer:

  • Statsministerens redegjørelse for Stortinget om krigen i Ukraina og konsekvenser for Norge (fredag 18. mars 2022)

   President, Det er nå tre uker siden Russland invaderte Ukraina. Daglig ser vi sannheten i Nordahl Griegs ord: «Krig er forakt for liv».

   Les mer:

  • Norge henter flyktninger fra Moldova og bidrar til medisinsk evakuering (torsdag 17. mars 2022)

   Regjeringen sier ja til Moldovas anmodning om å hente ut ukrainske flyktninger. I tillegg vil Norge ta imot pasienter fra Ukraina til norske sykehus. Regjeringen vil nå hente ut inntil 5.250 flyktninger gjennom ulike europeiske samarbeidsordninger.

   Les mer:

  • Enklere byggesaksprosesser for å sikre godt og forsvarlig mottak av flyktninger (torsdag 17. mars 2022)

   Som følge av invasjonen av Ukraina, må Norge være forberedt på massetilstrømning av ukrainere som søker beskyttelse. Det er viktig med raske og effektive prosesser for å sikre at vi har tilstrekkelig mottakskapasitet og boliger. Kommunal- og distriktsdepartementet har på denne siden samlet relevante regelverk, tolkningsuttalelser og spørsmål og svar, som kan være til hjelp for kommuner og andre berørte myndigheter og privatpersoner. Siden vil bli oppdatert ved behov.

   Les mer:

  • Vil styrke Natos evne til å forsvare medlemslandene (onsdag 16. mars 2022)

   16. mars avholdt NATO et ekstraordinært forsvarsministermøte, der ministerne fikk oppdateringer rundt situasjonen i Ukraina og diskuterte veien videre for NATOs håndtering av krisen.

   Les mer:

  • Kommunene får dekket kostnader for ukrainske flyktninger i private hjem (onsdag 16. mars 2022)

   Justis- og beredskapsdepartementet har i dag gitt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om at kommuner som har ukrainske flyktninger boende i kommunen, men utenfor asylmottakssystemet, kan få tilskudd fra UDI. Ordningen er frivillig for kommunene.

   Les mer:

  • UDI med foreløpig scenario for ankomster av ukrainske flyktninger (tirsdag 15. mars 2022)

   Beregningsutvalget for utlendingsforvaltningen kom i dag med et foreløpig scenario for at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i 2022, hvorav 30 000 fra Ukraina. Scenariet baserer seg på ukrainske flyktninger som kommer til Norge på egenhånd. En eventuell overføring av flyktninger fra naboland vil komme i tillegg.

   Les mer:

  • Inviterer til ukentlige møter med alle landets kommuner (tirsdag 15. mars 2022)

   – Skal vi lykkes med å integrere de som nå har måtte flykte fra landet sitt, er vi avhengig av et godt samarbeid mellom stat og kommuner, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

   Les mer:

  • UD oppretter servicetelefon for næringslivet om sanksjonene mot Russland (tirsdag 15. mars 2022)

   Mange i norsk næringsliv har spørsmål om hvilke konsekvenser sanksjonene mot Russland får for deres bedrift. Utenriksdepartementet har derfor opprettet en servicetelefon hvor næringslivet kan henvende seg.

   Les mer:

  • Regjeringen desentraliserer asylregistreringen i forbindelse med krigen i Ukraina (lørdag 12. mars 2022)

   På grunn av mengden av ukrainske flyktninger i Europa, sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i landet. Det vil gjøre det lettere for ukrainere å søke asyl der de er.

   Les mer:

  • Midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger (fredag 11. mars 2022)

   Regjeringen har i dag iverksatt en ordning som innebærer at personer som er fordrevet fra Ukraina vil kunne gis midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Det er primært ukrainske statsborgere som har vært bosatt i Ukraina frem til krigen brøt ut som omfattes av ordningen. Søkerne må sannsynliggjøre sin identitet og nasjonalitet, primært gjennom ukrainske pass eller ID-kort.

   Les mer:

  • Norge slutter seg til internasjonalt opprop om å utestenge russisk og hviterussisk toppidrett (fredag 11. mars 2022)

   Sammen med ministre fra i alt 37 land har kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen underskrevet en erklæring der det gis støtte til internasjonale idrettsorganisasjoner som har besluttet å utestenge russiske og hviterussiske idrettsutøvere og lag fra internasjonal toppidrett.

