Forsiden

Tidslinje: Regjeringens håndtering av krigen i Ukraina

Oversikt over regjeringens håndtering av konsekvensene av Russlands angrep på Ukraina 24. februar 2022.

 • 2023

  • Norge forlenger avtale om medisinsk evakuering fra Ukraina (mandag 20. mars 2023)

   Norges bistand til medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina til sykehus i Europa er etterspurt av EU og Ukraina. Regjeringen forlenger avtalen med SAS om transport av pasienter fra 1. mai til 31. august.

   Les mer:

  • Norge gir to milliarder kroner til drift av den ukrainske staten (fredag 17. mars 2023)

   – Ukrainske myndigheter trenger vår hjelp for å kunne fortsette å levere grunnleggende tjenester som skole, helse og pensjoner til befolkningen. Vi skal sørge for at pengene når dem raskt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Over 1000 pasienter og pårørende fra Ukraina evakuert med norsk hjelp (tirsdag 28. februar 2023)

   Norge har nå transportert over 1000 pasienter og pårørende fra Ukraina for medisinsk behandling i Norge og andre europeiske land.

   Les mer:

  • Øker humanitær støtte til sivile i Ukraina (fredag 24. februar 2023)

   – Vi må stå sammen om å støtte det ukrainske folk. Norge er en solid og sterk støttespiller for Ukraina. Vi gir nå 400 millioner kroner til FNs humanitære arbeid i første del av 2023, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Felleserklæring fra idrettsministre til IOC (tirsdag 21. februar 2023)

   Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har sammen med ministre fra 35 land publisert en erklæring som en reaksjon på at IOC ser på muligheten for at såkalt nøytrale idrettsutøvere fra Russland og Belarus igjen kan delta i internasjonale idrettskonkurranser.

   Les mer:

  • Regjeringen sender aggregater til Ukraina (mandag 20. februar 2023)

   Millioner av ukrainere mangler strøm, vann eller oppvarming etter russiske angrep. Behovet for bistand er stort og akutt. Norge har gitt vesentlige bidrag til å opprettholde strømforsyningen i Ukraina, og regjeringen har nå sendt aggregater til Ukraina fra Sivilforsvaret for å avhjelpe situasjonen.

   Les mer:

  • Norge med betydelig militær støttepakke til Ukraina (fredag 17. februar 2023)

   Ukraina kjemper nå for sin eksistens. Behovet for militært materiell er stort og vedvarende. Norge har gitt betydelig støtte til Ukraina og med denne pakken viser vi at vi støtter Ukraina militært så lenge som nødvendig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Bred politisk enighet om flerårig Ukraina-program (torsdag 16. februar 2023)

   Et bredt flertall på Stortinget er enige om det flerårige Nansen-programmet på 75 milliarder kroner for Ukraina. Programmet ble lansert i dag sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

   Les mer:

  • Politisk avtale om støtte til Ukraina og utviklingsland rammet av krigens globale ringvirkninger (torsdag 16. februar 2023)

   Russlands angrep mot Ukraina 24. februar 2022 er et tidsskille for Europa og en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Norges sikkerhet, velstand og handlefrihet er tuftet på respekt for folkeretten i en regelstyrt verden. Russlands angrepskrig mot Ukraina truer våre nasjonale interesser.

   Les mer:

  • Norge med på felles støttepakke til Ukraina (onsdag 15. februar 2023)

   Den første flernasjonale støttepakken med direktekjøp fra forsvarsindustrien er nå klar. Det betyr at Ukraina om kort tid kan motta betydelige mengder nytt materiell.

   Les mer:

  • Norge med omfattende stridsvognpakke til Ukraina (tirsdag 14. februar 2023)

   - Norge skal donere åtte stridsvogner og inntil fire støttevogner til Ukraina. I tillegg øremerker vi midler til ammunisjon og reservedeler, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Noreg sluttar seg til kjernegruppa for straffeforfølging av dei ansvarlege for den russiske aggresjonen mot Ukraina (fredag 10. februar 2023)

   Ukraina har etablert ei kjernegruppe av land som skal drøfte om det er mogleg å straffeforfølgje dei ansvarlege for den russiske aggresjonen mot Ukraina. Gruppa er open for alle som ønskjer å arbeide for ansvarleggjering av dei som står bak dei russiske aggresjonshandlingane mot Ukraina.

   Les mer:

  • Norge har vedtatt et pristak på russiske petroleumsprodukter (tirsdag 7. februar 2023)

   Norge har innført et pristak på petroleumsprodukter fra Russland i sanksjonsregelverket.

   Les mer:

  • Statsministerens redegjørelse for Stortinget om krigen i Ukraina og dens følger (torsdag 2. februar 2023)

   President, vi nærmer oss årsdagen for Russlands angrep på Ukraina. Et skjebneår med krig og krigsforbrytelser, ødeleggelser og drap i et omfang vi ikke har sett på vårt kontinent siden andre verdenskrig.

   Les mer:

  • Nye sanksjonar mot Russland er innført i norsk rett (mandag 30. januar 2023)

   Noreg har innført ei ny runde med sanksjonar mot president Putin og det russiske regimet. Sanksjonane speglar EU si niande sanksjonspakke, som vart vedteke i EU 16. desember 2022.

   Les mer:

  • Tilbyr spesialisttrening i Norge for ukrainske soldater (torsdag 26. januar 2023)

   - Norge vil trene opp ukrainske spesialister innenfor sanitet, skarpskyting og lagførertrening, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

   Les mer:

  • Øker kapasiteten til eksplosivrydding i Ukraina (fredag 20. januar 2023)

   Norge vil stille med instruktører til et flernasjonalt bidrag for å lære bort eksplosivrydding til ukrainske soldater. Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i forbindelse med det internasjonale møtet for støtte til Ukraina 20. januar. Regjeringen jobber fortløpende med nye donasjoner og bidrag til Ukraina.

   Les mer:

  • Norsk støtte til såkorn i Ukraina (torsdag 19. januar 2023)

   – Norge er en viktig støttespiller for Ukraina. Vi gir nå 40 millioner kroner til FN for såkorn til 3000 konfliktrammede småbønder i Ukraina. Det vil bidra til å sikre mat til mange mennesker, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Norsk støtte til såkorn i Ukraina (torsdag 19. januar 2023)

   – Norge er en viktig støttespiller for Ukraina. Vi gir nå 40 millioner kroner til FN for såkorn til 3000 konfliktrammede småbønder i Ukraina. Det vil bidra til å sikre mat til mange mennesker, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Forlenger mellombelse reglar for fordrivne (tirsdag 17. januar 2023)

   Regjeringa sender i dag på høyring forslag om å vidareføre dei mellombelse reglane i lovverket som gjeld for fordrivne frå Ukraina.

   Les mer:

  • Norge donerer ytterligere artillerigranater til Ukraina (onsdag 4. januar 2023)

   Norge donerer ytterligere 10 000 artillerigranater til Ukraina. Materiellet er sendt.

   Les mer:

 • 2022

  • Pensjonister kan jobbe med ukrainske flyktninger uten avkortning (tirsdag 20. desember 2022)

   Regjeringen anslår at det vil komme svært mange ukrainske flyktninger til Norge også i 2023. Nå videreføres ordningen med at pensjonister med offentlig pensjon kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt når de jobber med flyktningene.

   Les mer:

  • Norge sender bruer til Ukraina (tirsdag 13. desember 2022)

   – Den russiske krigføringen har kynisk ødelagt viktige deler av infrastrukturen i Ukraina. For å få mat, vann og medisiner fram og sårede ukrainere til sykehus, er Ukraina helt avhengige av at veinettet fungerer, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. – Vi vet at disse bruene vil hjelpe Ukraina, samtidig som dette ikke svekker vår egen bruberedskap, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

   Les mer:

  • Undertegnet milliardavtale for å reparere ødelagt infrastruktur i Ukraina (fredag 9. desember 2022)

   – Det er et akutt behov for å reparere strømforsyning og annen infrastruktur i Ukraina etter Russlands bombing av sivile mål. Jeg er derfor glad for at vi i dag har signert en avtale på én milliard kroner som raskt vil bidra til dette, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Norge har vedtatt et pristak på russisk olje (torsdag 8. desember 2022)

   Norge har innført et pristak på 60 dollar per fat for råolje fra Russland, i sanksjonsregelverket. Dette tilsvarer pristaket vedtatt av EU og G7-landene. Oljepristaket skal bidra til å minske Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland.

   Les mer:

  • Norge vil forlenge avtale om medisinsk evakuering fra Ukraina (søndag 27. november 2022)

   Krigen i Ukraina har skapt et stort behov for medisinsk evakuering. Regjeringen vil derfor forlenge det norske engasjementet for å frakte ukrainske pasienter til behandling på sykehus i Europa.

   Les mer:

  • Norge bidreg til donasjon av feltsjukehus og ambulansebussar (fredag 25. november 2022)

   Noreg finansierer delar av ein estisk donasjon av eit feltsjukehus til Ukraina, samt donerar fem militære ambulansebusser. Noreg vil også støtte EU Military Assistance Mission til Ukraina med om lag 150 millionar kroner.

   Les mer:

  • Regjeringen ber kommunene bosette 35 000 flyktninger i 2023 (fredag 25. november 2022)

   Krigen pågår fortsatt i Ukraina, og mange millioner mennesker har måtte flykte fra hjemlandet sitt. Nå ber regjeringen landets kommuner forberede seg på å ta imot mange flyktninger også neste år.

   Les mer:

  • Norge bidrar med 300 millioner kroner til NATO-ledet fond som skal støtte Ukraina (tirsdag 15. november 2022)

   - Behovet for støtte til Ukraina er omfattende og tidskritisk. Donasjoner bidrar til at Ukraina kan forsvare seg mot Russlands folkerettsstridige militære angrep. Det er viktig at vi står sammen om å støtte Ukraina med det de trenger, både militært og sivilt, for å forsvare seg, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Norge støtter britiskledet Ukraina-fond med om lag 1,5 mrd. kroner (torsdag 10. november 2022)

   -  Regjeringen legger opp til å bidra med om lag 1,5 mrd. kroner til det britiskledede fondet, International Fund for Ukraine. Norge har tidligere bidratt med 400 mill. kroner som er omsatt i droner, dronejammesystemer og artilleriammunisjon, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Norge støtter korntransport fra Ukraina til Etiopia (mandag 7. november 2022)

   – Norge bidrar med 9,5 millioner kroner til Verdens matvareprogram (WFP) for å transportere, bearbeide og distribuere 25 000 tonn korn fra Ukraina til Afrikas horn, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Norge fortsetter avgjørende transport av ukrainske pasienter (onsdag 2. november 2022)

   Norge har fraktet rundt en firedel av alle pasientene fra Ukraina som er evakuert til behandling i andre europeiske land. Norge og EU har nå forlenget avtalen om evakuering av pasienter fra Ukraina.

