Øker kapasiteten til eksplosivrydding i Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge vil stille med instruktører til et flernasjonalt bidrag for å lære bort eksplosivrydding til ukrainske soldater. Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i forbindelse med det internasjonale møtet for støtte til Ukraina 20. januar. Regjeringen jobber fortløpende med nye donasjoner og bidrag til Ukraina.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram Foto: Marie Lamo, FD

Til møtet hadde den amerikanske forsvarsministeren invitert rundt 50 land og organisasjoner, som diskuterte videre bidrag til den ukrainske forsvarskampen, og koordinering av denne støtten.

Norge bidrar allerede til opplæring av ukrainske soldater gjennom operasjon Interflex i Storbritannia. Denne innsatsen fortsetter i 2023, og antallet instruktører vil øke. Norge bidrar også med økonomisk støtte og instruktører til EUs treningsmisjon.

- Trening og opplæring er helt sentralt for den videre forsvarskampen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

I tillegg vil Norge i år stille med et mindre antall instruktører til et islandsk initiativ for å bygge opp den ukrainske kapasiteten til å rydde eksplosiver. Treningen er et samarbeid mellom de nordiske landene, og skal gjennomføres i Litauen.

- Russland benytter store mengder artillerigranater, raketter og missiler i krigføringen, og en del av dette er blindgjengere. Disse må uskadeliggjøres for å minske trusselen både mot den ukrainske sivilbefolkningen og militære. Det er stort behov for mine- og eksplosivrydding både nå og under gjenoppbygningen av landet, sier Gram.

Treningen vil bli gjennomført i flere omganger i løpet av 2023. Det vil også bli donert nødvendig materiell til treningen og nødvendig eksplosivryddingsutstyr som soldatene tar med til Ukraina.

Nye donasjoner av materiell ble diskutert under møtet.

- Regjeringen vil fortsette å støtte Ukraina så lenge det er nødvendig. Det arbeides fortløpende med flere donasjoner og bidrag, både direkte fra Norge og gjennom samarbeid med andre land. Regjeringen planlegger en større hjelpepakke til Ukraina som skal gå over flere år, sier Gram.   

Ovesikt over norsk støtte:

Norsk støtte til Ukraina og nabolandene - regjeringen.no