   Les mer:

  • Sterkt møte med ukrainske flyktninger (onsdag 9. mars 2022)

   Utenriksminister Anniken Huitfeldt er på reise i Polen. I dag møtte hun flyktninger fra Ukraina. – Dette er mennesker som over natten er kastet inn i et krigsmareritt. Det er rystende å høre fortellingene direkte fra krigens ofre, sier utenriksministeren.

   Les mer:

  • Råder kommunene til å se på it-sikkerhetstiltak (onsdag 9. mars 2022)

   Russlands invasjon av Ukraina har økt usikkerheten rundt trusselnivået i det digitale rom. Kommunal- og distriktsdepartementet og KS ber derfor alle kommuner vurdere sin egen sikkerhets- og sårbarhetssituasjon.

   Les mer:

  • Sender omfattende pakke av legemidler til Ukraina (tirsdag 8. mars 2022)

   Det er et sterkt økende behov for medisinsk bistand, både til Ukraina og i nabolandene. Krigen har ført til mangel på alt fra Paracet til livsnødvendige medisiner som insulin, hjertemedisin og antibiotika. Nå sender regjeringen legemidler til en verdi av om lag 43 millioner kroner for å lette den akutte nødsituasjonen krigen har skapt.

   Les mer:

  • Øker støtten til FNs innsats for ukrainske flyktninger (tirsdag 8. mars 2022)

   Norge gir 250 millioner kroner til FNs arbeid for flyktninger i Ukrainas naboland. Det kunngjorde utenriksminister Anniken Huitfeldt da FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi besøkte Norge tirsdag.

   Les mer:

  • Landbruks- og matministeren iverksetter tiltak for å sikre norsk matkornproduksjon (tirsdag 8. mars 2022)

   Krigen i Ukraina gir usikkerhet rundt utviklingen i verdensøkonomien og det globale matvaremarkedet. For å øke nasjonal selvforsyning vil Regjeringen gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn gjennom å tilby økt målpris og økte tilskudd i vårens jordbruksoppgjør.

   Les mer:

  • Internasjonal humanitærrett i Ukraina (mandag 7. mars 2022)

   Internasjonal humanitærrett (også kalt krigens folkerett) er bindende for alle og skal beskytte sivile i krig.

   Les mer:

  • Enklere regler for rask etablering av akuttinnkvartering for ukrainere som søker beskyttelse i Norge (mandag 7. mars 2022)

   Det er forventet større tilstrømninger av ukrainere til Norge som søker beskyttelse. Utlendingsdirektoratet har derfor behov for raskt å kunne etablere nødvendig akuttinnkvartering. Dette er innkvartering som skal benyttes i en kortere periode, før ukrainerne bosettes i kommunene.

   Les mer:

  • Forholdet til Russland påvirkes av krigen (lørdag 5. mars 2022)

   Russlands angrepskrig mot Ukraina gjør at Norge reduserer kontakten med russiske myndigheter til et minimum, på lik linje med andre europeiske land og allierte. Nødvendig samarbeid for å bevare trygghet og sikkerhet blir opprettholdt.

   Les mer:

  • Norge fordømmer Russlands angrep mot atomkraftverket i Ukraina (fredag 4. mars 2022)

   Norge fordømmer Russlands angrep på atomkraftverket i Ukraina.

   Les mer:

  • Midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere (fredag 4. mars 2022)

   Norge åpner for midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere og etablerer flere mottaksplasser.

   Les mer:

  • Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland (fredag 4. mars 2022)

   − Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet. Derfor suspenderer vi all dialog med russiske myndigheter og som hovedregel skal alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges på is, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

   Les mer:

  • Russland suspenderes fra Østersjørådet (torsdag 3. mars 2022)

   Østersjørådets medlemmer Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Sverige og EU har besluttet å suspendere Russland fra videre deltakelse i rådets virksomhet som følge av den uprovoserte og folkerettsstridige krigen som nå føres mot Ukraina og landets befolkning og myndigheter. Hviterussland suspenderes fra sin rolle som observatørland i Østersjørådet.