   Les mer:

  • Regjeringen styrker Forsvarets beredskap i Norge (mandag 31. oktober 2022)

   Regjeringen har besluttet at Forsvaret hever sin beredskap, og går over til en ny fase i sitt planverk fra 1. november. Dette skjer etter faglig råd fra forsvarssjefen. Det betyr at Forsvarets aktivitet tilpasses den alvorlige sikkerhetssituasjonen Europa er i.

   Les mer:

  • Pressekonferanse om krigen i Ukraina og sikkerheitssituasjonen i våre nærområde (mandag 31. oktober 2022)

   Statsminister Jonas Gahr Støre, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Eirik Kristoffersen inviterer til pressekonferanse om krigen i Ukraina og sikkerheitssituasjonen i våre nærområde måndag 31. oktober kl. 13.

   Les mer:

  • Statsminister Jonas Gahr Støre med støtte til kriserammet Moldova (lørdag 29. oktober 2022)

   Statsministeren snakket fredag med Moldovas statsminister Natalia Gavrilita. Moldova er havnet i en akutt energikrise som følge av Russlands manipulering av landets tilgang på gass og elektrisitet. Krisen slår hardt inn for Moldovas befolkning og truer med å destabilisere den politiske situasjonen i landet. Under samtalen meddelte statsministeren at Norge vil støtte Moldova med NOK 100 millioner for å avhjelpe krisen i landet.

   Les mer:

  • Ny sanksjonspakke mot Russland er innført i norsk rett (fredag 28. oktober 2022)

   Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot president Putin og det russiske regimet. Sanksjonene trer i kraft i dag.

   Les mer:

  • Innstramming for russiske fiskefartøy trer i kraft (torsdag 13. oktober 2022)

   Innstramningene som ble varslet 6. oktober, om at russiske fiskefartøy over 500 bruttotonn kun kan anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord, trer i kraft fredag 14. oktober.

   Les mer:

  • Utenriksministeren fordømmer russiske missilangrep i Ukraina (mandag 10. oktober 2022)

   – Jeg fordømmer på det sterkeste Russlands massive missilangrep mot ukrainske sivile og sivil infrastruktur, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt..

   Les mer:

  • Skjerper kontrollen med russiske fiskefartøy (torsdag 6. oktober 2022)

   Regjeringen har besluttet at russiske fiskefartøy kun kan anløpe tre havner, og at alle de russiske fartøyene som kommer til disse havnene skal kontrolleres.

   Les mer:

  • Norge fordømmer Russlands annektering av ukrainsk territorium (fredag 30. september 2022)

   – Norge fordømmer på det sterkeste Russlands beslutning om å annektere fire ukrainske regioner. Dette er et alvorlig brudd på folkeretten og kan ikke aksepteres. Det kan bidra til en ytterligere eskalering av en farlig situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Øker støtten til humanitær bistand og drift av den ukrainske staten (fredag 30. september 2022)

   – Krigen fortsetter i all sin gru, og ukrainerne går en kald vinter i møte. De humanitære behovene er enorme. To milliarder av støtten til Ukraina i 2022 foreslås til humanitær innsats og til å hjelpe til med å holde den ukrainske staten i gang, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Utenriksministeren fordømmer såkalte "folkeavstemninger" (torsdag 29. september 2022)

   Utenriksminister Anniken Huitfeldt Norge fordømmer Russlands avholdelse av såkalte «folkeavstemninger» i regioner innenfor Ukrainas internasjonalt anerkjente grenser.

   Les mer:

  • Donerer Hellfire missiler og nattoptikk til Ukraina (torsdag 8. september 2022)

   Norge donerer Hellfire-missiler til Ukraina. Dette omfatter omlag 160 missiler og tilhørende utskytnings- og ildledningsutstyr. Ukraina har også fått nattoptikk fra Forsvarets beholdning.

   Les mer:

  • Åpner medisinsk evakueringshub i Polen (torsdag 1. september 2022)

   Norge var til stede på åpningen av en ny medisinsk hub i Polen sammen med blant andre EUs kommisjonær for humanitær bistand og kriseberedskap og den polske og den ukrainske helseministeren.

   Les mer:

  • Vil bruke 2 milliarder kroner for å sikre gass til Ukraina (mandag 29. august 2022)

   Russlands angrepskrig mot Ukraina har dramatiske konsekvenser for Ukrainas økonomi og energisikkerhet. Regjeringen foreslår at Norge bidrar med 2 milliarder kroner for å sikre at ukrainerne kan kjøpe gass til vinteren.

   Les mer:

  • Ny runde med sanksjoner innført mot Russland (fredag 26. august 2022)

   Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot president Putin og det russiske regimet.

   Les mer:

  • Norge donerer pansrede patruljekjøretøy til Ukraina (fredag 29. juli 2022)

   Norge har donert 14 pansrede patruljekjøretøy av typen IVECO LAV III til Ukraina. Disse kjøretøyene har god mobilitet og beskyttelse, og er av samme type som norske styrker brukte i Afghanistan.

