Norsk støtte til såkorn i Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Norge er en viktig støttespiller for Ukraina. Vi gir nå 40 millioner kroner til FN for såkorn til 3000 konfliktrammede småbønder i Ukraina. Det vil bidra til å sikre mat til mange mennesker, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den norske støtten bidrar til at 3000 småkalabønder får såkorn i ni konfliktrammede fylker i Ukraina. Såkornet kjøpes inn og distribueres av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).   

– Det er viktig at ukrainske bønder får nok såkorn tidsnok. Det er ingen tvil om at Ukrainas matproduksjon sørger for at millioner av mennesker i mange land får mat å spise, ikke minst i utviklingsland. Da må såkornet være på plass i tide før våronna i mars, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.   

Ukraina med sine 40 millioner innbyggere, produserer til vanlig mat til rundt 400 millioner mennesker. Krigen i landet har rammet matproduksjonen hardt. Ukraina har bedt om støtte til å kjøpe og distribuere såkorn.   

– Krigen kan vare lenge. Behovene er enorme og de øker. Derfor er vi forberedt på å bidra over lang tid. Russlands brutale krig i Ukraina setter også levebrødet til folk under alvorlig press. Det truer matsikkerheten over hele landet, og i mange land som trenger mat fra Ukraina, sier Huitfeldt.   

Såkornet blir skaffet til veie lokalt og går til bønder som søker tilskudd gjennom det statlige landbruksregisteret i Ukraina (SAE). Støtten til den enkelte bonde vil variere, men grunnpakken er to tonn med høykvalitets såkorn for utplanting til ti hektar land.   

– Dette bidrar til å opprettholde de lokale markedene for kjøp av såkorn, og dermed også lokale matmarkeder og mattilgang. Å bruke lokalprodusert såkorn er det mest bærekraftige, og gir lavere risiko for feilslåtte avlinger, sier Tvinnereim.   

Norge bidro med om lag 10,7 milliarder kroner i sivil og militær støtte til Ukraina i 2022. For 2023 er det så langt satt av tre milliarder kroner.   

Les mer om norsk støtte til Ukraina og nabolandene: Norsk støtte til Ukraina og nabolandene - regjeringen.no