Norge donerer luftvernmissiler til Ukraina

Regjeringen har besluttet å donere IRIS-T luftvernmissiler til Ukraina.

– Norge vil fortsette å støtte Ukrainas forsvarskamp mot Russland så lenge det er nødvendig. Ukraina har et akutt behov for mer militær støtte og materiell støtte nå. De har et stort behov for missiler og ammunisjon til luftvern. Her støtter Norge med det vi kan, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Norge gir Ukraina omfattende støtte i kampen mot Russlands ulovlige krigføring. Samtlige politiske partier på Stortinget står sammen om det femårige Nansen-programmet på 75 milliarder kroner. Tidligere i år annonserte regjeringen at den fremskynder midler i programmet med 2,5 milliarder kroner, slik at støtten blir på totalt 10 milliarder kroner i 2023.

Luftvern avgjørende

Luftvern er avgjørende for Ukrainas evne til å beskytte både den sivile befolkningen og infrastruktur og militære avdelinger ved frontlinjen mot alle typer russiske angrep fra luften.

Støtte med luftvern har fra krigens start vært Ukrainas høyeste prioritet. Vestlig og norsk støtte med luftvern har vært avgjørende for å hindre Russland i å ta kontroll over luftrommet, og har dermed avverget store sivile lidelser og militære tap.

- Ukraina har fått omfattende donasjoner av luftvern fra vestlige land tidligere, men behovet er enormt. Norge vil fortsatt støtte Ukraina i deres kamp for å forsvare seg mot russiske styrker. Vi vil derfor nå donere luftvernmissiler. Dette er en av de hittil største norske donasjonene av militært materiell til Ukraina, sier statsministeren.

Missilene vil kunne skytes ut fra utskytningsenheter som Sverige har vedtatt å donere.

Det vil gjenanskaffes missiler til Forsvaret som tilsvarer de donerte missilene. Dette vil gjøres med bruk av midler fra Nansen-programmet. 

Norge har tidligere bidratt med donasjon av NASAMS og Mistral luftvern til Ukraina.

Fakta om Norges støtte til Ukraina

Totalt gitt og planlagt gitt for perioden 2022-2027:

  • 2022: 10,7 milliarder kroner.
  • 2023 - 2027: 75 milliarder kroner.

2023 - 18,5 milliarder kroner

Detaljert fordeling for støtten i 2023 (vil oppdateres fortløpende):

Sivil støtte

Humanitær støtte

Militær støtte

 Støtte til Moldova