   Les mer:

  • Norge øker støtten til Ukraina med 10 milliarder kroner (fredag 1. juli 2022)

   Norge øker støtten til Ukraina med 10 milliarder kroner over to år. Pengene skal gå til humanitær bistand, gjenoppbygging av landet, våpen og driftstøtte til myndighetene. – Vi står sammen med det ukrainske folk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Regjeringen endrer opptaksreglene for flyktninger som vil studere (torsdag 30. juni 2022)

   Nå blir det enklere for flyktninger å begynne på høyere utdanning i Norge. Som en midlertidig ordning kan personer på flukt søke studieplass uten å ha generell studiekompetanse.

   Les mer:

  • Regjeringen forlenger stipendordningen for ukrainske studenter i Norge (torsdag 30. juni 2022)

   Ukrainske studenter som befant seg i Norge før krigen kan få stipend til livsopphold også neste studieår. Ordningen for russiske og belarussiske studenter blir ikke videreført.

   Les mer:

  • Norge øker støtten til minerydding i Ukraina (fredag 24. juni 2022)

   Regjeringen øker støtten til Norsk Folkehjelp og Halo Trust med 30 millioner kroner til minekartlegging og minerydding i Ukraina. Norge er blant de største bidragsyterne på dette arbeidet i verden og blir også en av de største bidragsyterne innen minerydding i Ukraina.

   Les mer:

  • Flere sanksjoner innført mot Russland (fredag 17. juni 2022)

   Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot Putin og det russiske regimet.

   Les mer:

  • Norge har donert artilleriskyts til Ukraina (onsdag 8. juni 2022)

   Norge har donert 22 artilleriskyts av typen M109 med utstyr og reservedeler, samt artilleriammunisjon til Ukraina.

   Les mer:

  • Norge tar imot sårede soldater fra Ukraina (tirsdag 31. mai 2022)

   Regjeringen har besluttet at Norge skal ta imot sårede soldater fra Ukraina til medisinsk evakuering og behandling på norske sykehus.

   Les mer:

  • Utvidet kartlegging før bosetting (mandag 23. mai 2022)

   Regjeringen vil utvide kartleggingen av flyktninger fra Ukraina før bosetting til også å gjelde utdanning og yrke.

   Les mer:

  • Norske virksomheter gir digitalt utstyr til Ukraina (fredag 20. mai 2022)

   - Å kommunisere med sine kjære på mobil eller via internett er avgjørende for ukrainske borgere som er midlertidig fordrevne i Norge og for folk i Ukraina generelt. Derfor er jeg glad for at norske virksomheter bidrar til innsamling av mobiltelefoner og annet utstyr gjennom denne aksjonen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

   Les mer:

  • Havneforbudet har trådt i kraft (mandag 9. mai 2022)

   Norge har innført sanksjoner mot Russland som en følge av invasjonen av Ukraina og fra og med i går, søndag 8. mai, kan ikke russiske fartøy anløpe norske havner.

   Les mer:

  • Nye 100 millioner til den ukrainske staten (søndag 8. mai 2022)

   Norge øker budsjettstøtten til Ukraina til 300 millioner kroner. Det kunngjorde utenriksminister Anniken Huitfeldt da hun besøkte landet i dag.

   Les mer:

  • Norsk støtte til bønder i Ukraina (fredag 6. mai 2022)

   Ukrainas matproduksjon har stor betydning for matsikkerheten til mennesker i rekke land. For å sikre fortsatt jordbruk øker Norge støtten til ukrainske bønder.

   Les mer:

  • Nye sanksjoner mot Hviterussland innført i norsk rett (torsdag 5. mai 2022)

   Norge har i dag innført ytterligere sanksjoner mot Hviterussland som en reaksjon på det hviterussiske regimets rolle og involvering i Russlands invasjon av Ukraina. Sanksjonene omfatter forbud mot hviterussisk veitransport.

   Les mer:

  • Regjeringen utvider ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere (fredag 29. april 2022)

   Regjeringen utvider ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fordrevet fra Ukraina. Nå kan også ukrainske statsborgere som oppholdt seg i Norge 24. februar 2022 få kollektiv beskyttelse.

   Les mer:

  • Nye sanksjoner mot Russland innført i norsk rett (fredag 29. april 2022)

   Norge har innført flere sanksjoner som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina. Sanksjonene omfatter forbud mot russisk veitransport og forbud mot at russiske fartøy får legge til havn.

   Les mer:

  • Vil koordinere våpenstøtte til Ukraina tettere (tirsdag 26. april 2022)

   – De ukrainske styrkene har umiddelbart behov for mer våpen, og de trenger tyngre og mer avanserte våpensystemer. For å sikre at den samlede støtten gir best mulig effekt for Ukraina er det behov for at vi koordinerer bidragene med våpen og militært materiell enda tettere, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

   Les mer:

  • Statsministerens redegjørelse om Ukraina (tirsdag 26. april 2022)

   President, to måneder etter Russlands brutale invasjon av Ukraina ser vi hvilket tidsskille denne krigen er. Det er virkelig et før og etter 24. februar, for så mange.