   Les mer:

  • Nordisk ministerråd fryser samarbeidet med Russland (torsdag 3. mars 2022)

   Nordisk ministerråd fryser sitt samarbeid med Russland og Hviterussland. Avgjørelsen er tatt som en reaksjon på Russlands militære angrep på Ukraina.

   Les mer:

  • Historisk henvisning av situasjonen i Ukraina til Den internasjonale straffedomstol (ICC) (torsdag 3. mars 2022)

   Sammen med 38 andre land har Norge henvist situasjonen i Ukraina til ICCs hovedanklager for etterforskning. 28. februar annonsert ICCs hovedanklager Karim Khan at han vil åpne etterforskning av situasjonen i Ukraina. Med statspartshenvisningen kan hovedanklageren raskere sette i gang etterforskningen og sikre bevis. Slike henvisninger er sjeldne. Dette er første gang at Norge har stått bak en statspartshenvisning til ICC.

   Les mer:

  • Statsministerens redegjørelse for Stortinget om krigen i Ukraina (torsdag 3. mars 2022)

   President, krigen i Ukraina ryster nå en hel verden og hver og en av oss.En brutal invasjon av et stort, fredelig naboland har vi ikke sett i Europa siden andre verdenskrig. Det ukrainske folkets kamp, for egne liv og for egen frihet, kommer oss nær og rører oss alle.

   Les mer:

  • Styret i IEA besluttet å frigjøre oljelagre som følge av situasjonen i Ukraina (tirsdag 1. mars 2022)

   Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) deltok i ettermiddag på et ekstraordinært ministermøte i Det internasjonale energibyrået (IEA). Møtet var innkalt for å drøfte situasjonen i oljemarkedet som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

   Les mer:

  • Utenriksdepartementet ber nordmenn i Russland registrere seg (tirsdag 1. mars 2022)

   Dersom du befinner deg i Russland, anbefaler vi at du registrerer deg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar slik at Utenriksdepartementet kan nå deg med viktige meldinger.

   Les mer:

  • Norge gir våpen til Ukraina (mandag 28. februar 2022)

   Regjeringen har besluttet at Norge vil gi M72 panservernvåpen til Ukraina.

   Les mer:

  • Norge øker støtten til Ukraina og gir militært utstyr (søndag 27. februar 2022)

   Regjeringen setter av inntil to milliarder kroner til humanitær støtte til Ukraina, og vil gi militært utstyr som hjelmer og beskyttelsesvester til det krigsherjede landet. Regjeringen slutter seg også til EUs sanksjoner og vil trekke oljefondet ut av Russland.

   Les mer:

  • Justis- og beredskapsministeren til EU-møte om Ukraina (lørdag 26. februar 2022)

   Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltar søndag på EUs ekstraordinære justis- og innenriksminister møte i Brussel, der temaet er krisen i Ukraina.

   Les mer:

  • Ambassaden i Kyiv er midlertidig flyttet til Warszawa (lørdag 26. februar 2022)

   – Norges ambassade i Kyiv er midlertidig stengt, og ambassaden drives inntil videre fra Warszawa, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Ambassaden i Ukraina midlertidig stengt (torsdag 24. februar 2022)

   – Den norske ambassaden i Ukraina er nå midlertidig stengt. Våre utsendte forlot i går kveld Kyiv og reiste til Lviv vest i Ukraina. De reiste videre ut av landet i ettermiddag. Dette vil sterkt begrense vår mulighet til å hjelpe nordmenn i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Ukraina-krisen: Ingen endring av trusselbildet i Norge (torsdag 24. februar 2022)

   – Jeg føler sterkt med det ukrainske folk som er brutalt angrepet til tross for sitt ønske om fred og diplomati. Jeg vil understreke at vi ikke ser tegn til endring av trusselbildet i Norge som følge av krigshandlingene i Ukraina. Norske myndigheter har fulgt utviklingen løpende, og vil fortsette å følge situasjonen tett, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

   Les mer:

  • Norge med sterk fordømmelse av russisk angrep (torsdag 24. februar 2022)

   – Norge fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Norge fordømmer Russlands militære angrep på Ukraina (torsdag 24. februar 2022)

   – Norge fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Dette angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og setter uskyldige menneskers liv i fare, sier statsminister Jonas Gahr Støre

   Les mer: