Norge støtter flomrammede i Ukraina

– Norge øker den humanitære støtten og sender utstyr til de mange tusen flomrammede etter kollapsen i Kakhovka-demningen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge gir nå FN og Røde-kors-bevegelsen 150 millioner kroner i humanitær bistand. 

– Den norske støtten bidrar til å nå ut med livreddende nødhjelp til tusenvis av mennesker i Sør-Ukraina som er rammet av ødeleggelsene. Alle humanitære aktører vi støtter i Ukraina skal vite at de har støtte fra Norge til rask innsats i flomområdene, sier Huitfeldt. 

Omfanget av katastrofen vil først bli klart i løpet av de kommende dagene. Men flommen har allerede alvorlige og vidtrekkende konsekvenser for store deler av befolkningen i Kherson fylke og de andre områdene som er rammet. 

– Vi har utstyr til flomvern som Ukraina trenger. Dette blir nå gjort klart for å sendes til de som trenger det. Jeg er glad for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og andre beredskapsaktører har kunnet handle raskt i denne situasjonen, så vi kan tilby dette utstyret allerede nå, sier justisminister Emilie Enger Mehl.  

Fem containere med flomvernutstyr til en verdi av 7,5 millioner kroner tilbys nå til ukrainske myndigheter. Utstyret vil kunne benyttes til å sikre kritisk infrastruktur, holde flomvannet unna og forhindre forurensning. Utstyret består blant annet av fleksible flombarrierer og fangdammer, pumpeutstyr, generatorer og slanger. 

 Norge reagerer på en anmodning fra ukrainske myndigheter om hjelp til å takle flomvannet. Dambruddet betyr at områder nedstrøms i Dnipro-elven vil være oversvømt i lang tid. Et stort antall mennesker er allerede evakuert fra området.