   Les mer:

  • Norge har donert luftvernsystem til Ukraina (onsdag 20. april 2022)

   - Konflikten i Ukraina kan bli langvarig, og landet er avhengig av internasjonal støtte for å stå imot russisk aggresjon. Derfor har regjeringen besluttet å donere Mistral-luftvernsystem til Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

   Les mer:

  • Forlenger det økte bidraget til eFP i Litauen (mandag 11. april 2022)

   Norge besluttet i februar å forsterke det norske styrkebidraget til NATO enhanced Forward Presence i Litauen med om lag 50 personell for om lag tre måneder. Nå forlenges dette økte bidraget for ytterligere tre måneder. Den norske styrken på til sammen om lag 200 personer blir stående i Litauen til august.

   Les mer:

  • Pensjonister kan jobbe med Ukraina-flyktninger uten å få avkortning i pensjonen (fredag 8. april 2022)

   De høye ankomstene fra Ukraina har medført et akutt behov for arbeidskraft. Nå har Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomført en forskriftsendring som innebærer at også pensjonister med offentlig avtalefestet pensjon (AFP) kan jobbe med flyktningstrømmen fra Ukraina på pensjonistvilkår uten å få avkortet pensjonen.

   Les mer:

  • Nye sanksjoner mot Hviterussland innført i norsk rett (fredag 8. april 2022)

   – Norge fordømmer det hviterussiske regimets rolle i Russlands aggresjon mot Ukraina. Hviterussland har stilt sitt territorium og luftrom til disposisjon for Russlands aggresjon. Derfor innfører vi styrkede sanksjoner mot Hviterussland sammen med EU og andre land, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Vil gjøre det enklere for ukrainsk helsepersonell å jobbe i Norge (fredag 8. april 2022)

   Flere av de ukrainske flyktningene som kommer til Norge har helsefaglig utdanning, men mangler dokumentasjon på det. Regjeringen vil legge til rette for at flere av dem kan bruke den helsefaglige kompetansen sin, dersom de ønsker det.

   Les mer:

  • Regjeringen stiller med bidrag fra Kripos i etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina ved Den internasjonale straffedomstolen (onsdag 6. april 2022)

   Norge er ett av flere land som mener at krigshandlinger i Ukraina bør etterforskes av Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

   Les mer:

  • Gir 100 millioner i støtte til Moldova (tirsdag 5. april 2022)

   - Moldova, et av Europas fattigste land har tatt imot over 400.000 flyktninger, og vi må hjelpe. Vi gir støtte som både skal hjelpe sårbare flyktninger og gå til myndighetenes innsats, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Trygghet i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet (fredag 1. april 2022)

   Krigen i Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa dramatisk. Regjeringen foreslår derfor umiddelbare tiltak.

   Les mer:

  • Statsminister Støre hadde samtale med president Putin (torsdag 31. mars 2022)

   Statsminister Jonas Gahr Støre hadde torsdag formiddag en times telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin.

   Les mer:

  • Støre i samtale med Ukrainas statsminister (onsdag 30. mars 2022)

   Statsminister Jonas Gahr Støre hadde onsdag ettermiddag en videosamtale med Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal.

   Les mer:

  • Mehl: - De første flyktningene fra Moldova kan komme neste uke (onsdag 30. mars 2022)

   Regjeringen vil overføre 2500 ukrainske flyktninger fra Moldova. Moldova har bedt Norge og en rekke andre europeiske land om bistand til å ta imot ukrainere på flukt.

   Les mer:

  • 200 millioner til den ukrainske staten (onsdag 30. mars 2022)

   Norge går inn med 200 millioner kroner i støtte til Ukraina. Pengene vil brukes på lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte og til utbetalinger av pensjoner og sosialhjelp.

   Les mer:

  • Mehl: – Norge ønsker rask overføring av flyktninger fra Moldova (mandag 28. mars 2022)

   – For Norge er det viktig å kunne starte overføringene av flyktninger fra Moldova raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

   Les mer:

  • Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Cold Response (søndag 27. mars 2022)

   Statsministeren besøkte søndag 27. mars Bardufoss der den norske militærøvinga Cold Response pågår. Allierte og partnernasjonar deltek på øvinga som vert gjennomført 14.-31. mars 2022.

   Les mer:

  • Regjeringen foreslår tiltak for å ta imot ukrainske flyktninger (fredag 25. mars 2022)

   – Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å sikre at kommunene er rustet til å ta imot ukrainere som får midlertidig beskyttelse i Norge. Ukrainere som flykter fra krig og søker trygg havn hos oss, skal få det. Vi skal legge til rette for at de skal leve gode liv i det norske samfunn. Det vil kreve mye av kommunene, arbeidslivet, frivilligheten og av oss alle, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Humanitær støtte til Ukraina – hva blir den brukt til? (torsdag 24. mars 2022)

   Norge har satt av to milliarder kroner til humanitær innsats og bistand til flyktninger i forbindelse med Ukraina-krisen. Om lag 1,3 milliarder kroner er utbetalt til nå.

   Les mer:

  • Nye sanksjoner mot Russland innført i norsk rett (torsdag 24. mars 2022)

   – Det er viktig å holde trykket oppe mot Putin og de som tjener mest på og støtter hans regime. Nå er også EUs siste sanksjonspakke innført i norsk rett. Vi innfører sanksjoner sammen med EU og andre land for å sikre at tiltakene treffer sterkt og effektivt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Nato-toppmøtet viser et sterkt transatlantisk samhold (torsdag 24. mars 2022)

   – Når NATOs stats- og regjeringssjefer kommer sammen for andre gang på under en måned for å diskutere vår felles respons på Russlands invasjon av Ukraina, viser det tydelig styrken og samholdet i NATO-alliansen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Donerer ambulansar til Ukraina (tirsdag 22. mars 2022)

   Helse Midt-Norge gir bort fire ambulansar til Ukraina. Ambulansane som er stasjonerte i Ålesund vil bli ein del av hjelpa som trengs i det krigsherja landet. Dei køyrer sørover torsdag 24. mars.

   Les mer:

  • Hva betyr sanksjonene mot Russland for norsk næringsliv? (mandag 21. mars 2022)

   Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, innførte EU sanksjoner som den norske regjeringen umiddelbart varslet at Norge ville slutte seg til. Fredag 18. mars ble sanksjonene, som er de mest omfattende noensinne, innført i norsk rett.

   Les mer:

  • Ukrainske pasienter til Norge (mandag 21. mars 2022)

   I dag kom de første ukrainske pasientene som har blitt hentet med fly til Norge. I likhet med andre europeiske land vil Norge bidra for å hjelpe flyktninger fra Ukraina som trenger sykehusbehandling, og avlaste helsevesenet i Ukrainas naboland.

   Les mer:

  • Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina (mandag 21. mars 2022)

   Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har sluttet opp om.

   Les mer:

  • Samler inn digitalt utstyr til Ukraina (mandag 21. mars 2022)

   I samarbeid med EU starter norske myndigheter innsamling av nettverks- og datautstyr til Ukraina. – Vi vil kontakte norske teleselskaper og it-leverandører for å høre hva de kan bidra med. Det er svært viktig at Ukraina får utstyr for å holde digitale kommunikasjonsnett oppe under den brutale invasjonen landet opplever, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

   Les mer:

  • Regjeringen gir økonomisk trygghet til ukrainske, russiske og hviterussiske studenter i Norge (lørdag 19. mars 2022)

   Staten stiller opp for ukrainske, russiske og hviterussiske studenter i en vanskelig situasjon. De som sliter økonomisk på grunn av krigen, skal nå få penger til å dekke levekostnader.

   Les mer:

  • Sanksjoner mot Russland innført i norsk rett (fredag 18. mars 2022)

   – I dag har regjeringen innført de mest omfattende sanksjonene noensinne i norsk rett. Sanksjonene er reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina og er også et uttrykk for Norges solidaritet med det ukrainske folket, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Styrker sivil beredskap (fredag 18. mars 2022)

   – Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon som også får konsekvenser for det sivile samfunnet i Norge. Det stiller høyere krav til bevissthet og beredskap. Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

   Les mer:

  • Regjeringen med strakstiltak for å styrke Forsvaret (fredag 18. mars 2022)

   – Regjeringen vil bevilge tre milliarder kroner for å øke aktiviteten og beredskapen til Forsvaret. Pengene vil særlig gå til å styrke beredskapen i nord, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

   Les mer:

  • Krisepakke til næringslivet i Øst-Finnmark (fredag 18. mars 2022)

   Russlands krigføring i Ukraina og medfølgende sanksjoner skaper stor usikkerhet for næringslivet i Øst-Finnmark. Samme dag som sanksjonene trer i kraft, foreslår derfor regjeringen fire tiltak for å hjelpe på situasjonen.

   Les mer:

  • Statsministerens redegjørelse for Stortinget om krigen i Ukraina og konsekvenser for Norge (fredag 18. mars 2022)

   President, Det er nå tre uker siden Russland invaderte Ukraina. Daglig ser vi sannheten i Nordahl Griegs ord: «Krig er forakt for liv».

   Les mer:

  • Norge henter flyktninger fra Moldova og bidrar til medisinsk evakuering (torsdag 17. mars 2022)

   Regjeringen sier ja til Moldovas anmodning om å hente ut ukrainske flyktninger. I tillegg vil Norge ta imot pasienter fra Ukraina til norske sykehus. Regjeringen vil nå hente ut inntil 5.250 flyktninger gjennom ulike europeiske samarbeidsordninger.

   Les mer:

  • Enklere byggesaksprosesser for å sikre godt og forsvarlig mottak av flyktninger (torsdag 17. mars 2022)

   Som følge av invasjonen av Ukraina, må Norge være forberedt på massetilstrømning av ukrainere som søker beskyttelse. Det er viktig med raske og effektive prosesser for å sikre at vi har tilstrekkelig mottakskapasitet og boliger. Kommunal- og distriktsdepartementet har på denne siden samlet relevante regelverk, tolkningsuttalelser og spørsmål og svar, som kan være til hjelp for kommuner og andre berørte myndigheter og privatpersoner. Siden vil bli oppdatert ved behov.

   Les mer:

  • Vil styrke Natos evne til å forsvare medlemslandene (onsdag 16. mars 2022)

   16. mars avholdt NATO et ekstraordinært forsvarsministermøte, der ministerne fikk oppdateringer rundt situasjonen i Ukraina og diskuterte veien videre for NATOs håndtering av krisen.

   Les mer:

  • Kommunene får dekket kostnader for ukrainske flyktninger i private hjem (onsdag 16. mars 2022)

   Justis- og beredskapsdepartementet har i dag gitt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om at kommuner som har ukrainske flyktninger boende i kommunen, men utenfor asylmottakssystemet, kan få tilskudd fra UDI. Ordningen er frivillig for kommunene.

   Les mer:

  • UDI med foreløpig scenario for ankomster av ukrainske flyktninger (tirsdag 15. mars 2022)

   Beregningsutvalget for utlendingsforvaltningen kom i dag med et foreløpig scenario for at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i 2022, hvorav 30 000 fra Ukraina. Scenariet baserer seg på ukrainske flyktninger som kommer til Norge på egenhånd. En eventuell overføring av flyktninger fra naboland vil komme i tillegg.

   Les mer:

  • Inviterer til ukentlige møter med alle landets kommuner (tirsdag 15. mars 2022)

   – Skal vi lykkes med å integrere de som nå har måtte flykte fra landet sitt, er vi avhengig av et godt samarbeid mellom stat og kommuner, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

   Les mer:

  • UD oppretter servicetelefon for næringslivet om sanksjonene mot Russland (tirsdag 15. mars 2022)

   Mange i norsk næringsliv har spørsmål om hvilke konsekvenser sanksjonene mot Russland får for deres bedrift. Utenriksdepartementet har derfor opprettet en servicetelefon hvor næringslivet kan henvende seg.

   Les mer:

  • Regjeringen desentraliserer asylregistreringen i forbindelse med krigen i Ukraina (lørdag 12. mars 2022)

   På grunn av mengden av ukrainske flyktninger i Europa, sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i landet. Det vil gjøre det lettere for ukrainere å søke asyl der de er.

   Les mer:

  • Midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger (fredag 11. mars 2022)

   Regjeringen har i dag iverksatt en ordning som innebærer at personer som er fordrevet fra Ukraina vil kunne gis midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Det er primært ukrainske statsborgere som har vært bosatt i Ukraina frem til krigen brøt ut som omfattes av ordningen. Søkerne må sannsynliggjøre sin identitet og nasjonalitet, primært gjennom ukrainske pass eller ID-kort.

   Les mer:

  • Norge slutter seg til internasjonalt opprop om å utestenge russisk og hviterussisk toppidrett (fredag 11. mars 2022)

   Sammen med ministre fra i alt 37 land har kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen underskrevet en erklæring der det gis støtte til internasjonale idrettsorganisasjoner som har besluttet å utestenge russiske og hviterussiske idrettsutøvere og lag fra internasjonal toppidrett.

   Les mer:

  • Sterkt møte med ukrainske flyktninger (onsdag 9. mars 2022)

   Utenriksminister Anniken Huitfeldt er på reise i Polen. I dag møtte hun flyktninger fra Ukraina. – Dette er mennesker som over natten er kastet inn i et krigsmareritt. Det er rystende å høre fortellingene direkte fra krigens ofre, sier utenriksministeren.

   Les mer:

  • Råder kommunene til å se på it-sikkerhetstiltak (onsdag 9. mars 2022)

   Russlands invasjon av Ukraina har økt usikkerheten rundt trusselnivået i det digitale rom. Kommunal- og distriktsdepartementet og KS ber derfor alle kommuner vurdere sin egen sikkerhets- og sårbarhetssituasjon.

   Les mer:

  • Sender omfattende pakke av legemidler til Ukraina (tirsdag 8. mars 2022)

   Det er et sterkt økende behov for medisinsk bistand, både til Ukraina og i nabolandene. Krigen har ført til mangel på alt fra Paracet til livsnødvendige medisiner som insulin, hjertemedisin og antibiotika. Nå sender regjeringen legemidler til en verdi av om lag 43 millioner kroner for å lette den akutte nødsituasjonen krigen har skapt.

   Les mer:

  • Øker støtten til FNs innsats for ukrainske flyktninger (tirsdag 8. mars 2022)

   Norge gir 250 millioner kroner til FNs arbeid for flyktninger i Ukrainas naboland. Det kunngjorde utenriksminister Anniken Huitfeldt da FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi besøkte Norge tirsdag.

   Les mer:

  • Landbruks- og matministeren iverksetter tiltak for å sikre norsk matkornproduksjon (tirsdag 8. mars 2022)

   Krigen i Ukraina gir usikkerhet rundt utviklingen i verdensøkonomien og det globale matvaremarkedet. For å øke nasjonal selvforsyning vil Regjeringen gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn gjennom å tilby økt målpris og økte tilskudd i vårens jordbruksoppgjør.

   Les mer:

  • Internasjonal humanitærrett i Ukraina (mandag 7. mars 2022)

   Internasjonal humanitærrett (også kalt krigens folkerett) er bindende for alle og skal beskytte sivile i krig.

   Les mer:

  • Enklere regler for rask etablering av akuttinnkvartering for ukrainere som søker beskyttelse i Norge (mandag 7. mars 2022)

   Det er forventet større tilstrømninger av ukrainere til Norge som søker beskyttelse. Utlendingsdirektoratet har derfor behov for raskt å kunne etablere nødvendig akuttinnkvartering. Dette er innkvartering som skal benyttes i en kortere periode, før ukrainerne bosettes i kommunene.

   Les mer:

  • Forholdet til Russland påvirkes av krigen (lørdag 5. mars 2022)

   Russlands angrepskrig mot Ukraina gjør at Norge reduserer kontakten med russiske myndigheter til et minimum, på lik linje med andre europeiske land og allierte. Nødvendig samarbeid for å bevare trygghet og sikkerhet blir opprettholdt.

   Les mer:

  • Norge fordømmer Russlands angrep mot atomkraftverket i Ukraina (fredag 4. mars 2022)

   Norge fordømmer Russlands angrep på atomkraftverket i Ukraina.

   Les mer:

  • Midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere (fredag 4. mars 2022)

   Norge åpner for midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere og etablerer flere mottaksplasser.

   Les mer:

  • Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland (fredag 4. mars 2022)

   − Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet. Derfor suspenderer vi all dialog med russiske myndigheter og som hovedregel skal alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges på is, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

   Les mer:

  • Russland suspenderes fra Østersjørådet (torsdag 3. mars 2022)

   Østersjørådets medlemmer Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Sverige og EU har besluttet å suspendere Russland fra videre deltakelse i rådets virksomhet som følge av den uprovoserte og folkerettsstridige krigen som nå føres mot Ukraina og landets befolkning og myndigheter. Hviterussland suspenderes fra sin rolle som observatørland i Østersjørådet.

   Les mer:

  • Nordisk ministerråd fryser samarbeidet med Russland (torsdag 3. mars 2022)

   Nordisk ministerråd fryser sitt samarbeid med Russland og Hviterussland. Avgjørelsen er tatt som en reaksjon på Russlands militære angrep på Ukraina.

   Les mer:

  • Historisk henvisning av situasjonen i Ukraina til Den internasjonale straffedomstol (ICC) (torsdag 3. mars 2022)

   Sammen med 38 andre land har Norge henvist situasjonen i Ukraina til ICCs hovedanklager for etterforskning. 28. februar annonsert ICCs hovedanklager Karim Khan at han vil åpne etterforskning av situasjonen i Ukraina. Med statspartshenvisningen kan hovedanklageren raskere sette i gang etterforskningen og sikre bevis. Slike henvisninger er sjeldne. Dette er første gang at Norge har stått bak en statspartshenvisning til ICC.

   Les mer:

  • Statsministerens redegjørelse for Stortinget om krigen i Ukraina (torsdag 3. mars 2022)

   President, krigen i Ukraina ryster nå en hel verden og hver og en av oss.En brutal invasjon av et stort, fredelig naboland har vi ikke sett i Europa siden andre verdenskrig. Det ukrainske folkets kamp, for egne liv og for egen frihet, kommer oss nær og rører oss alle.

   Les mer:

  • Styret i IEA besluttet å frigjøre oljelagre som følge av situasjonen i Ukraina (tirsdag 1. mars 2022)

   Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) deltok i ettermiddag på et ekstraordinært ministermøte i Det internasjonale energibyrået (IEA). Møtet var innkalt for å drøfte situasjonen i oljemarkedet som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

   Les mer:

  • Utenriksdepartementet ber nordmenn i Russland registrere seg (tirsdag 1. mars 2022)

   Dersom du befinner deg i Russland, anbefaler vi at du registrerer deg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar slik at Utenriksdepartementet kan nå deg med viktige meldinger.

   Les mer:

  • Norge gir våpen til Ukraina (mandag 28. februar 2022)

   Regjeringen har besluttet at Norge vil gi M72 panservernvåpen til Ukraina.

   Les mer:

  • Norge øker støtten til Ukraina og gir militært utstyr (søndag 27. februar 2022)

   Regjeringen setter av inntil to milliarder kroner til humanitær støtte til Ukraina, og vil gi militært utstyr som hjelmer og beskyttelsesvester til det krigsherjede landet. Regjeringen slutter seg også til EUs sanksjoner og vil trekke oljefondet ut av Russland.

   Les mer:

  • Justis- og beredskapsministeren til EU-møte om Ukraina (lørdag 26. februar 2022)

   Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltar søndag på EUs ekstraordinære justis- og innenriksminister møte i Brussel, der temaet er krisen i Ukraina.

   Les mer:

  • Ambassaden i Kyiv er midlertidig flyttet til Warszawa (lørdag 26. februar 2022)

   – Norges ambassade i Kyiv er midlertidig stengt, og ambassaden drives inntil videre fra Warszawa, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Ambassaden i Ukraina midlertidig stengt (torsdag 24. februar 2022)

   – Den norske ambassaden i Ukraina er nå midlertidig stengt. Våre utsendte forlot i går kveld Kyiv og reiste til Lviv vest i Ukraina. De reiste videre ut av landet i ettermiddag. Dette vil sterkt begrense vår mulighet til å hjelpe nordmenn i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Ukraina-krisen: Ingen endring av trusselbildet i Norge (torsdag 24. februar 2022)

   – Jeg føler sterkt med det ukrainske folk som er brutalt angrepet til tross for sitt ønske om fred og diplomati. Jeg vil understreke at vi ikke ser tegn til endring av trusselbildet i Norge som følge av krigshandlingene i Ukraina. Norske myndigheter har fulgt utviklingen løpende, og vil fortsette å følge situasjonen tett, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

   Les mer:

  • Norge med sterk fordømmelse av russisk angrep (torsdag 24. februar 2022)

   – Norge fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Norge fordømmer Russlands militære angrep på Ukraina (torsdag 24. februar 2022)

   – Norge fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Dette angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og setter uskyldige menneskers liv i fare, sier statsminister Jonas Gahr Støre

   Les mer: